Jdi na obsah Jdi na menu
 


Chrášťany a okolí - pomístní jména

16. 9. 2013

Chrášťany

 

Použito kartotéčních lístků zpracovaných Daliborem Lounkem, farářem z Václavic v roce 1963 a poskytnutých k nahlédnutí Masarykovým ústavem a Archivem Akademie věd ČR.  Dále pak vyprávění obyvatel obce Úročnice – Jan Havelka, Úročnice č. p. 5, Marie Havelková, Úročnice č. p. 18, Otto Stojánek, Úročnice č. p. 22, Josef a Marie Velíškovi, Úročnice č. p. 9.

 

Názvy vyhledány i v mapách, stabilním katastru, katastrální mapě a v literatuře.

 

1.      Hora, V Hoře (Kopec, hora, vrch, les, leží jižně od „Pod horou“, jihozápadně od Chrášťan, 463 m n. m., název uveden ve stabilním katastru.)

2.      Tloskovský potok (Potok, také se používá název „Benický potok“, do Chrášťan přitéká od Benic, mladí spíš užívají úřední název.)

3.      Ostrej, Ostrý palouk (Les.)

4.      V Myšlenkách (Pole, používají mladí, snad od deminut. Myš.)

5.      Pod Dubím, Nad Dubím, Za Dubím (Pole, leží v blízkosti dubového lesa.)

6.      V Hůrce (Návrší.)

7.      Bílá skála (Kopec, vrch, leží jižně od Chrášťan, 400 m n. m, v okolí je „Václavský vrch“.)

8.      Václavský vrch (Les, leží jižně od Chrášťan, jeho vrcholem je „Bílá skála“.)

9.      Benická hora (Vrch, kopec, leží západně od Chrášťan, jižně od osady Benice, 395 m n. m., je zarostlý lesem.)

10.  V Horách (Kopec.)

11.  Břekovský potůček (Potůček.)

12.  Na Kostelcích (Návrší, stavby ani grunty zde nejsou nedoloženy.)

13.  Dubí (Návrší, porostlé dubovým lesem.)

14.  Pod cihelnou (Rybník na „Tloskovském potoce“, leží nedaleko bývalé cihelny.)

15.  U mlejna (Rybník, leží nedaleko chrášťanského mlýna/mlejna.).)

16.  Panský rybníky (Rybníky, název podle majitelů panství Konopiště.)

17.  Za Hůrkou (Rybníček, název podle polohy.)

18.  Na křížových cestách (Les, je tam křižovatka důležitých cest.)

19.  V Horách (Les, dle kopce „V Horách“.)

20.  Na návsi (Rybníček, leží uprostřed obce, na návsi.)

21.  Vlčina (Les, prý tam byl chycen poslední vlk v kraji.)

22.  Mrchoviště (Les, staří rodáci pamatují je tam ještě, na okraji lesa byly zakopávány mršiny uhynulých zvířat.)

23.  Hrabanina (Les, místo kam chodili obyvatelé na lesní hrabanku, v době bídy se podestýlala domácím zvířatům.)

24.  V Břekovkách (Les, prý nějaké stromoví.)

25.  Slouhova strouha (Les, strouha patřívala obecnímu slouhovi.)

26.  Bílá Skála (Les, podle kopce.)

27.  Čertův mlýn, Čertův mlejn (Les, skála, prudké spády, je to skála, mlýn tam sotva býval, také kamenolom.)

28.  Chrampoška (Les, hodně křovin je tam.)

29.  V Hůrce (Lesík.)

30.  V Hoře (Les, název dle kopce „Hora“.)

31.  Kozohledí (Les.)

32.   Na Kostelcích (Pole, název dle kopce.)

33.  Jalovec (Lesík, v němž rostlo množství jalovcových keřů.)

34.  Dubí (Lesík, v němž převládal dubový porost.)

35.  U bahna (Pole, leží v blízkosti zabahněné louky.)

36.  V Myšlinkách, V Myšlenkách (Pole, mladí též používají „V Myšlenkách“, snad od deminut. Myš.)

37.  V široké (Pole, název dle velikosti pole.)

38.  Na brdcích (Pole.)

39.  U Jalovce (Pole, název dle blízkého lesa.)

40.  Na dlouhejch (Pole, bývalo tam množství dlouhých polí menších vlastníků.)

41.  Na žlabách (Pole.)

42.  Na Skalkách (Pole, při orání se naráželo na kamení/skalky.)

43.  Na Jezerách (Pole, louka, vlhká půda, po dešti se na loukách tvořily jezera vody.)

44.   V Kůrkový hrázi (Pole, louka, asi od osobního jména rolníka p. Kůrky.)

45.  Nade mlejnem (Pole, název dle polohy u mlýna.)

46.  V sítinách (Pole.)

47.  V Hůrce (Pole, název dle blízkosti „Hůrky“.)

48.  Pod Hůrkou (Pole, louka, název dle blízkosti „Hůrky“.)

49.  Pod Dubím, Nad Dubím, Za Dubím Pole, název podle dubového lesa v blízkosti.)

50.  Ve volší (Pole, název, že blízkosti rostly olše.)

51.  Pod Bílou skalou (Pole, podle kopce „Bílá skála“.)

52.  U /Váňový/ cihelny (Pole, cihelna ještě stojí, Váňa je doložené gruntovní jméno, byl asi jejím majitelem.)

53.  V chobotách (Louka, konec, vtok někdejšího velkého rybníku, název podle tvaru vtoku.)

54.  V Pidrhauzně (Pole, asi Federhaus, Feder je doložené židovské osobní jméno v blízké obci Václavice, je to poblíž větších rybníků- nesouvisí s nimi?)

55.  Pod Benicí (Pole, louka, dle sousední obce Benice.)

56.  Za rybníkem (Pole, louka, název podle polohy.)

57.  Na Smíchovech (Louky.)

58.  V Kůrkovci  (Louka, asi osobní jméno rolníka Kůrky.)

59.   Plodovec (Místní část, nazývá se tak část obce, asi tam býval plodový rybníček, terén by na to vypadal.)

60.  Na Bobci (Místní část, od slova obec/vobec?)

61.  Na rybníce (Pole, louka, asi tam býval v minulosti rybník.)

62.  Velká strana (Místní část, název pro část na levém břehu „Tloskovského potoka“, název pomalu zaniká.)

63.  Malá strana (Místní část, název pro část na pravém břehu „Tloskovského potoka“, název pomalu zaniká.)

64.  Náves (Místní část, celá střední část obce.)

65.  Od Krusičanskejch k jezerom (Pole, louky, leží severovýchodně a východně od osady Benice, až ke katastru Krusičan/Krusiczan, název je uveden ve stabilním katastru.)

66.  Benice/Benitz (Panský dvůr, leží severně od osady Benice, č. p. 1, dnes dvůr Favory, je to historická barokní stavba, název je uveden ve stabilním katastru.)

67.  Benice (Pole, louky, leží okolo panského dvora Benice, severně od osady Benice, název je uveden ve stabilním katastru.)

68.  Benice (Osada, leží mezi Chrášťany a Soběšovicemi, u „Tloskovského potoka, název je uveden ve stabilním katastru.)

69.  Bejkovec (Rybník, leží severozápadně od panského dvora Benice, severovýchodně od Soběšovic, východně od cesty ze Soběšovic do Dunávic/Dunavitz, dnes název „Polník“, pozor na níže uvedený „Polník“, název je uveden ve stabilním katastru.)

70.  Soběšovice (Lesy, pole, louky, leží severně a jižně od osady Soběšovic, název je uveden ve stabilním katastru.)

71.  Soběšovice (Osada, leží západně od Benic, na břehu „Tloskovského potoka“, název je uveden ve stabilním katastru.)

72.  Šeradovka/Scheradovka (Samota, leží jihozápadně od osady Soběšovice, je to č. p. 6, název je uveden ve stabilním katastru.“

73.  U Šeradovky (Pole, lesy, louky, leží jižně, východně, severovýchodně od samoty Šeradovka, až ke katastru Všetic/Vschetitz, název je uveden ve stabilním katastru.)

74.  Polník (Rybník, leží východně od osady Benice, u „Benického potoka“, resp. jsou to dva rybníky za sebou, dnes má název „Polník“ rybník severně od Soběšovic, dříve se nazýval „Bejkovec“, název je uveden ve stabilním katastru.)

75.  Pod Benicí (Pole, louky, les, leží okolo silnice z osady Benice do osady Chrášťany, jižně od „Benického potoka“, východně od rybníka „Polník“, název je uveden ve stabilním katastru.)

76.  Benický potok (Potok, pramení východně od osady Benice, pod osadou se do něj vlévá „Tloskovský potok“, dnes se jmenuje celý „Tloskovský potok“, název je uveden ve stabilním katastru.)

77.  Tloskovský potok (Potok, pod Benicí se vlévá do „Benického potoka“, název je uveden ve stabilním katastru.)

78.  Nad Lochem až do sítí (Pole, louky, leží severně od západní části osady Chrášťany, až ke katastru Krusičan, vlevo od silnice z Chrášťan do Krusičan, název je uveden ve stabilním katastru.)

79.  V Dílech nad mlejnem (Pole, leží severně od východní části Chrášťan, vpravo od silnice Chrášťany – Krusičany, až ke katastru Krusičan, severně od mlýna č. p. 5, název je uveden ve stabilním katastru.)

80.  Chalupy k dubum (Usedlosti, domy č. p. 1 až 4, jižně od mlýna a od silnice do Václavic, až ke katastru Václavic, název je uveden ve stabilním katastru.)

81.  Na Vrších (Pole, louky, lesy, leží západně od „Tloskovského potoka“, severně, severozápadně a západně od osady Ouštice/Ouschtitz, až ke katastru Straný a Všetice, název je uveden ve stabilním katastru.)

82.  Vápenka (Pole, louky, les, leží jihozápadně od osady Benice, severovýchodně od osady Ouštice, název je uveden ve stabilním katastru.)

83.  Pod Benicí (Les, leží jižně od osady Benice, sousedí s lesem „Vápenka“, název je uveden ve stabilním katastru.)

84.  V Hoře za hůrkou pod Bílou skálou (Lesy, pole, louky, leží jižně od osady Chrášťany, až ke katastru Václavic, název je uveden ve stabilním katastru.)

85.  Bílá skála (Vrch, kopec, zarostlý lesem.)

86.  Lipka (Pole, louky, leží severně od osady Lipka, východně od osady Ouštice, název je uveden ve stabilním katastru.)

87.  Lipka (Osada, leží východně od osady Ouštice, název je uveden ve stabilním katastru.)

88.  Ouštice, Auštice (Pole, louky, les, leží jižně a jihozápadně od osady Ouštice, až ke katastru Straný a Neštětice, název je uveden ve stabilním katastru.)

89.  Černíkovice, Černěkovice, Czernekovitz (Les, pole, louky, leží severně, severozápadně a západně od osady Černíkovice/Černěkovice, název je uveden ve stabilním katastru.)

90.  Vrch tabulka (Pole, louky, les, leží severně, severovýchodně a východně od osady Černíkovice/Černěkovice, až ke katastru Václavic, severně od silnice Neštětice – Konopiště, název je uveden ve stabilním katastru.)

91.  Neštětický potok (Potok, do Černíkovic vtéká od jihovýchodu, v osadě se stéká s „Malochvojenským potokem“, pak se již jmenuje „Černěkovický potok/Černíkovický potok“, název je uveden ve stabilním katastru.)

92.  Malochvojenský potok (Potok, do Černíkovic/Černěkovic vtéká od jihozápadu, v osadě se stéká s „Neštětickým potokem“, pak se již jmenuje „Černíkovický/Černěkovický potok“, název je uveden ve stabilním katastru.)

93.  Kajnice (Pole, louky, leží jižně a jihovýchodně od osady Neštětice, jižně od silnice Černěkovice – Konopiště, název je uveden ve stabilním katastru.)

94.  Na Trnovkách (Les, leží v jižní části katastru, západně od katastru Stranný/Strany, název je uveden ve stabilním katastru.)

95.  Na Horách (Louky, pole a lesíky, leží severně a jižně od „Neštětické Hory“, název je uveden ve stabilním katastru.)

96.  V Belnicích (Louky, leží v severovýchodním cípu katastru, východně od katastru Chrášťan, východně katastr Václavic, také pole východně a jihovýchodně od Neštětic, až ke katastru Tismi/Tisem, název je uveden ve stabilním katastru.)

97.  Pod horou (Pole, loučky, les, leží jižně od obce, název je uveden ve stabilním katastru.)

98.  Skalka (Vrch, pole, leží jižně od obce Chrášťany, severovýchodně od osady Černíkovice, 410 m n. m.)

99.  Černíkovický potok (Potok, pramení jižně od osady Chvojínek, severně od silnice vatěkov – Neveklov.)

100.                     V luvcích (Les, pole, leží východně od Chrášťan, severně od silnice Václavice – Chrášťany.)

101.                     Prostřední vrch (Vrch, les, 404 m n. m., leží jihovýchodně od obce Chrášťany.)

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář