Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zbožnice a okolí - pomístní jména (1. doplněk)

4. 10. 2013

Zbožnice a okolí

 

Použito kartotéčních lístků zpracovaných Daliborem Lounkem, farářem z Václavic v roce 1963 a poskytnutých k nahlédnutí Masarykovým ústavem a Archivem Akademie věd ČR.  Dále pak vyprávění obyvatel obce Úročnice – Jan Havelka, Úročnice č. p. 5, Marie Havelková, Úročnice č. p. 18, Otto Stojánek, Úročnice č. p. 22, Josef a Marie Velíškovi, Úročnice č. p. 9.

Názvy vyhledány i v mapách, stabilním katastru, katastrální mapě a v literatuře

 

Popis obce dle Lounka: Zbožnice, osada obce Václavic v benešovském okrese a středočeském kraji, vznikla v době německé kolonizace. „Zbožná Lhota“

 

1.                Šabák, Na Šabáku, Přes Šabák, Pod Šabákem, U Šabaky (Kopec, les, pole, vznik názvu neznám – snad dle místního rodu Šabát?, nevysoký kopec, spíš návrší, Tereziánský katastr uvádí „U Šabaky“.)

2.                Na Šabacích (Lesy a pole, leží jižně od Zbožnice, u katastru Václavic, západně od cesty Konopiště – Zbožnice, název je uveden ve stabilním katastru.)

3.                U předních luk (Louka.)

4.                V hatích (Louka, staří ještě znají, po deštích byla dlouhodobě podmáčena, pro přejezd vozů přes ní se musely položit i hatě.)

5.                Na panský višňovce, Na patnáctce (Pole, višňovka vysázena koncem 19. století, také se tam říká „Na patnáctce“, prý proto, že pole mělo 15 měr.)

6.                Na homolích (Část osady.)

7.                Ve vobecním lese (Les, název podle toho, že patřil obci.)

8.                Dolní strouha (Potůček, týž jako „Hořejší strouha“, ale pode vsí, potůček protéká úvozem/strouhou.)

9.                Hořejší strouha (Potůček, přitékající do vsi a protékající úvozem/strouhou.)

10.           Na brance (Pole, kde cesta opouští katastr, nebo úvoz, ústí do stráně?, název dle „úzký prostor/branka“.)

11.            Ouvara, V Ouvarech, Do Ouvar (Pole, rozlehlé údolí při potůčku.)

12.           Na auvařích (Pole, louky, lesíky, ležící severně od osady Zbožnice, severně od „Úročenský potok“, v údolí, název je uveden ve stabilním katastru.)

13.            Na hunkách (Pole.)

14.            Za Kalcovy (Pole, název dle usedlosti „U Kalců“.)

15.            V kobylici (Pole.)

16.            Při hamerský cestě (Pole, dle vedlejší osady Hamry/Hrusice.)

17.            Pode vsí (Pole, leží pod vesnicí/vsí.)

18.            Na pískách (Pole, u potůčku, mělo písčitou půdu.)

19.            Pod kapličkou, Nad kapličkou (Pole, dnes přestavěná kaplička při prastaré cestě z Týnce do Konopiště, jižně od silnice Zbožnice - Žabovřesky.)

20.            Na Vlčkovom kopci (Pole, název dle názvu usedlosti ze sousedních Václavic.)

21.            U václavský strouhy (Pole, leží u strouhy/úvozu vedoucího do Václavic.)

22.            Na spálenom (Pole, kus vyhořelého, neobnoveného lesa.)

23.            U Brejlovy strouhy (Pole, dle rodového jména majitele usedlosti v obci.)

24.            U břízy (Pole, na mezi u něj rostla mohutná bříza.)

25.            U pyramidy (Pole, koncem 19. století konopišťskou doménou tam byl postaven na pěkné vyhlídce, na kopečku,  obelisk, leží východně od polní cesty ze Žabovřesk do Konopiště.)

26.            U předních luk, Přední louky (Pole, louky, tereziánský katastr uvádí „V hatích“, staří ještě znají.)

27.            Na průhoně (Pole, při cestě.)

28.            U žabovřeský kapličky (Pole, dle sousední obce Žabovřesky, leží u kapličky stojící v cípu křižovatky silnice žabovřesky – Zbožnice a polní cesty Žabovřesky – Konopiště, k obelisku.)

29.           Na skalkách (Pole, louky, lesíky, leží severovýchodně od obce Zbožnice, jižně od silnice Chlístov – Úročnice, při orání se naráželo na kameny/skalky, název je uveden ve stabilním katastru.) 

30.           Úročnický potok, Úročnice (Potok/potůček, pramení v osadě Zbožnice nad rybníčkem, vtéká do vodní nádrže „V rybníčkách“.)

31.           Lísek (Les, leží západně od osady Zbožnice, zde v roce 1941 nalezl pan Přibyl ze Zbožnice kamennou sekerku, severozápadně od kapličky svatého Jana, stojícího při rozcestí cest do Zbožnice, Václavic, Vatěkova a na Chvojen, uložena v Muzeu Benešov a je z doby páskové kultury.)

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář