Jdi na obsah Jdi na menu
 


Chvojen a okolí - pomístní jména

4. 10. 2013


Chvojen

 

Použito kartotéčních lístků zpracovaných PhDr. Janem Hertlem, ředitel muzea, Jarkovice č. p. 24, ze dne 21. 7. 1963a poskytnutých k nahlédnutí Masarykovým ústavem a Archivem Akademie věd ČR.  Dále pak vyprávění obyvatel obce Úročnice – Jan Havelka, Úročnice č. p. 5, Marie Havelková, Úročnice č. p. 18, Otto Stojánek, Úročnice č. p. 22, Josef a Marie Velíškovi, Úročnice č. p. 9.

 

Názvy vyhledány i v mapách, stabilním katastru, katastrální mapě a v literatuře.

 

Ve stabilním katastru je osada Chvojen součástí katastru Jírovice/Girovitz.

 

1.       Prasečáky (Chlévce, v roce 1952 postaveny prasečí chlév a budky.)

2.       Pode dvorem (Pole, název, že leží pod hospodářským dvorem.)

3.       Pod panským dvorem (Pole, louky, leží severně od osady Chvojen, jižně od silnice Konopiště – Václavice, název je uveden ve stabilním katastru.)

4.       Chvojen (Dvůr, půda vesměs dobré jakosti, bývalá ves, koncem 18. století zrušená a utvořen dvůr ke Konopišti, nesprávně „Chvojno“, dříve i „Velké Chvojno“ a „Velký Chvojen“, na rozdíl od „Malého Chvojna“/“Chvojínka“.)

5.       K hradu (Cesta.)

6.       Za hospodou (Pole, název dle polohy za bývalou hospodou, leží jižně od obce, název je uveden ve stabilním katastru.)

7.       Hospoda (Stavení, obytná stavení, kde dříve stávala hospoda.)

8.       Kmínovka (Louka, ojedinělé stromy, půda suchá.)

9.       U dubu (Pole, název dle toho, že na mezi rostl veliký dub, dub již neexistuje.)

10.  Na čtyrech hektarech (Pole, název dle velikosti.)

11.   Lucerna (Pole.)

12.   Ve stráních (Pole, název dle polohy ve stráni.)

13.   Na pětadvacítce (Pole, název, protože velikost pole se rovná 25 hektarům.)

14.   Na vosmičce (Pole, název dle velikosti pole, vosmička jest 8 hektarů.)

15.   Umrlčí cesta (Cesta, cesta do Tismi, říkají tak jen Tisemáci.)

16.   Na bláto (Cesta, k rybníku „Papírně“, název dle rozmočených/blátivých pozemků.)

17.   Na čihadle (Pole, směr k Jarkovicům, prý se tu dříve číhalo na ptáky.)

18.   Hvozdec (Lesík, směr k Vatěkovu.)

19.   Vatěkovský potok (Potok/potůček, pramení v lukách severně od osady Chvojen, jižně od osady Vatěkov.)

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář