Jdi na obsah Jdi na menu
 


Německá vyznamenání - 4. část

11. 5. 2010

Spanienkreuz

Španělský kříž 

Obrazek Obrazek 
Obrazek  

Obrazek

Obrazek

Byl udělován německým dobrovolníkům z „Legie Kondor“ se zásluhami ve španělské občanské válce. Tento útvar se skládal především z leteckých a tankových jednotek a jednotek podpůrných. Legií prošlo celkem asi 20 000 německých vojáků. Španělský kříž byl založen 14. dubna 1939 německým kancléřem a vůdcem Adolfem Hitlerem. Existoval ve dvou základních verzích - s dvěma překříženými meči za zásluhy v boji a bez mečů za nebojové zásluhy.

Španělský kříž byl udělován v několika stupních. Jednalo se o následující:

  • Zlatý Španělský kříž s meči a s diamanty: bylo uděleno pouhých 28 kusů. Byla to nejvyšší třída tohoto vyznamenání udělovaná vynikajícím nebo vysoce zasloužilým velitelům.
  • Zlatý Španělský kříž s meči: tohoto stupně bylo uděleno 1126 kusů. Byl udělován vojákům, kteří měli vysoce nadprůměrné válečné zásluhy.
  • Stříbrný Španělský kříž s meči: tohoto stupně bylo uděleno 8304 kusů. Nositel musel projít závažnou bitvou nebo prokázat jiné výjimečné zásluhy.
  • Stříbrný Španělský kříž bez mečů: byl udělován za válečné zásluhy pro civilisty a to v celkovém počtu 328 kusů.
  • Bronzový Španělský kříž s meči: bylo uděleno celkem 8462 kusů. Udělen byl každému, kdo prokázal válečné zásluhy.
  • Bronzový Španělský kříž bez mečů: celkem se ho udělilo 7869 kusů. Udělován byl za tříměsíční nebojovou službu ve Španělsku.
  • Španělský kříž pro pozůstalé po německých bojovnících ve Španělsku (Ehrenkreuz für Hinterbliebene Deutscher Spanienkämpfer).: této speciální verze bylo uděleno pouze 315 kusů.

Španělský kříž se nosil připnutý na pravé náprsní kapse. Ke Španělskému kříži byl předáván udílející dekret:

Obrazek

----------------------------------------------------------------------------
Verwundeten-Abzeichen

Odznak za zranění ve Španělsku
Obrazek
 
Odznak za zranění během služby ve španělské občanské válce byl ustaven 22. května 1939 a byl zřízen ve třech třídách: černý odznak za 1 či 2 zranění, stříbrný odznak za 3 nebo 4 zranění a zlatý odznak za 5 a více zranění (tento však nebyl prý nikdy udělen). Odznakem bylo vyznamenáno celkem 183 osob. Odznak se nosil na levé náprsní kapse.
-------------------------------------------------------------
Panzertruppenabzeichen der Legion Condor
Tankový odznak „Legie Kondor“
Obrazek
Byl ustaven v září 1936, ale byl udělován až od  10. července 1939. Stříbrný odznak byl určen pro příslušníky německé tankové divize „Legie Kondor“, která se zúčastnila poloutajeně bojů ve španělské občanské válce v letech 1936 až 1939. Tyto tankové jednotky bojovaly na straně vojsk generála Franka. Odznakem bylo vyznamenáno celkem 415 osob.

Speciálním odznakem ve zlatě byl vyznamenán Oberst Wilhelm von Thoma (později povýšen až do hodnosti „General der Panzertruppe“), který velel skupině “Imker”, což byla pozemní jednotka „Legie Kondor“. Jednalo se o dobrovolníky z Panzer Regiment 6 “Neuruppin” ze 3. Panzer Division, kteří přijeli bojovat do Španělska. Kromě jiného měl von Thoma na starost výcvik španělských důstojníků a vojáků v používání tanků, v taktice pěchoty, v dělostřelecké a spojovací přípravě. Von Thoma velice často navštěvoval frontovou zónu. Celkem se ve Španělsku zúčastnil 192 bojových tankových akcí. Kromě jeho dalšího zařazení v průběhu 2. světové války byl od 17. července 1941 jmenován velitelem 17. Panzer Division na východní frontě.

-----------------------------------------------------------------

Ärmelband Spanien

Rukávový pásek Španělsko

Obrazek

Dne 3. června 1939 jím byli vyznamenáni příslušníci „Legion Condor“, kteří bojovali v občanské válce ve Španělsku. Rukávovou pásku uděloval náčelník štábu armády (Oberbefehlshaber des Heeres), generál von Brauchitsch na přehlídce v Doberitz.

---------------------------------------------
Ärmelband Afrika

Rukávový pásek Afrika

Obrazek

Tento rukávový pásek byl založen 15. ledna 1943 a byl udělován příslušníkům německé armády za účast na africkém tažení.

2. světová válka v Africe probíhala v Severní a Východní Africe od 10. června 1940 do 16. května 1943. Boje byly zahájeny útoky italských jednotek na Angličany ovládaná africká území. Poté, co Italové utrpěli těžké porážky, se do bojů zapojily německé síly Afrikakorps vedené generálem (později maršálem) Erwinem Rommelem. Po těžkých bojích se střídavými úspěchy na frontě, která se přelévala od Tunisu k Egyptu a zpět, zvítězili Britové pod vedením Montgomeryho ve druhé bitvě u Al Alamejnu a následně začali zatlačovat zbytky německo-italských sil zpět k Tunisu. To sice nebylo poprvé, ale tentokrát se Němci a Italové nemohli dát dohromady a opět přejít do protiútoku. K tomu jim bránilo jednak to, že se jim v zádech ve Francouzské Severní Africe vylodily americké síly a jednak současná aktivita spojeneckého letectva a námořnictva stále více omezovala možnosti zásobování těchto německo-italských sil. Jelikož spojenci tímto získali v Severní Africe rozhodující převahu, kterou nebylo možno zvrátit (jednak pro vázání většiny válečných zdrojů Třetí říše v boji na východní frontě, jednak pro neschopnost italsko-německého loďstva a letectva ovládnout klíčové části Středomoří natolik, aby bylo umožněno dostatečně efektivní zásobování Rommelových jednotek), byla válka v Africe z pohledu států Osy ztracena. Jelikož to ale Hitler odmítl uznat a nechtěl stáhnout svá vojska zpět, posílal do Afriky stále další a další jednotky a muže, z nichž však nakonec část zahynula již při transportech přes moře, část pak v bojích v Africe a zbytek nakonec musel stejně kapitulovat.

------------------------------------------------------------------------------

Ärmelband Kreta

Rukávový pásek Kréta

Obrazek

Rukávový pásek Kréta byl založen 16. října 1942 a byl udělován příslušníkům paravýsadku na ostrov Kréta. Při první parašutistické výsadkové vojenské akci v dějinách, která proběhla v období od 20. května až do 27. května 1941, byl ostrov sice nacisty obsazen, ale nacisté při této vzdušné operaci utrpěli poměrně značné ztráty. Podle některých informací se jednalo asi o 4.000 až 7.000 vojáků. Vzhledem k vysokým ztrátám od těch dob pak již Němci nikdy nepoužili parašutisty v obdobně rozsáhlé bojové akci najednou, ale byly jim přidělovány pouze menší dílčí bojové úkoly.

------------------------------------------
Ärmelband Kurland

Rukávový pásek Kurlandy

Obrazek

Tento rukávový pásek byl založen 12. března 1945 a udělován německým vojákům sloužícím v Kurlandské kapse v Lotyšsku.

Tak například filmový týdeník „Deutsche Wochenschau“, který byl od roku 1940 do roku 1945 centrálním a jednotným týdeníkem v kinech nacionálně-socialistického Německa, ve svém vydání z 11. ledna 1945 ukazoval kromě jiného i třetí ofenzivu Rudé armády proti pevnosti Kurlandy, kterou vedlo ruské velení 25 pěšími divizemi a 15 tankovými svazky. Týdeník zde ještě oslavně ukazuje, že ofenzíva vzala za své po krvavých bojích a ztrátě 500 nepřátelských tanků (myšleno tím tanky RA). Útočníci byli za pomoci těžkých zbraní krvavě odraženi. A když už prý přece jen někde došlo k nějakému průlomu, byly naše jednotky (myšleno tím německé) ihned vyslány do protiútoku a průlom byl zastaven. Ovšem podle dochovaných historických informací však pravda byla poněkud jiná. I přes zoufalý odpor se musely německé jednotky postupně z prostoru stáhnout a ustupovat před postupující Rudou armádou.

-------------------------------------------------------------

Ärmelband Metz 1944

Rukávový pásek Mety 1944

Obrazek

Rukávový pásek Mety 1944 byl založen 24. října 1944 a byl udělován vojákům bránícím východofrancouzské město Mety (někdy též Méty) proti postupující americké armádě. Tuto obranu zajišťovala zejména 17. divize SS tankových granátníků „Götz von Berlichingen“.

Americký předvoj na začátku září 1944 vytvořil předmostí na řece Moselle s tím, že bude postupovat směrem na Metz a Sarre, ale vzhledem k menšímu bojovému tlaku se německý ústup zastavil v těch místech, kde přestaly bojové akce. V prvních dvou týdnech září 1944 byla obrana západní hranice Říše zajištěna již jen asi třiceti divizemi, z nichž pouze šest mělo plný počet vojáků.

Úspěch spojeneckých leteckých útoků omezovaly jednak rozsáhlé lesy, v nichž se německé jednotky uschovaly, a jednak i zkracování denního světla v následujících dnech. Relativní úspěch německého ústupu a upevnění německé fronty byl způsoben jednak díky potížím ale i velkým chybám Spojenců, když přes svou značnou převahu nedokázali zamezit poměrně bezpečnému ústupu německých jednotek  a jednak i díky odvaze německého velení, které nasadilo všechny prostředky, které v dané době mělo k dispozici. OKW navíc povolalo na pomoc další dvě divize, jednu z Itálie a druhou z východního Pruska. Vzhledem k tomu, že německé oddíly využívaly šikovně terénních výhod a také předčasného mimořádně deštivého podzimu, německá obrana před Aix-la-Chapelle a Metz výrazně zbrzdila postup spojeneckých vojsk směrem na Německo.

-------------------------------------------------------------

 Ehrenkreuz der deutschen Mutter

Čestný kříž německé matky

  Obrazek

„Čestný kříž německé matky“ byl založen vedením NSDAP dne 16. prosince 1938, což bylo v období plánování válečných tažení nacisty. Ty pro své budoucí válečné záměry potřebovali dostatečné množství lidského potenciálu (vojáků, osídlenců obsazených území, apod.). Proto součástí jejich plánů i propagandy byla mohutná podpora plodnosti a mateřství, kdy jako výraz uznání a díků bylo pro plodné matky založeno právě toto vyznamenání. Již během roku 1939 bylo toto vyznamenání uděleno více jak 3 milionům žen. Jen velmi málo z nich jej odmítlo.

Předávání čestného kříže probíhalo každoročně, většinou na Den matek a vyznamenané přebíraly toto vyznamenání z rukou Ortsgruppenleiterů - předsedů tzv. „Ortsgruppe der NSDAP“ (územních politických celků). Držení kříže přinášelo nositelkám mnohé výhody – předpisem bylo např. uvolnit jim místo ve veřejných dopravních prostředcích, na úřadech byly odbavovány přednostně. Členové Hitlerjugend byli povinni zdravit na ulici vyznamenané matky nacistickým pozdravem.

Stupně „Čestného kříže německé matky“

1. stupeň ve zlatě pro matky osmi a více dětí:

Obrazek

2. stupeň ve stříbře pro matky šesti nebo sedmi dětí:

Obrazek

3. stupeň v bronzu pro matky čtyř nebo pěti dětí:

Obrazek

Předpoklady pro udělení:

Německé matky byly vyznamenávány čestným křížem za jejich nasazení „tělem a životem“ při zrození a výchově dětí. Předpokladem pro udělení byl kromě příslušného počtu vlastních dětí také čistý rasový rejstřík (hovorově nazývaný „Arierschein“). Matky nesměly mít žádnou dědičnou chorobu, konflikt se zákonem nebo být asociální. Předpokladem bylo samozřejmě přivedení na svět živých dětí. Čestný kříž  mohl být také následně odebrán, pokud se držitelka např. prohřešila proti rasovým zákonům.

--------------------------------------------------------------
Olympia-Ehrenzeichen (1936)

Olympijské vyznamenání

Obrazek 

Datum zahájení bylo 4 února 1936. Vyznamenání bylo udělovánoAwarded to deserving individuals who worked in organising the Olympic Games in Berlin and/or Garmisch-Partenkirchen, 1936. zasloužilým jednotlivcům, kteří se podíleli na organizaci letních olympijských her v Berlíně a / nebo zimních olympijských her v Garmisch-Partenkirchenu.Podle mých znalostí bylo toto poprvé a naposledy v historii olympijských her, kdy se zimní i letní hry konaly pouze v jediné zemi - v tomto případě ve fašistickém Německu. Hitler a nacisti využili obou akcí k obrovské propagandě nejen vlastního úspěšného Německa, ale i celého fašistického hnutí.

Celkem bylo uděleno 767 vyznamenání 1. stupně a 3 363 druhého stupně.

-----------------------------------------------------------

 Olympia-Erinnerungsmedaille

Pamětní medaile olympijských her Date Instituted 

 Obrazek

Datum zahájení udělování této pamětní medaile bylo 31 Ju31. července 1936. Medaile byla Requirements udělena jak Němcům tak i příslušníkům jiných národů, kteří se zúčastnili olympijských her v Berlíně a / nebo Garmisch-Partenkirchen v roce 1936, ale ne ve sportovním zápolení. Celkem bylo uděleno 54 915 medailí.
------------------------------------------------
SS-Sporteereteeken

SS čestný sportovní odznak

 SS čestný sportovní odznak byl založen v roce 1941. Byl udělován členům „Germaansche SS in Nederland“ za jejich sportovní výkony. (bohužel se mi zatím nepodařilo sehnat jeho vyobrazení)

----------------------------------------------

SA-Wehrabzeichen

SA vojenský sportovní odznak

Obrazek

Odznak byl ustanoven již v roce 1931, ale uznán jako oficiální stranický odznak byl až 6 listopadu 1936. Odznak byl udělován ve třech třídách: bronzový, stříbrný a zlatý.

Podmínky pro jeho udělení byly následující:

Bronzový odznak:

* Absolvování zkoušky z tělesné zdatnosti za dobu 12 měsíců (muži do 35).

Stříbrný odznak:

* Passing the tests for 12 months (men 35-40), or * Absolvování zkoušky z tělesné zdatnosti za dobu 12 měsíců (muži 35-40), nebo

* Passing the tests annually for 5 years (men under 35) * Absolvování zkoušky z tělesné zdatnosti každoročně po dobu 5 let (muži do 35).

Zlatý odznak:

* Passing the tests for 12 months (men over 40), or * Absolvování zkoušky z tělesné zdatnosti po dobu 12 měsíců (muži nad 40), nebo

* Silver + passing the tests annually for 6 more years * Získání odznaku stříbrného + absolvování testů z tělesné zdatnosti ročně po dobu 6 a více let.

Number awarded Počet udělených odznaků je autorovi a patrně i obecně neznámý.

----------------------------------------

Germanische Leistungsrune

Germánská runa tělesné zdatnosti

Obrazek

Germánská runa tělesné zdatnosti byla založena 15. července 1943. Dle státu udělování měla tato runa své místní názvy. Takže například místní názvy v Dánsku byly „SS-Æresruner“ nebo „SS-Ærestegn“, v Holandsku zase „Germaansche Leistungsrune“ a v Norsku „Germanske Runemerke“ a nebo „Germanske Dugleiksrune“.

--------------------------------------------------

Vojenské odbornosti

Odstřelovač

 Obrazek

Tato vojenská odbornost měla celkem 3 třídy. 3. třída: takto oceněný člen jednotky získal odpovídající odstřelovací pušku. 2. a 1. třída: toto ocenění získal dotyčný střelec za určitý stanovený počet odstřelených nepřátel. Tento počet musel však být ověřen přiděleným nezávislým pozorovatelem.

Jednotlivá velitelství vedly přehledy o udělení těchto třídností a o počtu zastřelených nepřátel odstřelovači.

--------------------------------------------------------

Ostrostřelec

 Obrazek

Toto označení mohli nosit schválení příslušníci, kteří dosáhli ocenění ostrostřelec a nebo mistra při vojenských nebo policejní střeleckých soutěžích. Mohlo být uděleno i těm příslušníkům, kteří získali ocenění v civilních střeleckých soutěžích. Museli však poskytnout dokumentaci alespoň pro jeden bojový scénář, který byl následně ověřen velitelstvím v praxi z hlediska jeho použitelnosti.

---------------------------------------------

Policista

 Obrazek

Držitel této vojenské odbornosti v současné době (myšleno v době války) nebo v minulosti sloužil jako policejní důstojník na místní, krajské nebo státní úrovni, nebo jako současný nebo bývalý příslušník vojenské policie. O své službě musel poskytnout odpovídající dokumentaci. 

KONEC 4. DÍLU