Jdi na obsah Jdi na menu
 


Německá vyznamenání - cenné předměty - poslední část

11. 5. 2010

Kromě různých vyznamenání, odznaků, medailí či stužek existovaly další čestné předměty či chladné pobočné zbraně, kterými byli obdarováváni především obzvlášť zasloužilí členové Waffen-SS. Jednalo se například o čestný prsten SS, nebo různé nacistické dýky, tesáky, kordíky či meče.

Čestný prsten SS (Totenkopfring der SS)

Obrazek   

Obrazek

Obrazek

Obrazek

K udělování čestného prstenu SS patřila i následující citace:

„Vyznamenávám tě SS prstenem se smrtihlavem. Prsten symbolizuje naši věrnost Führerovi, naši stálou poslušnost, naše bratrství a kamarádství. Smrtihlav nám připomíná, že musíme být připraveni položit kdykoliv naše životy pro dobro německého lidu. Runy proti smrtihlavu jsou symbolem naší dávné prosperity, kterou obnovíme díky národnímu socialismu. Dvě Sig-runy jsou jménem našich SS. Svastika a Hagall-runa prezentují naši neochvějnou víru v konečné vítězství naší filozofie. Prsten je obepnut dubem, tradičním německým listem. Prsten nemůže být koupen nebo prodán a nikdy nesmí padnout do rukou neoprávněných ho nosit. Když opustíš SS nebo když zemřeš, prsten musí být vrácen Reichsführeru-SS. Neoprávněné získání duplikátu prstenu je zakázáno a trestáno dle zákona. Nos prsten se ctí!“

  Autor: H. HIMMLER

------------------------------------------------

Dýky, kordíky, tesáky a meče


Poboční chladné zbraně patřily ve Třetí říši ke každodennímu životu příslušníků nejrůznějších uniformovaných organizací (a v té době byly v  nacistickém Německu skoro všechny organizace či státní složky uniformované). Skoro každá organizace od složek branné moci až po hochy v Hitlerově mládeži (Hitlerjugend) měla své vlastní pracovní či slavnostní nože, dýky, meče, tesáky a bodáky určitého typu . Dýky patřily k základním součástem výzbroje příslušníků SS a SA, ale krátké chladné zbraně nosili i členové tak různorodých organizací, jako byl Německý Červený kříž, nebo úředníci diplomatické služby, lesníci, frekventanti politických škol, železničáři, celníci, poštovní úředníci atd.


ČESTNÉ SYMBOLY


Poboční chladné zbraně měly rozdílný význam u různých organizacích. V armádě, námořnictvu a vojenském letectvu to byly symboly válečnické a často se nosily místo šavlí či mečů. Pro jednotky SA byly dýky jednoduše doplňkem stejnokroje, a proto se vyráběly ve značném počtu. V jednotkách SS však měly dýky speciální rozlišovací funkci.
Příslušníkem SS (SS-Mann) s právem nosit dýku se mohl stál pouze ten, kdo prošel náročným zkušebním obdobím jako čekatel SS (SS-Anwarter). Úspěšní čekatelé se  vždy dne 9. listopadu zúčastnili slavnostního shromáždění k výročí mnichovského puče (první snaha nacistů v Německu o získání státní moci), kde slavnostně převzali dýku SS jako symbol vstupu do této organizace. Každý budoucí člen SS si musel předem tuto čestnou zbraň zaplatit a pokud by někdy z SS vystoupil, byl povinen dýku vrátit do jednoho z výstrojních středisek, které se nacházely v Mnichově, Berlíně nebo v Drážďanech. Kde končily dýky po zabitých a padlých příslušnících SS mi není známo.

------------------------------------------------

Čestné meče SS

Čestný meč Reichsführera-SS a Dýka SS model 1933

Obrazek     Obrazek 

Dýka SS model 1936 a SS Himmlerova čestná dýka

                                                    Obrazek  Obrazek

Dýka SS-Postschutz a SS Röhm čestná dýka

Obrazek  Obrazek

----------------------------------------------------

Ehrenpokal (Pohár cti)


"Pohár cti" byl ustanoven v únoru 1940 a byl udělován Říšským maršálem  Hermannem Göringem zejména příslušníkům vojenského letectva (Luftwaffe) za "zvláštní úspěchy ve vzdušných soubojích". To znamená, že byl určeno pouze pro letecké osádky bojových letadel.

Obrazek  Obrazek

---------------------------------------------

Ehrendegen  des Reichsführer-SS

Čestný kord říšského vůdce SS

 Obrazek

--------------------------------------------

Runy

Jedním z výtvorů nacistického omámení arijskou rasou byl i pseudovědecký výzkum run a staronordických památek. Jeho výsledkem bylo užití run jako stejnokrojového označení jednotek SS a různých grafických rozlišovacích označení pro divize. Například typ hákového kříže nazývaný "sluneční kolo", byl přidělen 11. divizi pancéřových granátníků Waffen SS "Nordland" a byl použit i na "Protipartyzánském bojovém odznaku."

Každý typ runy symbolizoval něco jiného. Přehled run s jejich významem je uveden v následující části článku:

Eif Rune 

Reprezentovala nadšení. Tuto runu nosili SS adjutanti přidělení Hitlerovi. 

Obrazek

Ger Rune 

Reprezentovala ducha společnosti.

Obrazek

Hagall Rune 

Reprezentovala víru. Užívány jako symbol víry členů NSDAP v nacismus, nošena též na svatbách.

Obrazek

Hakenkreuz 

Pohanský germánský symbol Thora, boha hromu

Obrazek

Heilszeichen 

Reprezentovala úspěch a štěstí.

Obrazek

Odal Rune 

Reprezentovala rodinu. Používána SS rasovým a osidlovacím ministerstvem.

Obrazek

Leben Rune 

Reprezentovala  život. Užívána u společnosti SS Lebensborn. Používáno též na dokumentech u data narození.

Obrazek

Toten Rune 

Reprezentovala smrt. Používána na dokumentech u data smrti.

Obrazek

Sonnenrad 

Severský symbol slunce.

Obrazek

Sig Rune 

Reprezentovala vítězství. Runy SS byly navrženy Walterem Heckem v roce 1932.

Obrazek

Tyr Rune 

Reprezentovala vůdcovství v boji. Tato runa byla původně symbolem boha války, Tyra. Převzalo jej SS odvodové a výcvikové oddělení.

Obrazek

Wolfsangel Rune 

Reprezentovala svobodu a nezávislost od 15. století z bojů sedláků proti šlechtě. Byla původně používána na ochranu proti vlkům.

Obrazek

Wolfsangel Rune

Nošena jako původní nacistický odznak, později používána holandskými SS.

Obrazek

Opfer Rune 

Reprezentovala sebeobětování. Symbolizovala nacistické padlé během puče v Mnichově. 

Obrazek

---------------------------------------------


Použité informace pro tuto sérii článků byly získány jednak z mnoha veřejně dostupných webovských stránek na Internetu a jednak z několika historicky poměrně zajímavých knih a publikací.

  1. www.drittesreich.wz.cz/
  2. http://cs.wikipedia.org/
  3. http://www.warcross.cz/
  4. http://www.palba.cz/
  5. Nigel Thomas: Německá armáda za druhé světové války, OSPREY Publishing
  6. G. Williamson: Waffen SS; Computer Press, a.s., 2007
  7. Gordon Williamson: SS: Hitlerův nástroj teroru, Svojtka&Co. s.r.o., 2007
  8. Chris Bishop: Divize Waffen-SS 1939 – 45, Svojtka&Co. s.r.o., 2008
  9. „Německé insignie“ - úplný průvodce německými nacistickými insigniemi z období Třetí říše. Určeno pro muzea, sběratele a orgány státní správy

  Autor: Velč