Jdi na obsah Jdi na menu
 


Beseda - 70 let od vystěhování obce Úročnice

Beseda s přenáškami

 Osadní výbor obce Úročnice ve spolupráci s Josefem a Čestmírem Velíškovými uspořádal v sobotu 16. března 2013 od 15:00 hod. u příležitosti 70ti let od vystěhování obce Úročnice během 2. světové války  besedu s přednáškami na téma "ÚROČNICE A JEJÍ HISTORIE (od prvních záznamů o jejím vzniku až do roku 1942)".  Beseda se konala v místním hostinci "U Potíla".

2013-03-16-15.01.40.jpg

 

Program besedy byl následující: 

                                                                                                                                       

1.  Zahájení.

2.  Historie obce Úročnice od prvních záznamů.

3.  Vystěhování obce za 2. světové války. 

4.  Diskuse.

2013-03-16-15.01.57.jpg

Po zahájení a přivítání všech přítomných, které provedl Čestmír Velíšek, byla odprezentována panem Josefem Velíškem první z avizovaných přednášek. Tato přednáška se ve své úvodní části zaobírala především historií okolí obce Úročnice, počínaje obdobím Neolitu, tj. dobou 6000 - 4000 let před naším letopočtem, kdy se z této doby dochovalo v okolí obce řada archeologických nálezů. Pak z tohoto časového období  se postupně přešlo do současného letopočtu a postupovalo se přes historické údaje týkající se např. obcí Václavice, Krusičany, Hrusice apod. až do 13. století, kdy se v historických záznamech poprvé objevily údaje o Lhotě Úročné (patrně první zaznamenaný název obce Úročnice), která patřila v té době pod městečko Vladislavice (dnešní obec Václavice). A pak se přednáška probírala dalšími historickými událostmi, které se týkaly nejen okolí obce, ale již i obce samotné. Zajímavé informace byly uvedeny např. k roku 1569, kdy vznikla Rychta Ouročnická, pod kterou spadala obec Ouročnice jako taková, ale i další sousední obce: Zbožnice, Žabovřesky, Chlistov a Lhota Bukovská. V další části prezentace pak byly uváděny některé důležité roky a významné akce či informace, které s nimi byly svázány. Přednáška týkající se dávné historie naší obce gradovala závěrem s údaji o blížící se okupací Československa v roce 1939 a životem obyvatel obce v prvních letech druhé světové války. Závěrem pak přednášející J. Velíšek vyzval všechny přítomné, kteří mají uchovány nějaké dokumenty, předměty apod. vázající se k historii obce, o jejich případném zapůjčení k ofotografování či oskenování.

2013-03-16-15.23.47.jpg

Po této první přednášce pak přednesl pan Čestmír Velíšek přednášku, která se týkala právě vzpomínaného vystěhování obce Úročnice z důvodu budování vojenského cvičiště vojsk SS na Benešovsku, tzv. „Des SS-TruppenübungsplatzBeneschau”“, které bylo s platností od 1. 9. 1943 přejmenováno na „SS-Truppenübungsplatz Böhmen“. Na úvod byla stručně připomenuta doba před vypuknutím 2. světové války, tj. okupace Československa Německem a vyhlášení tzv. "Protektorátu Čechy a Morava".  Dále byla připomenuta různá jednání německých úřadů, které se týkaly přípravy a následně vlastního budování vojenského cvičiště a to včetně rozdělení uvažovaného zabraného prostoru na jednotlivé zóny a stanovení etap s konečným termínem určeným pro vystěhování obyvatel  z přesně stanovených obcí. Hlavní část přednášky byla zaměřena již na vlastní obec Úročnice, na vydání vyhlášky určující konečný termín  pro vystěhování obyvatel obce Úročnice (1. dubna 1943), na vybudování tzv. "SS-hofu" v obci, kde někteří obyvatelé museli nuceně pracovat a na konečné vystěhování platící již pro všechny obyvatele obce. Závěr přednášky pak stručně popisoval některé důležité vojenské školy Waffen SS a vojenské jednotky nacházející se v prostoru cvičiště, některá vojenská cvičení a ostré střelby, které se konaly v těsném okolí obcem. Bylo zmíněno i budování betonových bunkrů kolem obce tvořících tzv. "Kampfbahn Chlistow", tj. volně přeloženo "Bojový směr Chlistov". Tyto bunkry, které byly využívány při vojenských cvičeních a ostrých střelbách,  jsou zde dochovány až do současné doby.  A zcela na závěr byl zmíněn konec 2. světové války, zánik cvičiště jednotek Waffen SS a těžký návrat původních obyvatel do zničené a zdevastované obce.

2013-03-16-15.23.57.jpg

 Po přednesených přednáškách následovala neformální diskuze některých přítomných, kterých se sešlo poměrně neočekávané množství (38). V průběhu diskuse dostali všichni přítomní také malé občerstvení. Na závěr akce poděkoval pan Č. Velíšek všem přítomným za jejich účast  a rovněž je vyzval k další spolupráci při zachování důležitých informací týkajících se obce Úročnice tak, aby nezapadly v zapomnění a mohly sloužit jako neustálá připomínka na poměrně bohatou historii naší obce.

2013-03-16-15.24.09.jpg

     Vzhledem k průběhu celého odpoledne lze konstatovat, že celá akce se úspěšně vydařila, oba přednášející byli oceněni potleskem a od přítomných bylo vyjádřeno přání, uspořádat někdy v budoucnu akce podobné, opět však zaměřené na historii naší obce Úročnice.                                                                                                 

                                                                                                Autor: Velč

PS: Přednášky ve formátu PDF jsou uloženy v adresáři "Prezentace_Přednášky".

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář