Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dunávice a okolí - pomístní jména

16. 9. 2013

Dunávice/Dunavitz

Použito kartotéčních lístků zpracovaných J. Šrámkem, v roce 1972 a poskytnutých k nahlédnutí Masarykovým ústavem a Archivem Akademie věd ČR.  Dále pak vyprávění obyvatel obce Úročnice – Jan Havelka, Úročnice č. p. 5, Marie Havelková, Úročnice č. p. 18, Otto Stojánek, Úročnice č. p. 22, Josef a Marie Velíškovi, Úročnice č. p. 9.

Názvy vyhledány i v mapách, stabilním katastru, katastrální mapě a v literatuře.

1.     Chlebský potok (Potok, pramení východně od obce, protéká obcí, vtéká do „Dunávický rybník“.)

2.     Na Kostelcích (Pole, jihovýchodně od obce.)

3.     Dunávický rybník (Rybník, východně od obce.)

4.     Dunávičky (Samota, u hráze, východně od rybníka, dnes známé prodejem medu.)

5.     Hůrka (Pole, východně od „Dunávický rybník“.)

6.     Na Brdcích (Pole, východně od „Dunávický rybník“, jihovýchodně od obce Chářovice.)

7.     Na dílci, Na dílech (Pole, mírný svah, souběžné obdélníkové pásy, přibližně stejné spády, tři majitelé a každý svému poli říkal „Dílec“, používalo se asi do roku 1950.)

8.     V brdcích (Pole, mírný terénní hřbet, mírně vyvýšená poloha, půda písčitá, suchá, původ nezjištěn, jméno je všeobecně známé.)

9.     Na Americe (Pole, svahy, od vrcholu trochu kamenitá půda, původ názvu nezjištěn, používá se od první pozemkové reformy až dosud.)

10.                        V hliništi (Les, půda – červený jíl, název podle jakosti zeminy, jméno je všeobecně známé.)

11.                        Na hlíně (Pole, půda – červený jíl, název podle hlíny, maznice/cihlářská červenice, jméno je všeobecně známé.)

12.                        U háje (Pole, tvar oválu, název vznikl už dávno před válkou státní les, tj. „Hájený“, jméno je všeobecně známé.)

13.                        Za humny (Pole, poloha za vsí/ za humny, jméno je známé do roku 1950.)

14.                        Na hrázkách (Místní část, leží u hrází dvou rybníčků uprostřed vesnice.)

15.                        Na hrázi (Úsek silnice, poloha na hrázi rybníka, jméno je všeobecně známé.)

16.                        Za hůrkou (Pole, jiný název pro pole „U rybníka“, název podle polohy.)

17.                        Hůrka, V hůrce (Dubový háječek a pole v těsné blízkosti, poloha – vrchol terénní kupy, název podle polohy – vyvýšené místo, jméno je všeobecně známé.)

18.                        V hůrce, Hůrka (Větší kameny, tvar okrouhlý, poloha v rovině, název – na zvyšujícím se místě za zahradou, jméno je všeobecně známé.)

19.                        Kostelce, Na kostelcích (Převážně les, malá část pole, tvar okrouhlý a rozsáhlý, poloha – vyvýšenina, vznik názvu nezjištěn, jméno je všeobecně známé.)

20.                        Kardovna, V kardovně (Cesta a přilehlá část pole a louky, poloha v ohbí cesty vycházející ze vsi, cesta bývá po dešti dlouho mokrá, název snad od mokré, blátivé cesty, z původního názvu „karb“, „karbovna“, jméno je všeobecně známé.)

21.                        V kalištích (Pole, poloha – prudký svah, zakončený mírným spádem, název snad podle nánosu/kalu splavené půdy po větších deštích, všeobecně známé.)

22.                        Na kvíčátkách (Pole, tvar většího lánu, poloha – mírná terénní vlna, půda hlinito – písčitá, vznik názvu nezjištěn, jméno je všeobecně známé.)

23.                        U křižovatky, Na křižovatce (Pole, poloha – kolem křižujících se silnic, název podle polohy u křižovatky, jméno je všeobecně známé.)

24.                        U křížku (Křížek u cesty, pole kolem, polní cesta a pole kolem, podle kovového kříže na kamenném podstavci, jméno je všeobecně známé.)

25.                        U lípy, U velké lípy (Mez a pole a louka kolem, letitá lípa vyvrácena v roce 1933, na lípu se už zapomnělo, název přetrvává dosud, podle menší lípy v blízkosti, stáří původní lípy asi 100 let.)

26.                        U lípy (Místní část, leží na návsi u lípy, která byla zasazena v roce 1918.)

27.                        V lejští, V leštinách, Leštiny (Pole, vlhká půda, název snad podle blýštící se vlhké oranice/lesklé, jméno je všeobecně známé.)

28.                         Na návsi (Místní část, jméno je všeobecně známé.)

29.                        Na lukách, Luka (Louky, poloha – větší komplex luk, jméno je všeobecně známé.)

30.                        V loučkách (Louky, poloha na rovině, název podle vlhkých luk/louček, jméno je všeobecně známé.)

31.                        Ouvoz (Rokle, vymletá vodou, dříve vozová cesta, poloha – mírný svah, jméno je všeobecně známé.)

32.                       Na okrajích (Louky, rovina pod vsí, půda vlhká, název na okraji rybníka, jméno je všeobecně známé do roku 1955.)

33.                        Obecňák (Rybník, patří obci.)

34.                        Průhon (Bývalá vozová cesta, na svahu, honil se tudy dobytek na pastvu, jméno je všeobecně známé.)

35.                        Na podmezkách (Pole, poloha ve svahu, klesající pole, přerušované mezemi, jméno je všeobecně známé.)

36.                        U pastoušky (Obecní domek č. p. 13, po válce byl zbořen.)

37.                        U rybníka, Za hůrkou (Pole, poloha ve svahu, název podle polohy u rybníka, resp. „Za hůrkou“, jméno je všeobecně známé.)

38.                        Na rybníčkách (Louky, původně rybníčky, dosud jsou znatelné hráze, jméno je všeobecně známé.)

39.                        Na příkopech (Louky podél potůčků, poloha mezi lukami, název podle toho, že čas od času bylo potřeba upravovat levý břeh potůčku, který je tak vyvýšený nad úrovní terénu, jméno je všeobecně známé.)

40.                        Na sopicích, Sopice (pole, poloha – vyvýšený terén, kupa pod samotou „Vidrholec“, vodní prameny, jméno je všeobecně známé.)

41.                        U smrku (Pole, půda písčitá, název podle smrku, který tu dříve stával, jméno je známé do roku 1950.)

42.                        U skály (Pole, poloha – kolem skupiny skal, jméno je všeobecně známé.)

43.                        Na struhách, Struha (Široká travnatá mez, poloha – svah, tráva s alejí švestek, občas se stružka musela pro odtok vody čistit, jméno je všeobecně známé.)

44.                        Ve strouze, Vajglova strouha (Strouha, nyní rozorána, dříve tráva a ovocné stromy, tvar protáhlý, poloha – vysoká mez nad cestou, skutečně strouha, žlab, název stár asi 100 let, před 10 lety zanikl.)

45.                         V souhradech (Louka, poloha – při ohbí potůčku, vlhčí půda, název snad od přehrazování potůčku a zavodňování luk, jméno je všeobecně známé.)

46.                        Na zhoru (pole, tvar obdélníky, poloha – klesající svah, název dle toho, že pole klesá zhora dolů, jméno je všeobecně známé.)

47.                         U vobrázku (les, cesta lesem, poloha – svah, před lety tu spadl pod vůz a byl usmrcen kočí, na místě byl zavěšen „Svatý“ obrázek, jméno známé do roku 1939.)

48.                        Vidrholec (Tři usedlosti, obydlené mladšími lidmi.)

49.                        Na velkejch polích (Pole, poloha – téměř v rovině, název podle toho, že za soukromého hospodaření to byl velký lán, známé nejméně 100 let.)

50.                        Na dlouhé mezi, Na dlouhý mezi (Travnatá mez s keři, poloha – po vrstevnici svahu, název podle toho, že mez je na místní poměry dlouhá, asi 500 m, všeobecně známé.)

51.                        Černý les (les, listnatý a borový, poloha ve svahu, půda kamenitá, název, protože je hustý a je tmavý, jméno je všeobecně známé.)

52.                        Hrušků rybník (Rybník, název podle dřívějšího majitele rolníka J. Hrušky.)

53.                        Hrázecký rybník, Dunávický rybník (Rybník, jiný název pro „Dunávický rybník“.)

54.                        Dunávický rybník, Hrázecký rybník (Rybník, název podle jména nejbližší vesnice „Dunávice“, jméno je všeobecně známé.)

55.                        Záruční strouha, Zádušní strouha (Cesta, dříve cesta na dně strouhy, poloha – mírný svah, tvar přímý, půda vlhká s vodními prameny, jméno je všeobecně známé.)

56.                        Zádušní strouha, Záruční strouha (Cesta, dříve cesta na dně strouhy, poloha – mírný svah, tvar přímý, půda vlhká s vodními prameny, jméno je všeobecně známé.)

57.                        Vojtěchovský (Pole, louky, leží  severně od osady Dunávice, až ke katastru Netvořic/Netvorzitz, vlevo od silnice do Chleb, název je uveden ve stabilním katastru.)

58.                        Laučný/Luční? (Pole, louky, leží severovýchodně od obce, až ke katastru Krusičan/Krusiczan, název je uveden ve stabilním katastru.)

59.                        Viderholec (Osada, leží u katastru Všetic/Vschetitz, název je uveden ve stabilním katastru.)

60.                        Viderholec (Les, leží jižně od osady Viderholec, západně od osady Dunávice, název je uveden ve stabilním katastru.)

61.                        Na Kostelci (Louky, pole, lesy, leží u cest z Dunávic do Benic a Všetic, až k jejich katastru, název je uveden ve stabilním katastru.)

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář