Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tisem a okolí - pomístní jména

21. 10. 2013

Tisem a okolí

 

Použito kartotéčních lístků zpracovaných Františkem Škubalem, z Tismi v roce 1971 a poskytnutých k nahlédnutí Masarykovým ústavem a Archivem Akademie věd ČR.  Dále pak vyprávění obyvatel obce Úročnice – Jan Havelka, Úročnice č. p. 5, Marie Havelková, Úročnice č. p. 18, Otto Stojánek, Úročnice č. p. 22, Josef a Marie Velíškovi, Úročnice č. p. 9.

            Názvy vyhledány i v mapách, stabilním katastru, katastrální mapě a v literatuře.

 

1.     Na dlouhejch (Pole, rovina, dlouhé úzké pruhy polí.)

2.     Na dílečku, Na dílečkách (Pole, rovina, malá políčka jakoby dodatky k předchozím dlouhým kusům.)

3.     V Amerikách (Pole, les, svah, úzká dlouhá políčka na svahu, jednotlivé pruhy jsou odděleny vysokou mezí, název podle toho, že pozemky leží daleko ode vsi.)

4.     Amerika, Na dlouhých (Pole, leží severozápadně od obce, za cestou k Neštěticům, také se říká „Na dlouhých“.)

5.     Na dlouhých, Amerika (Pole, leží severozápadně od obce, za cestou k Neštěticům, také se říká „Na dlouhých“.)

6.     Na vršcích (Pole, hon JZD, název podle polohy, název je uveden ve stabilním katastru – pole, les, leží jižně od západní části Tismi.)

7.     V roklích (Pole, hon JZD, název podle polohy.)

8.     Nad mlýnem, Nad mlejnem (Pole, hon JZD, název podle polohy, „Nad mlejnem“ je název uvedený ve stabilním katastru - pole, louky, leží v nejjižnější část katastru, až ke katastru Neštětice, Zahrádka a Tvoršovice.)

9.     Zadní strouha (Strouha, vymletá vodou, podle větší vzdálenosti od obce, svahy zalesněny, název podle vzdálenosti od obce, leží severovýchodně od obce.)

10.                        Přední strouha (Strouha, vymletá vodou, podle menší vzdálenosti od obce, svahy zalesněny, název podle vzdálenosti od obce, leží severovýchodně od obce.)

11.                        Chmeliště (Pole, nepravidelný obdélník, na svahu, půda jílovitá, po stromech se pnul divoký chmel, leží severovýchodně od obce.)

12.                        Na šibince (Pole, vršek porostlý křovinami, tvar obdélníku, svah, půda jílovitá, nikdo nedovede vysvětlit původ názvu, možná v souvislosti s blízkým hradem Kožlí, mohla tu být vykonávána spravedlnost.)

13.                        Na Šibince (Les, leží na straně severní od obce, vedle “Doubravka“, je to zalesněný vršek, porostlý smrkem, borovicí, jívou a osikou s několika planými hruškami.)

14.                        Doubravka (Les, leží severozápadně od Tismi, název je uveden ve stabilním katastru.)

15.                        Na doubravce (Pole, na svahu vrchu, na jehož vrchu je paseka listnatého a jehličnatého porostu – doubrava, hon JZD, od roku 1953 sem spadá i „Na Šibince“ a „Na drahách“.)

16.                        Za zahrady (Pole, za zahradami jednotlivých usedlostí, název podle polohy.)

17.                        V Jankovcích (Pole, pastvina, tvar obdélníku, rovina, půda jílovitá, název nevysvětlitelný, tato část je velmi členitá a má různé pojmenování, hon JZD, název je uveden ve stabilním katastru - pole, louky, lesíky, leží západně od Tismi, až ke katastru Václavic a Neštětic, nad cestou do Neštětic.)

18.                        Jankovce (Louka, leží severozápadně od obce.)

19.                        Havrina (Lesík, leží vedle „Jankovce“.)

20.                        Na rybníce (Pole, většina zastavěna, tvar trojúhelník, rovina, bahno a štěrkopísek, bývalý rybník, část hráze ještě znatelná, dnes u části zastavěno, část ještě pole, rybník shromažďoval vodu pro příkopy blízkého hradu Kožlí.)

21.                        Na drahách (Pole, část obecního pozemku, kde se pásly husy, název je uveden ve stabilním katastru – pole, louky, leží západně od Tismi, hned u obce.)

22.                        V zálukách (Louka, rovina, močál, dřívější louky, poměrně dobré po úpravě, nekosené bažinaté kryty zvěře, název podle polohy, za lukami, leží severozápadně od obce.)

23.                        V háječku (Louky, pole, rovina, obecní pole, bývalá pastvina, nad nimi malý hájek, název podle polohy, leží severozápadně od obce.)

24.                        Na peckovině (Pastvina, rovina, chudobné louky kolem potůčku, který jimi protéká.)

25.                        U křížku (Pole, rovina, leží západně od obce, v roce 1924 se splašilo koňské spřežení a při pádu z vozu byl zraněn oblíbený starosta obce Václav Fulín z č. p. 1, zemřel při převozu do benešovské nemocnice, na památku mu matka a žena nechaly postavit křížek, zůstali po něm dva nezletilí synové Jan a Václav, jméno známé od roku 1924, nad křížkem, ve vzdálenosti asi 20 kroků se v září v roce 1958 zabil na motorce nějaký chlapec z Klimetic, byl mrtev na místě.)

26.                        Za borovinami, Za borovinama, Boroviny (Pole, les, dva obdélníky, rovina, půda dobrá, pole na vykáceném borovém lese, část lesa tu ještě je, hon JZD, název podle polohy, „Za Borovinama“ je název uvedený ve stabilním katastru – pole, louky, les, leží západně od obce, sahá až ke katastru Neštětic, pod cestou do Neštětic.)

27.                        Michovec (Rybník, leží západně od obce.)

28.                        Boroviny, Za borovinami, Za borovinama (Pole, les, dva obdélníky, rovina, půda dobrá, pole na vykáceném borovém lese, část lesa tu ještě je, hon JZD, název podle polohy, „Za Borovinama“ je název uvedený ve stabilním katastru – pole, louky, les, leží západně od obce, sahá až ke katastru Neštětic, pod cestou do Neštětic.)

29.                        U hruštičky (Pole, leží západně od obce, u „Boroviny“, výše je rybník „Michovec“.)

30.                        V dolcích (Pole, svah, rokle, půda těžká, pole v dolině, název podle polohy.)

31.                        Nad mlýnem (Pole, les, nepravidelný tvar, půda jílovitá, nad osadou „Mlýny“, název podle polohy.)

32.                        U Michovce (Pole, svah, podle rybníka „Michovce“ ze sousedního katastru obce Neštětice, k němuž pole sahají, název podle polohy.)

33.                        Na homoli (Pole, svah, pole jsou na kopci/homoli, název podle polohy.)

34.                        Na straňce (Pastvina, svah, půda kamenitá, dříve pole, později pastvina, dnes neobděláváno, prudký svah, který se mohl obdělat jen potahem, název podle polohy – na stráňce.)

35.                        Na bobčinách (Pole, oboustranný svah, správný název je „Na občinách“, obecní pole, dříve se zde dobýval kámen na obecní cesty a později i na stavby, půda je zde kamenitá, málo úrodné, název podle majitele - obce.)

36.                        U Bezejovic (Les, pole, rovina, půda kamenitá, nad osadou „Bezejovice“, název podle polohy.)

37.                        Na vrších (Pole, les, nepravidelný tvar, svah, dobrá ornice, pole na svahu, jehož jedna strana je les, klesající k potoku, na kterém byl v těchto místech v minulosti rybníček, název podle polohy.)

38.                        V roklích (Pole, nepravidelný tvar, svah, strouhy, půda kamenitá, pole kolem dvou strží, název podle polohy.)

39.                        Ve verpání (Les, svah, stráň nad potůčkem, porostlá modříny/verpány, název podle polohy.)

40.                        Lumec (Les, svah, rovina, les leží mezi dvěma potoky na katastru obce, ale patří státním lesům, byl prý – dle pověsti – přenechán pánům na Konopišti za pouhou hostinu, přesnější údaje nejsou, hon JZD.)

41.                       V Lumci (Les, leží severovýchodně od Tismi, sahá až ke katastru Václavic a Jírovice, název podle polohy.)

42.                        V rácochách, V rásochách, K Racocham, Racochy (Pole, obdélníkového tvaru, rovina, těžký jíl, na jedné z mezí stála velká rasochatá borovice, prý to souvisí s pojmenováním této části, hon JZD, název podle polohy, „K Racocham“ je název uvedený ve stabilním katastru – pole, leží jižně od východní části Tismi, sahá až ke katastru Tvoršovic.)

43.                        Nad rybníčky (Pole, pod strání na potůčku byl v minulosti rybníček, název podle polohy.)

44.                        U serpentýn (Pole, les, mezi pozemky se proplétá silnice do kopce, při její stavbě se prý za úplatek vyhnuli pozemkům velkostatku, název podle polohy.)

45.                        U hradby (Pole, tvar obdélníku, rovina, pozemky u zdi, obehnané kolem lesa velkostatku „Tvoršovice“, název podle polohy.)

46.                        Pod Lumcem (Pole, tvar obdélník, rovina, leží jihovýchodně od obce, pod lesem „Lumcem“, jejich středem jde silnice na Neveklov, název podle polohy.)

47.                        Podebrákov (Pole, leží jihovýchodně od obce, vedle „Pod Lumcem“.)

48.                        Pode Bránkovi, Pode Brankova (Pole, tvar trojúhelníku, rovina, název nelze vysvětlit.)

49.                        Mezi cesty (Pole, tvar obdélník, rovina, mezi cestou do „Mlýnů“ a do „Tvoršovic“, název podle polohy.)

50.                        U lomu (Pole, rovina, pozemky kolem lomu, název podle polohy.)

51.                        Chmeliště (Pole, hon JZD.)

52.                        V Chmelištích (Pole, louky, les, leží severně od Tismi/Tisem, až ke katastru Václavic, název je uveden ve stabilním katastru.)

53.                         Milovník (Dříve pole, nyní paseka, tvar obdélníku, mírný svah, bývalé pole, zalesněné pasekou z náletu, zde se scházívali všichni mladí lidé a milenci z vesnice, název podle využívání pozemku.)

54.                         Na stráni (Pole, nyní pastvina, tvar obdélník, pole nade vsí, jejich levý okraj je lemován prudkým svahem, název podle polohy.)

55.                        U Pospíšilů/U Pospissiluch (Samota, usedlost č. p. 16, leží u katastru obce Tvoršovice/Tvorschovitz, západně u Janovického potoka, název je uveden ve stabilním katastru.)

56.                        V Roští, V Rochtích (Les, pole, leží jižně od obce, východně od „Nad mlejnem“, název je uveden ve stabilním katastru.)

57.                        V podole, Podol (Místní část, spodní část obce Tisem na straně východní.)

58.                        V Lumci, V lumci (Les, leží východně za „Podolem“.)

59.                        Na Milovníku (Les, leží nad „Podolem“, východně od obce.)

60.                        Na vydrbále, U psí boudy (Les, názvy pro dolní část lesa „Na Milovníku“, leží východně od obce.)

61.                        U myslivecké lávky (Les, leží východně od obce, nad „Janovickým potokem“.

62.                        Nad vohrádky (Les, leží východně od obce, dolů po „Janovickém potoce“.)

63.                        U kapličky (Les, leží u kapličky stojící u zbořeniny hradu Kožlí.)

64.                        V Kožlí (Les, leží u zbořeniny hradu Kožlí, vedle“U kapličky“.)

65.                        U dudáku (Les, leží u „Tisemského potoka“ proti zříceniny hradu Kožlí.)

66.                        V rybníčkách (Pole, dříve zde stával rybník, jehož voda v případě ohrožení hradu Kožlí zaplavovala jeho příkopy, leží jihozápadně od obce.)

67.                        Na Párysce (Louka, leží jihovýchodně od obce, za potokem.)

68.                        Záduší (Les, leží za mostem, v serpentinách směrem k Chvojnu.)

69.                        Petráků les (les, leží jihovýchodně od obce.)

70.                        Na sekerce (les, leží jihovýchodně od obce, vedle „Petráků les“.)

71.                        Umrlčí, Umrlčí cesta (Polní cesta, vede lesem z Tismi na Chvojen, po ní chodily pohřby na hřbitov na Chvojně, o tuto umrlčí cestu tisemští občané vedli spor s arcivévodou Ferdinandem d‘Este, následníkem Habsburského trůnu, neboť on chtěl tuto cestu zakázat tak, jako chtěl tisemským zakázat pohřbívání na Chvojně, proto, že si tam chtěl pořídit rodinnou hrobku, spor vyhráli tisemští.)

72.                        U umrlčích vrat (Část lesa, byly tam vrata na polní cestě zvané „Umrlčí cesta“, les, kterým cesta vedla byl ohrazen drátěným plotem, ve kterém byla vrata, která byla zamčena a klíč měl hajný ze Chvojna, když byl nějaký pohřeb, tak on vrata odemknul a hned zase zamknul.)

73.                        U schůdků (Část lesa, ležela u „U umrlčích vrat“, schůdky vedly přes drátěný plot a oproti vratům se nezamykaly.)

74.                        Vrcha (Pole, leží jižně od obce, vedla „Racochy“.)

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář