Jdi na obsah Jdi na menu
 


Chleby a okolí - pomístní jména

6. 10. 2013

Chleby a okolí

 

 Použito kartotéčních lístků zpracovaných J. Piskáčkem, z Chleb v roce 1977 a poskytnutých k nahlédnutí Masarykovým ústavem a Archivem Akademie věd ČR.  Dále pak vyprávění obyvatel obce Úročnice – Jan Havelka, Úročnice č. p. 5, Marie Havelková, Úročnice č. p. 18, Otto Stojánek, Úročnice č. p. 22, Josef a Marie Velíškovi, Úročnice č. p. 9.

 

Názvy vyhledány i v mapách, stabilním katastru, katastrální mapě a v literatuře.

 

Ve stabilním katastru je katastr obce Chleby pouze pro obec Chleby.

 

1.     Malý Chlebský rybník (Rybník, leží jižně od obce, název je podle nejbližší obce a podle jeho rozlohy.)

2.     Velký Chlebský rybník (Rybník, leží jižně od obce, východně od „Malý Chlebský rybník“, název je podle nejbližší obce a podle jeho rozlohy.)

3.     Chlebský potok (Potok, pramení východně od obce Dunávice, protéká „Malým a Velkým Chlebským rybníkem“ a obcí Chleby, v obci Vazovnice se vlévá do „Brejlovský potok“.)

4.     Vazovnický potok (Potok, protéká katastrem od jihu k severu, z katastru Netvořic do katastru Břežan, název je uveden ve stabilním katastru.)

5.     Jáchym (Potok, vlévá se zleva do „Chlebský potok“, leží západně od obce.)

6.     Nemanský rybník (Rybník, leží východně od obce.)

7.     V Trhovkách (Pole, leží východně od obce, v polovině mezi obcí Chleby a obcí Chářovice.)

8.     Ve vrchu (Lesy, pole, poloha – mírný kopec nad vesnicí, půda špatná, název dle polohy na vrcholu kopce, jméno známé až dosud.)

9.     Na Lemanicích (Pole, poloha na rovině, půda dobrá a střední, název podle majitele pole rolníka Lemanického, jméno známé až dosud.)

10.                  Na vinicích (Pole a částečně lesík, poloha – rovina a mírný svah, půda špatná a kamenitá, název dle toho, že zde byly za dřívějších časů vinice, jméno známé dosud.)

11.                   Za homolí (Pole, poloha svahovitá, půda střední jakosti, název dle toho, že pole leželo od vesnice za kopcem zvaným „Homole“, známé dosud.)

12.                   Homole (Kopec, název dle tvaru, jméno známé dosud.)

13.                   Pode vsí (Pole, poloha na rovině příp. mírném svahu, půda dobrá, název dle polohy, jméno známé dosud.)

14.                   Na husově, Husov (Pole, lesy, poloha ve svahu, půda špatná, název, že tu hnízdily divoké husy, „Husov“ je název uvedený na mapě stabilního katastru, jméno známé až dosud.)

15.                   Na teršínách, Na teršíně  (Pole a lesíky, poloha – mírný svah a stráně, půda špatná, název dle toho, že zde rostly samé břízy a zdržovali se zde tetřevi, na mapě stabilního katastru je písemná poznámka „Na teršíně“, jméno známé až dosud.)

16.                   Na homoli (Les a pastvina, tvar homole, kopec, půda špatná, název dle tvaru, kopec ve tvaru homole, jméno známé až dosud.)

17.                   Na skalicích (Pole, poloha v mírném svahu, půda špatná a kamenitá, název podle skalnatých polí, jméno známé až dosud.

18.                   Olší, Za olším na hlíně, Hlína (Pole, v mírném svahu, půda dobrá, název dle toho, že podél hranice teče potok obrostlý olším, jméno známé dosud.)

19.                   Za olším na hlíně, Olší, Hlína (Pole, v mírném svahu, půda dobrá, název, že podél hranice teče potok obrostlý olším, jméno známé dosud.)

20.                   Na požárku (Pole a louka, v mírném svahu, půda střední, název, byl zde les a shořel, tedy, pole na požářišti, jméno známé do roku 1958.)

21.                   U židovské cesty, Židovský, Cesta (Pole a louky, tvar obdélníky podél cesty, půda špatná a mokrá, název, byla zde prastará obchodní cesta, po které místní židé chodili za obchodem, jméno známé do roku 1958.)

22.                   Za rybníkem (Pole a louky, poloha v rovině a mírný svah, půda dobrá, název za rybníkem „Nebesákem“, jméno známé od zřízení rybníka, dosud.)

23.                   Nebesák (Rybník, nebeský rybník, byl rybník, který neměl stálý přítok, většina vody napršela.)

24.                   Na Brdcích (Pole, poloha na rovině, půda horší až kamenitá, název, že na poli vystupuje místy spodní kámen tzv. „Brd“, název až dosud.)

25.                   Brejlovský (Pole, louky, lesík, severně od Chleb, až ke katastru Krusičan/Krusiczan a Břežan/Brzezan, západní část „Brejlovský“ se nazývala „Na teršíně“, název dle majitele většiny pozemků rolníka Brejly, název je uveden ve stabilním katastru.)

26.                   Homole (Vrch, lesík, louky, leží západně od severní části Chleb, název je uveden ve stabilním katastru.)

27.                   Kanovský (Pole, louky, leží západně od jižní části Chleb, název dle majitele většiny pozemků rolníka Kanovského, název je uveden ve stabilním katastru.)

28.                   Nemanický (Pole, lesík, leží východně a jižně od osady Chleby, až ke katastru Krusičan, název dle majitele většiny pozemků rolníka Nemanského, název je uveden ve stabilním katastru.)

29.                   Skalický (Pole, louky, les, leží jihozápadně od Chleb, až ke katastru Netvořic/Netvorzitz, severně od cesty do Netvořic, název dle majitele většiny pozemků rolníka Skalického, název je uveden ve stabilním katastru.)

30.                   Na dolíku, Za dolíku (Pole, louky, leží východně od „Kanovský“, východní část katastru, u katastru Netvořic, východně od Chleb, název dle polohy, v dolíku, mezi vrchy, název je uveden ve stabilním katastru.)

31.                   Na zhoru (Pole, louky, les, jihozápadní část katastru, v cípu katastru, u katastru Netvořic, Krusičan a Dunávic, název je uveden ve stabilním katastru.)

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář