Jdi na obsah Jdi na menu
 


Poříčí nad Sázavou a okolí - pomístní jména (1. část)

8. 9. 2013

Poříčí nad Sázavou, Hvozdec a okolí

Použity kartičky sepsané V. Marešem v roce 1977 a poskytnutých k nahlédnutí Masarykovým ústavem a Archivem Akademie věd ČR.  Dále pak vyprávění obyvatel obce Úročnice – Jan Havelka, Úročnice č. p. 5, Marie Havelková, Úročnice č. p. 18, Otto Stojánek, Úročnice č. p. 22, Josef a Marie Velíškovi, Úročnice č. p. 9.

Také použito jmen z map, např. turistických, katastrálních, stabilního katastru.

1.      Žernovka (Vrch, kopec, 359 m n. m., vrch leží východně od „Konopišťského potoka“, jižně od samot „Na hrázi“; jméno je uvedeno ve stabilním katastru.)

2.     U krotvýho dolce (Pole a les, leží v severní části katastru, pod Pyšely/Pyschelly, západně a severně od „Pod pyšelskou Kapličkou“; jméno známé ze stabilního katastru.)

3.  Pod pyšelskou Kapličkou (Pole, lesy, louky, leží severovýchodně od Nespek/Dnespek, nejsevernější cíp katastru; jméno známé ze stabilního katastru.)

4.        Paseky (Vrch, kopec, 341 m n. m.)

5.     Svárovský potok (Potok, pramení u bývalých raketových kasáren mezi Bukovany a Bukovou Lhotou, nedaleko „Na Babě“.)

6.    Svárov (Rybník, leží západně od Poříčí, jižně od řeky Sázavy; název uveden již ve stabilním katastru.)

7.       Na Boukovci (Pole, tvar nepravidelného obdélníku, sedlo hřebenu mezi kopci „Žernovkou“ a „Rubší“.)

8.      Pod Netušilem (Pole a louka, tvar nepravidelného obdélníku, jmenuje se podle rybníka „Netušila“, který leží výše na katastru obce Mrač.)

9.        Nad svárovem (Pole a lesík, leží východně a jižně od rybníka Svárov, jižně od „U chobotu svárovského“; název je uveden ve stabilním katastru.)

10.     Hranovice (Les, leží východně od severní části Nespek u katastru Malešína/Maleschin; jméno známé ze stabilního katastru.)

11.     Na Karlovom (Pole, tvar trojúhelníka, v obci Mrač nazývají toto pole „V žalech“.)

12.      Borek (Les a vrch, leží vlevo od cesty z Nespek do Městečka, asi uprostřed; jméno známé ze stabilního katastru.)

13.      Pod kapličkou (Louky a pole, leží před Městečkem, vlevo od cesty z Nespek do Městečka, blíž k Městečku; jméno známé ze stabilního katastru.)

14.      Pod dnespeckým Borkem, Pod nespeckým Borkem (Pole, leží vlevo od cesty z Nespek do Městečka, asi uprostřed, leží mezi cestou a vrchem Borek; jméno známé již ze stabilního katastru.)

15.      Na Rubši (Pole u lesa, les, tvar nepravidelný trojúhelník, kopec.)

16.      Na žernovce, Na žerňovce (Pole a les, tvar obdélníka, mírný svah, podle lesa „Žernovka“.)

17.  Žernovka, Žerňovka (Les, tvar nepravidelný mnohostěn, kopec, oblast kamenolomů, zaznamenán již na mapě z roku 1767, snad se zde lámaly kameny, ze kterých se dělaly žernovy.)

18.      Na Babě (Pole, louka, les, tvar nepravidelný, kopec, podzolové půda vzniklé rozpadem žuly, leží severně od „Na Rupci“, jižně od řeky Sázavy, východně od kostela svatého Havla; je zmiňován už v Tereziánském katastru a ve stabilním katastru.)

19.      V žalech (Pole, název pole „Na Karlovom“, užívaný občany z Mrače.)

20.      V dílých (Pole, leží vpravo od cesty z Nespek do Městečka, blíž k Nespekám, přímo u řeky; jméno známé již ze stabilního katastru.)

21.      Na mrchovišti (Pole, tvar obdélníku, jižní svah, používalo se v minulosti k zakopávání mršin.)

22.      Na milíři (Pole, tvar obdélníku, mírný svah na sever, asi se zde v milířích pálilo dřevěné uhlí, je uvedeno v Tereziánském katastru, název pomalu zaniká.)

23.      Malá Baba, Malý (Les, součást lesa „Baba“, také součást názvu „Na Babě“, jméno pomalu zaniká.)

24.      Na zákruží (Pole, tvar nepravidelně zahnutý, mírný svah, název dle tvaru, je uveden v Tereziánském katastru.)

25.      V Křenčíně (Pole, louka, tvar protáhlý obdélník, svah, podzolové půdy vzniklé rozpadem žuly, název je uveden v Tereziánském katastru.)

26.     Za řekou (Pole, leží jižně od Nespek, v ohybu řeky Sázavy; jméno známé již ze stabilního katastru.)

27.     Baba (Les.)

28.     Velká Baba (Les, součást lesa „Baba“, také součást názvu „Na Babě“, jméno pomalu zaniká.)

29.     Skopec, Ve Skopcových struhách, Ve struhách (Louka, les, strouhy, název podle polohy, název pomalu zaniká.)

30.     Pod Hůrou (Pole a louky, leží jihovýchodně od Nespek, jižně od řeky Sázavy, východně od potoka vtékajícího do řeky Sázavy u Vrabčího brodu, potok vytéká z rybníka Svárov a protéká Hvozdcem/Hvozdetz; jméno známé již ze stabilního katastru, také les, leží západně od Hvozdce až ke katastru Pecerad, severozápadně od „V baráku“, vlevo od Svárovského potoka.)

31.     V oudole (Pole, dolík, název podle polohy, pomalu zaniká.)

32.  Na dílech (Pole, tvar obdélníku, mírný východní svah, název je uveden v Tereziánském katastru.)

33.     Za zádušním (Pole, nachází se za lesem, název je uveden v Tereziánském katastru.)

34.     V zádušním, Na záduší (Les, tvar protáhlý, zalomený, les je v majetku fary, zřejmě jako dar na sloužení zádušních mší, název je uveden v Tereziánském katastru jako „Na záduší“.)

35.     Struhy, Ve struhách, Ve Skopcových struhách, Skopec (Louka, les, strouhy, název podle polohy, jméno pomalu zaniká, dnes se lesík nazývá „Háječek“.)

36.     Háječek (Les, dnešní název lesa dříve zvaného „Ve struhách“.)

37.     Na dílech, V dílech (Pole, mírný svah, tvar obdélníku, název je už uveden v Tereziánském katastru, jméno pomalu zaniká.)

38.      Luciky, V zadních lucikách, Zadní (Pole a louka, tvar nepravidelný, rovina na vršku, jméno pomalu zaniká.)

39.     Na láně (Pole, tvar obdélník, rovina na vršku, název dle rozsahu pozemku resp. rozlohy pole.)

40.     Svárovský, Nad Svárovským rybníkem (Pole, tvar nepravidelný, název dle polohy, je uveden v Tereziánském katastru jako „Nad rybníkem“, pomalu název zaniká.)

41.      Na homoli (Pole, tvar nepravidelný obdélník, název dle polohy, jméno pomalu zaniká.)

42.      Na Bukovance (Pole, tvar nepravidelný, rovina na vršku, název dle polohy, jméno pomalu zaniká.)

43.   Lucika, Prostřední lucika, Prostřední (Pole, tvar nepravidelný, název je uveden v Tereziánském katastru jako „V Lucikách“.)

44.      Na židáku (Pole, tvar trojúhelník, na starých mapách je uvedeno „ U židovskýho krchova“.)

45.     U židovského krchova (Pole a louky, leží jižně pod U chobotu svárovského, jihovýchodně od „Nad svárovem“, západně od cesty z Poříčí do Bukovan, je to i les, který leží západně od „Konopišťského potoka“ a od vrchu „Žernovka, ta leží přes potok; jméno je uvedeno ve stabilním katastru, nyní se používá spíše „Na židáku“.)

46.     Přední lucika (Pole, název pomalu zaniká.)

47.      Na Zabijáku (Les, východní svah, nazývá se tak část lesa od hranice katastrální číslo 879 až ke konci katastrálního čísla 494, který je však na druhé straně potoka, jméno pomalu zaniká.)

48.      U hrušky (Pole, tvar obdélník, název dle polohy, je uveden v Tereziánském katastru.)

49.      U javoru (Pole, tvar obdélník, název dle polohy.)

50.      Touň, Touně, U Vránový touně, Na zájezdku, Vrána (Louka, potok, tvar nepravidelný, název je starší, zřejmě před vybudováním jezu v roce 1756, dnešní název „Na zájezdku“.)

51.      Vrána, U Vránový touně, Na zájezdku, Touň, Touně (Louka, potok, tvar nepravidelný, název je starší, zřejmě před vybudováním jezu v roce 1756.)

52.     U Vránový touně, Vrána, Na zájezdku, Touň, Touně (Louka, potok, tvar nepravidelný, název je starší, zřejmě před vybudováním jezu v roce 1756.)

53.      Na zájezdku, U Vránový touně, Vrána, Touň, Touně (Louka, potok, tvar nepravidelný, název je starší, zřejmě před vybudováním jezu v roce 1756.)

54.      Zlatý východ, Zlatý, Čertů Kranát, Kranát, Čert, Východ (Les a skála, tvar nepravidelný, jižní svah, nazývají se tak vystupující skaliska v terénu poblíž katastrálního čísla 882, na jedné z těchto skal je napsáno osada „Zlatý východ“, jméno vzniklo v době založení chatové osady, jméno pomalu zaniká.)

55.      Zlatý, Zlatý východ, Čertů Kranát, Kranát, Čert, Východ (Les a skála, tvar nepravidelný, jižní svah, nazývají se tak vystupující skaliska v terénu poblíž katastrálního čísla 882, na jedné z těchto skal je napsáno osada „Zlatý východ“, jméno vzniklo v době založení chatové osady, jméno pomalu zaniká.)

56.      Kranát, Zlatý východ, Zlatý, Čertů Kranát, Čert, Východ (Les a skála, tvar nepravidelný, jižní svah, nazývají se tak vystupující skaliska v terénu poblíž katastrálního čísla 882, na jedné z těchto skal je napsáno osada „Zlatý východ“, vzniklo v době založení chatové osady, jméno pomalu zaniká.)

57.      Čertů Kranát, Zlatý východ, Zlatý, Kranát, Čert, Východ (Les a skála, tvar nepravidelný, jižní svah, nazývají se tak vystupující skaliska v terénu poblíž katastrálního čísla 882, na jedné z těchto skal je napsáno osada „Zlatý východ“, jméno vzniklo v době založení chatové osady, jméno pomalu zaniká.)

58.      Čert, Čertů Kranát, Zlatý východ, Zlatý, Kranát, Východ (Les a skála, tvar nepravidelný, jižní svah, nazývají se tak vystupující skaliska v terénu poblíž katastrálního čísla 882, na jedné z těchto skal je napsáno osada „Zlatý východ“, vzniklo v době založení chatové osady, jméno pomalu zaniká.)

59.      Východ, Čert, Čertů Kranát, Zlatý východ, Zlatý, Kranát (Les a skála, tvar nepravidelný, jižní svah, nazývají se tak vystupující skaliska v terénu poblíž katastrálního čísla 882, na jedné z těchto skal je napsáno osada „Zlatý východ“, jméno vzniklo v době založení chatové osady, jméno pomalu zaniká.)

60.      V chobotech (Pole, tvar lichoběžník, dle polohy, dříve se nazývalo „Na lužích“, název je v Tereziánském katastru uveden jako název „V lužích“.)

61.     Mezi vlčím vrchem (Pole a louky, leží v ohybu řeky Sázavy u Městečka, přes řeku je Městečko, také i pole a louky jižně pod „Lutovem“; jméno známé již ze stabilního katastru.)

62.     Na kozinci (Pole, tvar nepravidelný, rovina na vršku, název je uveden v Tereziánském katastru, též tvar „V kozinci“.)

63.      U kříže (Pole, tvar lichoběžník, rovina na vršku, starší název pole je „U studánek“, název doložen již roku 1698.)

64.      Ve skalkách, Na skalkách (Pole, tvar nepravidelný, rovina na vršku, na polích se nacházejí místa, kde vystupuje skála na povrch a vytváří ostrůvky v polích, název je v Tereziánském katastru uveden jako „Na skalách“.)

65.      V potokách (Pole, leží u potoka, dnes se na těchto pozemcích rozkládá část obce zvaná „Protivín“.)

66.      Cikánka (Pole, tvar nepravidelný, svah, ve starších dokladech je uvedeno pole „Na Cikánce“, jméno známé od roku 1698.)

67.      Radešovky (Pole, tvar trojúhelník, svah, v Tereziánském katastru je uvedeno jako „V Radešovkách“ a „Na Radešovkách“.)

68.      Nade vsí (Pole, svah, název dle polohy, je uveden v Tereziánském katastru, jméno pomalu zaniká.)

69.      Na homolce (Pole, kopec, název dle homolovitého tvaru kopce.)

70.      U Chaloupek (Pole, mírný jižní svah, ve farní kronice je toto pole nazváno „U Chaloupek“ nebo „V Radešovkách“, pro název pole „Na Radešovkách“ je doklad v prvním dílu farní kroniky, jižní část pole má název „Za Vondráčkovi“, dle polohy za statkem, který kdysi patřil majiteli Vondráčkovi, pole jižně od samot „U Chaloupek“, leží západně od mostu přes Konopišťský potok, jméno známé od roku 1698 a je uvedeno ve stabilním katastru, kde je uvedeno východně od kostela svatého Petra, kde stojí pár osamocených usedlostí č. p. 45, 53, 54 a 62, leží západně od cesty z Poříčí do Mrače a západně od Konopišťského potoka, tedy název i pro místní část.)

71.      Na Bábě (Pole, mírný svah.)

72.     Na hrázi (Dříve samoty č. p. 66 až 72 a 58, leží západně od Konopišťského potoka, severně za vrchem „Žernovka“; jméno je uvedeno ve stabilním katastru.)

73.     V rybníčkách (Pole, na rovině, název dle polohy, po deštích na poli stávala voda, název pomalu zaniká.)

74.      V dolcích (Louka, struha, název dle polohy, je uveden v Tereziánském katastru.)

75.      Lůtov (Les, kopec, jméno známé od roku 1764.)

76.      Na bahnivím (Louka, pole, leží u potoka, louka u výtoku z rybníka (Svárova“, bývá často po deštích rozbahněná.)

77.      Na vrškách (Pole, táhlý svah, jméno je uvedeno v Tereziánském katastru.)

78.     Za Poříčskou kapličkou (Louky a pole, leží východně od potoka a východně od samot „Na hrázi“; jméno je uvedeno ve stabilním katastru.)

79.     Na Vápenkách (Pole, svah, jméno je uvedeno v Tereziánském katastru jako „Ve vápenici“.)

80.     Nad spáleným mlýnem (Pole, louky, lesíky, leží jižně, jihovýchodně a východně od Městečka, východně od řeky Sázavy a opět až k řece, je to v severní části ohybu řeky za řekou katastr Lštění/Lschten; jméno je uvedeno ve stabilním katastru.)

81.     Rubec (Pole, louky, leží východně od Poříčí, až ke katastru Mrač; název uveden ve stabilním katastru.)

82.     Na Rupci, Na Rubci (Lesík, pole, louky, leží východně od Poříčí, až ke katastru Mrač, jižně od řeky Sázavy, také i pole a louky jihovýchodně od Poříčí; název uveden ve stabilním katastru.)

83.     Za Lůtovem (Svah, název dle polohy, je uveden v Tereziánském katastru.)

84.      Na lůtově, Pod lůtovem (Pole, svah, jméno je uvedeno v Tereziánském katastru.)

85.      U velkého bílého kamene, Velký, Kámen, Bílý (Pole, na rovině, název pomalu zaniká, ale část nejníže položená se nazývá „V rybníčkách“.)

86.      U kapličky (Pole, na rovině, název dle polohy.)

87.     Borovíčko (les, kopeček, název dle druhu porostu v lese.)

88.     U velkýho bílýho kamene (Pole, leží severně od „Dvůr poříčský“, v jižním ohybu řeky Sázavy, vlevo od cesty z Poříčí do Městečka, za mostem přes řeku; jméno je uvedeno ve stabilním katastru.)

89.     Dvůr poříčský (Statek, hospodářský dvůr, leží u řeky, v jižním ohybu řeky Sázavy, vlevo od cesty z Poříčí do Městečka, za mostem přes řeku; jméno je uvedeno ve stabilním katastru.)

90.     Za příkopem (Pole, na rovině, název dle polohy, je uveden v Tereziánském katastru.)

91.      Na občinách (Louky, leží na rovině u řeky, název pravděpodobně od „obecní“, „občiny“.)

92.      U kaštanů, V kubernách (Pole, na rovině, cesta, která tvoří severní hranici pole, je lemována alejí kaštanů.)

93.      V kubernách, U kaštanů (Pole, na rovině, cesta, která tvoří severní hranici pole, je lemována alejí kaštanů.)

94.      Ve zdích (Pole a louka, tvar nepravidelný, mírný svah, jméno je uvedeno v Tereziánském katastru.)

95.      Na hlinách (Pole, tvar nepravidelný, mírný svah, název dle hlinitého podloží pole, je uveden v Tereziánském katastru.)

96.      Za svárovem (Pole a louka, tvar nepravidelný, název dle polohy, je uveden v Tereziánském katastru.)

97.      Trnová cesta (Cesta, vedla úvozem obrostlým trnkami, mezi pozemky katastrální číslo 1480 a 1486 na jedné straně a 1489 až 1491 na straně druhé.)

98.      Na Harfě (Pole, tvar obdélníku, mírný svah.)

99.      Na skalce (Skalka, tvar trojúhelník a nepravidelný, někdy se též tak nazývalo okolní pole číslo katastrální 1480 a 1486, je uvedeno v Tereziánském katastru jako „Na skalkách“, název z důvodu, že v poli se při orání naráželo na velké kameny/skály/skalky.)

100.   Bambouzova strouha (Pole a louka, tvar nepravidelný, strouha, název podle dřívějšího majitele.)

1.       Ve vlčáku (Pole a část lesa, tvar nepravidelný obdélník, rovina a svah na kopci, dříve se tato pole jmenovala „Mezi vlčím vrchem“, dle některých informátorů se tento název vztahuje na pole číslo katastrální1642, 1508 a část lesa 1643, ostatní pole se nazývají „Za borovíčkem“, je uvedeno v Tereziánském katastru jako „Mezi vlčím vrchem“ nebo „Mezi vlčím kopcem“.)

2.         U Mrače (Pole, tvar nepravidelný, na kopci, název dle polohy u obce Mrač, je uveden v Tereziánském katastru.)

3.         Na křemelí (Pole, rovina u řeky Sázavy, nikdo nezná tento název, dle obecní kroniky by měl být někde v místech katastrální číslo 1535, 1536, 1545, až 1547, 1552 a 1553, všichni informátoři se shodují, že název pro tato pole je přiléhavý, neboť ještě dnes se při orání objevuje množství křemenných oblázků, hranice tohoto názvu nelze zjistit.)

4.         Bystrý, Konopišťský potok (Potok, protéká rybníky pod konopišťským zámkem, jméno „Bystrý“ se užívalo dříve a je odvozeno od obce Bystřice, jíž také protéká.)

5.         Vantroky (Potok, byl mlýnský náhon od rybníka ke mlýnu a cesta podle něj, na mapách má také označení mlýnský náhon, v roce 1975 byl náhon i cesta přerušena stavbou fotbalového hřiště, proto název zaniká.)

6.         Šimáčků rybník (Rybník, jméno podle posledního majitele mlýna, kterému rybník dodával vodu, rybník zanikl někdy v roce 1967, proto i název zaniká.)

7.         Vrch Chocholouš, Hvozdecký vrch, Chocholouš (Les, tvar nepravidelný, kopec, často se užívá i názvu „Hvozdecký vrch“.)

8.        Hvozdecký vrch, Vrch Chocholouš (Les, tvar nepravidelný, také kopec, často se užívá spíše názvu „Vrch Chocholouš“.)

9.         U palouků, U Ledců (Pole, tvar nepravidelný obdélník, mírný svah, název dle polohy, vedlejší pozemky byly skutečně louky/palouky, někdy se používá název „U Ledců“, protože se pole nacházejí směrem ke vsi/statku Ledce.)

10.     U Ledců, U palouků (Pole, tvar nepravidelný obdélník, mírný svah, název dle polohy, protože se pole nacházejí směrem ke vsi/statku Ledce, vedlejší pozemky byly skutečně louky/palouky, proto se někdy používá název „U palouků“.)

11.      U Větrova nad cestou, U Větrova pod cestou (Pole, tvar obdélníky, mírný svah, nazývají se dle polohy vůči cestě do Větrova.)

12.      Za Větrovem (Pole, tvar nepravidelný, název dle polohy vzhledem k sousední osadě Větrov.)

13.      U Březí (Pole, tvar nepravidelný, mírný svah, název dle polohy, nachází se u lesa, který má název „Březí“.)

14.      Březí (Les.)

15.      Ve vrchu (Pole, tvar obdélníka, svah, název dle polohy pole, je na svahu kopce.)

16.      Les pod Větrovem (Les, tvar nepravidelný, svah, název zřejmě proto, že se nachází od Hvozdce směrem k Větrovu.)

17.      Za dálnicí (Pole, leží za silnicí, která vede z Benešova na dálnici, lidově se této cestě říká dálnice.)

18.      V zahradě (Pole, nacházejí se v místě, kde bylo v letech 1950 až 1960 zahradnictví.)

19.      Na kopaninách (Pole, tvar nepravidelný, mírný svah, název pole dle jakosti půdy.)

20.      Dolní Hnojnice (Pole, tvar písmene „L“, velmi dobrá bonita půdy, urodilo se tam brambor, jako by bylo naseto na hnojišti.)

 

 

1.     

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář