Jdi na obsah Jdi na menu
 


Cvičiště vojsk SS

Příspěvky

Německá vyznamenání - 4. část

11. 5. 2010

V tomto článku popisuji některá německá vyznamenání, která se vztahují k účasti německých jednotek ve španělské občanské válce. Dále je zde uveden popis některých rukávových pásek a poměrně důležitých vojenských událostí, na jejichž počest byly tyto pásky vydávány a udělovány.

V závěru článku pak uvádím popis některých sportovních vyznamenání (ocenění) a úplně nakonec je uveden stručný popis způsobu označování některých vojenských odborností.

 

Německá vyznamenání - 3. část

27. 4. 2010

Pokračování anotace:

Již třetí pokračování série článků týkající se německých vyznamenání. V tomto článku se kromě jiného zmíním i o vyznamenáních vztahujících se k okupovanému Československu, resp. obsazení Sudet.

Dále jsou zde uvedeny poněkud méně významná, spíše bojová vyznamenání a v závěru článku se zmiňuji o různých vyznamenáních - štítech, které byly vydávány a udělovány na počest z pohledu Německa poměrně významných událostí.

 

Německá vyznamenání - 2. část

27. 4. 2010

Německá vyznamenání - 2. část anotace :

Z pohledu příslušníka bývalého okupovaného státu a z pohledu obyvatele obce Úročnice je však situace týkající se získání jednotlivých vyznamenání přesně opačná. Proto nelze chápat mé články za oslavné pro příslušníky německé armády, ale jako můj skromný příspěvek k celkovému historickému zhodnocení té doby. Je nutné si uvědomit, jaký negativní dopad mělo vystěhování na obyvatele Úročnice právě z důvodu zřizování či provozu cvičiště. Na závěr je nutné konstatovat, že množství různých německých vyznamenání bylo v té době daleko větší, takže můj popis není zcela vyčerpávající. Pokusil jsem se vybrat především ty nejznámější a nejdůležitější a případně nějakým způsobem zajímavé (například vyznamenání týkající se námořnictva, přesto nebo právě proto, že je ČR nemá).

 

Německá vyznamenání - 1. část

27. 4. 2010

V následující sérii se věnuji různým německým vyznamenáním, medailím, řádům a čestným předmětům z důvodu, že řada příslušníků německé armády (i Waffen-SS), kteří působili v prostoru cvičiště na Benešovsku, byli jejich držiteli. Kromě jiného byli držiteli těchto vyznamenání i velitelé škol SS na cvičišti např. z Prosečnice, Hradištka či Benešova. Tato vyznamenání obdrželi za - z pohledu Německa – jejich významnou činnost a velké hrdinství ve prospěch Třetí říše. Proto i popisy u jednotlivých vyznamenání vychází především ze zdůvodnění, jakým způsobem a za co může být dané vyznamenání uděleno, či k jaké vojenské akci nebo válečné situaci bylo jeho udělení svázáno. (Pokračování příště).                                                                               Autor: Velč

 

Počty příslušníků Waffen-SS v Protektorátu B und M - 2. část

1. 4. 2010

V tomto pokračování článku uvádím celkové počty vybraných jednotek Waffen-SS tak, jak byly uvedeny v oficiálních hlášeních. Tyto počty se vztahují jednak k 12. září roku 1944 a pak především k šestému dni měsíce března a dubna roku 1945. Uvedené tabulky ukazují, jak se tyto počty průběžně měnily. 
 

Počty příslušníků Waffen SS v Protektorátu B und M - 1. část

1. 4. 2010

Na základě získaných kopií historických dokumentů zde uvádím 2 na sobě navazující články, které uvádějí počty příslušníků Waffen-SS v Protektorátu Čechy a Morava. Tyto údaje se týkají především typů a názvů jednotek a zařízení Waffen-SS, které se v Protektorátu nacházely. Další část článku se pak věnuje počtům příslušníků Waffen-SS získaných z dochovaných konkrétních hlášeních velitelství SS v protektorátu, které byly zpracovávány na podzim v roce 1944 a pak následně v březnu a dubnu v roce 1945.
 

Označování německých vozidel a taktické značky - 3. část

24. 3. 2010

Další volné pokračování článku o označování německých vozidel. Zde už je uveden pouze souhrnný přehled státních poznávacích značek německých válečných vozidel - myšleno tím vozidel používaných za 2. světové války.
 

Označování německých vozidel a taktické značky - 2. část

24. 3. 2010

Pokračování článku týkajícího způsobu označování německých vojenských vozidel. 

 
 

Označování německých vozidel a taktické značky - 1. část

24. 3. 2010

Přestože obdobný článek existuje na Internetu již v několika různých variantách, rozhodl jsem se i já ho umístit na našem webu. I on určitým způsobem zapadá do informací týkajících se cvičiště vojsk SS a zde se vyskytujících jednotek či bojové technice. Jako základ jsem použil anglický článek Grossdeutschland Vehicle Markings, který jsem volně přeložil a upravil a doplnil dalšími informacemia fotkami.

Článek na pokračování pojednává o tom, jakým způsobem se za 2. světové války označovaly německá vojenská vozidla, jaké taktické značky se používaly při zakreslování bojových situací do map, jaké služební barvy používaly jednotlivé druhy vojsk. Závěrem článku jsou uvedeny informace o systému značení jednotlivých vozidel a o speciálních symbolech, které umísťovaly jednotlivé SS divize na k nim patřících vozidlech.

 

Uniformy, přilby, vojenské barvy z WWII - 2.část

24. 3. 2010

V této druhé části článku se zaměřuji na historii vývoje především německých přileb. Ukazuji různé typy tak, jak se zejména v průběhu 2. světové války postupně vyvíjeli. Krátce se zmiňuji i o způsobu jejich nošení a barvení a to včetně maskovacího. Popisuji rovněž, jaké znaky/znamení používaly na svých přilbách různé druhy německého vojska. Závěrem se pak zmiňuji o přilbách nového typu vojsk - výsadkových jednotek.