Jdi na obsah Jdi na menu
 


Cvičiště vojsk SS

Příspěvky

SS Panzerjäger (Sturmgeschütz) Schule Janowitz (Bukowan) - 4. část

26. 5. 2011

V této již závěrečné části článku o Bukovanské/Janovické škole samohybných děl/stíhačů tanků se velice stručně zmiňuji o některých jednotkách typu jednotka samohybných děl, které se vyskytovaly na německé straně v rámci 2. světové války.

A pouze na okraj pak uvádím stručný popis krajiny v okolí obce Úročnice, který se dle popisu německých funkcionářů velice dobře hodil právě pro pořádání různých vojenských cvičení výcvikových a záložních jednotek Waffen SS.

                                                                                                               Autor: Velč

 

SS Panzerjäger (Sturmgeschütz) Schule Janowitz (Bukowan) - 3. část

26. 5. 2011

V tomto pokračování se již zaměřuji na popis samotného vziku školy Waffen SS v Bukovanech a posléze v Janovicích. Stručně se zmiňuji i o dvouch velitelých této školy.

 

SS Panzerjäger (Sturmgeschütz) Schule Janowitz (Bukowan) - 2. část

26. 5. 2011

2. pokračování článku o Bukovanské, resp. Janovické škole SS. V této části článku se věnuji popisu samohybných děl.

 

SS Panzerjäger (Sturmgeschütz) Schule Janowitz (Bukowan) - 1. část

26. 5. 2011

Po delší době jsem zpracoval další článek, který se týká další ze škol Waffen SS na benešovském cvičišti Jedná se o školu, která nejdříve vznikla v obci Bukovany a která byla posléze přejmenována a přemístěna do obce janovice. Jedná se o školu s prvotním názvem  SS-Sturmgeschütz Schule Bukowan a pak následně SS-Panzerjäger (Sturmgeschütz) Schule Janowitz. Vzhledem k rozsáhlosti článku bude tento publikován v několika částech.

V této 1. části se věnuji obecnému úvodu a vývoji vzniku samohybných děl a stihačů tanků. Současně zde uvádím stručný popis několika německých stihačů tanků.

                                                                        Autor: Velč

 

 

SS kavalérie a obec Úročnice - 4. díl

28. 12. 2010

V této poslední části série článků se dostávám k samé podstatě mého zámyslu a to uvést, jaký byl vztah SS kavalérie k obci Úročnice a k jejímu blízkému i vzdálenějšímu okolí. Na úplný závěr se pak zmiňuji o jedné vojenské škole SS, jejíž osud se rovněž dotýkal nedaleké obce Václavice a snad i Úročnice. Jedná se o „SS-Kavallerie Schule“ v Göttingenu.

 

SS kavalérie a obec Úročnice - 3. díl

27. 12. 2010

V dalším dílu o SS kavalérii se věnuji popisu dalších jízdních divizí SS a to - 22. SS-Freiwilligen Kavallerie Division „Maria Theresia“; 33. Waffen-Kavallerie Division der SS (ungarische Nr 3) a 37. SS Freiwilligen Kavallerie Division „Lützow“. Na závěr článku jsem uvedl popis několika nejznámějších velitelů jízdních jednotek SS.

 

 

SS kavalérie a obec Úročnice - 2. díl

27. 12. 2010

Druhé pokračování série článků o SS kavalérii a obci Úročnice. V tomto díle jsem se zaměřil jednak na vznik jízdních jednotek Waffen SS a následně pak podrobněji na první jízdní divizi SS - 8. SS-Kavallerie Division "Florian Geyer".

 

SS kavalérie a obec Úročnice - 1. díl

27. 12. 2010

V následující sérii článků se budu věnovat stručně historii vzniku jednoho druhu vojska a to kavalérie (jezdectva). Postupně se pak zaměřím na vznik kavalérie v rámci německé armády především za 2. světové války. Provedu stručný popis jezdeckých divizí SS, jejich činnosti, složení jednotky a velitelů, o některých z nich se poněkud podrobněji rozepíši. Dále uvedu vztah jednotek kavalérie SS k obci Úročnici jako takové a k jejímu blízkému okolí.

                                                                                                                                               Autor: Velč

 

Zánik cvičiště Waffen SS na Benešovsku

9. 6. 2010

Při své nedávné návštěvě v Archivu bezpečnostních složek se mi podařilo získat z historických dokumentů řadu zajímavých informací a podkladů. Kromě jiného i informace, které se týkaly složitých jednání mezi zástupci ilegálního ONV v Benešově a velitelstvím cvičiště vojsk SS na Benešovsku. Tato jednání pak vedla až k relativně klidnému a bezproblémovému odchodu jednotek Waffen SS směrem na západ do amerického zajetí. Ve svém článku stručně popisují výše uvedené události.

 

Německá vyznamenání - cenné předměty - poslední část

11. 5. 2010

Anotace - zakončení série:

V tomto posledním ze série článků popisuji některé cenné předměty, které byly udělovány významným německým osobnostem, například příslušníkům Waffen SS.

Úplně nakonec článku ukazuji zobrazení různých starogermánských run, které používalo fašistické Německo pro různou symboliku a jaký význam představovaly. Tyto runy byly převzaty z dávné historie, která sahala až do dob Římské říše.