Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jírovice - pomístní jména

8. 9. 2013

Jírovice (Girovitz)

Použito vyprávění obyvatel obce Úročnice – Jan Havelka, Úročnice č. p. 5, Marie Havelková, Úročnice č. p. 18, Otto Stojánek, Úročnice č. p. 22, Josef a Marie Velíškovi, Úročnice č. p. 9.

Také použito jmen z map, např. turistických, katastrálních, stabilního katastru.

 

1.       Pod panským dvorem (Pole a louky, leží severně od panského dvora č. p. 41 a 42 ve Velkém Chvojně/Grosschvojen, resp. od cesty vedoucí směrem západním ke katastru Václavic a směrem východním k Jarkovickému rybníku a Papírně, až k severní hranici katastru Jírovic; název je uveden ve stabilním katastru.)

2.       Panský dvůr (Statek, hospodářský dvůr patřící k zámku Konopiště, tedy č. p. 1 ve Velkém Chvojně; název je uveden ve stabilním katastru.

3.       Svatý Jiří/Sanct Georg (Kostel, leží západně od „Panský dvůr“, severně od západní části osady Velký Chvojen; název je uveden ve stabilním katastru.)

4.       Papírna/Papiermühle (Budovy, závod na výrobu papíru stojící těsně pod hrází „Jarkovického rybníka“, který je na „Konopišťském potoce“, č. p. 23; název je uveden ve stabilním katastru.)

5.       Konopišťský potok (Potok, protéká Konopištěm a „Zámeckým rybníkem“; název je uveden ve stabilním katastru.)

6.       Wildbach (Potok/strouha odvádějící vodu podél východní strany „Papírny“ ze stavidla „Jarkovického rybníka“ do „Konopišťského potoka“; název je uveden ve stabilním katastru.)

7.       Za hospodou (Pole, leží jižně od „Panského dvora“, č. p. 41 a 42 ve Velkém Chvojně/Grosschvojen, resp. od cesty vedoucí směrem západním ke katastru Václavic a směrem východním k „Jarkovickému rybníku“ a „Papírně“, že by č. p. 42 byla bývalá hospoda?; název je uveden ve stabilním katastru.)

8.       Nad Jarkovským rybníkem (Pole, louky, lesíky, leží východně od „Jarkovického rybníka“, severně od osady Hůrka, č. p. 24, 27, 28, 29 a 30, a polí „V Šiberním“; název je uveden ve stabilním katastru.)

9.       Hůrka (Osada, leží na východní straně „Jarkovického rybníka“, na jeho břehu, s č. p. 1, 2, 3 a 4, západně přes rybník leží osada Jarkovice; název je uveden ve stabilním katastru.)

10.   V Šiberním (Pole a lesíky, leží východně od osady Hůrka, jižně od „Nad Jarkovským rybníkem“; název je uveden ve stabilním katastru.)

11.   Jarkovice (Osada, domy s č. p. 1 až 7 a 8, leží západně od „Jarkovického potoka“, na jeho břehu, východně přes rybník leží osada Hůrka; název je uveden ve stabilním katastru.)

12.   Na Šafránkách (Pole, louky a lesíky, leží jižně od osady Hůrka, resp. od cesty vedoucí východně z osady Hůrka; název je uveden ve stabilním katastru.)

13.   Na Čihadlech (Pole, louky, lesík, leží jižně od osady Jarkovice, západně od jižního konce „Jarkovického rybníka“; název je uveden ve stabilním katastru.)

14.   Na Průhonech (Pole a louky, leží východně od „Na Čihadlech“ až ke katastru Tvoršovic/(Tvorschovitz; název je uveden ve stabilním katastru.)

15.   Na Dolíkách (Pole, louky, les, leží jižně od „Na Čihadlech“, západně od „Hanslovsky“, „Na Blatnejch“ a na samotách „Za Vrchem“, severně od osady Semovice/Semovitz; název je uveden ve stabilním katastru.)

16.   Dolce (Pole a louky, leží jižně a jihozápadně od Semovic, západně je katastr Nesvačil/Nesvaczill a východně katastr Bystřice/Bistritz; název je uveden ve stabilním katastru.)

17.   Hanslovsky (Mlýn, č. p. 12 s rybníčkem, na potoce Mühl bach - náhon, na „Votickém potoce“, dnes „Konopišťský potok“, tekoucím západně od mlýna a vlévajícím se do „Jarkovického potoka“, leží západně od Jírovic/Girovitz, dnes „Hanzlov“; název je uveden ve stabilním katastru.)

18.   Votický potok (Potok, dnes má název „Konopišťský potok“; název je uveden ve stabilním katastru.)

19.   Za vrchem (Samoty, domy č. p. 13 a 16, na potoce „Mühl bach“ - náhon, na východním břehu, severně od Semovic, západně od „Na Blatnejch“, dnes „Potoky“; název je uveden ve stabilním katastru.)

20.   Na Blatnejch (Pole, louky, les, leží severovýchodně a východně od Semovic, jihozápadně od Jírovic; název je uveden ve stabilním katastru.)

21.   Mariánovice/Marianovic (Panský dvůr, hospodářský dvůr kruhového tvaru, pojmenovaný po manželce majitele zámku Konopiště, leží jižně od katastru Benešov, východně od silnice Benešov - Votice; název je uveden ve stabilním katastru.)

22.   Mariánovic (Les, pole a louky, leží východně, jihovýchodně a jižně od dvora Mariánovice, východně až ke katastru Mysliče/Mislicz a jižně až ke katastru Líšna/Lischna; název je uveden ve stabilním katastru.)

23.   Kasárna (Samota, usedlost č. p. 15, leží východně od silnice Benešov – Votice, u silnice, východně od Jírovic; název je uveden ve stabilním katastru.)

24.   Wild bach (Potok, protéká Jírovicemi z východu na západ, severně od mlýna „Hanslovsky“ vtéká do „Votického potoka“, dnes „Mokrolhotský potok“; název je uveden ve stabilním katastru.)

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář