Jdi na obsah Jdi na menu
 


Krusičany a okolí - pomístní jména (1. doplněk)

4. 10. 2013

Krusičany a okolí

 

Použito kartotéčních lístků zpracovaných Antonínem Vendrem, důchodcem, Týnec nad Sázavou, Sadová ulice č. p. 82/6, ze dne 21. 7. 1963, Pavlem Chomátem, v roce 1979 a poskytnutých k nahlédnutí Masarykovým ústavem a Archivem Akademie věd ČR.  Dále pak vyprávění obyvatel obce Úročnice – Jan Havelka, Úročnice č. p. 5, Marie Havelková, Úročnice č. p. 18, Otto Stojánek, Úročnice č. p. 22, Josef a Marie Velíškovi, Úročnice č. p. 9.

 

Názvy vyhledány i v mapách, stabilním katastru, katastrální mapě a v literatuře.

Ve stabilním katastru zahrnuje katastr Krusičan i dnešní katastr města Týnec nad Sázavou, do nějž patří i osady Týnec nad Sázavou, Chářovice, Hamry/Hrusice a Podělusy a samota Kolandovský mlejn/Kolandovský mlýn.

1.     Vanovec (Pole, louky, lesíky, leží severně a severozápadně od obce Krusičany, západně od „Janovický potok“, název je uveden ve stabilním katastru.)

2.     Smolinka (Pole, louky, leží severovýchodně u východní části obce, v cípu křižovatky polní cesty Krusičany – Bukovany a silnice Krusičany – Týnec nad Sázavou, také lesík, leží uprostřed polí vpravo od silnice do Týnce nad Sázavou, v úrovni Krusičan, název je uveden ve stabilním katastru, místo získávání smoly.)

3.     Babynka (Louky, pole, lesík, leží severně a severozápadně od osady až ke katastru Bukovan, dnes Úročnice, jižně a jihovýchodně od „Kolandovský mlýn“, na louce „Babynka“ dnes leží rybník „Jakub“ a „Krčín“, název je již uveden ve stabilním katastru.)

4.     Kolandovský mlejn, Kolandovský mlýn, Kolanda (Mlýn, č. p. 19, leží na „Janovickém potoce“, severně od osady Hrusice, východně od obce Krusičany, u silnice Krusičany – Úročnice, název je uveden již ve stabilním katastru.)

5.     Kolanda (Pole, leží vpravo od silnice z Úročnice do Krusičan, naproti mlýnu „Kolandovský mlýn“.)

6.     Ortsried (Pole, louky leží východně od západní části obce, až k „Janovický potok“, za potokem leží východní část obce, název je uveden ve stabilním katastru.)

7.     Rakovec (Vrch, zalesněný vrch vlevo od silnice z Krusičan do Týnce nad Sázavou, přes „Janovický potok“ je les „Srbínov“, u potoka bohatého na raky.)

8.     Brda (Pole, louky, na vyvýšenině, podobnost s brdem na tkalcovském stavu, leží západně od osady Hrusice a jižně od obce Krusičany, až ke katastru Chrášťan, název uveden ve stabilním katastru.)

9.     Hájek (Les, asi 60ti letý p. Skopec z Hrusic č. p. 4 užil – těm „Brdcům“ jsme říkali „Hájek“, žije tedy ještě obecné jméno „Brdec“, jde o malý lesík, stabilní katastr název „Hájek“ používá pro pole a louky ležící jižně a západně od osady, místo velké louky je dnes „Hamerský rybník“/“Hamry“.)

10.           Hřebice, Na Hřebici, Hribice (Kopec, s ostrým hřebenem, leží východně od „Chrášťanský potok“, název „Hribice“ uveden ve stabilním katastru a byly to pouze louky.)

11.           Na Hřebici (Les, pole, název podle kopce, kopec s ostrým hřbetem.)

12.           Janovický potok, Mezihořský potok, Koželský potok, Václavský potok (Potok, protéká Václavicemi, pramení v Janovicích, za stara zván „Mezihořský“, doloženo v roce 1569, že protékal údolím mezihořím, název Mezihoří a „Mezihořský potok“ zcela zanikl, název „Janovický potok“ vznikl dle úředního pojmenování na mapách, staří pamětníci užívají názvy „Koželský“, že protéká Kožlím, nebo potok „Václavský“, mladí používají výhradně název „Janovický“.)

13.           Tloskovský potok, Chrášťanský potok (Potok, starý název „Chrášťanský potok“ je uveden ve stabilním katastru, dnešní název „Tloskovský potok“, protéká západně od osady Hrusice, v Krusičanech se vlévá zleva do „Janovického potoka“.)

14.            Jakub (Rybník, leží severně od osady Hrusice, jihovýchodně od rybníka „Krčín“, ve stabilním katastru je uveden název louky, na které dnes rybník stojí, „Babynka“.)

15.            Krčín (Rybník, leží severně od osady Hrusice, východně od obce Krusičany, ve stabilním katastru je uveden název louky, na které dnes rybník stojí, „Babynka“.)

16.            Srbínov, U Srbina, Pod Srbinem (Část pole, část louka, též les, svah, známo již v roce 1715, dosud, pojmenování se uvádí již v roce 1715 v archivu konopišťském, odvozeno od příslušníků polského kmene, kteří zde byli v zajetí, převzato od M. Šafrata.)

17.            U dubu (Osamělý státem chráněný dub, jistě od samotného stromu, u „Janovického potoka“ u silnice z Týnce do Krusičan, po vzrůstu dosud, všeobecně známé.)

18.            Malenský, Malenský rybník (Rybník, leží na „Krusičanský potok“, severně od křižovatky cest na „Malensko“, severně od silnice Krusičany – Netvořice, název uveden ve stabilním katastru.)

19.            Krusičanský potok (Potok, pramení v louce západně od rybníka „Malenský/Malenský rybník“, teče východním směrem, protéká obcí krusičany a jižně od mostu přes „janovický potok“ se do něj vlévá.)

20.            Malensko (Pole, louky, leží severně od křižovatky cest na „Malensko“, severně od silnice Krusičany – Netvořice, západně od polní cesty do Chářovic, západně od polí „Vanovec“, dříve hospodářský dvůr, možná i tvrz, dnes po ní nejsou památky, pouze se při orbě občas našly keramické střepy.)

21.            Srbínovský potok (Potok, pramení v loukách severovýchodně od obce Krusičany a jižně od obce Bukovany.)

22.            Vlčí skála (Pole, louky, lesíky, leží severně od silnice Chrášťany – Netvořice, západně od „Malensko“, západně od polní cesty do Chářovic, název je uveden ve stabilním katastru.)

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář