Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mrač a okolí - pomístní jména (1. doplněk)

8. 9. 2013

Mrač a okolí

 

Použito poznámek z kartiček sepsaných paní L. Vorlovou v roce 1975 a poskytnutých k nahlédnutí Masarykovým ústavem a Archivem Akademie věd ČR.  Dále pak vyprávění obyvatel obce Úročnice – Jan Havelka, Úročnice č. p. 5, Marie Havelková, Úročnice č. p. 18, Otto Stojánek, Úročnice č. p. 22, Josef a Marie Velíškovi, Úročnice č. p. 9.

 

Názvy vyhledány i v mapách, stabilním katastru, katastrální mapě a v literatuře.

 

Ve stabilním katastru katastr obce Mrač obsahuje i osady Podmračí, Žíňánky a Žíňany.

 

1.                  Kamenolom (Lom, na kámen, leží jižně od „Podmračí“.)

2.                  Žernovka (Vrch, zalesněný, leží východně od obce, jižně od Poříčí nad Sázavou, 359 m n. m.)

3.                  Ztracená Stopa (Pole, vrch, leží severně od obce, 341 m n. m.)

4.                  Ztracená stopa (Místní část obce Mrač, chaty, je to nový chatařský název.)

5.                  Na Babě (Pole, leží severně od obce Mrač, východně od obce Poříčí nad Sázavou.)

6.                  Podmračí, Unter Mracz (Místní část, leží východně od obce, za železniční tratí.)

7.                  Hůra (Vrch, zalesněný, leží jižně od obce Mrač, 377 m n. m.)

8.                  Na vrchách (Pole, leží jižně od obce Mrač.)

9.                   U kapličky (Les, u kapličky, leží východně od „Kamenolom“.)

10.              Medunský potok (Potok, leží východně od „Podmračí“, zprava se vlévá do „Benešovský potok“.

11.               Zahájenka (Vrch.)

12.              Roudný (Vrch.)

13.              Černíny (Pole.)

14.              Průhon (Pole, dříve prostor mezi poli kudy se hnal dobytek na pastvu, dnes louka.)

15.              Dolný (Pole.)

16.              Hlína (Pole.)

17.              Staňkova (Les.)

18.              U hrušek (Louka, pole bylo ohraničeno čtyřmi obrovskými hruškami/václavkami, dnes už jsou pokáceny.)

19.              Na průhoně (Louka, dříve prostor mezi poli kudy se hnal dobytek na pastvu, dnes sad.)

20.              K Bohoušovi, U Čadíků (Místní část obce, jiný název pro místní část „U Čadíků“, název podle jména hostinského Bohumila Čadíka.)

21.              U Čadíků, K Bohoušovi (Místní část obce, jiný název pro místní část „K Bohoušovi“, název podle jména hostinského Bohumila Čadíka.)

22.              U kašny (Místní část obce, leží kolem obecní kašny, která kdysi na návsi stávala.)

23.              U vobrázku, U panenky Marie (Místo v lese, v minulosti tu byla zavražděna potulná žena, obrázek byl zavěšen na stromě, dnes tam už není.)

24.              U panenky Marie, U vobrázku (Místo v lese, rozcestí, v minulosti tu byla zavražděna potulná žena, obrázek byl zavěšen na stromě, dnes tam už není, také se přesně neví, zda tu byla Boží muka či křížek.)

25.              U Čadíků (Hospoda, dnes Místní národní výbor – rok 1975, nyní Obecní úřad Mrač, název podle majitele hostinského Bohumila Čadíka, stojí na návsi.)

26.              V Malensku, Malensko (Les, část bažantnice, býval tu „Vovčín“ název prý podle hojného porostu maliní.)

27.              Cingrošova skála (Lom, nazvaný podle bývalého majitele pana Cingroše.)

28.              Lom v Podmračí (Lom, lidově „Jdu do skály“,, leží jižně od osady „Podmračí“, název podle polohy.)

29.              V pískovišti (Pískoviště, dobývala se tu hlína a písek, prý tu byly nalezeny kostry obrovských zvířat, nebylo to však ohlášeno, protože se majitel bál zabavení pozemku, název podle využití pozemku.)

30.              Hradec, V hradci (Les, viz. Sedláček HZT, stávala zde v minulosti tvrz, dnes jsou patrné jen kopečky.)

31.              V hradci, Hradec (Les, viz. Sedláček HZT, stávala zde v minulosti tvrz, dnes jsou patrné jen kopečky.)

32.              V bažantnici (Les, majitel panství Konopiště zde v minulosti choval bažanty.)

33.              Důle (Louky, v dolíku u potoka, název podle polohy.)

34.              Podhradí (Místní část obce, pár domků pod hradem/tvrzí v „Podmračí“, místní část, název podle polohy.)

35.              Na štěpnici (Místní část, kdysi pole a sad, dnes zastavěno domky, název podle sadu, v němž kdysi byly vzrostlé štěpy.)

36.              Hůra, Do Hůry, Na Hůře (Les, menší kopec/vrch, leží za lesem „Dolíkem“, na půdě, kde se říká „Na hůře“, název podle polohy – na kopci, jižně od Mrače, západně od Malých Žíňan, název „Hůra“ je uveden ve stabilním katastru.)

37.              Na Hůře, Hůra, Do Hůry (Les, menší kopec za lesem „Dolíkem“, na půdě, kde se říká „Na hůře“, název podle polohy – na kopci.)

38.              Do Hůry, Na Hůře, Hůra, (Les, menší kopec za lesem „Dolíkem“, na půdě, kde se říká „Na hůře“, název podle polohy – na kopci.)

39.              Za mlejnem (Louka, název podle polohy za mlýnem.)

40.              Mlejnská zahrada (Zahrada, název podle toho, že patřila k mlýnu.)

41.              V želech (Pole, byla zde chalupnická políčka, názvu nikdo nerozumí.)

42.              Konopišťskej potok (Potok, dnes „Konopišťský potok“, název podle toho kudy protéká, tedy parku u zámku Konopiště.)

43.              Libovskej potok, Libovák, Liborský potok (Potok, jméno „Libovskej potok“ ve vsi neexistuje, resp. nikdo nezná, snad chyba na mapě, ve stabilním katastru „Liborský potok“ – potok vtéká do řeky Sázavy v nejsevernější části katastru Mrač.)

44.              Libovák, Libovskej potok, Liborský potok (Potok, jméno „Libovák“ ve vsi neexistuje, resp. nikdo nezná, snad chyba na mapě, ve stabilním katastru „Liborský potok“ – potok vtéká do řeky Sázavy v nejsevernější části katastru Mrač.)

45.              Na vinici (Stráň, stráň obrácená k jihu, byly zde byly v minulosti pokusy s pěstováním vinné révy/vína.)

46.              Za zahrady (Louky, místo za selskými zahradami.)

47.              Boukovec (Pole, cesta, kopec, název podle jedné čtvrti v sousedním Poříčí nad Sázavou/Balkovice, „Boukovec“ vzniklo zkomolením.)

48.               Na žlabech (Padlina na „Babě“, několik políček přímo na „Babě“, také les, pole a louky, leží vlevo i vpravo od „Liberský potok“ západně od Malých Žíňan, název je uveden ve stabilním katastru.)

49.              V Křinčíně, Křinčín (Pole, louky, vznik názvu není znám.)

50.              Křinčín, V Křinčíně (Pole, louky, vznik názvu není znám.)

51.              Zimovo pole (Pole, název podle bývalého majitele rolníka Zimy.)

52.              Na důlích (Chaty, leží v údolí řeky Sázavy, stráně k řece, chatařská osada, název podle polohy.)

53.              Nad hradem (Louky, název podle polohy nad „Podmračským hradem“.)

54.              Na babě, Baba (Kopec, zalesněný nízký kopec.)

55.              Baba, Na babě (Kopec, zalesněný nízký kopec.)

56.              Na placech (Pole, rovina, název podle polohy na volné rovině/na place.)

57.              Na hajkách, Na hájkách (Pole, kamenitý terén, snad tu byly někdy hájky, dnes kamenité pole, název je uveden ve stabilním katastru - pole louky, lesy, leží v severní části katastru, západně a jižně od ohybu „Liberského potoka“, severně od Mrače.)

58.              Na hejsíku (Les, název snad z němčiny.)

59.              U dubu (Rozcestí, chráněný strom/dub u rozcestí Soběhrdy – Čerčany, název podle polohy.)

60.              U kapličky (Pozemky, u bývalé zvoničky a sochy Panny Marie a svatého Jana Nepomuckého, na návsi v Mrači.)

61.              U studánky ((Studánka, dodnes nejlepší voda v obci Mrač, studánka je v „Pernátech“.)

62.              Pernáty (Les.)

63.              U holubí louže (Místo v lese, v „Dělnom lese“, byli tu vídáni ve větším množství divocí holubi.)

64.              Dělný les (Les.)

65.              V kantině (Kantýna, prodej piva pro lom, místo, kde se prodávalo pivo zaměstnancům lomu.)

66.              V ouvozech (Cesta, hořejší cesta k dráze, propadlá cesta/úvoz mezi polem a prvními domky vesnice.)

67.              V agátí (Cesta, název podle vzrostlých agátů u cesty.)

68.              Na cikáništi (Místo u lesa, louka, místo u „Tužinky“, kde přebývali cikáni v době benešovského jarmarku.)

69.               Podevsí, Podves (Louky, podle polohy pod obcí Mrač, říkalo se, jdeme na „Podves“.)

70.              Štěpánkova rokle (Rokle, název/jméno podle majitele rolníka Štěpánka.)

71.              Vnoučkova rokle (Rokle, název/jméno podle majitele rolníka Vnoučka.)

72.               Na vohradě (Bývalý zájezdní hostinec, ohrazený/vohrazený pozemek byl nablízku, byly zde umísťováni koně povozníků.)

73.              Jiráskova louka (Louka, název podle bývalého majitele rolníka Jiráska.)

74.              Dolík (Les, les v propadlině/v dolíku.)

75.              Kobylí hůra, Homolka (Kopec, název užívaný v JZD pro kopec „Homolka“, pod kopcem prý bývalo mrchoviště.)

76.              Homolka, Kobylí hůra (Kopec, název užívaný v JZD pro kopec „Homolka“, pod kopcem prý bývalo mrchoviště.)

77.              Pod vohradou, U vohrady (Pole, název podle polohy u ohrazeného pozemku u hostince.)

78.              U vohrady, Pod vohradou (Pole, název podle polohy u ohrazeného pozemku u hostince.)

79.              Roudný (Lom.)

80.              Zahájenka (Les, leží u trati, název podle, snad prý kdysi „zahájené“ místo.)

81.              Na homolce, Homolka (Orný vršek v poli, vršek nad lesem „Dolíkem“.)

82.              Homolka, Na homolce (Orný vršek v poli, vršek nad lesem „Dolíkem“.)

83.              Vrcha, Velký vrcha, Malý vrcha, Na vrchách (Pole, adjektiva neoznačují výšku/velikost vrchů, ale velikost parcel/polí, ležících na těchto vrších, „Malý vrcha“ – malé díly chalupníků, „Velký vrcha“ – velké díly sedláků a bohatých majitelů.)

84.              Na vrchách, Vrcha, Velký vrcha, Malý vrcha (Pole, adjektiva neoznačují výšku/velikost vrchů, ale velikost parcel/polí, ležících na těchto vrších, „Malý vrcha“ – malé díly chalupníků, „Velký vrcha“ – velké díly sedláků a bohatých majitelů.)

85.              Velký vrcha, Na vrchách, Vrcha, Malý vrcha (Pole, adjektiva neoznačují výšku/velikost vrchů, ale velikost parcel/polí, ležících na těchto vrších, „Malý vrcha“ – malé díly chalupníků, „Velký vrcha“ – velké díly sedláků a bohatých majitelů.)

86.              Malý vrcha, Na vrchách, Vrcha, Velký vrcha (Pole, adjektiva neoznačují výšku/velikost vrchů, ale velikost parcel/polí, ležících na těchto vrších, „Malý vrcha“ – malé chalupnické díly, „Velký vrcha“ – velké díly sedláků a bohatých majitelů.)

87.              V černinách, Černiny (Louky, černá zemina, název podle druhu/barvy půdy na loukách.)

88.              Černiny, V černinách (Louky, černá zemina, název podle druhu/barvy půdy na loukách.)

89.              U studny (Pozemky, v okolí studny obecního vodovodu, odtud jméno/název pozemků.)

90.              Za Roudným (Pole, název podle polohy za lomem „Roudný“.)

91.              Mařetín (Pole, možná že, je to zkomolený „Mažetín“ - les a vrch, leží jižně od „Na vrších“ a západně od „Liberský potok“, název „Mažetín“ je uveden ve stabilním katastru.)

92.              Kouta, Na koutech (Pole, dříve les a kus luk, leží u trati na okraji katastru, v jeho koutě.)

93.              Na koutech, Kouta (Pole, dříve les a kus luk, leží u trati na okraji katastru, v jeho koutě.)

94.              Pod Mařetínem (Louky, název podle polohy.)

95.              Tužinka (Les, leží na okraji katastru, východně od obce.)

96.              Višňovka (Sad, název podle převažujících ovocných stromů.)

97.              Dělný, V dělnom lese (Louky, pole, les.)

98.              V dělnom lese, Dělný (Les, louky, pole.)

99.              Ve struhách (Les, louky, název podle polohy v dolíku/strouze.)

100.          Cihelna, U cihelny (Místo v lukách, dnes zrušená cihelna, název podle polohy u cihelny.)

101.          U cihelny, Cihelna (Místo v lukách, dnes zrušená cihelna, název podle polohy u cihelny.)

102.          V hlinách, Hlina (Pole, poblíž cihelny, název podle toho, že se zde v minulosti těžila cihlářská hlína.)

103.          Milíř, Na milíři (Místo na okraji lesa, kdysi se tu pálilo dřevěné uhlí, stavěly se zde milíře, ještě dnes lze nalézt zbytky uhlí a místy je černá udusaná zem.)

104.           Na milíři, Milíř (Místo na okraji lesa, kdysi se tu pálilo dřevěné uhlí, stavěly se zde milíře, ještě dnes lze nalézt zbytky uhlí a místy je černá udusaná zem.)

105.          Netužil, Netušil (Rybník, bývalý rybník, název podle majitele rolníka Netužila.)

106.          Na rybníce (Louka, nynější název pro „Netužil“, „Netušil“, bývalý rybník, kde se před meliorováním držely bažiny.)

107.          Amerika, Na Americe (Pole, dlouho se zde neoralo, proto ten název, možná též, že bylo daleko od obce.)

108.          Na Americe, Amerika (Pole, dlouho se zde neoralo, proto ten název, možná též, že bylo daleko od obce.)

109.          U Karlového (Pole, název části pozemku zvaného „Amerika“, název podle majitele.)

110.          Štruncovo pole (Pole, název části pole zvaného „Amerika“, název podle majitele rolníka Štrunce.)

111.          Podelhotskej mlejn (Mlýn, dnes zbořeniště, leží jižně od osady Vidlákova Lhota, u „Konopišťského potoka“.)

112.          Na klíčích (Pole.)

113.          V poštovskejch (Pole, šla tudy kdysi poštovní cesta do Benešova, roku 1830 pak byla postavena císařská silnice.)

114.          V pernátech (Louky, pole, les, obrovská plocha, spisovně prý „V bernátech“, názvu se nerozumí.)

115.          V potočinách (Údolí, podél potoka, název podle polohy podél potoka, dnes i chatová osada.)

116.          Měsíční údolí (Údolí, jiný název pro „V potočinách“, chatařský název vystřídal starší název „V potočinách“, dnes i chatová osada.)

117.          K Čerčanům (Les a pole, leží východně od „Liborského potoka“ a řeky Sázavy, západně i jižně od „Jägerhaus“, název je uveden ve stabilním katastru.)

118.          Jägerhaus (Statek, usedlost č. p. 85, samota, leží severně od bezejmenného potoka vtékajícího do „Liberského potoka“, severovýchodní část katastru u katastru Lštění, název je uveden ve stabilním katastru.)

119.          Na hradcích (Les, louky a pole, leží východně od Mrače, jihovýchodně od „Podmračí/Unter Mracz“, severozápadně od Malých Žíňan, východně od cesty z „Podmračí/Unter Mracz“ do Malých Žíňan, název je uveden ve stabilním katastru.)

120.          Na Berance (Pole a louky, leží východně od „Na hradech“ až ke katastru Soběhrd/Soběhrad, severně i východně od Malých Žíňan/Klein Žinian, severně od cesty z Malých Žíňan do Soběhrd, název je uveden ve stabilním katastru.)

121.          Na vrších (Pole, louky a les, leží jižně a jihovýchodně od Mrače, východně od cesty z Mrače do Benešova, les pak leží západně od „Liberského potoka!, název je uveden ve stabilním katastru.)

122.          Zaházená struha (Les, je to severní část lesa „Na vrších“, název dle toho, že původní strouha/struha byla zasypána a na ní byl vysázen les, název je uveden ve stabilním katastru.)

123.          Nad Karlovem, Pod Karlovem (Pole a lesy, leží jihozápadně od Mrače a východně od „Na vrších“, východně od cesty z Nespek do Benešova, název je uveden ve stabilním katastru.)

124.          Na Širokých (Pole, leží jižně od cesty z Malých Žíňan do Soběhrd a severně od Velkých Žíňan/Grosz Žinian, název je uveden ve stabilním katastru.)

125.          Na sekyrkách (Pole a louky, leží východně a severovýchodně od Velkých Žíňan, jižně od cesty z Malých Žíňan do Soběhrd a východně od cesty z Velkých Žíňan do Soběhrd, název je uveden ve stabilním katastru.)

126.          Na Markovci (Louky a pole, leží mezi „Na vrších“ a „Na Žlabech“ východně od „Liberského potoka“, název je uveden ve stabilním katastru.)

127.          Na Dlouhých (Pole, leží jižně a jihovýchodně od Velkých Žíňan, jižně od spodní cesty z Velkých Žíňan do Soběhrd, název je uveden ve stabilním katastru.)

128.          Na Půllání (Pole, leží východně od „Na Dlouhých“ a východně „Na Maršovci mezi cesty“, název je uveden ve stabilním katastru.)

129.          Na Maršovci mezi cesty (Pole a louky, leží východně od „Na Půllání „ východně od „Liberského potoka“, název je uveden ve stabilním katastru.)

130.          Mažetín (Les a vrch, leží jižně od „Na vrších“ a západně od „Liberský potok“, název je uveden ve stabilním katastru.)

131.          Pernadský potok (Potok, leží v západní části katastru, vytéká z katastru Konopiště, teče podél katastru Bukovan a vtéká do katastru Poříčí, leží západně od jižní části „Nad Karlovem“ a „Pod Karlovem“, název je uveden ve stabilním katastru.)

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář