Jdi na obsah Jdi na menu
 


Označování německých vozidel a taktické značky - 2. část

24. 3. 2010
Označování německých vozidel - 2. část

Prapory a vlaječky:

Praporní praporky byly trojúhelníkového tvaru v barvě daného druhu vojska (služební barva druhu vojska byla používána k rozlišení jednotlivých typů jednotek):

Obrazek

Prapor v rámci pluku měl černý proužek přes pozadí v barvě druhu vojska (zde bílé).

Obrazek

Samostatný prapor v rámci divize měl černý kříž přes pozadí v barvě druhu vojska

Obrazek

Obrněná průzkumná jednotka měla praporek v barvě zlatožluté s černým vertikálním proužkem.

Tanková brigáda používala černý praporek s fialovým („ROSA“) pruhem v barvě druhu vojska.

Obrazek

Barvy používané jednotlivými druhy vojsk:

Druh vojska

Barva

DĚLOSTŘELECTVO

Red

PĚCHOTA

White

OBRNĚNÝ PRŮZKUM

Golden Yellow

SPOJOVACÍ JEDNTOKY (SPOJAŘI)

Lemon Yellow

MOTOCYKLOVÉ A NĚKTERÉ OBRNĚNÉ PRŮZKUMNÉ JEDNOTKY

Copper Brown

OBRNĚNÉ/TANKOVÉ JEDNOTKY

Rosa

PANCÉŘOVÍ GRANÁTNÍCI (MOTORIZOVANÁ PĚCHOTA)

Grass Green

STIHACÍ (LEHKÁ PĚCHOTA) A HORSKÉ JEDNOTKY

Light Green

JEDNOTKY VRHAČŮ DÝMOVNIC (následně to bylo ozančování I RAKETOMETŮ)

Bordeaux Red

ZDRAVOTNÍCKÉ JEDNOTKY

Cornflower Blue

TRANSPORTNÍ/PŘEPRAVNÍ JEDNOTKY

Light Blue

INŽENÝR (VE SMYSLU ŽENISTA)

Black

VOJENSKÁ POLICIE

Orange

Vysvětlivky: Red – červená, White – bílá, Golden Yellow – zlatá žlutá, Lemon Yellow – citrónová žlutá, Copper Brown – měděná hnědá, Rosa –fialová/růžová(?), Grass Green – trávová zelená, Light Green . světle zelená, Bordeaux Red – červená bordó, Cornflower Blue – chrpová modrá, Light Blue – světle modrá, Black – černá, Orange - pomerančová .

Myslím si však, že popisy v tabulce u obou zelených barev jsou vzájemně prohozené!
-----------------------------------------------------------------------------------

Důstojníci (nebo funkcionáři s ekvivalentem důstojnické hodnosti) a generálové měli do dubna 1941 společné autorizované hodnostní praporky. Tyto praporkY byly, jak je uvedeno níže, šedé s bílým okrajem a státním znakem (orlicí). V dubnu 1941 dostali generálové své vlastní praporky, které byly propracovanější - ohraničení bílým okrajem bylo nahrazeno zlatým okrajem a zlatá orlice nahradila bílou orlici.

Velitelské praporky byly umístěny na levé straně vozidla (na straně řidiče) a důstojnické praporky na pravé straně vozidla (na straně spolujezdce).

Když právě velitel (nebo důstojník) nebyl ve vozidle přítomen, byly tyto praporky zakryty látkovým krytem (potahem).

Obrazek

Obrazek

Jednotky velikosti praporu, pluku a brigády byly označeny vlajkou v barvě druhu vojska a nebo v barvě služby spojené s touto jednotkou. Velitelská vozidla jednotlivých jednotek divize „Großdeutschland“ (GD)  byly označovány praporkem v bílé barvě. Po expanzi těchto jednotek z divize GD do divizí různých typů byly používány barvy následující: tankové praporky byly v barvě „fialové“ (růžové?), dělostřelectvo mělo červené, citronově žluté měli spojaři, ženisti měli černé, průzkumníci používali praporky v barvě zlatožluté a pouze pluky pěchoty (později pancéřoví granátníci – „Panzergrenadier“ a tankoborníci („mušketýři“ – „panzerfüsilier“) udržely barvu bílou.

Termín „Harko“

Termín „HARKO“ (Höherer Artillerie Kommadeur - Higher Artillery Commander – nadřízený velitel dělostřelectva označoval jak důstojníka, tak i velitelskou jednotku, která spolukoordinovala všechny dělostřelecké jednotky v rámci armády. Praporek (viz obrázek níže), který byl povolen od října 1943, byl použit jak k určení těchto důstojníků, tak i k označení samotné jednotky. 

Obrazek

Obrněné/tankové skupiny

Během invaze do Francie byly dvě formace pojmenované po svých velitelích; jednalo se o "Tankovou skupinu von Kleist" a "Tankovou skupinu Guderian." Jako další formu identifikace měla vozidla těchto formací na sobě namalovaná velká písmena resp. G. Po zahájení invaze do Ruska používaly další jednotky občas podobné neoficiální označování.

Obě výše uvedené tankové skupiny byly následně určeny i pro plán Barbarossa. V tomto případě byl používán pro jejich označování spíše pojem „tanková armáda“.

Typ a počet poznávacích značek

Německá vozidla se skládací koženou střechou nebo bojová vozidla a obrněná vozidla měly individuální poznávací značky, nejprve malované na kovové značky, ale jak válka postupovala, měly tyto značky stále častěji namalované přímo na vlastním vozidle. Značky byly bílé barvy obdélníkového tvaru na přední části vozidla a čtvercového tvaru na zadní straně vozidla. Někdy se používaly dvě na přední nebo zadní části místo jedné tabulky. Motocykly měly menší tabulky, s přední tabulkou zaoblenou, aby se vešla na obrys blatníku. Čísla byla vydána dle posloupnosti/řady, prefix identifikoval druh vojska. K identifikaci jednotky byla často používána tabulka s razítkem polní pošty, což byl unikátní identifikační číselný údaj přidělený dané konkrétní jednotce pro účely úřední armádní pošty. Tato čísla byla přidělena praporu a někdy i jednotkám na úrovni rota/baterie/letka/družstvo.

WH

Wehrmacht - Heer

WL

Wehrmacht - Luftwaffe

SS

Waffen SS

Obrazek

Ukázka značení na dochovaném KDF 82

Uvedené fotky jsou ze současné doby. Jedná se o vozidla dochované a udržované fandy staré vojenské techniky.

Obrazek

Polopásový motocykl typu NAU HK 101

Obrazek

Protiletadlový kanón typu FLAK 29

Číselné označování vozidel

Pro snadnější identifikaci jednotlivých vozidel operujících v rámci velké vojenské formace byl v německé armádě zaveden systém číselného označování jednotlivých vozidel. Systém byl vyvíjen prioritně z důvodu používání většího množství tanků najednou, ale systém značení byl také převzat a používán i pro označování vozidel typu obrněné auto, obrněný transportér (pancéřové osobní vozy) a samohybné zbraně. Tato čísla byla vyznačována na věži a na stranách trupu vozidla. V průběhu celé války se používaný styl čísla několikrát měnil.

Obecně systém značení zahrnoval použivání čísla složeného ze 3 číslic. První číslice označovala příslušnost vozidla (tanku, ..) ke konkrétní rotě, kam patřilo; druhá číslice pak četu a třetí číslice pozici vozidla v rámci čety. Některé tankové divize a jednotky používaly různé varianty číslování, jako například jednu nebo dvě číslice sloužících k identifikaci pouze samotných tanků a nebo samotných čet, a nebo ve vzájemné kombinaci.

Typická tanková rota by tedy používala označování například takto:

Třetí rota

1. vozidlo

2. vozidlo

3. vozidlo

4. vozidlo

5. vozidlo

    První četa

311

312

313

314

315

 Druhá četa

321

322

323

324

325

 Třetí četa

331

332

333

334

335

 Čtvrtá četa

341

342

343

344

345

Ukázka tohoto způsobu číslování je uvedena na následujícím obrázku:

Obrazek

Tank Tiger z jednotky sPzAbt 503

Tank velitele roty měl druhou číslici 0, což sloužilo k označení velitele.

Tanky velitelů praporů používaly římské číslice k označení čísla konkrétního praporu. Tank velitele prvního praporu z tankového pluku byl tedy na věži označen symbolem I 01. Tank velitele druhého praporu byl na věži označen symbolem II 01, apod. Tanky (vozidla) dalších důstojníků téhož praporu byly označovány vyššími čísly, jako například číslo 02 bylo určeno k označení vozidla náčelníka štábu (výkonného důstojníka), 03 pro označení vozidla spojovacího důstojníka (spojaře), číslo 04 pro výzbrojního (zásobovacího) důstojníka, apod.

Některé pluky používaly k označování důstojnických štábních vozidel namísto římské číslice písmeno R. Tak například sysmbol R01 označoval velitele pluku, R02 výkonného důstojníka (patrně náčelnika štábu), R03 plukovního spojovacího důstojníka a vyšší čísla byla určena pro další důstojníky štábu pluku.

Některé prapory a pluky používaly nestandardní čísla. Jednotky se vyhýbaly používání písmena R, jak to bylo určeno statutem pro důstojníka velícího tanku. Namísto toho používaly  "falešná" vymyšlená čísla odkazující na uvedené roty, které však v rámci tankového pluku neexistovaly (například 9. rota), stejně jako číslo 0 (tj. 001 , 002, atd.)

Značení divizí a pluků

Divize používaly k označování svých vozidel ještě speciální grafické symboly. Některé jejich pluky přijaly používání těchto speciálních symbolů (zejména tankové pluky) a rovněž tak i některé samostatné jednotky. Jednalo se například o těžké tankové prapory nebo oddíly samohybných děl, které na svých vozidlech používaly tyto zvláštní znaky. Tato označení lze nalézt na všech druzích vozidel divize: počínaje tanky, přez polopásová a pásová vozidla, motocykly, apod. Dokonce byla zjištěna tato divizní značení i na koňmi tažených polních kuchyních.

Jako příklad uvádím následující speciální symboly, které používaly jednotlivé divize SS na svých vozidlech:

1. SS Panzer Division „Leibstandarte SS Adolf Hitler“

Obrazek

2. SS Panzer Division „Das Reich“

Obrazek

3. SS Panzer Division „Totenkopf“

Obrazek

Obrazek

Vozidlo KGF 82 Kubelwagen

(na pravém blatníku je vidět symbol divize)

4. SS Panzer Grenadier Division Polizei Division

Obrazek

5. SS Panzer Division „Wiking“

Obrazek

16. SS Panzer Grenadier Division „Reichsführer SS“

Obrazek

31. SS Freiwilligen Grenadier Division

Obrazek

                                                                                     Autor: Velč

------------------------------Konec 2. části -------------------------------