Jdi na obsah Jdi na menu
 


Václavice a okolí - pomístní jména 2. část (1. doplněk)

21. 10. 2013

101. U vrby, U staré vrby, Stará vrba, U obrázku (Pole, u památné staleté vrby, snad hraniční?, mezi konopišťským a tejnickým panstvím, spíš ne, dnes jen hnijící torzo vrby, ve strouze vlevo od staré pohřební cesty do Václavic, u potůčku ze Zbožnice, vrbu zasadil v roce 1820 rolník Klenovec z Úročnice č. p. 23, později na ní visel obrázek Panny Marie.)

102. U transformátoru (Prostor, leží u prvního zděného transformátoru v osadě, u č. p. 5 a 18.)

103. U Žabový paseky (Pole, leží za „Dlouhou skálou“ resp. za poli „V rovných“, vlevo od polní cestu na úrovni „Kolářů lesík“.)

104. U Žabů, Žabova hospoda (Hostinec, usedlost, leží v části obce „Na návsi“, statek a nedávno zaniklý hostinec, název podle prvního i posledního majitele pana Žaby.)

105. U Žížalů (Usedlost, statek č. p. 4, název podle dřívějšího i současného majitele pana Žížaly, statek leží u mostu přes „Úročenský potok“, dnes prosperující farma.)

106. Úročenský potok (Potok, pramení v lesíku „Pod Brejlovkou“, protéká lesem „V hajkách“ a obcí, rybníky „Úročenský horní rybník“ a „ Úročenský dolní rybník“ a za ním pod silnicí do Hrusic se vlévá do „Janovického potoka“, jeho dolní části se v minulosti říkalo „Hanovský potok“, což bylo uvedeno i na staré katastrální mapě.)

107. Velký pole, Velké pole (Pole, leží pod „V jalovčinách“, vlevo od cesty do Bukové Lhoty, pod „Na Brejlovce“, dnes pastvina/louka.)

108.  Vrcha zadní (Pole, leží vpravo od cesty z Úročnice do Zbožnice, hned za obcí na vrcholu, za „U líp“, na jejich straně.)

109. Vrcha přední (Pole, leží vlevo od cesty z Úročnice do Zbožnice, hned za obcí na vrcholu, za „U líp“, dnes částečně pastvina.)

110. V akátí (Strouha, svah vlevo od cesty z Úročnice do Zbožnice, před „Malá strouha“, také strouha kudy vede „Stará pohřební cesta“, název podle stromů/akátů, které rostou na stráni/svahu.)

111. V Americe, Amerika (Pole, leží uprostřed lesa „V březinách“, vlevo od rozcestí cest do Bukovan a do „Srbínov“, vpravo od cesty je BTS Telefoniky, odlehlá pole, to je daleko jako do Ameriky, dnes slouží jako pastvina.)

112. V dlouhých polích, V dlouhejch polích, Dlouhý pole (Pole vlevo od staré pohřební cesty do Václavic, vpravo od rybníku „V rybníčkách“, vedla tudy „Stará pohřební cesta“ do Václavic.)

113. V Dolcích, Dolce (Pole, louka, mezi „Vavrovka“ a „Na bučinách“, vlevo od cesty u „Kolářů lesík“.)

114. V Dolejškách, Dolejška (Místní část, usedlosti okolo „Náves“ a „Na návsi“, je tam i rybníček „Na návsi“, název se již nepoužívá.)

115.  V dlouhý skále, Dlouhá skála (Pole, leží severně od skály „Dlouhá skála“.)

116. V háječku, V háječku chlístovském (Lesík, blízko „Nad háječkem“, lesík/hájek vpravo od silnice na Chlístov, nad „Na skládce“.)

117. V Hájkách, Hajka (Les, strouha okolo Úročenského potoka od Úročnice, od „Na sádce“ a č. p. 56 v lese směrem k „Brejlovce“.)

118. V Hořejškách, Hořejška (Místní část, část obce při silnici k Chlístovu, silnice tam stoupá k pomníku padlých a k „U křížku“, název se dnes již nepoužívá.)

119.  V Hůrkách, Hůrka (Les, pole, les vpravo od části obce „Na drahách“, dole pod lesem je „V kopaninách“.)

120. V jalovčí, Na Jalovčinách, Jalovčina (Pole, mez vlevo od silnice z Úročnice na Chlístov, hranice katastrů, staří užívají „V Jalovčí“, od slova jalovec nebo jalová půda.)

121. V jelenici, Jelenice, V jelení skále (Pole, okolo strouhy vlevo od cesty do Bukové Lhoty, před „Na Brejlovce“, Tereziánský katastr uvádí „V jelení skále“.)

122. V koutích, Kouty (Pole, zřejmě pole v koutech lesa, není známo, kde leželo.)

123. V krčku, Krček (Pole a konec lesíka, leží u turistické cesty z Úročnice do Týnce nad Sázavou, před křižováním s polní cestou Bukovany – Krusičany, před „Srbínovem “.)

124. V lipách, U líp (Stráň, mez, úvoz, leží hned za obcí, vpravo od cesty z Úročnice do Zbožnice, na začátku je vpravo křížek, vede tudy „Stará pohřební cesta“, název podle stromů/lip rostoucích na svahu.)

125.  V mostkách, Moska (Návrší, pole, nejspíše od slova můstky, nepodařilo se zjistit, kde se přesně nachází.)

126. V návozech (Strouha, vpravo od silnice na Chlístov, strouha okolo potůčku tekoucího z prostoru „Na skládce“ k „Za luky“, též viz pomístní jména u Chlístova.)

127.  V návozích (Pole, leží vlevo od cesty do Bukovan, před lesem „V hůrkách“.)

128. V lomu, U lomu (Bývalý lom na kámen, později krásné skalní jezírko s rákosím a žábami, dnes zasypán a rostou na něm borovice, leží na rovině vpravo od cesty do Bukovan.)

129. V ouvařích, Na úvarech, Ouvary, Auvary (Pole, leží vlevo od cesty do Václavic, naproti lesu „Ve Vysokém“ nebo spíš louka a strouha vlevo od cesty do Žabovřesk, za „Žlábka“.)

130.  V ovúzku, V ouvůzku, Ovůzek (Pole, strouha, je tam úvoz, cesta sice dnes vede v jeho stráni, ale mohla být původně dole, lesem zarostlá strouha za č. p 18 a 5, vpravo pod „Žížalovou loukou“.)

131. V potůčkách, V rybníčkách, Rybníčka (Louky, nyní název i pro požární nádrž vlevo od bývalé školní  cesty do Václavic, pod „Novákova skála“.)

132.  V roklinách (Pole, není známo, kde leží.)

133.  V rovných, Rovný (Pole, leží vlevo od polní cesty z Úročnice ke „Kolářů lesík“.)

134.  V rybníčkách, Rybníčka, V potůčkách (Louky, nyní název i pro požární nádrž vlevo od bývalé školní cesty do Václavic, pod „Novákova skála“.)

135.   Ve skalách (Pole, není známo, kde leží.)

136.  Ve stádlích, Stádla (Návrší, pole, obecní les vpravo od staré školní cesty do Václavic, resp. za Hrusicemi, resp. pod „Markovcem“, u dnešního koupaliště „V rybníčkách“, úřední název Hájek“ je prý nový, náš mladej taky říká „Hájek“, kdo si to vymyslil, ale Tereziánský katastr má též „Nad Hájky“, také sousední Hrusičtí tam říkají „V háječku“, asi záměna s „Hájek“, který je vlevo od cesty z Václavic do Hrusic, za „Skopcovi“.)

137.  Ve struhách, Struha (Pole, louka, lesík, protéká tudy potůček, leží pod kopcem „Trutinec“ v části „Na drahách“.)

138.  V Trutinci, Trutinec, Na Trutinci (Stráň, les, pole, les vlevo od části obce „Na drahách“, směrem k Václavicům, resp. vpravo od bývalé školní cesty do Václavic, hned u obce, neznám, je to ostrá stráň nad potůčkem, nahoře náhorní rovinka, dnes na ní stojí bunkr vybudovaný Němci v roce 1944, odedávna se tam pálí čarodějnice.)

139. Ve vysokém, Vysoký (Les, leží vpravo od polní cesty z Hrusic do Zbožnice, za lesem „Markovec“.)

140. Záhon, Na záhonech (Pole, leží vpravo od silnice na Chlístov, za bunkrem „U křížku“, u strouhy „Malá strouha“.)

141. Za luky (Strouhy a louka, leží v prostoru křížení polní cesty do Žabovřesk a do Zbožnice s potůčkem tekoucím ze strouhy „Na úvarech“.)

142.  Za valchářovejma (Pole, přesná poloha není známa, prý patřilo rolníku Valchářovi.)

143. Za vrchy (Pole, leží vpravo od polní cesty z Bukovan do Krusičan, za ním les „Srbínov“, vlevo od cesty do Srbínova.)

144.  Zazvonilova strouha (Strouha, křovím a stromy zarostlá strouha podél vodoteče křižující polní cestu z Úročnice do Václavic, cca 150 m před Václavicemi.)

145.  Žabů lesík (Lesík, severně od pastvin, za č. p. 15, 9 a 75, vpravo od cesty do Bukovan, vedle východně „Žížalova louka“.)

146. Žížalova louka (Stráň, leží za č. p. 4, dnes pastvina, vpravo od „Žabova lesíka“, uprostřed leží „Stránka“, dnes celé pastvina.)

147. Žlábka (Pole, leží vpravo od „Malá strouha“ směrem ke Zbožnici.)

148.  Za hůrkou (Pole, leží východně od Bukovan, vpravo od cesty Bukovany – Chlístov, před Brejlovkou; název uveden ve stabilním katastru.)

149.  Na vavrovkách (Pole, leží jižně od Bukovan, směrem k Úročnici, vlevo od cesty Bukovany – Úročnice; název uveden ve stabilním katastru.)

150. Na Vrbicích (Pole, louky, lesíky, leží jižně a jihozápadně od Bukovan, vpravo od cesty Bukovany – Úročnice, až k lesu Srbínov.)

151.  Kudrnova stružka (Potůček.)

152.  U hasičárny, U krámu, U Potíla (Prostor, část obce, leží před dnešní hasičskou zbrojnicí a hostincem „U Potíla“, v objektu byla v minulosti kovárna, obecní prádelna, knihovna, hasičská zbrojnice, prodejna Smíšený obchod Jednoty, Koloniál Dasta.)

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář