Jdi na obsah Jdi na menu
 


Konopiště a okolí - pomístní jména (1. doplněk)

8. 9. 2013

Konopiště (Konopischt) a okolí

 

Použito vyprávění obyvatel obce Úročnice – Jan Havelka, Úročnice č. p. 5, Marie Havelková, Úročnice č. p. 18, Otto Stojánek, Úročnice č. p. 22, Josef a Marie Velíškovi, Úročnice č. p. 9.

 

Také použito jmen z map, např. turistických, katastrálních, stabilního katastru.

 

 

1.                  U Bernateli (Les, leží vlevo i vpravo od silnice z Benešova do Prahy; název uveden ve stabilním katastru.)

2.                  Racka mlejn, Rackův mlýn (Mlýn, leží v osadě Racek, na návsi, na „Konopišťském potoce“, jihovýchodně od obce Chlístov; název uveden ve stabilním katastru.)

3.                  Fořtovna Tužinka, Tužinka (Myslivna/hájovna, leží v jižní části nejvýchodnější části katastru, u katastru Benešov; název uveden ve stabilním katastru.)

4.                  U Tužinky (Les, leží severně až východně od „Fořtovny Tužinka“, v nejvýchodnější části katastru Konopiště, východně od silnice Benešov - Praha; název uveden ve stabilním katastru.)

5.                  U Čekalvody  (Pole, leží severně od silnice Benešov – Praha, severně, východně i jižně od Pomněnic; název uveden ve stabilním katastru.)

6.                  Za zahradou (Pole, leží západně od silnice Chlístov – Bukovany, severně od silnice Chlístov – Úročnice, v cípu těchto silnic; název uveden ve stabilním katastru.)

7.                  Na skalkách (Pole, louky, i zarostlé náletem, jižně od silnice Chlístov – Úročnice, západně od odbočky cesty do Žabovřesk; název uveden ve stabilním katastru.)

8.                  Za silnicí (Pole, leží východně od silnice Chlístov – Benešov, jižně od cesty z Chlístova na Racek; název uveden ve stabilním katastru.)

9.                  Poměnice, Pomněnice/Pomenitz (Dvůr/statek, leží východně od silnice Benešov – Praha, západně od „Plíhalův mlýn“ ; název uveden ve stabilním katastru.)

10.              Žabovřeské lesíky (Lesíky, leží vlevo od polní cesty ze Žabovřesk do Konopiště, částečně v oboře.)

11.              Obora (Lesíky, leží vedle „Žabovřeské lesíky“, blíže k Žabovřeskům, je to obora v konopišťské bažantnici.)

12.              Plíhalovo mlejn, Plíhalův mlýn (Mlýn, leží západně od dvora Poměnice, východně od Chlístova, východně u Konopišťského potoka, pod mostem na silnici Chlístov - Benešov; název uveden ve stabilním katastru.)

13.              Podevsí  (Pole, louky, leží jižně pod Chlístov, severně od Žabovřesk/Zavobrzesti, západně od silnice Chlístov – Benešov, sahá až ne Konopišťskému potoku; název uveden ve stabilním katastru.)

14.              Na auvařích, Na ouvařích (Pole, lesíky a louky, leží severně od Zbožnice/Zbožnitz, u katastru Bukovan, okolo cesty do Úročnice; název uveden ve stabilním katastru.)

15.              Na vrších (Pole, leží jižně pode vsí Žabovřesky, sahá až k lesu; název uveden ve stabilním katastru.)

16.              Na Šabacích (Lesy a pole, leží jižně od osady Zbožnice, u katastru obce Václavic, západně od cesty Konopiště - Zbožnice; název uveden ve stabilním katastru.)

17.              Želetinka (Les, leží východně od Konopišťského potoka, jižně od silnice Chlístov – Benešov, západně od cesty Poměnice – Konopiště, také hájovna, sídlo polesí; název uveden ve stabilním katastru.)

18.              Nad Kovárnou (Pole, leží severně nad kovárnou č. p. 33 a chalupou č. p 32, u silnice do Václavic z  Konopiště, na severní hrázi „Zámeckého rybníka“, mezi polními cestami ze Žabovřesk do Konopiště a na Chvojínek; název uveden ve stabilním katastru.)

19.              Zámecký rybník (Rybník, leží na „Konopišťském potoce“, západně od zámku Konopiště; název uveden ve stabilním katastru.)

20.              Tuškov (Les, vrch, leží východně od „Zámeckého rybníka“, sahá až k zámku; název uveden ve stabilním katastru.)

21.              Za Tuškovem (Pole a les, leží jižně od lesa „Tuškov“, jihozápadně od zámku, západně od V Syrých, severně u silnice Benešov – Jarkovice, název podle polohy vůči vrchu „Tuškov“; název uveden ve stabilním katastru.)

22.              V Syrých (Pole, leží východně od „Za Tuškovem“, severně u silnice Benešov – Jarkovice, severně od cesty Konopiště - Šiberna; název uveden ve stabilním katastru.)

23.              Šiberna/Ssiberna (Hájovna, leží východně od „V Syrých“ a od zámku Konopiště, západně od Benešova, od Konopiště od bývalého č. p. 15, dnes zbořeného; název uveden ve stabilním katastru.)

24.              Malý (Rybník, leží východně od jižního cípu „Zámeckého rybníka“, hned přes cestu, západně od bývalého, dnes zbořeného č. p. 46 až 49; název uveden ve stabilním katastru.)

25.              Müllt (Rybník, bývalý rybník, ležel pod hrází „Zámeckého rybníka“; název uveden ve stabilním katastru.)

26.              Chvojen (Osada, leží západně od Konopiště; název uveden ve stabilním katastru.)

27.              Chvojen (Vrch, kopec s kostelíkem u Chvojna, 406 m n. m.)

28.              Stráně (Les, leží severně od silnice Tisem – Benešov, jihozápadně od osady Chvojen; název uveden ve stabilním katastru.)

29.              Oborní rybník (Rybník, leží vlevo od „Konopišťského potoka“ cca 300 m po proudu za „Novou Myslivnou“.)

30.               Zadní kontraleč (Park, část konopišťského parku, leží za „Dolní a Horní kontralečí“, stávala tam u cesty Perníková chaloupka.)

31.               Dolní kontraleč (Park, část konopišťského parku, leží vlevo od „Konopišťského potoka“ před „Oborním rybníkem“.)

32.               Horní kontraleč (Park, část konopišťského parku, leží vlevo od „Konopišťského potoka“ za „Oborním rybníkem.)

33.               Studentská paseka (Park, část konopišťského parku, leží cca 300 m za „Oborním rybníkem“, před „Pískovnou“.)

34.               Pískovna (Park, část konopišťského parku, leží vedle „Studentská paseka“.)

35.              U bílého jelena (Park, část konopišťského parku, leží u „Oborního rybníka“, vlevo u „Konopišťského potoka“, stávala tam socha bílého jelena.)

36.               Max Weg (cesta, cesta ve Velké oboře.)

37.              Petrákův les (Les, leží východně od „Stráně“, jižně od osady Chvojen; název uveden ve stabilním katastru.)

38.              U křížku (Park, část konopišťského parku, leží západně od „Zájezdku“.)

39.               Střelnice (Park, část konopišťského parku, leží cca 100 m za „Novou Myslivnou“, vpravo od „Konopišťského potoka“.)

40.              U parkoviště (Pozemek, stojí na něm stánky, leží vpravo od silnice Benešov – Václavice, u „Konopišťského potoka.)

41.              Koliba (Restaurace, hotel, dřevěná stavba, leží vlevo od „Konopišťského potoka“, západně od „U parkoviště“.

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář