Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jan Dráb - legionář.

16. 3. 2012

Legionář Dráb Jan.

Narodil se dne 3. 5. 1885 v Ouročnici č. p. 43 (dnes Úročnice č. p. 43), domovská obec Ouročnice, politický okres Benešov u Prahy. Otec František a matka Anna Drábová. Vyznání římsko – katolické. Základní vzdělání získal v Obecné škole ve Václavicích (1. až 5. ročník). Později vystudoval nižší gymnázium v Benešově u Prahy (1. až 4. ročník). Následně se přestěhoval do Benešova u Prahy č. p. 100, domovská obec Benešov u Prahy, politický okres Benešov u Prahy. V Benešově se oženil s Annou Drábovou (rozenou?). Pracoval jako zahradník a později byl městským strážníkem. Byl členem tělovýchovné organizace „Sokol“ a byl členem národně socialistické strany. Uměl slovem i písmem rusky a německy.

V rakousko – uherské armádě sloužil v kasárnách v Benešově od 27. 7. 1914 u 102. pěšího pluku a měl hodnost šikovatele. Jako zvláštní znalost uváděl jízdu na kole.

Dne 23. 3. 1915 byl v Polance v Karpatech zajat a byl internován v zajateckém táboře v Orenburgu, následně byl odsunut na Sibiř.

Dne 26. 8. 1918 (na přihlašovacím lístku je uveden den 28. srpna 1918; na služebním výkazu je uvedeno, že do československého vojska se přihlásil po příchodu z Orenburgu dne 31. srpna 1918) se v Samaře přihlásil do ruských legií. V legiích byl veden pod osobním číslem 90700. Nejdříve (od 31. 8. 1918) sloužil/byl zapsán u strážní roty/setniny při zajateckém táboře v Samaře v hodnosti vojína. Dne 1. 10. 1918 se strážní rota stala součástí Československého záložního praporu při I. čsl. Husitské střelecké divizi, která vznikla rozkazem č. 1 ze strážních rot zajateckých táborů v Tockém, Samaře a Ivaščenkově. Ve dnech 6. 10. 1918 až 31. 10. 1918 se zúčastnil odchodu Povolžské skupiny čsl. vojsk od Samary do Uffy.

Dne 31. 10. 1918 byl rozkazem č. 31 dle § 3 zapsán/zařazen do 3. roty Československého záložního praporu při I. Československé Husitské střelecké divizi. Dne 1. 11. 1918 byl převeden rozkazem č. 32 dle § 6 do kulometného oddílu. Poté se ve dnech 28. 12. 1918 až 5. 2. 1919 zúčastnil odchodu Povolžské skupiny od Uffy do Čeljabinska

Následně byl dne 12. 3. 1919 rozkazem č. 163 § 3 vypsán ze spisků/vymazán ze seznamu záložního praporu a převeden jako kulometčík do 2. kulometné setniny 9. střeleckého pluku „Karla Havlíčka Borovského“. Do 9. střeleckého pluku byl zařazen dne 12. 3. 1919 rozkazem č. 208-13. Také se zúčastnil ochrany sibiřské magistrály na úseku stanice Tynskaja až stanice Rješety (ve dnech 3. 4. 1919 až 15. 5. 1919). Zapojil se ve dnech 15. 5 1919 až 28. 6. 1919 operací na Manské frontě a tam dne 18. 5. 1919 bojů u obce Bližní Imbež a dne 28. 5. 1919 bojů u obce Narva. Poté opět ochraňoval sibiřskou magistrálu, a to od stanice Bozňakovo do stanice Tynskaja a od stanice Kamsk do stanice Kam II. (od 15. 11. 1919 do 15. 1. 1919).

Nakonec se ve dnech 15. 1. 1920 až 7. 2. 1920 zúčastnil odchodu 3. střelecké divize za válečného poměru se sovětskými vojsky od Kamska do Čeremchova a v té době se zapojil do bojů u Nižně – Udinska dne 29. 1. 1919. Nakonec se s divizí přesunul do Vladivostoku.

Dne 8. 6. 1920 byl evakuován z Vladivostoku s 29 transportem na lodi „Protesilaus“ do Vancouveru. Z Vancouveru byl dráhou převezen přes Kanadu do tábora “Valcartien“. Odtud byl dne 18. 7. 1920 přes Halifasc na lodi „Minekohda“ do Cusenhafenu a odtud přes Německo do vlasti. Vše bylo na základě rozkazů č. 714 a 737. Zapsal pobočník velitele pluku poručík Šantora.

Potvrzení o účasti v bojích vydal dne 5. září 1920 velitel 9. střeleckého pluku „Karla Havlíčka Borovského“ major Hošek a jeho pobočník poručík Šantora.

Dne 27. 9. 1920 mu bylo vystaveno potvrzení o vystoupení z ruských legií. Do služby u legií mu bylo započteno 6 roků a 3 měsíce.

Dne 13. 11. 1920 byl v Mostě sepsán demobilizační záznam. Sepsal jej velitel roty poručík Tichopád. Schválil jej velitel náhradního praporu nadporučík Souček. Na dokladu je razítko velitelství doplňovacího praporu čs. pěšího pluku čís. 9. I zde je uveden den 26. srpna 1918 jako datum vstupu do legií. Doklad byl poslán doplňovacímu okresnímu velitelství v Benešově (obdrželo jej dne 18. 11. 1920) a na vědomí 6. oddělení (legionářskému) presidia ministerstva Národní obrany Praha – Hrad. Dne 16. 12. 1920 zaslal major Hranička velitel velitelství čs. doplňkového okresu v Benešově oznámení o zařazení střelce Jana Drába do čs. pěšího pluku č. 11 v Benešově a současně sdělil termín propuštění z armády - den 18. 11. 1920.

Ve vojenském historickém archivu jsou uloženy tyto dokumenty:

(ls: ano, k: ano, o: ne)

-       Evidenční kartička.

-       Přihlašovací lístek.

-       Služební výkaz.

-       Demobilizační záznam.

-       Oznámení.

-       Služební záznam.

-       Průběh služby.

 

Fotokopie dokladů jsou uvedeny v části „Fotografie/slavní rodáci/Jan Dráb – legionář“.

 

Převzato Vojenský ústřadní archiv "  Databáze VHA - Databáze legionářů".

Záznam vojáka:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

První hodnost v legiích

 

vojín

 

 

Poslední hodnost v legiích

 

vojín

 

 

Hodnost rakousko - uherské armády

 

šikovatel

 

 

Příjmení

 

DRÁB

 

 

Jméno

 

Jan

 

 

Bydliště

 

Benešov okr. Benešov

 

Datum narození

 

3. 5. 1885

 

 

Místo narození

 

Úročnice okr. Benešov

 

Datum a místo zařazení rakousko - uherské armády

 

27. 7.1914

 

 

Datum a místo přihlášení do legií

 

31. 8. 1918 Samara

 

Datum zařazení do jiné (další) legie

 

31. 8. 1918

 

 

Konec v legiích

 

18. 11. 1920

 

 

Zkratky armád, u kterých sloužil

 

LR

 

 

První útvar rakousko - uherské armády

 

102. p. pl.

 

 

Poslední útvar rakousko - uherské armády

 

102. p. pl.

 

 

První útvar v legiích

 

stráž. Rota

 

 

Poslední útvar v legiích

 

9.  stř. pol.

 

 

Zajetí

 

23. 3. 1915 Karpaty

 

Kód

 

DM

Demobilizován

Prameny

 

Osobní karta legionáře

 

 

 

Legionářský poslužný list

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář