Jdi na obsah Jdi na menu
 


Počty příslušníků Waffen SS v Protektorátu B und M - 1. část

1. 4. 2010

Přehled jednotek a počty příslušníků Waffen SS

v Protektorátu Čechy a Morava 
na konci války

1. Úvod

 Na základě dochovaných dokumentů, jejichž kopie jsem získal v Národním archivu v Praze, lze stanovit celkové počty příslušníků Waffen-SS, kteří se nacházeli v oblasti Protektorátu Čechy a Morava (Protektorat. Böhmen und Mähren). Jednalo se o dokumenty, jimž byly hlášeny početní stavy jednotlivých jednotek, útvarů a zařízení. Dokumenty vznikly na „Befehlhaber der Waffen-SS Böhmen und Mähren“ v Praze (Velitel jednotek SS Čechy a Morava). Stupeň utajení jednotlivých dokumentů byl „Geheim“ – „Tajné“.

  Podle uvedených informací na jednotlivých dokumentech lze rovněž zjistit, jaké typy bojových, výcvikových a záložních jednotek, jaké školy, nemocnice, ostatní útvary a služebny různých úřadů se v prostoru Protektorátu k danému dni vyskytovaly.

 Nejdříve se zaměřím na zhodnocení celkových počtů příslušníků Waffen-SS a pak na některé vytipované útvary, které se vztahovaly k vojenskému cvičišti vojsk SS na Benešovsku.

 2. Celkové počty příslušníků Waffen-SS

 Celkové počty příslušníků Waffen-SS:   

 

Důstojníci

Poddůstojníci

Mužstvo

Celkem

k 12. 9. 1944

1.461

5.750

40.249

47.460

k 6.3 1945

1.745

8.365

48.881

58.991

k 6.4. 1945

1.747

10.407

54.899

67.053

 Z uvedené tabulky je zřejmé, že blížícím se koncem války a postupem zejména Rudé armády z východu docházelo k nárůstu přísslušníků Waffen-SS. Je zajímavé, že počty důstojníků například mezi březnem a dubnem 1945 se skoro nezměnily, ale u poddůstojníků došlo k nárůstu zhruba o 2.000 a u mužstva o více než 6.000 vojáků.

Při srovnání celkových počtů mezi zářím 1944 a dubnem 1945 dojdeme dokonce k tomu, že se na území Protektorátu navýšil stav a to pouze u příslušníků Waffen-SS o skoro 20.000 osob. Je otázkou, jaké početní stavy byly v Protektorátu v daném období jednak u dalších částí německé armády (zejména Wehrmachtu či Luftwaffe) či dalších německých jednotek, škol, služeben, zařízeních atd.

Nevím, jestli historici zjistili a někde publikovali tyto celkové počty, ale muselo se jednat v souhrnu o poměrně velké množství Němců (z pohledu vojenského a správního), kteří se v Protektorátu stále vyskytovali. A to nemluvě ani o uprchlících, kteří ustupovali jednak před postupující Rudou armádou, ale jednak i před postupujícími jednotkami Spojenců směrem od západu.

Podle dochovaných historických informací a dokumentů se koncem války území Protektorátu B&M stalo velkou únikovou cestou pro utíkající Němce především do prostoru, které měly osvobodit Spojenecké jednotky (americké, anglické, francouzské apod.)

3. Seznam vybraných útvarů a zařízení vojsk SS

Na základě dochovaných dokumentů lze určit, jaké typy vojenských jednotek a jaké útvary a zařízení SS se nacházely v prostoru Protektorátu. Lze provést nejdříve jejich základní rozdělení a to následujícím způsobem:

K 12. 9. 1944:

1) Jednotky

2) Školy

3) Nemocnice

4) Dočasné jednotky

5) Služebny/úřadovny

 K 6. 3. 1945:

1) Výcvikové a záložní jednotky /Ausbildungs und Ersatz Einheiten/

2) Školy

3) Nemocnice

4) Polní/bojové jednotky

5) Ostatní

6) Služebny/úřadovny

K 6. 4. 1945:

1) Výcvikové a záložní jednotky

2) Školy

3) Nemocnice

4) Polní/bojové jednotky

5) Ostatní

6) Služebny/úřadovny

Do jednotlivých skupin vztaženo především k roku 1945 například patřily:

Ad 1) Výcvikové a záložní jednotky /Ausbildungs und Ersatz Einheiten/

 • SS-Artillerie Ausbildungs und Ersatz Regiment, Prag (SS-dělostřelecký výcvikový a záložní pluk, Praha)
 • SS-I.G. Ausbildungs und Ersatz Bataillon 2, Krusitschan (2. SS-výcvikový a záložní prapor pěchotního dělostřelectva) /IG – Infanterie Geschütz/
 • SS- Kavallerie Ausbildungs und Ersatz Regiment 8, Beneschau (SS-jezdecký výcvikový a záložní pluk, Benešov)
 • SS-Panzer Jägger /Sturmgeschütz/ Ausbildung und Ersatz Abteilung 3, Chlum (3. SS-výcvikový záložní oddíl stihačů tanků/útočných děl, Chlum)
 • SS-Artillerie Ausbildungs Regiment /bei SS-Artillerie Schule II/, Beneschau (SS-dělostřelecký výcvikový pluk /u SS-dělostřelecké školy/, Benešov)
 • SS-Gebirgs Pionier Ausbildungs Bataillon 4, Pikowitz /bei SS-Pionier Schule Hradischko/ (4. SS-horský ženijní výcvikový prapor, Pikovice /u  SS-ženijní školy Hradištko/)
 • SS-SPW Ausbildungs und Ersatz Bataillon /bei SS-Panzer Grenadier Schule Prosetschnitz/, k 6.4. 1945 byl uveden se sídlem Bukowan (SS-výcvikový a záložní prapor speciálních jednotek /u SS-školy pancéřových granátníků v Prosečnici/)
 • 2./SS-Funkschutz Bataillon (2. rota SS-praporu radiové ochrany – obranného zaměřování)
 • SS-Feldgendarmerie (SS-polní četnictvo)

Ad 2) Školy:

 • SS-Panzer Grenadier Schule Kienschlag /Prosetschnitz/ (SS-škola pancéřových granátníků, Kienschlag /Prosečnice/)
 • SS-Artillerie Schule II Beneschau (SS-dělostřelecká škola, Benešov)
 • SS-Pionier Schule Hradischko (SS-ženijní škola Hradištko)
 • SS-Panzer Jägger /Sturmgeschütz/ Schule Janowitz (SS-škola stihačů tanků/útočných děl Janovice)
 • Zahntechnikerschule der Waffen-SS Beneschau (Škola zubních techniků/laborantů pro vojska SS, Benešov)

Ad 3) Nemocnice:

 • SS-Hauptlazarett, Prag (SS-hlavní nemocnice, Praha)
 • SS-Lazarett Gaya, Mähren (SS-nemocnice Gaya, Morava)
 • SS-Veterinäruntersuchungsamt, Horaschdowitz (SS-veterinární výzkumný ústav, Horažďovice)
 • Hauptveterinärpark der Waffen-SS, Horaschdowitz (Hlavní veterinární základna vojsk SS, Horaž´dovice)
 • Veterinärkp. der Waffen-SS, Kuttenberg (Veterinární rota vojsk SS, Kutná Hora)
 • Heimatpferdepark I der Waffen-SS, Sehuschitz (Domovská/porodní? koňská základna vojsk SS, Žehušice)
 • Remonteamt der Waffen.SS, Rabin bei Budweis (Stanice mladých koní /remont/ vojsk SS, Rabyně u Českých Budějovic)

Ad 4) Bojové jednotky:

 • Le. SS-Artillerie Abteilung 28 „Wallonien“ (SS-lehký dělostřelecký oddíl 28 „Wallonien“ (SS-Artillerie Schule II)
 • Jagd Panzer Kompanie „Charlemagne“, „Neederland“, Einheit „Stöcker“, Wotitz (roty lovců tanků „Charlemagne“, „Neederland“, jednotka „Stöcker“, Votice)
 • Jagd Panzer Kompanie „Wallonien“, „Wiking“, Prinz Eugen“, Olbramowitz (roty lovců tanků „Wallonien“, „Wiking“, „Prinz Eugen“, Olbramovice)
 • SS-Pionier Bau Battailon 3, Hradischko (3. SS-ženijní stavební prapor, Hradištko)
 • SS-Pionier Bataillon 20, Pikowitz (bei Pi. Schule) (20. SS-ženijní prapor, Pikovice (u ženijní školy))
 • SS-Pionier Bataillon 26 in Aufstellung bei Pi. Schule (26. SS-ženijní prapor v sestavě u ženijní školy)
 • Panzer Jägger Abteilung 16, Jankow (16. oddíl stihačů tanků, Jankov)

Ad 5) Ostatní:

 • Kfz. - Depot III der Waffen-SS, Prag und Wossow (Motorová vozidla – Sklad III vojsk SS, Praha a ???)
 • Kfz. – Depot IV der Waffen-SS, Reichenau a.d. Kn. (Motorová vozidla – Sklad IV vojsk SS, Rychnov nad Kněžnou)
 • Kriegsarchiv der Waffen-SS, Sasmuk (Válečný archiv vojsk SS, Zásmuky)
 • Kraftfahrpark Ost Böhmen – Matha (Vozový park motorových vozidel Východ Čechy – Matha?)
 • SS-FHA Kommando „Hass“ Deutsch-Brod /SS-FHA – SS-Führungshauptamt/ (Velitelství„Haas“  Hlavního velícího úřadu SS Německý Brod)

Ad 6) Služebny/úřadovny:

 • Kdtr. SS-Tr.Üb. Pl. „Böhmen“, Beneschau (Velitelství SS-cvičiště „Čechy“, Benešov)
 • SS-T.O. „Südost“, Prag (SS-Todtova organizace „Jihovýchod“, Praha)
 • Bauinspektion der Waffen-SS und. Polizei, Prag (Stavební inspekce vojsk SS a Policie, Praha)
 • SS-Haumptamt Amt C I, Klanowitz bei Prag (SS-Hlavní úřad Služebna C I, Klánovice u Prahy)
 • RuSHA, Stabskp., Prag /RuSHA - Rasse und Siedlungs Hauptamt/ (Hlavní úřad  pro rasy a osidlování, Štábní rota, Praha)
 • SS-und Polizeigericht VIII, Prag (Soud vojsk SS a Policie VIII, Praha)
 • SS-St.O. Zahnstation, Beneschau (SS-posádková zubní ordinace, Benešov)
 • Lehrküche der Waffen-SS, Beneschau (Školní/cvičná kuchyně vojsk SS, Benešov)
 • SS-Gemeinschaftswerk, Praga ( SS-společný závod, Praha)
 • SS-St.O.Verwaltung, Beneschau (SS-správa posádkového města Benešov)
 • TWL-SS, Prag /TWL – Truppenwirtschaftslager/ (Vojenské hospodářské skladiště, Praha)
 • SS-Bekleidungslager, Prag (einschl.4 lageren) (SS-sklad oděvů, Praha (zahrnující 4 sklady))
 • SS-Kleiderkasse, Praga (SS-oděvní pokladna, Praha)
 • SS-WUVHA, Stab W (Heilmittelstelle), Prag  (SS-???, Štáb W (Úřad léčiv), Praha
 • SS-WUVHA Studierenden Abt. Prag (SS-??? studijní skupina léčiv?. Praha)

 

--------------Pokračování 4. kapitolou ve 2. části článku -------------------