Jdi na obsah Jdi na menu
 


Chlístov a okolí - pomístní jména (1. doplněk)

16. 9. 2013

Chlístov a okolí

 

Použito kartotéčních lístků zpracovaných Václavem Drábem z Chlístova v roce 1977 a poskytnutých k nahlédnutí Masarykovým ústavem a Archivem Akademie věd ČR.  Dále pak vyprávění obyvatel obce Úročnice – Jan Havelka, Úročnice č. p. 5, Marie Havelková, Úročnice č. p. 18, Otto Stojánek, Úročnice č. p. 22, Josef a Marie Velíškovi, Úročnice č. p. 9. Použity byly i vzpomínky obyvatel obce Chlístov a Racek uvedené v kronice obce Chlístov – p. Párys (bývalý mlynář z mlýna „U Plíhalů“), p. Votruba, p. Václav Dráb, Václav Zoula (rolník z Chlístova č. p. 1).

 

Názvy vyhledány i v mapách, stabilním katastru, katastrální mapě a v literatuře.

 

1.      Na vinici (Pole, rovina, býval tu podle pověsti vinohrad, leží u chlístovské silnice vlevo směrem k Benešovu, pod svahem k cestě do Žabovřesk, název známý od nepaměti.)

2.      V krámech, V krámích (Les, roklina, svahy, leží nad jezem „Na Zájezdku“, směrem k Chlístovu, název známý odedávna.)

3.      Pod školou (Pole, rovina, na okraji stojí školní budova, leží vlevo od silnice z Chlístova do Benešova, hned za obcí známé od roku 1899.)

4.      U zájezku (Les, kopcovitý terén, vodní mlýnská nádrž, odtud vedl mlýnský náhon k „Plíhalovému mlýnu“, název známý ze 17. století.)

5.      Zájezdek, U stávku (Vodní nádrž, je na „Konopišťském potoce“, pěšinou se dojde ke Konopišti, leží nad mostem silnice Chlístov – Benešov, nádrž zadržovala/stavěla vodu pro „Plíhalův mlýn“, k němu se vedla mlýnským náhonem.)

6.      Višně, U Vaňkových višní, U Vaňkovejch višní (Okraj pole, rovina, majitel pole na jeho okraji vysázel višně, pokračování polí „Na vinici“, koupil je arcivévoda, zanikly roku 1928, název zůstal.)

7.      Ostrov, U stavítka na ostrově (Neplodná půda, rovina, přehrada mlýnského náhonu, název známý do roku 1930.)

8.      Konopišťský potok (Potok, teče východně od obce Chlístov, mezi Chlístovem a Benešovem, protéká „Zámeckým rybníkem“ v Konopišti, název uveden ve stabilním katastru.)

9.      Stavítko, U stavítka na ostrově (Neplodná půda, rovina, přehrada mlýnského náhonu, název známý do roku 1930.)

10.  U skály (Les, kopcovitý terén, na břehu potoka je skála, název známý od nepaměti.)

11.  V čihadlech (Pole, rovina, obklopeno lesy, myslivce tam chodívali na číhanou, také les nad strání nad parcelou p. Matějíčka, název známý od nepaměti.)

12.  V čihadlech (Les, leží nad strání nad parcelou p. Matějíčka.)

13.  Pod valchou (Pastvina, rovina, bývalá krupárna u mlýna, název známý od nepaměti.)

14.  Čekalvoda (Les, kopcovitá krajina, název známý od nepaměti.)

15.  Čihalvoda (Les, leží nad mlýnem (Plíhalův mlýn“, na stráni ke Konopišti, u potůčku.)

16.  Skála, Dlouhá skála, Dlouhá (Neplodná půda, skalnatá hranice mezi Chlistovem a Úročnicí, pomalu se rozorává, skaliny mizí, název zůstává.)

17.   Pod horkou (Louka, les, svahovitý terén, louky a lesy se studánkou, také název pro pole u „Cvičáku“, bývalé vojenské cvičiště vojenského útvaru z Benešova, název známý od nepaměti.)

18.  Na valše (Pozemky, leží při cestě podle „Konopišťského potoka“, po proudu pod skálou.)

19.   Na širokých (Pole, rovina, široké lány, název známý od nepaměti.)

20.  Ouvary (Louky, pole, terén různý, název známý od nepaměti.)

21.  Hutlov (Háječek, tvar obdélníku, svah, název známý od nepaměti.)

22.  Pode vsí (Pole, louky, malý spád terénu, pod osadou, název známý od nepaměti.)

23.  Na šmídovém (Pole, svahovité, leží směrem k „Brejlovce“, stavení p. Kratochvíle“, vlevo od Chlístova, název známý od nepaměti.)

24.  Na sekerce (Pole, leží za prvním stavením směrem k „Brejlovce“.)

25.  V hajkách (Strouha s lesem, leží dál za „Na sekerce“.)

26.  Na žlabech (Strouha, strouha s trním, leží vlevo od cesty k Úročnici.)

27.  Suchá louka (Louka, leží za Brejlovkou na konci „Dlouhé skály“.)

28.  Na širokých (Pole, úzké pole u Úročnice.)

29.  Hutlov (Háječek, leží uprostřed polí.)

30.  Na Americe (Pole, v rovině, stále se říká, nevím proč, možná, že bylo daleko od vsi.)

31.  Na klínku (Pole, rovina, klín mezi dvěma cestami, pole leží mezi cestou do Žabovřesk a Úročnice, název známý od nepaměti.)

32.  U dolíku (Pastvina, svahovitá, podle dolíku v terénu, prý tam byla cihelna, název známý od nepaměti.)

33.  Ve volšičkách (Háječek, mírný svah, olše už tam nejsou, jen duby a borovice, název známý od nepaměti.)

34.  U obrázku, U lípy, Na habru (Neplodná půda, kopcovitá krajina, na staré lípě, asi 500 let, obemklo ji pět mužů, visel obraz panny Marie, lípa zničena vichřicí, místo leží o několik metrů níže „U žlutých vrat“, dole u můstku, při cestě do „Plíhalova mlýna“, původní název byl „Na habru“, stával tu dříve mohutný habr.)

35.  název známý od počátku 18. století.)

36.  Na radlici (Pole, rovina, název podle tvaru, název známý od nepaměti.)

37.  U louží (Pole, cesta, vede kolem pole, rovina, kdysi močálovité, leží směrem k Žabovřeskům, i dnes se zde občas drží voda, název známý odedávna.)

38.  V lomě (Neplodná půda, nerovný terén, bývalý lom, zčásti zarostlý, název známý od roku 1850.)

39.  U žlutých vrat (Les, bývalý park, leží při staré silnici z Chlístova do Benešova, dnes již nepoužívané, byl to vjezd do obory, kdysi tu stála žlutě natřená vrata, vlevo za mostem přes „Konopišťský potok“.)

40.  V bernátí, U remízku (Les, část lesa nad Rackem směrem ke státní silnici, vlevo od Poměnic, dnes pod „U remízku“.)

41.  U Parádní cesty (Les, u cesty lesem, bývalá výletní cesta nad Rackem, vedla z Konopiště přes Želetinku.)

42.  U Ježíška (Boží muka, leží „U Parádní cesty“, obrázek je prý na památku řezníka, který se tu kdysi utopil v bažinách.)

43.  U větrníku (Pole, leží pod Poměnicemi, býval zde nad studnou větrník.)

44.  Parádní cesta, Parádní silnice, Silnička (Cesta, bývalá výletní cesta z Konopiště nad „Konopišťským potokem“ směrem na Poříčí, vedla zámeckým parkem.)

45.  U kapličky (Cesta, stará neudržovaná cesta kolem kapličky na rozcestí, název známý od počátku 18. století.)

46.  Na šabáku (Pole, mírný svah, tvar čtvercový, půda dobrá, název známý od nepaměti.)

47.  Muka, Boží muka (Drobná sakrální stavba, na paměť utopení stavitele Kincla/Kyncla byla na hrázi „Zájezdku“ postavena boží muka, název je známý od roku 1908.)

48.  U božích muk,

49.  U studen (Louka, smrčí, mírný svah, podle studen v louce, název známý od roku 1895.)

50.  Ve smrčí (Pole, svahovitý terén, v pozadí smrkový les, název známý od nepaměti.)

51.  Na homoli (Pole, vyvýšené, podle tvaru homole, leží na začátku Vidlákové Lhoty, název známý od nepaměti.)

52.  Na Žižkově (Pole, ve svahu, u lesa, nejvyšší místo nad osadou Vidlákova Lhota, prý se tu snad zastavil Žižka, když táhl na Prahu, název známý od nepaměti.)

53.  Na šenkýřce (Pole, v mírném svahu, snad od bývalého majitele/šenkýře, název známý od nepaměti.)

54.  V panském lese (Les, vysoký borový les nad Rackem ke Lhotám, patříval arcivévodovi Františkovi Ferdinandovi d‘Este.)

55.  V ouvařích (Pole, leží u pěšiny od Chlístova k Žabovřeskům.)

56.  Za Chářovkou (Pole, leží vpravo od cesty z Chlístova do Bukovan, před Bukovany.)

57.  Na babě (Pole, leží vpravo od cesty z Chlístova do Bukovan, za Bukovou Lhotou, před „Za Chářovkou“.)

58.  Na stejskalce (Pole, svahovité, název známý od nepaměti.)

59.  Za hůrkou (Pole, leží východně od Bukovan, vpravo od cesty Bukovany – Chlístov, před „Brejlovkou/Brilovkou“, název uveden ve stabilním katastru.)

60.  K Chlístovu za vozovou cestou (Pole a louky, leží jižně pod obcemi Buková Lhota/Bukovalhotta a Vidlákova Lhota/Vidlakovalhotta, východně od samoty „Brejlovka/Brilovka“, název uveden ve stabilním katastru.)

61.  Pod vsí, Pode vsí (Pole, leží vpravo od cesty ze Žabovřesk ke křižovatce se silnicí z Chlístova do Benešova, severně od rybníka, vpravo od cesty ze Žabovřesk k silnici Chlístov - Úročnice, před bažantnicí.)

62.  Obora (Lesíky, leží vedle „Žabovřeské lesíky“, blíže k Žabovřeskům, je to obora v konopišťské bažantnici.)

63.  Na vrchách (Pole a louky, leží jižně od cesty Úročnice – Chlístov, vlevo od cesty Úročnice – Žabovřesky, až ke katastru Konopiště/Konopischt, název uveden ve stabilním katastru.)

64.  Rackův mlýn, Racka mlejn (Mlýn, leží v osadě Racek na Konopišťském potoce, jihovýchodně od Chlístova, název uveden ve stabilním katastru.)

65.  Za zahradou (Pole, leží západně od silnice Chlístov – Bukovany, severně od silnice Chlístov – Úročnice, v cípu těchto silnic, název uveden ve stabilním katastru.)

66.  Na skalkách (Pole, louky, i zarostlé náletem, leží jižně od silnice Chlístov – Úročnice, západně od odbočky cesty do Žabovřesk, název uveden ve stabilním katastru.)

67.  Za silnicí (Pole, leží východně od silnice Chlístov – Benešov, jižně od cesty z Chlístova na Racek, od silnice pod Chlístovem k Benešovu vlevo, název uveden ve stabilním katastru.)

68.  Plíhalův mlýn, Plíhalovo mlejn, U Plíhalů (Mlýn, leží západně od dvora Poměnice, východně od Chlístova, východně u „Konopišťského potoka“, vlevo od silnice Chlístov – Benešov, za mostem po potoce, název je uveden ve stabilním katastru.)

69.  Podevsí (Pole, louky, leží jižně od obce Chlístov, severně od Žabovřesk/Zavobrzesti, západně od silnice Chlístov – Benešov, až ke „Konopišťskému potoku“, název uveden ve stabilním katastru.)

70.   Škvorovo pole (Pole, leží pod Chlístovem, vlevo od silnice do Benešova.)

71.   Škvorův lesík (lesík, leží vedle „Škvorova pole“ pod Chlístovem, severně od něj.)

72.  Hoffmanova vila (Vila, rodinný dům, stojí západně od silnice na Racek, jihozápadně od „Plíhalův mlýn“, východně od obce Chlístov.)

73.  Ve vrbičkách (Pole, leží směrem k Benešovu.)

74.  U remízku (Pole, leží nad Rackem směrem ke státní silnici. vlevo od Poměnic.)

75.   Na Markovým (Pole, leží nad „Hoffmanovou vilou“, severně od silnice Chlístov – Benešov, západně od „Konopišťského potoka“ a silnice na Racek.)

76.  Pod křížkem (Pole, leží za silnicí, kde stával křížek, není již známo.)

77.  Na americe (Vrch, vyvýšenina mezi poli při úročenské cestě.)

78.  Nad háječkem (Pole, leží blízko „Na americe“.)

79.  Na hrobce (Les, leží u prvního domu za rozcestím na Racek, majitel pan Povolný byla navezena stráň, té se říkalo „Na hrobce“.)

80.  Na radlici (Pole, leží blízko „Na americe“.)

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář