Jdi na obsah Jdi na menu
 


Chářovice a okolí - pomístní jména

16. 9. 2013

Chářovice/Charzowitz

Použito kartotéčních lístků zpracovaných S. Cettlem v roce 1976 a poskytnutých k nahlédnutí Masarykovým ústavem a Archivem Akademie věd ČR.  Dále pak vyprávění obyvatel obce Úročnice – Jan Havelka, Úročnice č. p. 5, Marie Havelková, Úročnice č. p. 18, Otto Stojánek, Úročnice č. p. 22, Josef a Marie Velíškovi, Úročnice č. p. 9.

Názvy vyhledány i v mapách, stabilním katastru, katastrální mapě a v literatuře.

1.     Chlebský potok (Potok, pramení východně od obce, protéká obcí, vtéká do „Dunávický rybník“.)

2.     Na Brdcích (Pole, leží východně od „Dunávický rybník“, jihovýchodně od obce Chářovice.)

3.     Chářovický potok (Potok, pramení jižně od „Nadveský  rybník“.)

4.     Nadveský rybník (Rybník, leží jihozápadně od Chářovic.)

5.     V Trhovkách (Pole, leží západně od severní části obce.)

6.     Rakovec (Les, ve státním vlastnictví, leží východně od obce, název je uveden ve stabilním katastru.)

7.     Rakovec (Pole, v mírném svahu, název podle sousedních státních lesů zvaných „Rakovec“, název je znám od nepaměti.)

8.     Zádušní vrch (Vrch, lesík, leží severně od obce, 331 m n. m.)

9.      Nemanský rybník (Rybník, leží severozápadně od obce, jižně od obce Podělusy, potůček z něj vytékající se vlévá do řeky Sázavy severně od Podělus.)

10.                        Zení hora, Zení hory (Vrch, záhadné jméno v pozemkové trati „Jezero“, blízko Chlebských katastrálních hranic.)

11.                        V důle (Místní část obce, je to větší strouha/důl přímo ve vsi, kde stojí několik chalup.)

12.                        Březiny (Pole, lesy, poloha – mírná pahorkatina, název dle toho, že to byl dříve březový les, název je znám od nepaměti.)

13.                        Brdce (Lesy, pahorkatina, půda – pahorkatina s kameny, název dle toho, že kamenu se říká „Brdcák“, název je znám od nepaměti.)

14.                        Vanovec (Pole, lesy, louky, pahorkatina, jihovýchodně od Chářovic, název je znám od nepaměti, název je uveden ve stabilním katastru.)

15.                        Na stráni (Pole, v mírném svahu, název dle polohy pole, název je znám od nepaměti.)

16.                        Nad důlem (Pole, v mírném svahu, název podle polohy, název je znám od nepaměti.)

17.                        Příkopa (Pole, v mírném svahu, tvar oválu, název je známý od nepaměti.)

18.                        Bažilovi kopce, Třezinec (Pole, nepravidelného tvaru, pahorkatina, název prý podle bývalého majitele rolníka Bažila, název je známý od nepaměti.)

19.                        Třezinec, Bažilovi kopce (Pole, nepravidelného tvaru, pahorkatina, název prý podle bývalého majitele rolníka Bažila, název je známý od nepaměti.)

20.                        Želná hora (Les, kopec, půda slabší, název užívají hlavně myslivci.)

21.                        Vlčí skála (Pole, lesíky, vlnitý terén, název, že byli tu asi kdysi dávno vlci, dnes jsou tu lišky, název je známý od nepaměti, název je uveden ve stabilním katastru.)

22.                        Nadveský, Nadveskej (Rybník, na rovině, název dle toho, že rybník leží nad vesnicí, název je známý od nepaměti, název je uveden ve stabilním katastru.)

23.                        Liština (Pole, louky, na rovině, název snad podle roští, název se používá dosud.)

24.                        Nebesák (Rybník, nepravidelného tvaru, leží pod mírným svahem, s dostatečnou vodou, název, že se v něm krásně zrcadlí nebesa, název se používá dosud.)

25.                        Dunavský, Dunávickej rybník (Rybník, oválného tvaru, na rovině, název, protože leží v sousedství vesnice Dunávice, název je známý od nepaměti, název je uveden ve stabilním katastru.)

26.                        Za rybníkem (Pole, louky, v mírném svahu, název dle své polohy, používá se dodnes.)

27.                         Za zahradami pod hrází (Pole, louky, v mírném svahu, název podle polohy za zahradami bývalých statků, používá se dodnes.)

28.                        Pod horou (Pole, v mírném svahu, název dle polohy, používá se dodnes.)

29.                        K Chlebům (Pole, mírně vlnitý terén, leží směrem ke vsi Chleby, název se používá dodnes.)

30.                        Na myslivcovom (Pole, leží na svahu k rybníku, název, snad že tam myslivci číhali na kachny, používá se dodnes.)

31.                       Na skalkách (Pole, v rovině, název, dle toho, že je tam hodně skalek, používá se dodnes.)

32.                        Nemánice (Pole, pahorkatina, název podle vedlejšího rybníka „Nemanice“, používá se odedávna až dosud.)

33.                        Nemanice, Nemánice (Rybník.)

34.                        Jezero (Pole, rovina, v minulosti po deštích bylo často zatopeno vodou, název se používá dodnes, název je uveden ve stabilním katastru.)

35.                        Za kapličkou (Pole, rovina, leží u silnice, při menší usedlosti je zazděná kaplička, název se používá odedávna, dosud.)

36.                        Zakopanina (Lesy, pole, v mírném svahu, název dle toho, že leží daleko ode vsi, dnes částečně zastavěno se stejným názvem, používá se od nepaměti dosud.)

37.                        Soudovka (Pole, lesy, poloha – strouha, svah, název podle sousedního lesa v katastru města Týnec nad Sázavou, je to vlastně součást tohoto lesa, používá se dodnes, název je uveden ve stabilním katastru.)

38.                        Brda (Pole, louky, leží jižně a jihovýchodně od „Dunávický rybník“, až ke katastru Dunávic, také jižně od Chářovic, až ke katastru Chrášťan, název je uveden ve stabilním katastru.)

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář