Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hrusice a okolí - pomístní jména (1. doplněk)

4. 10. 2013

 

Hrusice/Hamry a okolí

 

Použito kartotéčních lístků zpracovaných Daliborem Lounkem, farářem z Václavic v roce 1963 a poskytnutých k nahlédnutí Masarykovým ústavem a Archivem Akademie věd ČR.  Dále pak vyprávění obyvatel obce Úročnice – Jan Havelka, Úročnice č. p. 5, Marie Havelková, Úročnice č. p. 18, Otto Stojánek, Úročnice č. p. 22, Josef a Marie Velíškovi, Úročnice č. p. 9.

 

Názvy vyhledány i v mapách, stabilním katastru, katastrální mapě a v literatuře.

 

Popis obce dle Lounka: osada Hrusice, jinak Hamry, obec Krusičany, okres Benešov, kraj středočeský, maličká osada, hrobové kosterní nálezy z 11. století, v polovině 17. století u osady hamr/huť.

 

1.                  Hřebice, Na Hřebici, Hribice (Kopec, s ostrým hřebenem, leží východně od „Chrášťanský potok“, název „Hribice“ uveden ve stabilním katastru a byly to pouze louky.)

2.                  Janovický potok, Mezihořský potok, Koželský potok, Václavský potok (Potok, protéká Václavicemi, pramení v Janovicích, za stara zván „Mezihořský“, doloženo v roce 1569, že protékal údolím mezihořím, název Mezihoří a „Mezihořský potok“ zcela zanikl, název „Janovický potok“ vznikl dle úředního pojmenování na mapách, staří pamětníci užívají názvy „Koželský“, že protéká Kožlím, nebo potok „Václavský“, mladí používají výhradně název „Janovický“.)

3.                  Hanovský potok (Potok, vlévá se zprava do „Janovického potoka“, před osadou Hrusice/Hamry pod hrází rybníka, za silnicí Úročnice - Hrusice,  název z katastru, protéká „Dolním úročenským rybníkem“ a „Horním úročenským rybníkem“.)

4.                  Horní úročenský rybník (Rybník, leží pod Úročnicí, na „Hanovském potoce“, částečně již na katastru obce Úročnice, vlévá se do něj také „Úročenský potok.)

5.                  Dolní úročenský rybník (Rybník, leží pod „Horním úročenským rybníkem“, na Hanovském potoce.)

6.                  Nad chobotem (Pole, leží nad koncem rybníka s tvarem chobotu.)

7.                  Markovec (Kopec, les, leží na kopci a patříval ke gruntu Marků, č. p. 2.)

8.                  Benešovec (Kopec, les, v okolí rod Benešů.)

9.                  Hora (Kopec.)

10.               Za vokrajky (Les, název podle polí.)

11.               Benešovka (Pole, leží vpravo od cesty z Hrusic do Václavic a vlevo od cesty do Chrášťan, v cípu těchto cest.)

12.               Václavský potok, Janovický potok (Potok, dle starých „Václavský potok“, mladí též podle úředního pojmenování „Janovický potok“.)

13.               Hamerský rybník, Hamry (Rybník, velkému rybníku v osadě neříkají jinak než „Hamry“, v okolí zván „Hamerský“, leží na bývalé louce c názvem „Hájek“.)

14.               Za Horou (Les, pole, název podle kopce.)

15.               Na Hřebici (Les, pole, název podle kopce.)

16.               Hájek (Les, asi 60ti letý p. Skopec z Hrusic č. p. 4 užil – těm „Brdcům“ jsme říkali „Hájek“, žije tedy ještě obecné jméno „Brdec“, jde o malý lesík, stabilní katastr název „Hájek“ používá pro pole a louky ležící jižně a západně od osady, místo velké louky je dnes „Hamerský rybník“/“Hamry“.)

17.               Brdec (Lesík, malý lesík.)

18.               Brda (Pole, louky, leží západně od osady Hrusice a jižně od obce Krusičany, až ke katastru Chrášťan, název uveden ve stabilním katastru.)

19.               Ve vysokom lese, Ve vysokém, Vysoký les (Les, vpravo od polní cesty z Hrusic do Zbožnice, jižně za „Markovcem“.)

20.               V háječku (Les.)

21.               Na stráni (Les, dle polohy na stráni kopce.)

22.               Na hořejší zahradě (Pole, bývalé sady.)

23.               Na zahradě (Pole, bývalé sady.)

24.               Návoze, V návozech (Pole, „Návoze“ nominativ plurálu, tak užívá můj informátor asi 60ti letý p. Skopec z Hrusic č. p. 4, poblíž leží malý úvoz.)

25.               Na zádušním poli na Hřebici (Pole, dávný odkaz kostelu od gruntu č. p. 4, dnešní majitel p. Skopec.)

26.               Za hájkem (Pole, název podle polohy za lesíkem/hájkem.)

27.               Na čtverečku (Pole, čtverec, menší čtvercové pole.)

28.               Na cípě (Pole, pole leží mezi rozbíhajícími se cestami.)

29.               Na křížkách (Pole, sotva od křížku, spíše křižovatky, stará pěšina tu protíná dvě cesty.)

30.               Nad cestou (Pole, název podle polohy nad polní cestou.)

31.               Na klínku (Pole, v podobě klínu, resp. dlouhého trojúhelníku.)

32.               Na spolku (Pole, obděláváno společně dvěma grunty, asi dědictví dvou hospodářů, později si pole rozdělili, název zůstal.)

33.               Na stráni (Pole.)

34.               Nad duby (Pole.)

35.               V rybníčkách (Pole, louka, u potůčku, asi bývalé násadové rybníčky.)

36.               Vokrajky (Pole, louka, políčka na okraji katastru.)

37.               Na hrubom (Pole, dle polohy na stráni kopce.)

38.               Za kejnovkou (Pole, leží za hájovnou, která byla zřízena z bývalé hutní budovy, dnes rodinný dům, majitel p. Běhan.)

39.               Za šenkýřovy (Pole, zaniklá hutní panská hospoda, dnes pouze znatelný sklep, leží za rodinnými domky na hrázi rybníka „Hamerský rybník“/“Hamry“.)

40.               Za boudou (Pole, název podle polohy za bývalými seníky státních statků.)

41.               Pod lesem (Pole, název podle polohy za lesem.)

42.               Ve skalkách (Pole, pozemky v okolí byly se skalními výlevy resp. kameny, leží jihovýchodně od osady, východně od „Janovický potok“, až ke katastru Václavic, je to severní část lesa „Ve vysokém“, leží vpravo od cesty z Hrusic do Zbožnice, vlevo je les „Markovec“, název uveden ve stabilním katastru.)

43.               U zájezku (Louka, název dle polohy u rybníka/zájezku.)

44.               Tejnecká louka (Louka, majetek bývalého týneckého panství, pak konopišťské domény.)

45.               V chobotě (Pole, louka, tereziánský katastr zná ještě „Nad chobotem“, zasahoval tam tedy rybník, později zrušený, nový dnešní, není tak rozsáhlý, zúžený tvar, proto „V chobotě“.)

46.               Krosnářská pěšina (Pěšina, zkratka cesty z Krusičan do Václavic, dnes pěšina zrušena, krosna dle mého informátora – nůše zvlášť upravená pro přenášení drůbeže a vajec, krosnáři byli obchodníci drůbeží a vejci, zejména židé z Václavic.)

47.               Na Kolandě (Louka, dle mlýna u silnice Krusičany – Úročnice, již v krusičanském katastru, nemám zjištěno, je-li to od osobního jména nebo přezdívka mlýna od „kolo“.)

48.               Ve volší (Louka, podélní rostly olše.)

49.               Babynka (Louky, pole, lesík, leží severně a severozápadně od osady až ke katastru Bukovan, dnes Úročnice, jižně a jihovýchodně od „Kolandovský mlýn“, na louce „Babynka“ dnes leží rybník „Jakub“ a „Krčín“, název je již uveden ve stabilním katastru.)

50.               Kolandovský mlýn (Mlýn, č. p. 19, leží na „Janovickém potoce“, severně od osady Hrusice, východně od obce Krusičany, u silnice Krusičany – Úročnice, název je uveden již ve stabilním katastru.)

51.               Jakub (Rybník, leží severně od osady Hrusice, jihovýchodně od rybníka „Krčín“, ve stabilním katastru je uveden název louky, na které dnes rybník stojí, „Babynka“.)

52.               Krčín (Rybník, leží severně od osady Hrusice, východně od obce Krusičany, ve stabilním katastru je uveden název louky, na které dnes rybník stojí, „Babynka“.)

53.               Tloskovský potok, Chrášťanský potok (Potok, starý název „Chrášťanský potok“ je uveden ve stabilním katastru, dnešní název „Tloskovský potok“, protéká západně od osady Hrusice, v Krusičanech se vlévá zleva do „Janovického potoka“.)

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář