Jdi na obsah Jdi na menu
 


Německá vyznamenání - 2. část

27. 4. 2010

Infantrie-Sturmabzeichen

Útočný odznak pěchoty

Obrazek   Obrazek

Nejrozšířenějším vyznamenáním u pěchoty Waffen-SS byl Útočný odznak pěchoty. Ve stříbrném provedení byl založen 20. září 1939 a byl určen pro příslušníky pěchoty. V bronzovém provedení byl založen k 1. červnu 1940 a byl určen pro pancéřové granátníky. Tento odznak byl udělován za účast na třech a více útocích nebo protiútocích.   

--------------------------------------------------------------------------------  

Nahkampfspange

Spona za boj zblízka

Obrazek

Toto vyznamenání bylo založeno 25. listopadu 1942 a mezi vojáky bylo někdy respektováno více než sám Rytířský kříž. Spona za boj zblízka byla navržena jako další stupeň Útočného odznaku pěchoty a byla ustanovena ve třech stupních. Bronzová spona byla dávána za 15 dnů neustálých bojových akcí, stříbrná spona za 30 dnů a zlatá spona za 50 dnů neustálých bojových akcí. Každý nositel tohoto vyznamenání dostal 21 dnů dovolenky a v některých případech byl vyznamenán osobně Hitlerem. Celkem bylo uděleno pouze 403 těchto vyznamenání a zlatá spona nebyla udělena nikdy.

----------------------------------------------------------------------------- 

Bandenkampfabzeichen

Protipartizánský odznak

Obrazek          Obrazek

Tímto odznakem byli vyznamenáváni příslušníci jednotek, kteří se zúčastnili bojů proti partyzánům. Protipartizánský odznak byl založen 30. ledna. 1944. Byl ve třech stupních a to bronzový, stříbrný nebo zlatý za účast v boji proti partyzánům po dobu 20, 50 nebo 75 dnů.

-----------------------------------------------------------------------------

Panzerkampfabzeichen

Tankový útočný odznak

Obrazek Obrazek  Obrazek 

Tankový útočný odznak byl založen 20. září 1939 v provedení stříbrném a 6. června 1940 v provedení bronzovém. Tento odznak byl určen pro pancéřové granátníky, kteří byli součástí Panzer nebo Panzergrenadier divizí (tj. tankových a nebo pancéřových granátníků). Nebyl určen pro pancéřové granátníky, kteří byli součástí motorizovaných divizí pěchoty. Na odznaku je symbolizován tank typu Panzer IV. Častější verze byla určena pro vojáky, kteří se zúčastnili 25, 50, 75 a 100 útoků. Pozlacená verze byla pro vojáky, kteří se zúčastnili až 75 nebo 100 útoků.

-----------------------------------------------------------------------------

Allgemeines Sturmabzeichen

Útočný odznak

Obrazek    Obrazek 

Tento odznak byl navržen berlínskou firmou Wilhelm Ernst Peekhaus a byl ustaven k 1. lednu 1940. Tento typ odznaku byl určen pro příslušníky těch jednotek, kteří nebyli vhodní pro udělení Útočného odznaku pěchoty a kritériem pro jeho obdržení byla účast ve třech různých útocích. V červnu 1943 byl ustaven nový odznak za účast při 25, 50, 75 a 100 útocích. Odznaky za účast na 75 a 100 útocích byly později pozlaceny.

--------------------------------------------------------------------------------

Medaille Winterschlacht im Osten 1941/42

Medaile za východní frontu 1941 - 1942   

Obrazek      Obrazek  

Toto vyznamenání bylo ustaveno 26. května 1942, tj. po první kruté zimě v roce 1941 na východní frontě. Ti, kteří přežili tuto zimu bez odpovídajícího zimního oblečení, což byl výkon sám o sobě, byli všichni vyznamenáni. Toto vyznamenání bylo také nazýváno jako "Medaile zmrzlého masa" a bylo nošeno podobně jako Železný kříž II. třídy, tj. jen spona ve druhé knoflíkové dírce saka uniformy.

--------------------------------------------------------------------------------

Heeres-Flakabzeichen

Protiletadlový odznak

Obrazek

Protiletadlový odznak byl založen 13. července 1941 a byl předáván za akt hrdinství během protiletadlové služby, za zranění, veliteli baterie, když byla vyznamenána polovina mužů pod jeho velením a nebo za 16 bodů (4 sestřely samostatně, 2 sestřely ve skupině, 1 vyhledání letadla světlometem).

Poznámka: Od roku 1943 byl na západní frontě a při obraně Říše zaveden zvláštní systém zvaný „Punktzahl“. Tento systém sloužil k udělování vyznamenání ne podle počtu sestřelů jako na východní frontě, ale podle počtu získaných bodů. Podle celkového počtu dosažených bodů se poté udělovala jednotlivá vyznamenání.

Přidělování bodů bylo následující:

0,5 …. zničení poškozeného dvoumotorového letounu;

1 ….  zničení jednomotorového letounu, poškození dvoumotorového letounu nebo doražení poškozeného čtyřmotorového letounu;

2 …. zničení dvoumotorového letounu, poškození čtyřmotorového letounu nebo donucení tohoto letounu se oddělit od formace;

3 ….  zničení čtyřmotorového letounu.

------------------------------------------------------------------------------------

Ballonbeobachterabzeichen des Heeres

Odznak armádního pozorovatele z balónu

Obrazek

Odznak byl založen 8. července 1944 ve třech třídách: bronzový, stříbrný a zlatý. Byl udělován za účast na vojenském pozorování z balónů, které byly používány na východní frontě.

-------------------------------------------------------------------------------

Fallschirmschützenabzeichen des Heeres

Armádní výsadkový odznak

Obrazek

Armádní výsadkový odznak byl založen 15. června 1937 a byl udělován za 5 seskoků. Byl zrušen v roce 1939, když byli výsadkáři převedeni a zařazeni do Luftwaffe.

--------------------------------------------------------------------------------

Tieffliegervernichtungsabzeichen

Odznak za sestřelení letadla

Obrazek

Odznak byl ustaven 12. ledna 1945 za sestřel letadla ruční zbraní nebo lehkým kulometem. Byl udělován ve dvou provedeních: stříbrný byl udělován za každý sestřel, zlatý byl udělen za 5 sestřelů.

--------------------------------------------------------------------------------

 Zerstörer-Kriegsabzeichen

Odznak pro posádky torpédoborců

Obrazek

Odznak byl založen 4. června 1940, tj. po bojích o norské přístavní město Narvik v květnu 1940. V těchto bojích sehrály významnou úlohu i torpédoborce, jejichž úloha byla důležitá i v bojích proti Anglii.

Podmínky pro udělení:

Podmínky pro udělení tohoto odznaku byly pro příslušníky posádek torpédoborců následující:

1) účast na 3 bitvách, 3 torpédových útocích nebo 12 střetech s nepřátelským plavidlem;

2) výjimečné osvědčení se při plavbách v operačním úseku nebo jiným vynikajícím činem;

3) účast na úspěšné akci pod velením velitele flotily;

4) přežití potopení plavidla způsobené útokem nepřítele.

Až do založení “Válečného odznaku pro posádky rychlých člunů” byli tímto “Odznakem pro posádky torpédoborců” vyznamenáváni i členové posádek rychlých torpédových člunů.

-------------------------------------------------------------------------------

 Schnellboot-Kriegsabzeichen

Válečný odznak pro posádky rychlých člunů

Obrazek

Odznak byl založen 30. května 1941 vrchním velitelem Kriegsmarine, velkoadmirálem Erichem Raederem. Byl udělován za splnění následujících podmínek:

A/ Všeobecné podmínky pro udělení:

  • Uvážlivost a dobré vedení

B/ Zvláštní podmínky pro udělení:

  • Osvědčení se na minimálně dvanácti výpravách proti nepříteli – od tohoto čísla může být upuštěno v případě, že:

a) některá z výprav byla mimořádně úspěšná, či pokud se příslušný voják mimořádně osvědčil nebo padl;

b) došlo ke ztrátě člunu způsobené útokem nepřítele a nebo ve zvláštních případech po zranění příslušného vojáka.

----------------------------------------------------------------------------

 Flotten-Kriegsabzeichen

Odznak pro posádky bitevních lodí a křižníků

Obrazek

V prvních měsících a letech 2. světové války hrálo německé bitevní loďstvo ještě významnou roli. Zejména mělo velké bojové úspěchy proti loďstvu Spojenců, kdy potopilo poměrně velké množství nejen válečných, ale především zásobovacích a transportních lodí. Pro příslušníky těchto německých jednotek založil vrchní velitel Kriegsmarine svým výnosem z 30. dubna 1941 „Odznak pro posádky bitevních lodí a křižníků“. K jeho udělení bylo postupně vydáno několik podrobných výnosů o konkrétních podmínkách udělení. Prvním takovýmto výnosem byl výnos z 5. června 1941.

---------------------------------------------------------------------------------- 

 U-Boots-Kriegsabzeichen

Ponorkový válečný odznak

Obrazek

Ihned po začátku války na podzim 1939 navrhl kontraadmirál Dönitz pro posádky ponorek zavedení “Ponorkového válečného odznaku”, čímž chtěl navázat na “Válečný ponorkový odznak” založený 1. února 1918 císařem Vilémem II. „pro osádky ponorek jako výraz uznání jejich válečných zásluh“.

Na základě tohoto podnětu založil dne 13. října 1939 vrchní velitel Kriegsmarine, velkoadmirál Raeder, „Ponorkový válečný odznak“. Odznak byl udělován všem důstojníkům, poddůstojníkům a mužstvu, kteří se osvědčili na dvou a více plavbách proti nepříteli. Od této podmínky mohlo být upuštěno v případě zranění v boji.

--------------------------------------------------------------------------------

Markmanship Lanyards

Obrazek

Tento odznak byl ustaven 29. června 1936 a byl udělován za mistrovství ve střelbě z pušky nebo kulometu.

---------------------------------------------------------------------------------

Scharfschützenabzeichen

Odznak pro odstřelovače

Obrazek

Odznak pro odstřelovače byl ustaven 20. srpna 1944. Byl určen pro odstřelovače ve 1., 2. a 3. třídě za 60, 40 a 20 zabitých nepřátel odstřelovací puškou.

----------------------------------------------------------------------------

Sonderabzeichen fur das Niederkammpfen von Panzerkampfwagen durch Einzelkampfer

Zvláštní odznak za zničení tanku v přímém boji

                                     Obrazek  Obrazek

Zvláštní odznak za zničení tanku v přímém boji byl založen 9. března 1942 v provedení stříbrný a 18. prosince 1943 v provedení zlatý. Stříbrná verze byla udělována za každé vlastnoruční zničení tanku, pokud jej voják přežil. Zničení mohlo být provedeno ručním granátem, Panzerfaustem nebo jinou výbušninou. Navíc mohl vyznamenaný voják ihned dostat Železný kříž II. třídy. Zlatá verze byla udělována za zničení 5 tanků, vyznamenaný voják mohl obdržet Železný kříž I. třídy. Toto vyznamenání nebylo určeno pro příslušníky protitankových jednotek.

------------------------------------------------------------------------------

Abzeichen für angestellte und arbeiter des Heeres und Kriegsmarine

Vyznamenání za dlouhou službu

Obrazek

Vyznamenání bylo založeno v dubnu 1937 a bylo určeno pro civilní zaměstnance armády a námořnictva (HEER und KRIEGSMARINE) za 25 let jejich služby. Vyznamenání bylo zlaté. Vyznamenání bylo 30. ledna 1938 nahrazeno vyznamenáním jiným.

Obrazek  Obrazek

Obdobné vyznamenání (viz výše) bylo určeno například pro civilní zaměstnance Wehrmachtu, Waffen-SS a Kriegsmarine. Bylo opět za 25 let služby a bylo stříbrné.

Obrazek    Obrazek

Verze pro Luftwaffe byla poněkud odlišná a byla stříbrná. Vyznamenání symbolizovalo křídla držící (chránící) hákový kříž.

--------------------------------------------------------------------------------

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ