Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vatěkov a okolí - pomístní jména

21. 10. 2013

Vatěkov a okolí

 

Použito kartotéčních lístků zpracovaných Daliborem Lounkem, farářem z Václavic v roce 1963 a poskytnutých k nahlédnutí Masarykovým ústavem a Archivem Akademie věd ČR.  Dále pak vyprávění obyvatel obce Úročnice – Jan Havelka, Úročnice č. p. 5, Marie Havelková, Úročnice č. p. 18, Otto Stojánek, Úročnice č. p. 22, Josef a Marie Velíškovi, Úročnice č. p. 9.

 

Názvy vyhledány i v mapách, stabilním katastru, katastrální mapě a v literatuře.

 

1.     Janovický potok (Potok, protéká západně od osady, název podle toho, kde pramení, také protéká Václavicemi, pramení v Janovicích, za stara zván „Mezihořský“, doloženo v roce 1569, že protékal údolím Mezihořím, název Mezihoří a Mezihořský potok zcela zanikl, název Janovický potok vznikl dle úředního pojmenování na mapách, staří pamětníci užívají názvy „Koželský“, že protéká Kožlím, nebo potok „Václavský“, mladí používají výhradně název „Janovický“.)

2.     Ve vobecním, Ve vobecním lese (Les, mladí užívají „V obecňáku“, les patřil obci/vobci, název podle vlastnictví majetku.)

3.     Na vaclavskom záduchu (Pole, leží u vrchu „Záduch“, bylo zádušní, patřilo václavickému kostelu, na katastru se tento název vyskytuje dvakrát, druhému se k odlišení říká na „Na Záduchu u Čihadel“.)

4.     Čihadlo (Les, název podle toho, že se zde v minulosti číhalo na ptáky.)

5.     Kadlecova strouha (Strouha, podle majitele usedlosti rolníka Kadlece.)

6.     Na průhonu (Pole, pastvina, název podle toho, že se tudy vodil/proháněl dobytek na pastvu.)

7.     Na pěšince (Pole, pole, leží vedle pěšinky do Václavic.)

8.     Záduch, Přes Záduch (Pole, bývalo zádušním jměním, tj. majetkem kostela od roku 1396, název se nevyskytuje ani v tereziánském katastru, zhotoveném u nás v letech 1714 až 1718, je tedy novější, roku 1865 tu byly vykáceny zbytky asi 4 ha lesa, změněno v role, snad název po této době.)

9.     Na záduchu, Pod záduchem (Pole, louka, na katastru se tento název vyskytuje dvakrát, k odlišení se říká – „Na vaclavskom záduchu“ a „Na Záduchu u Čihadel“.)

10.                        U rozcestí (Pole, název podle toho, že leží u rozcestí polních cest.)

11.                        U svatýho Jána (Pole, louka, název dle kapličky svatého Jana Nepomuckého, leží vedle.)

12.                       V drahách (Pole, louka.)

13.                        Pod Chvojnem (Pole, název dle polohy u sousední osady a kopce.)

14.                        U lísku, Na lísku (Pole, název dle polohy u lesa, kde na okraji rostly lísky.)

15.                        V Americe (Místní část, říká se několika chatám a domku na „Lísku“.)

16.                        U vaclavskýho potoka (Louka, název dle polohy u „Václavského potoka“, říkalo se tak někdy „janovickému potoku“.)

17.                        U Kadlecovy strouhy (Louka, název dle polohy, strouha se nazývala podle majitele usedlosti rolníka Kadlece.)

18.                        Lísek, Pod Lískem (Kopec, pole, les, zřejmě malý les, zbytek lesa tam existuje, lísek ve významu lesík je lidu neznámý, ale nikdo neodvozuje název od lískových keřů, v malém rybníčku tam pramení „Václavický potok“, dnes je tam obora, východně od Václavic.)

19.                       Václavický potok (Potůček, pramení v rybníčku v lese „Lísek“, kousek od obory, vlévá se do Janovického potoka zprava.)

20.                        Prostřední potok (Potůček, pramení severně od silnice Vatěkov – Černíkovice, protéká mezi vrchy „Prostřední vrch“ a „Hůrka“, vlévá se do Janovického potoka zleva.)

21.                        Luční potok (Potůček, pramení jižně od silnice Vatěkov – Černíkovice, pod křižovatkou s odbočkou do Přibyšic, u dnešní skládky, vlévá se do Janovického potoka zleva.)

22.                        V Chlumu (Les, jižně od silnice Vatěkov – Černíkovice, mezi vrchem „Chlum“ a „Hůrka“.)

23.                        Ferdinandův potok (Pramení v rybníčku nad osadou Vatěkov, jižně od silnice Konopiště – Václavice, vlévá se do Janovického potoka zprava.)

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář