Jdi na obsah Jdi na menu
 


Václav Havelka - legionář.

29. 3. 2012

Havelka Václav – legionář.

Narodil se dne 6. 11. 1878 se v Ouročnici č. p. 2 (nyní Úročnici č. p. 2), politický okres Benešov. Otec František Havelka. Základní vzdělání získal v obecné škole ve Václavicích (1. až 5. ročník). Povoláním byl dělník. Politická příslušnost – národní strana. Byl ženatý s Barborou Havelkovou. V době nástupu na vojnu domovskou obcí byl Bráník č. p. 68, politický okres Vinohrady, obec Praha, politický okres Nusle, okres Praha.

Odveden byl, resp. byl uznán u domobranecké přehlídky v Benešově za schopna v roce 1900. V rakousko – uherské armádě sloužil u 8. domobraneckého pěšího pluku a měl hodnost vojína/pěšák. Službu ve válce nastoupil v Praze v roce 1914.

Dne 30. 8. 1914 byl u Opole zajat a odsunut na Sibiř. Dne 1. 8. 1918 v Omsku vstoupil/byl zařazen do ruských legií a zapsán do seznamu sborného bodu při 2. Omském pochodovém praporu v Omsku (rozkaz praporu ze dne 1. 8. 1918 č. 117 §17).  Bylo mu přiděleno číslo 72.848. Dne 5. 8. 1918 byl zařazen jako střelec do oddělení strojních pušek (rozkaz praporu ze dne 5. 8. 1918 č. 121 §7). Dne 7. 9. 1918 z 2. Omského pochodového praporu byl utvořen I. československý střelecký záložní pluk (rozkaz č. 1 §3). Dne 9. 10. 1918 byl přeřazen do obozné setniny) rozkaz č. 33 §9).

Dne 11. 10. 1918 byl přidělen v pravomoc 9. pluku Karla Havlíčka Borovského (rozkaz č. 35). Dne 15. 10. 1918 byl přidělen ke kulometnému oddílu 11. pluku za koněvoda (rozkaz 86). Dne 1. 1. 1919 byl od bývalého kurganského praporu zařazen do III. kulometné rotě 11. pluku (rozkaz č. 70 §7 ze dne 18. 3. 1919). Kurgánský prapor přináležel k 9. Československému střeleckému pluku Karla Havlíčka Borovského r. arm. sle. Kurgánský prapor přináležel k 11. pluku rozkazem čsl. vojska na Rusi ze dne 7. 1. 1919 (rozkaz 2 §10). Z 15. 8. 1918 č. 3 – op.

            Dne 11. 7. 1919 byl určen k evakuaci a vyškrtnut ze seznamu střelců pluku (plukovní rozkaz 173 §2). Dne 11. 7. 1919 byla v Krasnojarsku vydána lékařská zpráva, podepsal za plukovní lékařský prapor z. s. Smrček. Nález – bronchitis, Emphysema, rachoty suché, pískoty po plicích. Průběh nemoci – chronický. Návrh lékaře – k evakuaci. Udání, je-li v občanském životě práce schopný – jest.

Dne 14. 7. 1919 nález lékařské vojenské komise III. divize č. 1399/9213 konané při nemocnici č. 3. divize v Krasnojarsku uvádí, diagnosa: Emphysema pulm. Bronchitisis chr. Příznaky subjektivní: bolesti na prsou, krátký dech. Příznaky objektivní: hranice plíc snížena, pískoty a vrzoty. Komise rozhodla, že na základě seznamu nemocí punkt 60 IV jest schopen služby řadové – vůbec. Zda má být evakuován do vlasti – ano. Předseda komise major. Šrámek, členové komise – por. Mach, dr. Richter, por. z. s. Smrček, des. Bilder. Razítko „Vojenská lékařská komise 3. střelecké divize“.

            Evakuován/odpraven byl 10. transportem do vlasti lodí „Capetown – Maru“ a vyškrtnut z řad Československého vojska na Rusi dne 27. 10. 1919. Jeho služební spis uzavřel v Irkutsku dne 22. 12. 1919 náčelník etapového oddělení Vojenské správy M. V. spr. Kapitán Zujukum (razítko Vojenský referát, Vojenská správa na Sibiři). Spis vedl pobočník velitele pluku poručík Černý.

V legiích skončil, resp. byl demobilizován výměrem 10.000/III. dne 1. 4. 1920 u 11. střeleckého pluku 3. kulometné rotě v hodnosti střelce/vojína.

            Dne 7. 12. 1920 mu bylo vystaveno potvrzení o činnosti v ruských legiích, zapsána mu byla služba v trvání 4 roky 3 měsíce. Téhož dne byl vyplněn i jeho domobranecký ohlašovací list, vyplnil velitel Čs. domobraneckého okresu v Praze podplukovník Mundl. Jako povolání zde bylo uvedeno – kočí. V poznámce uvedeno – K zjištění choroby plicní, zeměbranecká nemocnice.

            Zemřel v Bráníku dne 11. 4. 1922.

            Dne 19. 10. 1923 mu bylo pro úmrtí legionářské potvrzení číslo 20/508 zrušeno ve smyslu čl. 21 vládního nařízení čís. 151, ex. 20.

Dne 31. 3. 1920 byl v Praze sepsán demobilizační záznam. Sepsal jej velitel roty. Schválil jej velitel transitního praporu čs. legií demobilizačního a superarbitrážního  oddělení poručík Jelínek. Na dokladu je razítko velitelství doplňovacího praporu čs. pěšího pluku čís. 9. Doklad byl poslán domobraneckému okresnímu velitelství v Praze. Civilní zaměstnání je uvedeno – kočí. Přesná adresa po propuštění Braník č. p. 68, Dolejší Vinohrady.

Ve vojenském historickém archivu jsou uloženy tyto dokumenty:

(ls: ano, k: ne, o: ne)

-       Evidenční lístek.

-       Demobilizační záznam.

-    Přihlašovací lístek.

-       Nález lékařské vojenské komise.

-       Lékařské vysvědčení.

-       Oznámení o demobilizaci.

-       Kartička.

-    Služební výkaz.

-    Poslužnoj spisok.

 

 

Převzato Vojenský ústřední archiv "  Databáze VHA - Databáze legionářů".

 

Záznam vojáka:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

První hodnost v legiích

 

vojín

 

 

Poslední hodnost v legiích

 

vojín

 

 

Hodnost rakousko - uherské armády

 

vojín

 

 

Příjmení

 

HAVELKA

 

 

Jméno

 

Václav

 

 

Bydliště

 

Bráník okr. Praha

 

Datum narození

 

6. 11. 1878

 

 

Místo narození

 

Úročnice okr. Benešov

 

Datum a místo zařazení rakousko - uherské armády

 

 

 

 

Datum a místo přihlášení do legií

 

Omsk

 

Datum zařazení do jiné (další) legie

 

1. 8. 1918

 

 

Konec v legiích

 

1. 4. 1920

 

 

Zkratky armád, u kterých sloužil

 

LR

 

 

První útvar rakousko - uherské armády

 

8. dom.p.pl.

 

 

Poslední útvar rakousko - uherské armády

 

8. dom.p.pl.

 

 

První útvar v legiích

 

1.děl.brig.

 

 

Poslední útvar v legiích

 

11.  stř. pl.

 

 

Zajetí

 

30.8. 1914 Opole

 

Kód

 

DM

Demobilizován

Prameny

 

 

 

 

 

Legionářský poslužný list

 

 

 

 

 

 

 

Fotokopie dokladů jsou uvedeny v části „Fotografie/slavní rodáci/Václav Havelka – legionář“.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář