Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nespeky a okolí - pomístní jména

21. 10. 2013

Nespeky a okolí

 

Použito kartotéčních lístků zpracovaných panem Jaroslavem Veseckým v roce 1972 a poskytnutých k nahlédnutí Masarykovým ústavem a Archivem Akademie věd ČR.  Dále pak vyprávění obyvatel obce Úročnice – Jan Havelka, Úročnice č. p. 5, Marie Havelková, Úročnice č. p. 18, Otto Stojánek, Úročnice č. p. 22, Josef a Marie Velíškovi, Úročnice č. p. 9.

 

Názvy vyhledány i v mapách, stabilním katastru, katastrální mapě a v literatuře.

 

Ve stabilním katastru zahrnuje katastr Nespek obec Nespeky a osady Městečko a Ledce.

 

 

1.                Starý vrch (Vrch, porostlý lesem, leží západně od obce, ve výšce 377 m n. m.)

2.                Pod Pyšelskou kapličkou (Pole, část je již zastavěna, leží východně od obce, název podle polohy.)

3.                Borek (Les, leží jihovýchodně od obce.)

4.                Pod kapličkou (Pole, leží jižně od lesa Borek vlevo od cesty Nespeky-Městečko, název podle polohy.)

5.                V dílech (Dříve pole, dnes zastavěno, leží vpravo od řeky Sázavy, původní velký lán byl v minulosti rozdělen na menší díly/políčka.)

6.                Za řekou (Pole, leží vlevo od řeky Sázavy a od jezu, název podle polohy.)

7.                Mezi vlčím vrchem (Místní část, část obce leží v ohybu řeky, také pole, leží na levém břehu řeky Sázavy.)

8.                Staré městečko (Část obce, leží vpravo od silnice Městečko – Nespeky.)

9.                U hvozdeckých skal (Pole, leží vpravo i vlevo od cesty Poříčí – Hvozdec, i lesíky, název podle polohy.)

10.            Pod hůrou (Pole a lesy, leží jihozápadně od osady Hvozdec, ale i pole, které leží severně od osady Hvozdec, název podle polohy.)

11.            U vrabčího brodu (Pole, lesy, leží za řekou Sázavou, název podle toho, že řeka v tomto místě měla málo vody, takže i vrabec by ji přešel.)

12.            Libkovice (Les, leží jihozápadně od osady Malešín, u řeky.)

13.            Hůrka (Pole.)

14.            Na sadu (Pole.)

15.            Špičky (Vrch, 333 m n. m., vrch pole.)

16.            Chocholouš (Vrch, les.)

17.            Drábovka (Místní část.)

18.           Vrabčí brod (Chatová osada, zde vtéká do řeky Sázavy „Svárovský potok“, název podle toho, že řeka v tomto místě měla málo vody, takže i vrabec by ji přešel.)

19.           Pod skálou (Pole, hon Státního statku, leží mezi cestou k hradu Zbořený Kostelec a „Čížovem“, pod lesem se skálou, tedy název podle polohy.)

20.            Hon státního statku č. 31 (Louka, leží mezi cestou ke hradu Zbořený Kostelec a řekou Sázavou.)

21.           U Kostelce (Pole, hon Státního statku, na hranicích osady Ledce a Kostelce, název podle polohy u obce Kostelec, dnes Zbořený Kostelec.)

22.            Pod Lidkovicemi (Pole, hon Státního statku, pole leží pod vrchem „Lidkovice“ a mezi cestou a lesem, název podle polohy.)

23.            Pod kostelem v Ledcích (Louka, hon Státního statku, leží mezi kostelem v Ledcích a řekou Sázavou, název podle polohy.)

24.            Za dvorem (Pole, hon Státního statku, leží mezi cestou do osady Barochov a dvorem, název podle polohy.)

25.            Pod silnicí (Pole, hon Státního statku, leží pod silnicí a cestou v „Loučkách“, název podle polohy.)

26.            U hřiště (Pole, hon Státního statku, leží mezi fotbalovým hřištěm a obcí Nespeky, název podle polohy.)

27.            Louka u Ledců (Pole, hon Státního statku, leží mezi cestou a řekou Sázavou, směrem k osadě/statku/bývalé tvrzi Ledce, název podle polohy.)

28.            V outležích (Louka, hon Státního statku, zamokřené místo, vznik názvu není znám.)

29.            Měla (Pole, hon Státního statku, název podle mělké ornice.)

30.            U silnice (Pole, hon Státního statku, leží na hranicích státní silnice a cestou u rodinných domků/ Městečko, název podle polohy.)

31.            Na kamnech (Pole, část honu Státního statku č. 10, spojeno s „Rohlíčkem“ a „Žebrákem“.)

32.            Rohlíček (Pole, část honu Státního statku č. 10, spojeno s „Na kamnech“ a „Žebrákem“, název podle tvaru pole.)

33.            Žebrák (Pole, část honu Státního statku č. 10, spojeno s „Rohlíčkem“ a „Na kamnech“.)

34.            Pod kapličkou (Pole, hon Státního statku, v horní části honu stojí zbytky kapličky, název podle polohy.)

35.            Za Jirotou (Pole, hon Státního statku, název podle bývalého hospodářství rolníka Jiroty u silnice.)

36.            V háječku (Pole, hon Státního statku, uprostřed jsou lesíky, název podle polohy.)

37.            Na Petrovici (Pole, hon Státního statku, část kopce „Petrovice“, název podle polohy.)

38.            Petrovice (Kopec.)

39.            Pod šibenicí (Pole, hon Státního statku, v místech dle pověsti stávala šibenice, název podle polohy.)

40.            Za poštou pod květnicí (Pole, hon Státního statku, v dřívějších dobách tu byla pošta, název podle polohy.)

41.            Ledce (Místní část obce Nespeky, bývalá tvrz, resp. hospodářský dvůr, od roku 1960 součást obce Nespeky.)

42.            V chaloupkách (Místní část, ulička v Městečku, po obou jejích stranách drobné stavby/chaloupky, dnes již některé byly zmodernizovány, název podle polohy.)

43.            Na vrchách (Pole, hon Státního statku, na kopci nad Nespekami, název podle polohy.)

44.            Loučka (Část osady mezi řekou Sázavou a státní silnicí, dnes areál zastavěný skoro docela rekreačními chatami, dříve louka/loučka, název podle využití pozemku.)

45.            Potočiny (Místní část, od hranic od „Dolů“ podél „Konopišťského potoka“ až k ústí do řeky Sázavy, název podle polohy u potoka.)

46.            Mokřanský potok

47.            Městečko (Místní část obce, na pravém břehu řeky Sázavy, směrem od obce k Poříčí nad Sázavou.)

48.            Hránovice (Vrch, táhlý vrch, po pravém břehu řeky Sázavy, také les a skály, dle zápisu v kronice se dřív používal název „Vránovice“, snad sídliště vran, název se používá dosud.)

49.            Ledecká cesta (Cesta, běží po pravém břehu řeky Sázavy, mezi řekou a vrchem „Hránovice“, cesta od státní silnice k osadě Ledce, název se používá dosud.)

50.            Nespeky (Obec, osada, název osady vznikl asi od slova „nespěchati“, „nepospíchat“.)

51.            U vrabčího brodu (Místo po obou stranách řeky Sázavy, býval tu brod přes řeku, dnes již nepoužívaný, název se používá dosud, název podle toho, že řeka v tomto místě měla málo vody, takže i vrabec by ji přešel.)

52.            Lidkovice, Lipkovice (Vrch, táhlý vrch, kopec, leží po pravém břehu řeky Sázavy, také les, snad kdysi s převahou stromů lip, název se používá dosud.)

53.            U malešínské strouhy (Pozemky, ústí „Malešínského potoka“ do řeky Sázavy, strouha mezi „Hránovicí“ a „Lipkovicí“, kterou protéká potok z katastru osady Malešín, název se používá dosud.)

54.            V hliníku (Les, pole, leží za farmou Ledce, pod lesem, půda je hlinitá, název podle druhu této půdy, název se používá dosud.)

55.            Hájenka (Dům, stojí u lesa, bývalá myslivna/hejnovka/hájenka, název se používá dosud.)

56.            Pod skalou (Pole, les, mírný svah, půda písčitá, leží pod bývalým lomem/skálou, název se používá dosud.)

57.            V záduchu (Pozemky, leží na hranicích osady, půda dobrá, pozemky patřily ke kostelu svatého Bartoloměje v Ledcích jako záduší, název se používá pouze v zemědělství.)

58.            Čížov, Čížová (Vrch, táhlý kopec, leží severně od řeky, je porostlý lesem, název se používá dosud, dnes je na něm přírodní rezervace.)

59.            V pískovci (Pozemky, písčité místo na „Čížově“, leží v lese, půda písčitá/písek, název podle pískového místa na „Čížové“, název se používá dosud.)

60.            Na obci (Pole, louka, leží v rovině, v sousedství řeky Sázavy, název dle toho, že patřilo obci, název se používá dosud.)

61.            Ledecké rybníky (Rybníky, leží pod lesem u farmy, bývalé tvrze Ledce, v sousedství bývalého hospodářského dvora Ledce, dříve farmy Ledce – Nespeky, dnes soukromý hospodářský dvůr, název se používá dosud.)

62.            U Kostela, Kostel (Pozemky, kostel zasvěcen památce svatého Bartoloměje, hřbitov, leží mezi řekou a farmou Ledce, dříve sešlý, málo používaný, ač chráněn památkovým úřadem, s dnes už nepoužívaným, ale opět udržovaným  hřbitovem, název se používá dosud, kostel v současné době opravuje sdružení fyzických osob, které se ustanovilo za účelem záchrany hřbitova a kostela.)

63.            Měla (Pole, rovina, pod slabou vrstvou ornice písečný náplav, název podle mělké vrstvy ornice, místem tím asi protékalo v dávné minulosti řečiště řeky Sázavy, které pak ustoupilo doleva dnešního toku řeky, název se používá dosud.)

64.            Zvonička (Drobná sakrální stavba v osadě, kamenný sloup se zvonem, leží u státní silnice procházející obcí, název se používá dosud.)

65.            V háječku (Lesíky, rovina, leží mezi poli, malé lesíky, háječky, název se používá dosud.)

66.            Na rohlíčku (Pole, tvar rohlíku, rovina, půda písčito – kamenitá, název podle tvaru pole, používá se dosud.)

67.            Na žebráku (Pole, rovina, půda chudá, písčitá, kamenitá, název podle půdy písčité, kamenité chudé pozemky, málo úrodné, které by neuživily ani žebráka, název se používá dosud.)

68.            V outležích (Pole, louky, rovina, pozemky zamokřené, zamokřené pozemky leží v sousedství staré cesty a nové spojovací silnice na dálnici, název se používá dosud.)

69.            Ve starém vrchu (Cesta, vede do kopce, dnes těžko sjízdná, neudržovaná, kdysi bývalá císařská silnice se značným stoupáním, poslední dobou používaná jako pěší spojka, název se používá dosud.)

70.            V chaloupkách (Ulička, několik malých domků staršího zastavění, většinou jsou již je zmodernizovány, název se používá dosud.)

71.            Na kamnech (Pole, rovina, půda písčitá, zčásti je dnes zastavěno většinou rekreačními chatami, pozemky byly na výsluní a byly oteplovány, tedy rostlinám se zde dařilo jako za kamny, název v zemědělství používaný dosud.)

72.            Loučka (Stavební pozemky, v na nich proběhla výstavba rekreačních chat a část je ještě pole, rovina, půda písčitá, v minulosti byly zde většinou malé loučky, dnes většinou zastavěno, název se používá dosud.)

73.            Stará hospoda (Dům, usedlost, stojí u silnice u potoka, bývalý zájezdní hostinec, č. p. 1, byly zde i stáje, vyměňovali se v nich dostavníkové koně, hospoda byla též v č. p. 9, dnes už je zbourána, název se používá dosud.)

74.            Elektrárna (Provozní objekt, soubor budov, rovina na břehu řeky Sázavy, bývalý mlýn s pilou a vodní elektrárnou, stojí u jezu přes řeku Sázavu, po 2. světové válce byl mlýn zrušen a používán jako sklad ZVZ, dnes je v provoze jen elektrárna, název se používá dosud.)

75.            Borek (Les, pole, kopec, půda písčito – kameninová, dnes je porostlý lesem, dříve asi borovým, se zaniklým lomem na syenit, název se používá dosud.)

76.            Kaplička (Drobná sakrální stavba, zděná kaplička, přemístěná při stavbě skladů v roce 1963 a rozšíření silničního tělesa o 50 m směrem do vsi, odhadem před přestavbou měla stáří asi 200 let.)

77.            Hříště (Rovina, louka, půda písčitá, na louce bylo zřízeno v roce 1946 hřiště na kopanou, zčásti vykopán říční písek v naplavenině a tím jeho kupní cena byla vrácena do obecní pokladny, dnes v užívání Tělovýchovné jednoty Sokol Nespeky, většinou pro fotbal.)

78.            Žebrov (Pole, louka, terén mírně svahovitý, pozemky zčásti zamokřené, povrch žebernatý, členitý terén s pramenem vody, název se používá dosud.)

79.            Pod Pyšelskou kapličkou (Pole, zvlněný terén, půda písčito – hliněná, horší kvality, název podle polohy, používá se dosud.)

80.            Pod kapličkou (Pole, mírný svah k silnici, půda písčito – hlinitá, vrchovitý terén směrem ke státní silnici, uprostřed zbytky zděné kapličky, původ neznán, vztah asi k době, kdy Žižkova vojska bojovala v blízkém Poříčí nad Sázavou proti Pražanům, název se používá dosud.)

81.            Květnice (Vršek, pastva, pole, mezi cestou „V ouvoze“ do „Žebrova“, půda písčito – hlinitá, vršek z části neobdělaný, ponechaný ladem, později osázen třešněmi, název od kvetoucí traviny na neobdělané půdě, používá se dosud.)

82.            Za poštou (Zahrada, obytný dům, pod „Petrovicí“ u silnice, v době dostavníkové pošty/dopravy byla v těchto místech poštovna, v č. p. 12, dnes součást fary, název podle polohy, používá se dosud.)

83.            Kravín, U kravína (Stáje, u silnice, byl postaven JZD v roce 1957, později převzat státními statky, farmou Nespeky.)

84.            Petrovice (Kopec, leží v sousedství obytných domů, zčásti lesnatý kopec zastavěný rekreačními chatami, na úpatí lom s červenou rulou, na temeni lom se žulou, oba už nejsou v provozu, na vrchu stojí kamenný kříž, název se používá dosud.)

85.            Nad chalupami (Pole, sad, zčásti zastavěné, půda písčito  - jílovitá, leží východně od „Potočin“, několik chalup se zahradou, jméno se používá dosud.)

86.            V ouvoze (Cesta, leží mezi stráněmi, vede do mírného vršku, je to cesta od lomu na „Petrovici“ směrem k Pyšelům, do polí, jméno se používá dosud.)

87.            Pod šibenicí (Pole, vlnitý terén, leží na katastru Nespek a Pyšel, místo, kde dle pověsti stála šibenice, jméno se používá dosud.)

88.            Na vrchách (Pole, terén vlnitý, vršky, půda zčásti písčitá, jsou to pozemky ležící východně od Nespek, název podle polohy, název se používá dosud.)

89.            Na Americe (Pozemky, leží na kopci, původ názvu neznán, používalo se do roku 1945, snad proto, že pozemky ležely daleko od obce, skoro jako v Americe.)

90.            Koroptví dolec (Pole, pastvina, táhlý svah s úžlabinou, půda písčitá, dolík s porostem keřů a remízků, kde pravděpodobně bylo sídliště nebo zimoviště koroptví, název se používá dosud.)

91.            Fuksík (Les, pole, svah a rovina, půda písčitá, jméno se používá dosud, původ neznámý.)

92.            Hanzlů kříž (Mez u pole, rovina, v sousedství cesty je starý dřevěný kříž na katastru Pyšel, kam dle pověsti doprovázel kněz odsouzence na šibenici, kde ho předal katu, Pyšely v těch dobách měly hrdelní právo za pomoc, kterou poskytly v bělohorské době proti českým pánům, název se používá dosud.)

93.            U borovice (Pastvina, svah, půda písčitá, u rozcestí do Pyšel stojí stará borovice, jméno se používá dosud.)

94.            U vodopádu (Pozemky, rodinný dům, rovina v sousedství bývalého rybníka, na hranici pozemku byl rybník, z jehož hráze padala voda do potoka, tekoucího do řeky Sázavy z výšky asi 3 m, dosud se tak děje, název podle polohy, jméno se používá dosud.)

95.            U Dolů (Usedlost, bývalý mlýn, stávající hotel, rovina, táhlá dolina, v sousedství louky, pozemky jsou zamokřené, v sousedství výše je hotel „Doly“, pojmenování odvozeno z místa, celý areál je v dolině mezi kopci, název se používá dosud.)

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář