Jdi na obsah Jdi na menu
 


Označování německých vozidel a taktické značky - 1. část

24. 3. 2010
  Značení německých vozidel a taktické značky - 1. část

Německé národní označování

Před vypuknutím 2. světové války byly vozidla Wehrmachtu označovány Balkánským křížem a nebo německými národními insigniemi. Toto označování bylo obvykle rezervováno pro pancéřovaná/obrněná vozidla, příležitostně bylo použito i k označování ukořistěných bojových vozidel.

Polsko - 1939

Během napadení Polska byl používán pevný bílý kříž (Balkánská verze), který byl připevněn zejména na prominentních vůdčích německých tancích. Označování bylo umístěno tak, aby bylo dobře viditelné, zejména pro nepřátelské střelce, a tak, aby byl střed zakryt blátem (resp. zamazán) a nebo byl namalován tmavě žlutou barvou (to byla standardní divizní barva k označování standardní obrněných divizích – výjimku měla divize „Gross Deutschland“, jejíž divizní insignie byly v barvě bílé).

               Obrazek                     Obrazek

Francie - 1940
Rusko - 1941-1943

Po Polské kampani byl finalizován správný návrh národních insignií. Jednalo se o otevřený bílý kříž, který neměl černé ohraničení ani střed kříže. Velikost byla proměnná vozidlo od vozidla, ale na tancích typu Panzer III nebo IV byl velikosti 10“ nebo 25 cm. Tyto insignie zůstaly v národním provedení až do roku 1943, kdy došlo ke změně barvy z klasické vozidlové tmavě šedé na tmavě žlutou. Toto značení národními insigniemi bylo u divize „Gross Deutschland“ nasazené ve Francii v roce 1940 a pak také v Rusku od roku 1941.

Obrazek

Rusko - 1943-1945

Od roku 1943 byly všechny nové německé vozidla vyráběny variantně v barvě tmavě žluté a nebo vojenské žlutohnědé. Mnoho starších vozidel bylo také přemalováno do nových maskovacích barev. Klasický německý Balkánský kříž byl opět modifikován (tak jak byly od roku 1941 barveny vozidla světlou barvou pro misi v Africe), střed kříže byl malován černou barvou.

Obrazek

Obdobným způsobem byly označovány i ukořistěná vozidla, která posléze německé jednotky používaly.

Obrazek
Označení ukořistěného tanku T34

Obrazek

Ukořistěný tank Sherman Firefly

Variantnost

Mnoho různých variant standardního německého kříže bylo vidět na vozidlech. Často bylo označování vozidel  prováděno i v rámci polního bojového nasazení, například vždycky, když byly dodány vozidla s novými vzory polních barev. Tyto varianty měly například černé ohraničení, delší ramena kříže než obvykle, užší ramena kříže, atd. 

Vzdušná/letecká identifikace vozidel

Pro lepší vzdušnou identifikaci svých vojsk byla na mnohých střechách vozidel nakreslena „swastika“ (hákový kříž) nebo některá vozidla používala klasickou látkovou vlajku, která byla přichycena buď na zadní plošině, střeše nebo kapotě vozidla.

Obrazek

Obrazek

Taktické (mapové) značky

1940 - 1942

Před vypuknutím války bylo používáno mnoho různých referenčních souborů taktických značek. Toto bylo používáno před utvářením samostatných obrněných divizí. Po vyhlášení válečného stavu začátkem války se tyto soubory postupně rozšířovaly. V lednu 1943 byly tyto soubory značek dále vylepšeny, bylo zavedeno mnoho změn a současně byla přidána řada zcela nových značek.

Obecně, předválečný systém značek obsahoval 3 základní typy symbolů. Jednalo se o následující značky:

Taktické značky (Tactical Signs):

Obrazek

Druhy zbraní (Weapons Branches):

 Obrazek

Způsoby přepravy (Method of Transportation):

Obrazek

Vysvětlivky:

Recon – průzkum, Artillery – dělostřelectvo, Pioneer – ženisté, Transport – přeprava, Signals – spojaři;

Armoured Car – pancéřové/obrněné vozidlo, Infantry – pěchota, Infantry Howitzer – pěchotní houfnice, Anti_Tank Gun (německy PaK) – protitankové dělo, Howitzer – houfnice, Flak – protiletadlové dělo;

Partly Motorized – částečně motorizované (mělo jednu nápravu kol), Motorized – motorizované (plně na kolech), Halftracked – polopásové (přední kola a pásy), Fully Tracked – plně pásové.

Kombinací těchto tří základních typů značek v kombinaci s dalšími speciálními indikátory/označovači mohly být popsány již všechny hlavní jednotky divize. Z těchto ificiálních značek vznikalo postupně mnohorůzných variací. K lepší indikaci podřízených jednotek byla občas používána čísla (například pro pěší roty nebo baterie samohybných děl). Zbraně/vozidla podřízených jednotek byly označovány trojčíslím, které bylo odvozeno od čísla nadřízené jednotky. Toto bylo uvedeno spolu se symbolem druhu zbraně na boku vozidla, obvykle na levé straně.

Taktické značky byly malovány na straně řidiče vozidla, případně na přední a zadní straně vozidla, na blatníkách a nebo přímo na trupu vozidla.

Velitelství jednotek byla označována praporky specifických tvarů, občas kombinovaná se symboly či nápisy pod těmito praporky.

Obrazek

Vysvětlivky: Army HQ - Velitelství armády, Corps HQ - Velitelství sboru, Divisional HQ - Velitelství divize, Brigade HQ - Velitelství brigády, Regimental HQ - Velitelství pluku, Battalion HQ - Velitelství praporu

Následují některé další specifické symboly, které byly rovněž používané pro taktické mapové zákresy:

Obrazek

Tento symbol například patřil 10. rotě pěšího pluku. Čtverec symbolizuje pěchotu, dvě kola reprezentují motorizovaný způsob přepravy a arabská číslice 10 určuje číslo roty v rámci pluku.

Obrazek

1. rota plně motorizované průzkumné jednotky užívala zase tuto značku. A značí "aufklärungs", což je průzkum (anglicky „reconnaissance“).

Obrazek


Tato taktická značka je pro změnu určena pro označení motorizované přepravní roty.

Obrazek

Dvojka určuje 2. baterii dělostřeleckého praporu tažených děl.

Obrazek


Vozidla patřící k velitelství praporu používaly tento symbol.

Obrazek

Tento symbol byl nejpravděpodobněji používán pro vozidla patřící k velitelství motorizovaného dělostřeleckého pluku. 


1943-1945

Vzhledem k výraznějšímu používání tanků a dalších obrněných vozidel v německé armádě v průběhu války došlo k zařazení dalších speciálních sysmbolů/značek, které označovaly tyto typy jednotek.

Obrazek

Obrazek

Vysvětlivky:

Tank Destroyer Battalion HQ – velitelství praporu ničitelů/stihačů tanků, JgPz IV Company (or Hetzer) – rota stihačů tanků typu JgPz IV (nebo typu Hetzer), StG Company – rota  stihačů tanků  typu StuG III resp. StuG IV

Panzer Division HQ – velitelství tankové divize, Panzer Regiment HQ – velitelství tankového pluku, Staff Company – štábní rota, Panzer Battalion HQ – velitelství tankového praporu, First/Second Battalion – I./II. tankový prapor, PzkKpfw IV company – rota tanků typu PzKpfw IV, Armoured Supply Company – obrněná zásobovací rota, Workshop Company – dílenská/opravárenská rota.

Praporky/vlaječky

Vozidla důstojníků a velitelů jednotek byly označovány praporky/vlaječkami. Ty byly připevněny na nárazníkách štábního vozidla. Toto označování používali i velitelé polopásových obrněných vozidel. Různá úroveň velitelů používala různé typy vlaječek. Například velitel divize měl vlaječku trojúhelníkového typu, kde se střídaly barvy následujícím způsobem: dole červená, nad tím bílá a zase nad tím černá.  Velitelé jednotek vyšších úrovní používali vlaječky obdélníkového, spíše však čtvercového typu.

Obrazek

Vysvětlivky:  Division - Divize, Corps - Sbor, Army - Armáda, Army Group - Skupina armád

Příklad způsobu zákresu taktických značek do mapy:


         Obrazek

                                                                                    Autor : Velč

---------------------------Konec 1. části článku------------------------------