Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání osadního výboru Úročnice ze dne 29. 7. 2020

                                           MĚSTO BENEŠOV                                                                                          tel: 317 754 111

                Masarykovo náměstí 100                                       fax: e-mail:   317 754 199mubene@benesov                   -city.cz 

                                          256 01 Benešov                                                                                               epodatelna@benesov-city.cz

Z Á P I S Z J E D N Á N Í O S A D N Í H O V Ý B O R U

 

O S A D N Í V Ý B O R : Ú R O Č N I C E

D A T U M : 2 9 . 7 . 2 0 2 0

 

Program:

 

 1. Zahájení
 2. Kalendář akcí na zbytek roku 2020 v obci
 3. Plán akcí údržby a rozvoje v obci
 4. Diskuze, různé
 5. Závěr

 

Prezence:

Počet přítomných členů: 5

Počet hostů: 2 (za hasiče Petr Čeněk, za rybáře Petr Radačovský)

Počet omluvených: 0 

Počet neomluvených: 0 

 

Schůze byla vyhlášena a zorganizována jako neveřejná s pozváním zástupců spolku rybářského a sboru dobrovolných hasičů.

 

 

 

Zápis:

 

Jednání řídil předseda Osadního výboru Tomáš Novák.

 

ad 2) shrnutí plánu akcí v obci organizovaných Osadním výborem nebo s jeho přispěním:

Všechny plánované akce se budou konat pouze v případě, že budou v souladu s aktuálně platnými epidemiologickými nařízeními a podle aktuální situace v souvislosti s rizikem nákazy COVID-19

 • 8.8. Letní brigáda (úklid návsi po odstranění nádob na tříděný odpad z ní – bude přistaven menší kontejner)
 • 15.8. Pivní slavnosti
 • 29.8. Dětský den 13:00 (tentokrát půjde o stezku se začátkem na návsi a koncem zřejmě na koupališti)
 • Někdy v září rybářské závody
 • 17.10. Úročenský koláč
 • 24.10. Podzimní brigáda (včetně kontejneru na odpad)
 • 31.10. Dušičky
 • 29.11. Rozsvícení vánočního stromku

www.benesov-city.cz

IČO: 00 231 401

ČS a.s. Benešov, č. ú.: 19-0320035309/0800

 • 23.12. Prodej vánočních kaprů
 • 12.12. Setkání s důchodci

 

ad 3) plán „akcí“ koordinovaných s vedením Města a realizovaných v součinnosti s Městským úřadem (diskutován i na jednání s vedením Města dne 12.6.2020):

 1. průplachy propustků škarp – již v řešení Osadním výborem ve spolupráci s SDH Úročnice, mělo by být dokončeno do poloviny srpna
 2. řešení stání na kontejnery na tříděný odpad zejména mimo náves – řešení bude samostatně představeno info letákem Osadního výboru, který bude distribuován i do schránek občanů, po finální dohodě s Technickými službami Benešov
 3. přestavba hasičské zbrojnice (druhá vrata, přesun schodů do patra)
 4. řešení trativodu dešťové vody na křižovatce u č. p. 38 a 44/92, včetně následného řešení poškozené místní komunikace
 5. výměna svodového žlabu na křižovatce u autobusové zastávky "rozcestí Hrusice" za betonový štěrbinový
 6. možnost solení hlavní komunikace v zimě
 7. místní šetření z důvodů aktivit pana Rozšafného u pozemku p. č. 1366/1 a 1406/15 (souvisejících pozemcích města)
 8. řešení osvětlení nově zbudované cesty "Na drahách", z důvodu její kolaudace
 9. obrubníky pro odvod dešťové vody do škarpy a vybudování sjezdu z hlavní komunikace na místní komunikaci u č. p. 88
 10. na základě podnětu od místního zemědělce, pan Josef Žížala, řešení cest pro průjezd kombajnů na pole

ad 4) navíc v diskusi probrány tyto body:

 1. problematika parkování vozů na obecních pozemcích (zejména na návsi u nádrže) a na hlavní komunikaci
 2. nutnost prořezu bříz u fotbalového hřiště, zasahují na hlavní komunikaci a komplikují průjezd zejména autobusů
 3. dokončení čekárny na návsi = dokončení obložení i později zazděné části
 4. renovace nástěnek (minimálně výměna prken)
 5. doplnění obsahu vitríny u nádrže (odsouhlaseno, že obsahově ji chceme zaměřit na bunkry v okolí Úročnice, včetně mapy se zákresem jejich umístění)
 6. regulace rychlosti dopravy v obci formou retardérů
 7. umístění dopravních zrcadel na 4 místa v obci (křižovatka u autobusové zastávky „rozcestí Hrusice“, křižovatka u č.p. 49, křižovatka u č.p. 38, křižovatka u č.p. 1)

ad 5) V závěru byl stanoven termín veřejného jednání Osadního výboru na 16.9.2020 od 19 hodin s předpokládaným konáním v „klubu U Kámíka“

 

Usnesení komise:

Nebylo přijato žádné usnesení.

 

 

 

www.benesov-city.cz

IČO: 00 231 401

ČS a.s. Benešov, č. ú.: 19-0320035309/0800

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář