Jdi na obsah Jdi na menu
 


Literatura podle autorů

9. 4. 2012

 

100 let dobrovolné 97. 100 let dobrovolné požární ochrany, vydal ČSPO, Praha 1964
100. let sboru dobrovolných hasičů Bukovany 174. 100. let sboru dobrovolných hasičů Bukovany, 1895 – 1995
50 let školy Benešov 232. 50 let školy Benešov, Jiráskova ulice, 1934 - 1984, vydala II. základní škola v Benešově u Prahy, 1984
65. let pomoci naším spoluobčanům 175. 65. let pomoci naším spoluobčanům, Hasičský sbor v Benešově u Prahy, 1947
Administrativní lexikon obcí 1927 189. Administrativní lexikon obcí v republice Československé, I. díl, Čechy, vydal Státní úřad statictický, Praha, 1927
Almanach českého dobrovolného hasičstva - 1931 234.  Almanach českého dobrovolného hasičstva - 1931, Praha, 1931
Almanach dorovolného hasičstva 233. Almanach dorovolného hasičstva sdruženého v české zemské hasičské jednotě. Macháček Josef a Marek Karel, Praha
Anderlová Jitka 45. Jitka Anderlová, Region Benešov, Města a obce.
Anderlová Jitka 144. Jitka Anderlová, Region Benešov, Města a obce
Atlas životního prostředí 117. Atlas životního prostředí a zdraví obyvatel ČSFR, Geografický ústav ČSAV Brno, Federální výbor pro životní prostředí, Praha 1992
Balata Miroslav 85. Miroslav Balata, Z historie benešovských škol, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 3, 1959
Bartůšek Václav 59. Václav Bartůšek, K dějinám piaristické lékárny v Benešově v letech 1725-1769, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 28, 1987
Beneš Josef 279. Beneš Josef, O českých příjmeních, Československá akademie věd
Benešov 2009 263. Benešov, informační zpravodaj města, vydává město Benešov, ročník 2009
Benešov 2010 262. Benešov, informační zpravodaj města, vydává město Benešov, ročník 2010
Benešov 2011 261. Benešov, informační zpravodaj města, vydává město Benešov, ročník 2011
Benešov a Konopiště 16. Benešov a Konopiště v minulosti, Počátky Benešova, Benešovici, Benešov ve 12. a 13. století, Počátky Konopiště, Benešov a Konopiště v 14. a 15. století, PhDr. Jiří Tywoniak. 1992.
Benešovsko, značené turistické cesty 230. Benešovsko, značené turistické cesty, Vydavatelství Enigma, Praha
Benešovský kulturní 39. Benešovský kulturní kalendář, únor 1967.
Berní rula 41. Berní rula, svazek 18. Kraj Kouřimský. Vyd. M. Haasová – Jelínková, Praha 1952.
Berní rula 46. Berní rula z roku 1654, kraj Berounský.
Bílek T. 29. T. Bílek, Dějiny konfiskací v Čechách po roce 1618. Praha 1882.
Bílek T. 30. T. Bílek, Dějiny konfiskací v Čechách po roce 1618. Praha 1882.
Bláhová Marie 320. Bláhová Marie, Historická chronologie, nakladatelství Libri, Praha, 2001
Boháč Zdeněk 48. Z. Boháč, Toponomastická mapa, 190, týž, Osídlení středního Povltaví, 193.
Boháč Zdeněk 78. Zdeněk Boháč, Postup osídlení středního Povltaví podle stáří církevních staveb, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 9, 1968
Boháč Zdeněk  76. Zdeněk Boháč, Dějiny osídlení středního Povltaví podle písemných pramenů, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 10, 1969
Brožovský Miroslav 256. Brožovský Miroslav, Konopiště, Památkový ústav středních Čech v Praze ve spolupráci s vydavatelstvím LUH, Praha, 1999
Bumba Jan 159. Jan Bumba, České katastry od 11. do 21. století, Grada Publishing, Praha, 2007
Církevní památky a poutní místa 222. Církevní památky a poutní místa, Středočeský kraj, Vydal Středočeský kraj, Praha, 2008
cs.wikipedia 35. http://cs.wikipedia.org/wiki/Vladislav I.
Čapka František 255. Čapka František, Dějiny Koruny české v datech, nakladatelství Libri, Praha, 2010
Černý Ladislav 161. Ladislav Černý, Erich Einhorn, Hrady a zámky v srdci Čech, Orbis, Praha, 1968
Česká divadla 7. Česká divadla. Praha. Divadelní ústav 2000.
Československá akademie věd 324. Československá akademie věd, Historický ústav, Přehled československých dějin, Díl I, do roku 1848, Nakladatelství akademie věd, Praha, 1958
Čichovský Ludvík 67. Ludvík Čichovský, Gabrový lom v Peceradech u Týnce nad Sázavou, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 15, 1974
Čs. Biografický slovník 4. Čs. Biografický slovník. Praha 1992.
Dačický Mikuláš 284. Mikuláš Dačický z Heslova, Paměti, www. digiBooks.cz
Dačický Mikuláš z Heslova 290. Dačický Mikuláš z heslova, prostopravda, www. digiBooks.cz
Dalimil 285. Dalimil, Nejstarší česká rýmovaná kronika tak řečeného Dalimila, www. digiBooks.cz
Danzer Alfons 323. Danzer Alfons, Unter den Fahnen, Die Bölter Österreich - Ungarns in Waffen, Wien, 1889
Darstellung  199. Darstellung der mit allerhöchster Entschliesung dtto, 4. august 1849 genehmigten politischen Eintheilung des Kronlandes Böhmen, Prag, 1849
David P., Soukup V. 122. David P., Soukup V., Velká turistická encyklopedie Středočeský kraj, Euromedia Group k.s., Knižní klub, Praha 2007
Davídek Václav, Doskočil Karel, Svoboda jan 278. Davídek Václav, Doskočil Karel, Svoboda jan, Česká jména osobní a rodová, Nákladem rodopisné společnosti v Praze II, Těšnov, Praha, 1941
Dějiny klášterů sv. Otce Františka  227. Dějiny klášterů sv. Otce Františka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Zahrádka sv. Františka, Krnov, 1889
Dějiny Slovenska v datech 182. Dějiny Slovenska v datech, Libri/Slovart, Praha/Bratislava, 2008
Dějiny zemí koruny české I. 150. Dějiny zemí koruny české I., od příchodu Slovanů do roku 1740, Praha 1992
Dějiny zemí koruny české II. 151. Dějiny zemí koruny české II., od nástupu osvícenství po naší dobu, Praha 1992
Dobiáš J. 77. J. Dobiáš, Dějiny královského města Pelhřimova a jeho okolí I., Doba předhusitská, Pelhřimov, 1927
DoskočilKarel  Dr.  152. Dr. Karel Doskočil, Berní rula 2, Popis Čech r. 1654, Souhrnný index obcí k berní rule, Praha 1953
Durdík Tomáš 236. Durdík Tomáš, Hrady přechodného typu v Čechách, Agentura Pankrác, Praha, 2007
Durdík Tomáš 237. Durdík Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Libri, 1995
Durdil  Tomáš 91. Tomáš Durdil, Encyklopedie českých hradů, Praha, 1995
Durdil  Tomáš 95. Tomáš Durdil, Hrady kastelového typu 13. století ve střední Evropě, Academia, Praha, 1998
DurdilTomáš 166. T. Durdil, Encyklopedie českých hradů, Praha, 1995
DurdilTomáš 170. Tomáš Durdil, Hrady kastelového typu 13. století ve střední Evropě, Academia, Praha, 1998
Dvorník František 301, Dvorník František, Zrod střední a východní Evropy, Mezi Byzancí a Římem, vydal Prostor, nakladatelství s. r. o., Praha, 1999
Dvořák Miroslav, Mareš Pavel, Povolný Daniel 112. Dvořák Miroslav, Mareš Pavel, Povolný Daniel, Pomníky a pamětní desky obětem první světové války na Benešovsku III (na území někdejšího soudního okresu Neveklov), Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 42, 2002
DZV 157 C 16 42. DZV 157 C 16. Opis ve Státním oblastním archivu Benešově, Vs Konopiště, sign. VIII A 1.
Feřtek tomáš 311. Feřtek Tomáš, Bitva u Jankova, souboj orlů a lvů, vydala Posázaví o. p. s., Benešov, 2011
Gabriel František 70. František Gabriel, Pivovarství v Posázaví a na Podblanicku v minulosti, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 13, 1972
Gebhart Jan, Kuklík Jan 325. Gebhart Jan, Kuklík Jan, Velké dějiny zemí koruny České, Nakladatelství Paseka, Svazek XV a - 1938 - 1945, Praha, Litomyšl, 2006
Gebhart Jan, Kuklík Jan 325. Gebhart Jan, Kuklík Jan, Velké dějiny zemí koruny České, Nakladatelství Paseka, Svazek XV b - 1938 - 1945, Praha, Litomyšl, 2006
Geis Imanuel 217. Geis Imanuel, Dějiny světa v souvislostech, Ivo Železný Praha, Praha, 2002
Gindely J. 33. J. Gindely : Geschichte der Gegenreformation in Böhmen. 1884.
Hájková Dagmar  57. Dagmar Hájková, Janečkova slévárna v Týnci nad Sázavou v meziválečném období, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 29, 1988.
Hamarčák Lubomír 312. Hamarčák Lubomír, ing. arch, Románská architektura v Posázaví, vydala Posázaví o. p. s., Postupice, 2011
Hamarčák Lubomír 313. Hamarčák Lubomír, ing. arch, Gotická architektura v Posázaví, vydala Posázaví o. p. s., Postupice, 2011
Hamarčák Lubomír 314. Hamarčák Lubomír, ing. arch, Renesanční architektura v Posázaví, vydala Posázaví o. p. s., Postupice, 2011
Hamarčák Lubomír 315. Hamarčák Lubomír, ing. arch, Barokní architektura v Posázaví, vydala Posázaví o. p. s., Postupice, 2011
Hamarčák Lubomír 316. Hamarčák Lubomír, ing. arch, Klasicistní architektura v Posázaví, vydala Posázaví o. p. s., Postupice, 2011
Hamarčák Lubomír 317. Hamarčák Lubomír, ing. arch, Architektura 19. století v Posázaví, vydala Posázaví o. p. s., Postupice, 2011
Hamarčák Lubomír 318. Naučné stezky v Posázaví, vydala Posázaví o. p. s., Postupice, 2011
Hasičská kronika 15. Hasičská kronika okresu Benešov, vydalo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Benešov, tisk VAN DRUCK Sedlčany, 1999.
Heber  F. A.  71. F. A. Heber, Böhmen Burgen tec., ed. 1848
Hejna Antonín 69. Antonín Hejna, Archeologický výzkum na Chvojně v letech 1969 a 1970, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 13, 1972
Hejna Antonín 79. Antonín Hejna, Archeologický výzkum na Chvojně u Benešova, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 9, 1968 a také České dějiny I, 5
Hejna Antonín 80. Antonín Hejna, K situační a stavební formaci feudálního sídla v Evropě, PA LVI, 1965
Hejna Antonín 90. Antonín Hejna, Příspěvek ke studiu malých opevněných sídel doby přemyslovské v Čechách, Památky archeologické 74, 1983
Hejna Antonín 105. Antonín Pinkas, Rychta Václavická, 1908
Hejna Antonín 165. Antonín Hejna, Příspěvek ke studiu malých opevněných sídel doby přemyslovské v Čechách, Památky archeologické 74, 1983
Hertl Jan  154. Jan Hertl, Kronika Drahoňovská, 2006
Hertl, Jan, Charvát, Jaroslav 129. Hertl, Jan, Charvát, Jaroslav, Petráň J., reinštein Č., Tywoniak J., Podblanicko proti okupantům, Benešov, 1966
Historický lexikon obcí  197. Historický lexikon obcí Čeké republiky 1869 - 2005, I.díl, český statistický úřed, Praha, 2006
Hlaváč Lumír 309. Hlaváč Lumír, Oblastní turistický průvodce - Dolní Posázaví, vydalo Státní nakladatelství, Praha, 1956
Hledíková Zdeňka,  Janák Jan,  Dobeš Jan 173. Zdeňka Hledíková, Jan Janák, Jan Dobeš, Dějiny správy v Českých zemích od počátku státu po současnost, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2007
Hoffmanová Jaroslava  60. Jaroslava Hoffmanová, Poválečná obnova území bývalého cvičiště zbraní SS Benešov, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 28, 1987
Horníček Ignác 274. Horníček Ignác, Dr., Kniha o rodopisu, Praktické uvedení do rodopisu s přílohou o obecných kronikách, Vydal F. Obzina, vyškov na Moravě, 1939
Hus Jan 286. Hus jan, Dcerka, O poznání pravé cesty k spasení, www. digiBooks.cz
Chelčický Petr 291. Chelčický Petr, O trojiem lidu, www. digiBooks.cz
Chvojka, Jiří 141. Chvojka, Jiří, Benešovsko na starých pohlednicích, 2000
Chvojka, Jiří 142. Benešov, 1998
Indra Bořivoj 158. Bořivoj Indra, Tajemství paravánu následníka trůnu, Neznámá sbírka pohlednic arcivévody Františka Ferdinanda z let 1896-1904, Havran, Praha, 2004
Janda Antonín 275. Janda Antonín, dějiny stavu rolnického v Čechách, od nejstarších dob do r. 1949, Nakladatel Ant. Novák, Libochovice, 1914
Janeček Oldřich 322. Janeček Oldřich, Povstání nevolníků v Českých zemích roku 1775, Nakladatelství Naše vojsko, Praha, 1954
Jednota bratrská 282. Jednota bratrská, Konfessí Bratrská, www. digiBooks.cz
Jednota bratrská 283. Řád církevní jednoty bratří českých, www. digiBooks.cz
Jech Karel 265. Jech Karel, Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy, Nakladatelství Vyšehrad, Praha, 2008
Jelínek, Břetislav 34. Jelínek, Břetislav: Die Böhmen im Kampe um ihre Selbständigkeit 1618 – 1648. Praha 1916.
Kafka Josef 310. Kafka Josef, Kafkům ilustrovaný průvodce po království českém - Posázavím, díl IV, vydalo nakladatelství DRA ED. Grégra, Praha
Karel IV. 289. Karel IV., Vita Caroli, vlastní životopis, www. digiBooks.cz
Kárnik Zdeněk 249. Kárnik Zdeněk, Malé dějiny československé (1867 - 1939), nakladatelství Dokořán, Praha,  2008
Kárník Zdeněk, Reichlová Tamara 258. Kárník Zdeněk, Reichlová Tamara, Památky revolučního hnutí Středočeského kraje, vydala Propagační tvorba Praha, Praha, 1975
Katalog k výstavě 121. Katalog k výstavě, Československé legie v Rusku 1914-1920, Praha 2008
Kibic Karel, Fišera Zdeněk 191. Kibic Karel, Fišera Zdeněk, Historické radnice Čech, moravy a Slezska, 1. díl, Libri, Praha, 2009
Kladno 5. Kladno v osobnostech. Kladno 1998.
Klempera Josef 94. Josef Klempera, Vodní mlýny v Čechách I., LIBRI, Praha, 2000
Klempera Josef 96. Josef Klempera, Vodní mlýny v Čechách II, ….Benešovsko…, LIBRI, Praha, 2000
Klempera Josef 169. Josef Klempera, Vodní mlýny v Čechách I., LIBRI, Praha, 2000
Klempera Josef 171. Josef Klempera, Vodní mlýny v Čechách II, ….Benešovsko…, LIBRI, Praha,
Klenovcová Daniela 257. Klenovcová Daniela, Karel Hynek Mácha se rád toulal Posázavím, časopis Benešovsko, Benešov, 28. 7. 2004
Kofroň Stanislav 81. Stanislav Kofroň, Ornament na roubených stavbách, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 9, 1968
Kos Petr 296. Cvičiště Benešov, Vstup zakázán!, vydala Posázaví o. p. s., Postupice, 2011
Kosmas  292. Kosmas, Kosmova kronika Česká, www. digiBooks.cz
Kosmas II 47. Kosmas II, , ed. B. Bretholz, Cosmae Pragensia Chronica Boemorum, MGH SS rer. Germ, NS II, Berlin 1923.
Kotík Antonín 280. Kotík Antonín, Naše příjmení, studie, Tiskem Edvarda Baeufirta, Praha, 1894
Kovařík Václav 239. Kovařík Václav, Konopišťský park, ZO ČSOP Vlašim, Muzeum podblanicka ve Vlašimi, Vlašim, 2010
Kovařík Václav 241. Kovařík Václav, Zámecký park v Tvoršovicích, SVPP č. 29/1988
Kovařík Václav, Pešout Pavel 238. Kovařík Václav, Pešout Pavel, 100 let ochrany přírody na Podblanicku, Český svaz ochránců přírody Vlašim, Muzeum okresu benešov, 2000
Kovařík Václav, Pešout Pavel, Zelený Václav 240. Kovařík Václav, Pešout Pavel, Zelený Václav, Zámecké parky a památné stromy Podblanicka, ZO ČSOP Vlašim, 1995
Králík Oldřich 293. Králík Oldřich, Nejstarší legendy přemyslovských Čech, www. digiBooks.cz
Kratochvíl Josef , akademik 176. Josef Kratochvíl, akademik, Topografická mineralogie Čech VII (U – Ž), Československá akademie věd, Praha, 1964
Kratochvíl Josef , akademik 177. Josef Kratochvíl, akademik, Topografická mineralogie Čech I (A – G), Československá akademie věd, Praha, 1957
Krofta kamil 276. Krofta Kamil, Dějiny selského stavu, 1949
Krůta Jan 303. www.jan-kruta.cz
Křivka Josef 216. Křivka Josef, Nové osady vznikl= na území Čech v letech 1654 - 1854, Ústav československých a světových dějin ČSAV, Praha, 1978
Kuča Karel 254. Kuča Karel, Historické radnice Čech, Moravy a Slezska, I. díl, nakladatelství Libri s. r. o., 2009
Kuča Karel, ing. Arch. 93. Karel Kuča, ing. Arch., České, moravské a slezské zvonice, LIBRi, Praha 1995
Kuča Karel, ing. Arch. 168. Karel Kuča, ing. Arch., České, moravské a slezské zvonice, LIBRi, Praha 1995
Květ R. 116. Květ R., Základy nauky o starých stezkách, Moravské zemské muzeum, Brno 2000
Líva V. 37. V. Líva. : Prameny k dějinám třicetileté války. III. 76.
Líva V. 40. V. Líva: Prameny, 261.
Lochová Jitka 63. Jitka Lochová, Soupis demografických pramenů (matrik) Benešovského okresu, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 25, 1984
Lounek Dalibor  84. Dalibor Lounek, Dvojí osídlení ve Václavicích?, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 4, 1962
Makovský Vladimír 250. Makovský Vladimír, Hledáme své předky, Na pomoc začínajícím badatelům, vydavatel Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí, 2010
Makrlík Václav 192. Češi a Evropa, Sdílené dějiny, Makrlík Václav, Vydavatelství Ideál, Praha 3, 2007
Malá československá 8. Malá československá encyklopedie. 1. vyd. Sv. 2. Praha: Academia, 1985.
Manclová Dobroslava 162. Dobroslava Manclová, České hrady, díl první, Odeon SKLU, Praha, 1972
Manclová Dobroslava 163. Dobroslava Manclová, České hrady, díl druhý, Odeon SKLU, Praha, 1972
Mařík Jiří 98. Jiří Mařík a členové komise historie při OSH SHČMS, Hasičská kronika okresu Benešov, vydalo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Benešov, Sedlčany, 1999
Matoušková A. 38. A. Matoušková v článku Benešovsko a třicetiletá válka.
Meduna Petr 62. Petr Meduna, Pozůstatky středověké militární činnosti u hradu Kostelce nad Sázavou, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 25, 1984
Menclová Dobroslava 88. Dobroslava Menclová, České hrady, díl I. a II. Odeon, Praha, 1972
Mihola Rudolf, Sedláčková Jana 219. Mihola Rudolf, Sedláčková Jana, Tajemství konopiště, Nakladatelství start Benešov, Benešov, 2007
Mleziva Štěpán, Kuča Karel 196. Mleziva Štěpán, Kuča Karel, Historický lexikon městysů a měst, Baset, 2006
Müller Helmut, Krieger Friedrich Karel, Vollrath Hanna 183. Müller Helmut, Krieger Friedrich Karel, Vollrath Hanna, Dějiny Německa, Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 1995
Muzea a památníky 223. Muzea a památníky, Středočeský kraj, Vydal Středočeský kraj, Praha, 2008
Muzejní expozice Benešovska 225. Muzejní expozice Benešovska, vydavatelství LUH Praha pro Muzeum okresu Benešov ve Vlašimy
Národní archiv 28. Národní archiv, Desky zemské.
Národní divadl 6. Národní divadlo a jeho předchůdci. Praha 1988.
Nohejlová Em. 74. Em. Nohejlová – Prátová, nálezy mincí v Čechách, na Moravě a Slezsku II, Praha 1956
Nová  10. Nová encyklopedie českého výtvarného umění – Dodatky. Vyd. 1. Praha: Academia, 2006.
Novotný Pavel 259. Novotný Pavel, Jawa půlstoletí práce a úspěchů, vydal TEPS ve spolupráci s propagačním oddělením n. p. Jawa, Benešov, 1978
Nový slovník  13. Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A – K), 1993.
Nusek Jindřich ,  Svoboda Jan kolektiv 149. Příběh kapliček, Drobné sakrální stavby na Podblanicku, Jindřich Nusek, Jan Svoboda a kolektiv
Nusek Jindřich, Svoboda Jan a kolektiv 115. Nusek Jindřich, Svoboda Jan a kolektiv, Příběh kapliček, Drobné sakrální stavby na Podblanicku, Vlastivědný časopis pod Blaníkem, roč. V (XXVII), Benešov, 2001
O novostavbě (školy) 244. O novostavbě (školy), Okresní věstník politického okresu Benešov, 1934
Okres Benešov 138. Okres Benešov, 2000
Ostředek 156. Ostředek, 1356 – 2006, Obec Ostředek, 2006
Pacner Karel 272. Pacner Karel, Osudové okamžiky XX. století, Události, které zásadně ovlivnily náš svět, Nakladatelství Plus, Praha, 2011
Palacký František 193. Palacký František, Dějiny národa českého, Díl I.
Palacký František 266. Palacký František, Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě, I. díl, od pravěkosti až do roku 1253, Nakladatelé Kvasnička a Hampl, Praha, 1939
Palacký František 267. Palacký František, Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě, II. díl, od roku 1253 do roku 1403, Nakladatelé Kvasnička a Hampl, Praha, 1939
Palacký František 268. Palacký František, Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě, III. díl, od roku 1403 do roku 1431, Nakladatelé Kvasnička a Hampl, Praha, 1939
Palacký František 269. Palacký František, Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě, IV. díl, od roku 1431 do roku 1457, Nakladatelé Kvasnička a Hampl, Praha, 1939
Palacký František 270. Palacký František, Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě, V. díl, od roku 1457 do roku 1500, Nakladatelé Kvasnička a Hampl, Praha, 1939
Palacký František 271. Palacký František, Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě, VI. díl, od roku 1500 do roku 1526, Nakladatelé Kvasnička a Hampl, Praha, 1939
Památky místopisecké I 180. Památky místopisecké a archeologické, archeologického sboru Království Českého nákladem Matice české, Díl I, Praha 1855
Památky místopisecké II 179. Památky místopisecké a archeologické, archeologického sboru Království Českého nákladem Matice české, Díl II, Praha 1857
Památky místopisecké III 178. Památky místopisecké a archeologické, archeologického sboru Království Českého nákladem Matice české, Díl III, Praha 1859
Památky místopisecké IV 181. Památky místopisecké a archeologické, archeologického sboru Království Českého nákladem Matice české, Díl IV, Praha 1860
Pánek, Jaroslav, Tywoniak Jiří  135. Pánek, Jaroslav, Jiří Tywoniak (1919 – 1995), 1997
Pecka Josef  61. Josef Pecka, Vzpomínky na socializaci vesnice na Benešovsku, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 25, 1984
Pelzel'ś 2. Pelzel'ś Kaiser Karl IV, Urkundenbuch zum I. Theine; originál v archivu kapituly Pražské.
Pešout Pavel, Urban Jan, Tlustošová, Dagmar 264. Pešout Pavel, Urban Jan, Tlustošová Dagmar, Blaničtí rytíři (1999-2008), Přehled držitelů ocenění Blanický rytíř, Nakladatel: ZO ČSOP Vlašim, Vlašim, 2010
Petráň Josef 43. Benešovsko, Podblanicko, Sestavil Josef Petráň s autorským kolektivem, Benešov, 1985.
Petráň Josef 65. Josef Petráň, Některé omyly na Palackého historické mapě Čech, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 22, 1981
Petráň Josef 153. Josef Petráň, Příběh Ouběnic v Podblanické krajině (do roku 1918)
Petráň, Josef, a kolektiv 136. Petráň, Josef, a kolektiv, Benešovsko – Podblanicko, 1985
Pinkas  Antonín 111. Antonín Pinkas, Rychta Ouročnická, 1908
Pinkas Antonín 49. Antonín Pinkas, Rychta Ouročenská, 1908.
Pinkas Antonín 148. Rychta Ouročenská, Antonín Pinkas
Podblanicko, 1990 143. Podblanicko, 1990
Podblanicko, Nástin 145. Podblanicko, Nástin přírodního rázu a kulturního života vltavsko-posázavského kraje, 1940
Podlaha Antonín, Dr. 125. Podlaha Antonín, Dr., Posvátná místa království českého, Dějiny a popsání - chrámů, kaplí, posvátných soch, klášterů a jiných pomníků katolické víry a náboženství v království Českém, Řada první – Arcidiecese pražská, Díl I, Praha 1907
Podlaha Antonín, Dr. 184. Podlaha Antonín., dr., Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Benešovském, Díl XXXV, Nákladem archeologické kommisse při České akademii císaře Františka Josefa pro vědy, sloessnost a umění, Praha, 1911
Popis obecného školství  226. Popis obecného školství v království českém, Pořízen dle úředních dat, Praha, 1889
Posázaví o. p. s. 297. Čistá řeka Sázava, vydala Posázaví o. p. s., Benešov, 2011
Posázaví o. p. s. 298. Zlatá řeka Sázava, vydala Posázaví o. p. s., Postupice, 2011
Posázaví o. p. s. 299. Stopy v krajině Posázaví, vydala Posázaví o. p. s., Postupice, 2011
Posázaví o. p. s. 300. Posázaví, www. Posazavi.com, vydala Posázaví o. p. s., Postupice, 2011
Posázaví o. p. s. 302, Místní akční skupina Posázaví, vydal Posázaví o. p. s., Jemniště, Postupice, č. 1/2009 až č. 1/2012
Povolný Daniel 326. Povolný Daniel,  Českoslonenští legionáři, Rodáci a občané okresu Benešov, 1914 - 1920, Benešov, 2001
Povolný Daniel, Dvořák Miroslav 113. Povolný Daniel, Dvořák Miroslav, pomníky a pamětní desky obětem první světové války na okrese Benešov II (na území někdejšího soudního okresu Benešov), Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 39, 1999
Povolný Daniel, Dvořák Miroslav 114. Povolný Daniel, Mareš Pavel, Pomníky a pamětní desky obětem první světové války na okrese Benešov, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 38, 1998
Profous Antonín 100. Antonín Profous, Jan Svoboda, Místní jména v Čechách – Jejich vznik, původní význam a změny, Praha, Československá akademie věd, 1957
Profous Antonín. Dr. 202. Profous Antonín. Dr., Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní název a změny, díl I., A  - H, Česká akademie věd a umění, Praha, 1947
Profous Antonín. Dr. 203. Profous Antonín. Dr., Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní název a změny, díl II., CH  - L, Česká akademie věd a umění, Praha, 1949
Profous Antonín. Dr. 204. Profous Antonín. Dr., Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní název a změny, díl III., m  - Ř, Česká akademie věd a umění ve Státním nakladatelství učebnic, Praha, 1951
Profous Antonín. Dr., Svoboda Jan Dr. 201. Profous Antonín. Dr., Svoboda Jan Dr., Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní název a změny, díl IV. S - Ž, Nakladatelství Československé akademie věd, Praha, 1957
Procházka Lubomír 58. Lubomír Procházka, Zaměřovací akce České Akademie věd a umění na Benešovsku v létech 1941 – 1942 (Příspěvek k dějinám české etnografie za 2. světové války, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 29, 1988.
Procházková Eva 118. Procházková Eva, Benešov, Zmizelé Čechy, Paseka, Praha – Litomyšl, 2005
Procházková Eva  55. Eva Procházková, Hrdelní soudnictví města Benešova v 16. až 18. století, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka č. 21, 1980.
Procházková Eva PhDr. 146. PhDr. Eva Procházková, Benešov, Města ČSSR, 1988
Procházková Eva PhDr. 157. Eva Procházková, Benešov, Zmizelé Čechy, , Paseka, Praha – Litomyšl, 2005
Příručka české 52. Příručka české genealogie – fragment, Karel Kysilka.
Registr ekonomických subjektů 108. Registr ekonomických subjektů - http://dw.czso.cz/rswj/
Rekreace na venkově 224. Rekreace na venkově, Středočeský kraj, Vydal Středočeský kraj, Praha, 2008
Retrospektivní lexikon obcí, 1978 195. Retrospektivní lexikon obcí Československé socialistické republiky 1850 - 1970, díl I, svazek 1, Praha, 1978
Rukopis zelenohorský 288. Rukopis zelenohorský, Rukopis hrálovedvorský, www. digiBooks.cz
Růžička J. 245. Růžička J., Střední školství v Benešově, Monografie města Benešova, 1938
Růžička Josef  36. Josef Růžička: Přehled, rukopis.
Růžička Matouš, Vlček Tomáš 11. Růžička Matouš, Vlček Tomáš, Současná keramika, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. Praha, 1979.
Rystonová Ida 109. Ida Rystonová, Průvodce lidovými názvy rostlin i jiných léčivých přírodnin a jejich produktů. Academia, Praha 2007
Řeháková J. 246. Řeháková J., O vývoji národního školství v Benešově, Monografie města Benešova, 1938
Řezník Miloš 253. Řezník Miloš, Dějiny Polska v datech, Nakladatelství Libri, Praha, 2010
S rodinou na kole, Posázaví 231. S rodinou na kole, Posázaví, krok od Prahy, vydal posázaaví o.p.s., 2008
Sborník archivních prací, 2, ročník LVIII 220. Sborník archivních prací, 2, ročník LVIII, Tiskárna ministerstva vnitra Praha, Praha, 2008
Sedláček Antonín Dr. 18.  Sedláček August, dr., Hrady, zámky a tvrze království Českého, Díl patnáctý, Nakladatelství Šolc a Šimáček, společnost s r. o., Praha, 1927
Sedláček August 273. Sedláček August, Českomoravská heraldika, II. Část zvláštní, Nákladem České akademie věd, Praha, 1925
Seznam míst v království Českém 1872 185. Seznam míst v království Českém, vydalo c. kr. místodržitelství české, Praha, 1872
Seznam míst v království Českém 1878 186. Seznam míst v království Českém, vydalo c. kr. místodržitelství české, Praha, 1878
Seznam míst v království Českém 1907 187. Seznam míst v království Českém, k rozkazu c. k. místodržitelství, tiskem místodržitelstké knihtiskárny, Praha, 1907
Seznam míst v království Českém 1913 188. Seznam míst v království Českém, k rozkazu c. k. místodržitelství, tiskem místodržitelstké knihtiskárny, Praha, 1913
Seznam obcí v zemi české 198. Seznam obcí v zemi české podle stavu z počátku roku 1948, Knihtiskárna Práce v Praze, Praha, 1948
Schmitt Antonín 194. Schmitt Antonín, Obrazy starožitných staveb v Čechách
Sláma Jiří  50. Jiří Sláma, K historické problematice raně středověkého osídlení Benešovska a Sedlčanska, Sborník vlastivědných prací Podblanicka, č. 17, 1976.
Slavík, František 26. Slavík, František: Staré zprávy o špitále Benešovském, Hlasy od Blaníka XXIII, č. 3 – 4.
Slovník českých 12. Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950- 1998 (II.D – G).
Snížek Jindřich 304. Snížek Jindřich, Posázaví - malá encyklopedie, nákladem J. Chábery knihkupce, Sázava, 1926
Sommer  Jan , Čechura Martin  110. Jan Sommer, Martin Čechura, Praha, Plzeň, 1996-2007
Soupis poddaných podle víry z roku 1651 - Kouřimsko 228. Soupis poddaných podle víry z roku 1651 - Kouřimsko, uspořádala H. Klímová, Praha, 1997
Soupis židovských rodin z roku  1793, II. díl. 229.Soupis židovských rodin z roku  1793, II. díl. Kraje: Kouřimsko, Bydžovsko, Litoměřicko, editoři kolektiv, praha, 2003
Staněk Stanislav 51. Stanislav Staněk, Osídlení na území mezi Vltavou a Sázavou, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 16/1975.
Staněk Stanislav 66. Stanislav Staněk, Osídlení na území mezi Vltavou a Sázavou, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 16, 1975
Statistická příručka republiky Československé, 1928 206. Statistická příručka republiky Československé, III, vydal Státní statistický úřad v komisi knihkupectví Bursík - Kohout, Praha, 1928
Statistická ročenka protektorátu Čechy a Morava, 1941 215. Statistická ročenka protektorátu Čechy a Morava, Vydavatel Ústřední statistický úřad v Praze, Praha, 1941
Statistická ročenka protektorátu Čechy a Morava, 1942 207. Statistická ročenka protektorátu Čechy a Morava, Vydavatel Ústřední statistický úřad v Praze, Praha, 1942
Statistická ročenka protektorátu Čechy a Morava, 1943 214. Statistická ročenka protektorátu Čechy a Morava, Vydavatel Ústřední statistický úřad v Praze, Praha, 1943
Statistická ročenka republiky Československé, 1934 213. Statistická ročenka republiky Československé, vydal Státní úřad statistický, Nakladatel Orbis, tiskařská, nakladatelská a novinářská společnost akciová Praha, Praha, 1934
Statistická ročenka republiky Československé, 1935 212. Statistická ročenka republiky Československé, vydal Státní úřad statistický, Nakladatel Orbis, tiskařská, nakladatelská a novinářská společnost akciová Praha, Praha, 1935
Statistická ročenka republiky Československé, 1936 211. Statistická ročenka republiky Československé, vydal Státní úřad statistický, Nakladatel Orbis, tiskařská, nakladatelská a novinářská společnost akciová Praha, Praha, 1936
Statistická ročenka republiky Československé, 1937  210. Statistická ročenka republiky Československé, vydal Státní úřad statistický, Nakladatel Orbis, tiskařská, nakladatelská a novinářská společnost akciová Praha, Praha, 1937
Statistická ročenka republiky Československé, 1938 209. Statistická ročenka republiky Československé, vydal Státní úřad statistický, Nakladatel Orbis, tiskařská, nakladatelská a novinářská společnost akciová Praha, 1938
Statistický lexikon obcí 1934 190. Statistický lexikon obcí v republice Československé, Díl I., Země Česká, Tiskem a nákladem Orbis, tiskařské, nakladatelské a novinářské společnosti akciové, Praha, 1934
Statistický lexikon obcí v Čechách, 1923 205. Statistický lexikon obcí v Čechách, vydán Ministerstvem vnitra a Státním úřadem statistickým, Praha, 1923
Statistický lexikon obcí v republice Československé, 1934 208. Statistický lexikon obcí v republice Československé, I., Země Česká, Tiskem a nákladem Orbis, tiskařské, nakladatelské a novinářské společnosti akciové, Praha, 1934
Státní oblastní archiv v Praze 327. Československý sborník historický,  Státní oblastní archiv v Praze ve spolupráci se státními okresními archivy Středních Čech, 2000 - 2001, 
Stavba nové školní budov 248. Stavba nové školní budovy, Hlasy od Blaníka, 1910
Steindler J. 247. Steindler J., Novostavba chlapeckých škol, Náš kraj (Tábor), 1930
Straková Soňa 101. Soňa Straková, Život ve vesnici Úročnice, Absolventská práce, vyšší odborná škola publicistiky, úročnice, 2007
Straková Soňa 106. Soňa Straková,Úročnici lemují válečné bunkry, Mladá fronta Dnes, 12. 9. 2003, ročník XIV, č. 214, s. 03
Straková Soňa 172. Soňa Straková, Život ve vesnici Úročnice, Absolventská práce, Vyšší odborná škola publicistiky, Úročnice, 2007
Straková Soňa 235.  Straková Soňa, výstava fotografií, Proměny vesnice Úročnice, Benešov, 2009
SÚA (NA) Praha 120. SÚA (NA) Praha, Josefinský katastr, Berounsko, 26/I, II
SÚA (NA) Praha 123. Národní archiv, Archiv České Koruny, edice faksimilií V/1,2, Praha 2007
Svoboda jan 281. Svoboda Jan, Staročeská osobní jména a naše příjmení, Československá akademie věd
Synek Jaroslav, RNDr. 126. Synek Jaroslav, RNDr., Ottova obrazová encyklopedie, Česká republika, Ottovo nakladatelství, Praha 2005, 2008
Šimák 127. Šimák, Zpovědní seznamy
Šimák J. V. 99. J. V. Šimák, České dějiny – Středověká kolonizace v zemích českých, Praha, Jan Laichter, 1938
Šimek T. 124. Šimek T., Pečeti a pečetidla východočeských archivů a některých muzeí 1226 – 1620, Katalog, Praha 2008
Šobíšek Jaroslav 306. Šobíšek Jaroslav, Peceradská rychta a hrady Zbořený Kostelec, Týnec nad Sázavou a Konopiště, vydala místní rada osvětová, Pecerady, 1946
Špiecz Anton 218. Špiecz Anton, ilustrované dejiny Slovenska na ceste k uvedomeniu, Perfekt a. s. bratislava, Bratislava, 2000
Štěpánová, Irena 137. Štěpánová, Irena, Lidový oděv na Benešovsku, 1986
Šunda (Šíma) Jan,  Novotný František, Víšek Jaroslav  102. Jan Šunda (Šíma), František Novotný, Jaroslav Víšek, Pamětní kniha obce Václavice 1912 – 1975, Václavice, 1975
Technické památky 221. Technické památky, Středočeský kraj, Vydal Středočeský kraj, Praha, 2008
Titěrová  Ivana 64. Ivana Titěrová, Počátky a vývoj strojních traktorových stanic na Benešovsku, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 22, 1981
Toman, Prokop 9. Toman, Prokop: Nový slovník československých výtvarných umělců. 3. vyd. Díl I. Praha : Rudolf Ryšavý, 1947.
Tomek 3. Paměti kollegiatů kolleje Karlovy od V. V. Tomka v Musejníku 1847.
Tomkův 1. Tomkův Dějepis Prahy.
Tržní privilegia 22. Tržní privilegia města Benešova. Ročenka Městské muzeum v Benešově.
Třicet pět let 14. Třicet pět let výtvarného umění a architektury v jižních Čechách, almanach, 1980.
Turek Rudolf  75. Rudolf Turek, Příspěvky k historické topografii Středního Povltaví, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 11, 1970
Turek Rudolf  83. Rudolf Turek, Václavické enkolpion, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 5, 1964
Týnec nad Sázavou 308. Sborník - Týnec nad Sázavou, vydaný při příležitosti otevření nové školy v roce 1963, vydal ZV ROH při škole, Týnec nad Sázavou, 1963
Týnec nad Sázavou 321. Týnec nad Sázavou a okolí, Tipy pro volný čas. Vydalo Turistické informační centrum Týnec nad Sázavou resp. firma Adjust Art spol. s r. o. v roce 2011.
Týnec nad Sázavou, K historickým kořenům  147. Týnec nad Sázavou, K historickým kořenům města, 2006
Tywoniak Jiří PhDr.   20. PhDr. Jiří Tywoniak, Boje za stará práva na Podblanicku. Sbírka vlastivědných prací z Podblanicka 6, 1965.
Tywoniak Jiří PhDr.   21. PhDr. Jiří Tywoniak, Pokusy o těžení rud na Konopišťsku v 16. – 20. století. SVPP 4, 1962.
Tywoniak Jiří PhDr.   23. PhDr. Jiří Tywoniak, Boje za stará práva.
Tywoniak Jiří PhDr.   24. PhDr. Jiří Tywoniak, Panství Konopiště v 16. století.
Tywoniak Jiří PhDr.   25. PhDr. Jiří Tywoniak, Benešov a Konopiště v 16. století.
Tywoniak Jiří PhDr.   27. PhDr. Jiří Tywoniak, Panství Konopiště v 17. století.
Tywoniak Jiří PhDr.   31. PhDr. Jiří Tywoniak, Boje za stará práva na Podblanicku. Sbírka vlastivědných prací z Podblanicka 6, 1965.
Tywoniak Jiří PhDr.   44. Tywoniak, Jiří, PhDr., Konopiště, zámek a okolí, 1984.
Tywoniak Jiří PhDr.   73. Jiří Tywoniak, Devět století Benešova, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 11, 1970
Tywoniak Jiří PhDr.   82. Jiří Tywoniak, Boje za stará práva na Podblanicku, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 6, 1965
Tywoniak Jiří PhDr.   86. Jiří Tywoniak, Z dějin zemědělského průmyslu na Podblanicku, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 3, 1959
Tywoniak Jiří PhDr.   87. Jiří Tywoniak, Objev kostrového pohřebiště v Brodcích nad Sázavou, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 3, 1959
Tywoniak Jiří PhDr.   128. Tywoniak, Jiří, PhDr., Konopišťská rebelie roku 1775, 1985
Tywoniak Jiří PhDr.   130. Tywoniak, Jiří, PhDr., Benešov na počátku 18. století, 1992
Tywoniak Jiří PhDr.   131. Tywoniak, Jiří, PhDr., Historické památky okresu Benešov – II, 1989
Tywoniak Jiří PhDr.   132. Tywoniak, Jiří, PhDr., Léta okupace na Benešovsku I. (1939 – 1942), 1987
Tywoniak Jiří PhDr.   133. Tywoniak, Jiří, PhDr., Historické památky okresu Benešov, 1985
Tywoniak Jiří PhDr.   134. Tywoniak, Jiří, PhDr., Benešov a Konopiště v minulosti, 1992
Tywoniak Jiří PhDr.   140. Tywoniak, Jiří, PhDr., Konopiště, zámek a okolí, 1984
Tywoniak Jiří PhDr.   305. Tywoniak Jiří, Týnec nad Sázavou, vydal MNV, Týnec nad Sázavou, Týnec nad Sázavou, 1987
Tywoniak Jiří PhDr.   307. Tywoniak jiří, Historické památky okresu II, vydalo Okresní muzeum Benešov, Benešov, 1989
Tywoniaková, Anna 139. Tywoniaková, Anna, Podblanická čítanka, 1990
Úlovec Jiří 160. Jiří Úlovec, Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech, Libri, Praha 2000
Urbánek Fr. A., Vlasák Ant. N. 242. Urbánek Fr. A., Vlasák Ant. N., Bibliotéka místních dějepisův pro školu a dům, Svazek V., Okres Neveklovský, Nakladatelství Fr. A. Urbánek. Kněhkupec, Praha, 1875
Urbánek Fr. A., Vlasák Ant. N. 243. Urbánek Fr. A., Vlasák Ant. N., Bibliotéka místních dějepisův, Svazek III., Okres benešovský, Nakladatelství Fr. A. Urbánek. Kněhkupec, Praha, 1874
Urbář z roku 1601 119. Urbář z roku 1601, SOA Praha, pobočka Benešov, Vs Komorní Hrádek i. č. 1
Vacek František 277. Vacek František, Selský stav v Čechách v letech 1419 - 1620, 1927
Václav český 294. Václav český, vévoda Lucemburský a brabantský, Netoužím po ráji, www. digiBooks.cz
Václav svatý 295. Život svatého Václava, www. digiBooks.cz
Václavice 104. Václavice 1904 – 1931, Školní kronika obecní školy Václavické, Václavice, 1931
Vančura Jiří 260. Vančura Jiří, Z dějin Janečkovy zbrojovky, vydavatelství Práce, Praha, 1956
Vavrušková A.  19. A. Vavrušková, Desky zemské království Českého, řada I. Kvaterny trhové, svazek 1. Praha 1941.
Víšek Jaroslav 103. Jaroslav Víšek, Kronika obec Václavice okres Benešov 1976 – 1985, Václavice, 1976
Vlasák Antonín , N. 32. Antonín Vlasák, N.: Okres Benešovský.
Vlasák N. Antonín 251. Vlasák N. Antonín, Bibliotéka místních dějepisův pro školu a dům, Svazek V., Okres Neveklovský, Nakladatelství Fr. A. Urbánek, knihkupec, Prha, 1875
Vlasák N. Antonín 252. Vlasák N. Antonín, Bibliotéka místních dějepisův, Svazek III., Okres Benešovský, nakladatel Fr. A. Urbánek, kněhkupec, Prha, 1874
Vojenské objekty 54. Vojenské objekty, SS – Truppenübungsplatz Beneschau: Kampfbahn IV – Chlistow a Truppenübungsplatz Beneschau: Kampfbahn III – Chleb, Petr Kos, Jan Brůžek, www.brigadyr.ic.cz
Volf Vladimír 68. Vladimír Wolf, Archeologické nálezy v areálu týneckého hradu do výzkumu v roce 1969, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 15, 1974
Volf Vladimír 72. Vladimír Volf, Historicko – kartografické a ikonografické materiály Týnce nad Sázavou, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 12, 1972
Vykoupil Libor  155. Slovník českých dějin, Libor Vykoupil, Brno, 2000
Vyprávění pamětníků  107. Vyprávění pamětníků – Otto Stojánek, Marie Velíšková, Miloslav Vnouček, Jan Havelka, Josef Hubínek, Alena Kohoutová
Vznik cvičiště 53. Vznik cvičiště zbraní SS na Benešovsku – Neveklovsku, Eva Srdíčková, Pavel Janeček.
Zap 17. Zap, Kronika.
Zap Karel Vladislav 319. Zap Karel Vladislav, Vypsání husitské války
Zevrubný popis království Českého 200. Zevrubný popis království Českého, Praha, 1854
Zilynskyj Bohdan 56. Bohdan Zilynskyj, Podblanicko v nejstarších knihách kšaftů Nového Města Pražského (1436-1494), Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 25, 1984.
Žemlička Josef  89. Josef Žemlička, Čechy v době knížecí (1034-1198), Nakladatelství Lidové noviny 1997
Žemlička Josef  92. Josef Žemlička, Počátky Čech královských (1198-1253), Proměna státu a společnosti, Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 2002
Žemlička Josef  164. Josef Žemlička, Čechy v době knížecí (1034-1198), Nakladatelství Lidové noviny 1997
Žemlička Josef  167. Josef Žemlička, Počátky Čech královských (1198-1253), Proměna státu a společnosti, Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 2002
Žižka jan 287. Kronika velmi pěkná o Janu Žižkovi čeledínu krále Vácslava, www. digiBooks.cz
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář