Jdi na obsah Jdi na menu
 


Německá vyznamenání - 1. část

27. 4. 2010

Vyznamenání, řády, medaile a čestné předměty 

Na úvod je nutné uvést, že jednotky Waffen-SS používaly stejná vyznamenání jako jednotky Wehrmachtu. Pravděpodobně nejznámějším udělovaným vyznamenáním byl Železný kříž, ale byla jich i řada dalších. Příslušníci Wehrmachtu a dalších ozbrojených složek Německa nosili vyznamenání udělená během první světové války v podobě spon nebo v původní podobě. Celá vyznamenání pak nosili zejména důstojníci a muži, kteří nesloužili během první světové války. Podobně jako Spojenci nosili němečtí vojáci vyznamenání i do bojových akcí, ačkoliv v případě jednotek Waffen-SS vypadala občas na jejich maskovací uniformě podivně. Současně se tato vyznamenání stávala určitou bojovou trofejí zejména u příslušníků Rudé armády.

Mezi základní a nejdůležitější německá vyznamenání zejména patřily:

  • Ehrenpokal (Pohár cti)

  • Ehrendegen (Čestný kord)

  • Deutches Kreuz in Gold (Německý kříž ve zlatě)

  • Eisernes Kreuz II. Klasse (Železný kříž II. stupně)

  • Eisernes Kreuz I. Klasse (Železný kříž I. stupně)

  • Das Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes (Rytířský kříž Železného kříže)

  • Das Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit Eichenlaub (Rytířský kříž Železného kříže s Dubovou ratolestí)

  • Das Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit Eichenlaub und Schwertern (Rytířský kříž Železného kříže s Dubovou ratolestí a Meči)

  • Das Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit Eichenlaub, Schwertern und Brillanten (Rytířský kříž Železného kříže s Dubovou ratolestí, Meči a Diamanty) – u Luftwaffe 9 držitelů

  • Das Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit goldenem Eichenlaub, Schwertern und Brillanten (Rytířský kříž Železného kříže se zlatou Dubovou ratolestí, Meči a Brilianty) – pouze jeden držitel: Hans-Ulrich Rudel

-------------------------------------------

A nyní se podívejme na jednotlivá vyznamenání, řády a medaile poněkud podrobněji.

 Ritterkreutz des Eisernen Kreuzes

Ritterkreutz des Eisernen Kreuzes mit Eichenlaub 

Ritterkreutz des Eisernen Kreuzes

mit Eichenlaub und Schwertes

Ritterkreutz des Eisernen Kreuzes

mit Eichenlaub und Schwertes und Brillianten

Ritterkreutz des Eisernen Kreuzes mit goldenem Eichenlaub

und Schwertes und Brillianten

Rytířský kříž Železného kříže

(Eichenlaub=dubové listy, Schwertes=meče, Brillianten=brilianty)

Obrazek  Obrazek  Obrazek

 Obrazek  Obrazek

Toto vyznamenání bylo založeno v roce 1. září 1939 a bylo nástupcem vyznamenání „Pour le Merite“ nebo "Blue Max" z 1. světové války. Jednalo se pravděpodobně o nejvíce ceněné vyznamenání v německé armádě. Vyznamenání „Ritterkreuz“ (RK)  bylo nejvyšším německým vyznamenáním a bylo dáváno za hrdinské činy. Za další hrdinství k němu mohly být přidány Dubové listy, Meče a Diamanty. Na konci války bylo u Waffen-SS  celkem uděleno 410 Rytířských křížů. Celkem bylo uděleno 7.318 RK (42 RK bylo uděleno spojencům Říše).

Tím, že byl nošen kolem krku, byl velmi nápadný a byl tak vyhledávaným suvenýrem jak u vojáků Spojenců, tak i u vojáků Rudé armády. Proto nosilo mnoho příslušníků Waffen-SS upravený Železný kříž II. třídy. Stuha, která byla předávána předávaná při ceremonii k tomuto RK, byla často nahrazována.

Přídavek k RK, tj. Dubové listy byly založeny k 3. červnu 1940 a bylo jimi vyznamenáno celekm 882 vojáků a 8 německých spojenců. Dalším přídavkem k RK byly Meče. Ty byly založeny k 15. červenci 1941 a bylo jimi vyznamenáno celekm 160 mužů (z toho u Heer 76, u Kriegsmarine 5, u Luftwaffe 54, u Waffen-SS 24 a 1 cizinec). Brilianty byly založeny rovněž k 15. červenci 1941 a bylo jimi vyznamenáno celkem 27 mužů (z toho u Heer 11, u Kriegsmarine 2, u Luftwaffe 12 a 2 u Waffen-SS). Dalším vyznamenáním byl Zlatý kříž, který byl založen 29. prosince 1944 a mělo jím být vyznamenáno 12 nejzasloužilejších mužů Říše po vítězné válce. Nakonec jím byl vyznamenán pouze Hans-Ulrich Rudel, který jako  německý bombardovací pilot byl během druhé světové války úspěšný při ničení tanků. Létal s letadlem Junkers Ju 87 a během svých misí zničil přes 500 sovětských tanků.

Großkreuz des Eisernen Kreuzes 

Velkokříž Železného kříže 

Obrazek


Velkokříž Železného kříže byl založen k 1. září 1939 a byl udělován důstojníkům generálního štábu za strategická rozhodnutí týkajících se vývoje průběhu války. Byl jím vyznamenán pouze Říšský maršál ( Reichsmarschall) Hermann Göring.

-----------------------------------------------------------------------  

Eisernes Kreuz 1. und 2. Klasse

Železný kříž 1. a 2. třídy

Obrazek   Obrazek   Obrazek

Vyznamenání Železný kříž bylo založeno rovněž k 1. září 1939 a bylo udělováno ve dvou třídách. Vyznamenání II. třídy bylo většinou prvním vyznamenáním pěchoty za statečnost a úspěšnost v boji s nepřítelem a bylo jím vyznamenáno asi 3.000.000 mužů (27 žen). Nositelé Železného kříže z roku 1914 byli vyznamenáni sponou přidělenou k původnímu Rytířskému kříži (Spange 1939 zum Eiseren Kreuz 1914). Železný kříž byl zavěšen na červeno-bílo-černé stuze a byl nošen na druhé knoflíkové dírce na tunice nebo v knoflíkové dírce klopy u tuniky tankistů. Někdy byla také nošena spona.

Vyznamenání Železný kříž I. třídy bylo předáváno za další hrdinství a bylo nošeno na levé klopě. Toto vyznamenání obdrželo asi 450.000 mužů (2 ženy). Kříž byl ozdoben svastikou a letopočtem 1939. Na zadní straně byl stříbrný s letopočtem 1813. Železný kříž byl předáván s certifikátem a malou dárkovou krabičkou.

------------------------------------------------------------------------- 

Spange 1939 zum 1914 Eisernes Kreuz, 1. und 2. Klasse

Spona 1939 k Železnému kříži 1914, 1. a 2. třídy 

Na základě upozornění jednoho ze čtenářů těchto stránek (díky za ně) jsem opravil zobrazení spony 1939, které se udělovaly k Železnému kříži 1914 I. a II. třídy z první světové války. Jedná se o následující vyobrazení. 

Obrazek

Spona 1939 k Železnému kříži 1. třídy

Obrazek

Spona 1939 k Železnému kříži 2. třídy

----------------------------------------------------------------------

Kriegsorden des Deutschen Kreuzes in Gold und in Silber

Německý kříž ve zlatě a ve stříbře

Obrazek

Toto vyznamenání Německý kříž bylo založeno k 28. září 1941 a bylo navrženo profesorem Klienem z Mnichova. Byli jím za udatnost nebo úspěšnost v boji s nepřítelem vyznamenáváni nositelé Železného kříže, kteří nebyli ještě navržení na Rytířský kříž. Vyznamenání existovalo ve dvou stupních/provedeních: stříbrný byl za vojenskou službu a zlatý byl za úspěšnost v boji s nepřítelem. Celkem bylo uděleno 24.404 zlatých a 1.114 stříbrných křížů, z toho 17.000 příslušníkům Waffen-SS a Wehrmachtu. Tento Německý kříž byl rovněž vyráběn v látkovém provedení, protože originální vyznamenání bylo poměrně těžké. Toto vyznamenání obdrželo mezi veterány přezdívku "Hitlerovo sázené vejce".

---------------------------------------------------------------------

Kriegsverdienst Kreuz

Válečný kříž za zásluhy 1. a 2. třídy

  Obrazek   Obrazek   Obrazek

Obrazek          Obrazek

Válečný kříž za zásluhy 2. a 1. třídy byl založen 1. září 1939. Válečný kříž s meči byl udělován za statečnost, kříž bez mečů byl udělován vojákům nebo civilistům, kteří se přímo nezúčastnili válečných operací. Bylo uděleno celkem Válečných křížů 2. třídy s meči 6.134.950, křížů bez mečů 1.591.567, Válečných křížů 1. třídy s meči 483.603 a křížů bez mečů 91.239.

--------------------------------------------------------------------------


Ritterkreuz des Kriegsverdienstkeuzes 

Rytířský kříž Válečného kříže za zásluhy

Obrazek   Obrazek   Obrazek


Rytířský kříž Válečného kříže za zásluhy byl ustaven 19. srpna 1940 a byl udělován nositelům Válečného kříže za zásluhy 1. třídy. Bylo vyznamenáno 211 osob Rytířským křížem s meči a 48 osob Rytířským křížem bez mečů.

--------------------------------------------------------------------

Goldene Ritterkreuz des Kriegsverdienstkeuzes

Zlatý Rytířský kříž Válečného kříže za zásluhy

Obrazek

Zlatý Rytířský kříž Válečného kříže za zásluhy byl ustaven 31. října 1944 a byl udělován nositelům Rytířského kříže Válečného kříže za zásluhy. Tento Zlatý Rytířský kříž byl postaven výše než Rytířský kříž. Celkem bylo vyznamenáno 21 osob.

------------------------------------------------------------------

Ehrenblatt Spange des Heeres

Čestná spona

Obrazek

Čestná spona byla ustavena 30. ledna 1944 jako mezistupeň Železného kříže a Rytířského kříže nebo Německého kříže ve zlatě. Celkem bylo uděleno 4.556 Čestných spon.

----------------------------------------------------------------------------

Ehrenkreuz 1914-1918

Čestný kříž 1914-1918

Obrazek    Obrazek

Čestný kříž 1914-1918 byl založen 13. července 1934 a byl dáván za službu v 1. světové válce. Byl vydáván ve třídách: bojový, nebojový, rodičovský a vdovský. K 1. únoru 1937 bylo uděleno 6.202.883 křížů bojových, 1.120.449 křížů nebojových, 345.132 křížů vdovských a 373.950 křížů rodičovských.

----------------------------------------------------------------------------

Kriegsverdienstmedaille

Válečná medaile za zásluhy

   Obrazek      Obrazek

Válečná medaile za zásluhy byla ustavena dne 19. srpna 1940 jako nejnižší stupeň „Válečného záslužného kříže“ (Kriegsverdienstkreuz), přesněji „Řádu válečného záslužného kříže“ (Orden des Kriegsverdienstkreuzes), což bylo německé vyznamenání založené říšským kancléřem A. Hitlerem dne 18. října 1939.

Na rozdíl od samotných Válečných záslužných křížů byla medaile přísně civilním vyznamenáním. Předpokladem pro její získání byla činnost ve prospěch vedení války po dobu nejméně šesti měsíců.

------------------------------------------------------------------------------------

Pokračování dalším článkem

 

---------------------------------------------------------------------