Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pecerady a okolí - pomístní jména

8. 9. 2013

Pecerady a osady v okolí

 

Použito kartotéčních lístků zpracovaných J. Cettlem v roce 1976 a poskytnutých k nahlédnutí Masarykovým ústavem a Archivem Akademie věd ČR.  Dále pak vyprávění obyvatel obce Úročnice – Jan Havelka, Úročnice č. p. 5, Marie Havelková, Úročnice č. p. 18, Otto Stojánek, Úročnice č. p. 22, Josef a Marie Velíškovi, Úročnice č. p. 9.

 

Také použito jmen z map, např. turistických, stabilního katastru.

 

1.      Na březovkách (Pole, lesy, rovina a stráň, tvar nohavice, č. kat. 281/1, leží jižně od řeky Sázavy, severozápadně a severně od Pecerad, východně od lesa „Na čihadle“, vlevo od cesty na Pášovku, pod Pášovkou, jméno známé od nepaměti dosud; uvedeno již ve stabilním katastru.)

2.      Na důlech, Na Dulech (Pole, mírný svah s dolíkem, méně úrodná, zčásti položeno v dolíku, leží jižně od řeky Sázavy, východně a jihovýchodně od obce Kostelec/Kosteletz, leží vlevo od cesty z Kostelce do Bukovan; uvedeno již ve stabilním katastru, název známý od nepaměti.)

3.      Na ostrovcích, Na vostrovcích (Pole, mírný svah, kdysi tu býval záliv od řeky, leží v záhybu řeky Sázavy, okolo cesty z Kostelce na Brodce/Brodetz, jméno známé odpradávna; uvedeno již ve stabilním katastru.)

4.      Hvozdecký vrch, Hvozdecký (Les, kopec a svahy, část patří k osadě Hvozdec, název patrně od slova „Hvozdy“, známé od nepaměti, používá dosud.)

5.      Na sadu (Pole, lesy, mírný svah, leží východně a jižně od Hůrky a severně a západně od Větrova, název nikdo nedovede vysvětlit, pozemky nepravidelného tvaru, střední úroda, známé od nepaměti; uvedeno již ve stabilním katastru.)

6.      V ledeckým (Jiný užívaný název pro pole a lesy „Na březovkách“, název podle toho, že na druhé straně řeky proti samotě „Pášovka“ je dvůr „Ledce“, používá se dodnes.)

7.      Na srážku (Lesíky, pole, mírný svah, půda úrodná, tvar čtverce a různé, původ nevysvětlen, od nepaměti.)

8.      Na čihadle (Pole, lesy, stráň a svah, patrně se tu číhalo na zvěř, leží východně od řeky Sázavy, pod poli „Na Dulech“, východně od polí „Na Březovkách“ jméno známé od nepaměti; uvedeno již ve stabilním katastru.)

9.      Hvozdecký vrch, Vrch (Les, kopec a svahy, část patří k osadě „Hvozdec“, patrně od slova „Hvozdy“, používá se od nepaměti, známé dosud.)

10.  Za dvory (Pole, louky, mírný svah, vpředu prý stával nějaký dvůr/dvory, tedy pole leží za ním, používá se od nepaměti.)

1-      Na hůrkách (Pole, louky, lesy, stráň, svahy, název podle přirozené polohy, leží mezi Pecerady a Brodci, severně od „Knězí Hora“, jméno se používá od nepaměti; uvedeno již ve stabilním katastru.)

11.  Na mokrých, Na mokrejch (Pole,louk, lesík, rovina, půda úrodná, bývalo tam mokro, č. kat. 184, leží západně od „Na sadu“, severovýchodně od Pecerad, vpravo od cesty z Pecerad na Pášovku; uvedeno již ve stabilním katastru.)

12.  Klenky (Pole, lesíky, mírný svah, kopečky, tvar kosočtverce, jak vzniklo, není známo, snad od slova „klen“, modřín, tedy malé modříny, známé od nepaměti.)

13.  V Jezerách (Pole, louky, lesíky, mírný svah, bývalo tam prý jezero, leží jihovýchodně od Větrova, až ke katastru Poříčí nad Sázavou, vpravo od cesty do Bukovan; známé již ze stabilního katastru.)

14.  Za dolci (Pole, mírný svah, tvar čtverce, jak vzniklo, není známo, od nepaměti.)

15.  Na předevší (Pole, rovina, položeno přede vsí, známé od nepaměti.)

16.  V hustovech, V hůtovech (Pole, lesík, tvar kosočtverce, mírný svah, půda střední, jméno známé od nepaměti.)

17.  Ouvary a dolce, Auvary a dolce (Pole, tvar kosodélník, rovina, leží západně od cesty do Bukovan, východně od „V Jezerách“, východně od Pecerad; uvedeno již ve stabilním katastru, jak jméno vzniklo, není známo, používá se od nepaměti.)

18.  Na Kněží hoře, Kněží, Na Knezí hoře (Les, oválný kopec, povrch smíšený, patřilo kostelu v Týnci nad Sázavou, les okolo vrchu „Kněží Hora“ u řeky Sázavy, leží pod Brodci, v jihozápadním cípu katastru Pecerad, známé od nepaměti, používá se dodnes; uvedeno již ve stabilním katastru.)

19.  Kněží Hora (Vrch, leží u řeky Sázavy, pod Brodci, v jihozápadním cípu katastru Pecerad; jméno uvedeno již ve stabilním katastru.)

20.  Temník (Rybník, leží vlevo u cesty na Brodce a do Týnce; jméno uvedeno již ve stabilním katastru.)

21.  Ouvary, U zadních ouvarů (Pole, rovina, podle polohy, název snad od - pole se nechávalo ouhorem, ouhořilo se, západně od obce, č. kat. 1555, severně od „Na vinici“, od nepaměti.)

22.  U zadních ouvarů, Zadní (Pole, rovina, podle polohy, snad od - pole se nechávalo ouhorem, ouhořilo se, známé od nepaměti.)

23.  Dolnice (Lesíky, protáhlé údolí s potůčkem a dráhou do Čerčan, jako dole, pod vsí, od nepaměti, dodnes.)

24.  Kněžina, Na Kněží hoře, Hora (Les, oválný kopec, povrch smíšený, patřil ke kostelu v Týnci nad Sázavou, jméno známé od nepaměti, používá se dodnes, lidový název užívaný pro les „Na Kněží hoře“, 314 m n. m.)

25.  Za vrchama, Za verchama (Pole, lesíky, louky, kopcovitý terén, název podle přirozené polohy, leží pod obcí Pecerady, jméno používá se od nepaměti; uvedeno již ve stabilním katastru.)

26.  Podhájský rybník, Rybník, Podhájský (Rybník, tvar oválný, je pod hájem, leží jižně od cesty na Brodce a do Týnce, jihozápadně od rybníka „Temník“, známé od nepaměti, používá se dosud; uvedeno již ve stabilním katastru.)

27.  Podhájský potok (Potok, protéká rybníkem „Babinec“ i „Podhájský“, pramení východně od Bukovan, v polích „Za chářovkou“.)

28.  Babinský rybník, Babinský (Rybník, nepravidelného tvaru, od nepaměti, dodnes.)

29.  Na vinicích (Pole, louky, lesíky, stráň, bývaly zde vinice, leží pod cestou do Bukovan, v jižní části katastru Pecerad, jméno je známé od nepaměti; uvedeno již ve stabilním katastru.)

30.  Pášovka (Samota u řeky Sázavy, podle původních obyvatel „Pášů“, kteří byli současně převozníky přes řeku, dnes chatová osada.)

31.  Nekuřiny (Pole, lesíky, svah, tvar podlouhlý, půda střední, jméno známé od nepaměti.)

32.  Babinec, Na babinci (Louky, rovina, nepravidelný tvar, půda střední, jméno známé od nepaměti, používá se dosud.)

33.  Babinec (Rybník, leží jižně od obce, pod železniční tratí, východně od rybníka „Podhájský“.)

34.  U fortuny (Louka a lesík, leží v klínu cest Pecerady – Bukovany, Pecerady – Svárov, tj. „Plavecká cesta“, č. kat. 1337/9, dle katastrální mapy, těsně v cípu rodinný domek, samota.)

35.  Kodrásek (Pole a les, leží severně od Bukovan.)

36.  Na vinicích (Pole, východně od obce, severně od cesty na Svárov, dříve tam prý byly vinice.)

37.  Osan (Místní název, chatová osada, leží jižně od „Podhájský rybník“.)  

38.  U vodárny (Louka, vodárna, leží jihovýchodně od rybníka „Babinec“, jižně od železniční tratě.)

39.  Na kuřinách (Pole, leží severně od železniční tratě, jižně od „Plavecká cesta“.)

40.  Plavecká cesta (Polní cesta, spojuje Pecerady a Svárov, na silnici Pecerady – Bukovany se napojuje „U fortuny“.)

41.  U Svárova (Lesík a pole, leží v nejsevernější část katastru u Poříčí (Porzicz), v koutu cest Poříčí a Hvozdec; název uveden již ve stabilním katastru.)

42.  Taranská fořtovna, Taranka (Hájovna, leží vpravo od cesty z Bukovan do Týnce nad Sázavou/Teinitz; uvedeno již ve stabilním katastru.)

43.  Na vápenkách (Pole, leží severně u cesty z Bukovan do Týnce nad Sázavou/Teinitz, před lesem s Taranskou fořtovnou; uvedeno již ve stabilním katastru.)

44.  V dolých (Pole, leží jižně u cesty z Bukovan do Týnce nad Sázavou/Teinitz, před lesem s Taranskou fořtovnou; uvedeno již ve stabilním katastru.)

45.  V Hrovku (Pole, leží severně od Bukovan, v cípu cest do Pecerad/Petzerad a Poříčí nad Sázavou; uvedeno již ve stabilním katastru.)

46.  Ledec/Ledetz/, Ledce (Statek, bývalá tvrz se třemi rybníky a kostelem Svatého Bartoloměje/Santc Bartholomeus, u statku stála i kovárna, leží v severní části katastru, jižně od katastru Malešín/Maleschin, severně od řeky Sázavy/Sazava, přes řeku leží samota Pášovka; uveden již ve stabilním katastru.)

47.  Pášovka/Passovka (Samota, leží jižně od řeky Sázavy, přes řeku je statek Ledeč; uvedeno již ve stabilním katastru.)

48.  Hurka, Hůrka (Dva statky, leží jižně od řeky Sázavy a od východního konce lesa Na Březovkách, jihovýchodně od osady Větrov/Vietrov, ta leží těsně u katastru Poříčí nad Sázavou; uvedeno již ve stabilním katastru.)

49.  Zbořený Kostelec/Ruine Kostelec (Zřícenina hradu Kostelec, leží severně od řeky Sázavy, přes řeku je osada Zbořený Kostelec; uvedeno již ve stabilním katastru.)

50.  Čížov (Vrch a les, leží severně a severovýchodně od obce Kostelec, severně od řeky Sázavy, také přírodní chráněné území, uvedeno již ve stabilním katastru.)

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář