Jdi na obsah Jdi na menu
 


Černíkovice a okolí - pomístní jména

21. 10. 2013

 

Černíkovice a okolí

 

Použito kartotéčních lístků zpracovaných Jaroslavem Čečilem, z Černíkovic v roce 1977 a poskytnutých k nahlédnutí Masarykovým ústavem a Archivem Akademie věd ČR.  Dále pak vyprávění obyvatel obce Úročnice – Jan Havelka, Úročnice č. p. 5, Marie Havelková, Úročnice č. p. 18, Otto Stojánek, Úročnice č. p. 22, Josef a Marie Velíškovi, Úročnice č. p. 9.

Dále byly použity pomístní jména z kroniky obce Chrášťany, kam spadaly osady Chrášťany, Černíkovice, Soběšovice, Benice, Ouštice a Lipka.

 

Názvy vyhledány i v mapách, stabilním katastru, katastrální mapě a v literatuře.

 

1.             V hoře (Pole, louky, tvar obdélník, kopec, půda dobrá, název podle polohy na úbočí „Neštětické hory“, jméno známé odedávna dosud.)

2.             Za bílou skálou, Skála, Bílá (Pole, tvar obdélník, svah, půda dobrá, název podle kopce „Bílá skála“, název známý odedávna.)

3.             Krásnice (Pole, ovál, svah, půda dobrá, název pole - krásná pole chráněná proti severu, název známý odedávna.)

4.             V Břekovech, V Břekovci, Nad Břekovy (Pole, louky, tvar obdélník, svah, půda dobrá, pozemky kolem potoka, hluboké, klikaté břehy, břehová – břekova, jméno známé odedávna, dosud.)

5.              V hoře (Pole, louky, tvar obdélník, kopec, půda dobrá, název podle polohy na úbočí „Neštětické hory“, jméno známé odedávna, dosud.)

6.             Tabulka, Vrch (Pole, louka, ovál, svah, půda dobrá, podle tvaru honu – rovná tabule, název známý odedávna.)

7.             Na Hadovci (Pole.)

8.             Černěkovice, Czernekovitz (Les, pole, louky, leží severně, severozápadně a západně od osady Černíkovice, název podle osady, je uveden již ve stabilním katastru.)

9.             Vrch tabulka (Pole, louky, les, leží severně, severovýchodně a východně od osady Černíkovice, až ke katastru Václavic, severně od silnice Neštětice – Konopiště, název je uveden ve stabilním katastru.)

10.         Neštětický potok (Potok, do Černíkovic vtéká od jihovýchodu, v osadě se stéká s „Malochvojenským potokem“, pak se již jmenuje „Černěkovický potok“, název je uveden ve stabilním katastru.)

11.         Černěkovický potok, Černíkovický potok (Potok, název potoka od soutoku „Neštětického potoka“ s „Malochvojenským potokem“ v osadě Černíkovice, název je uveden ve stabilním katastru.)

12.         Malochvojenský potok (Potok, do Černíkovic vtéká od jihozápadu, v osadě Černíkovice se stéká s „Neštětickým potokem“, pak se již jmenuje „Černěkovický potok“, název je uveden ve stabilním katastru.)

13.         Kajnice (Pole, louky, leží jižně a jihovýchodně od osady Neštětice, jižně od silnice Černěkovice – Konopiště, název je uveden ve stabilním katastru.)

14.         Za Hruškovy (Pole, leží směrem po silnici od Černíkovic k Benešovu, ode vsi nalevo, půda hlinitá, vespod kamenitá.)

15.         Vrška (Pole, leží směrem po silnici od Černíkovic k Benešovu, ode vsi napravo, půda hlubší hlinitá.)

16.         Nad cestou (Pole, leží směrem po silnici od Černíkovic k Benešovu, dále po levé straně, za „Za Hruškovy“, půda těžší hlinitá.)

17.         Pod cestou (Pole, leží směrem po silnici od Černíkovic k Benešovu dále po pravé straně, za „Vrška“, půda těžší hlinitá.)

18.         „U kříže“ (Pole, leží směrem po silnici od Černíkovic k Benešovu, dále po levé straně, za „Nad cestou“, až k lesům Václavským, půda těžší hlinitá.)

19.         Drábkovy struhy (Pole, leží směrem po silnici od Černíkovic k Benešovu, dále po levé straně, až k lesům Václavským, půda těžší hlinitá.)

20.         Dlouhé, Na dlouhém (Pole, leží směrem po silnici od Černíkovic k Benešovu, dále po pravé straně, až k lesům Václavským, půda těžší hlinitá.)

21.         Na dolíce (Louky, leží u cesty k Přibyšicím.)

22.         Krásnice (Louky, leží u cesty k Přibyšicím, vpravo za loukami „Na dolíce“.)

23.         Nad Vsí (Louky, leží napravo u cesty k Neštěticům.)

24.         Na ouvaře (Pole a louky, leží napravo u cesty k Neštěticům.)

25.         Suché (Louky, leží nalevo u cesty k Neštěticům, napravo leží louky „Na ouvaře“.)

26.         Rybníky (Louky, leží nalevo u cesty k Neštěticům, pod loukami „Suché“.)

27.         V Hoře (Pole a louky, leží nahoře vpravo od cesty do Neštětic.)

28.         Pod Horou (Pole, leží nalevo u cesty ke Chvojínku.)

29.         U kříže (Pole, leží u cesty na Chvojínek, až k hranicím Chvojenským.)

30.         Pod dlouhou mezí (Pole, leží u hranic Chvojenských, půda vesměs hluboká lehká řídká.)

31.         V Býlích hlinách (Pole, leží směrem ke Chvojínku, půda těžký jíl.)

32.         Pod Chvojnem (Louky, leží směrem ke Chvojínku, napravo od „V Býlích hlinách“.)

33.         Dílečky (Pole, leží směrem k Lipkám, nalevo od cesty.)

34.         Pod průhony, Průhony (Pole, leží směrem k Lipkám, nalevo od cesty, za „Dílečky“.)

35.         Nad Průhony (Pole, leží směrem k Lipkám, napravo od cesty, za „Dílečky“.)

36.         Ouvozy (Pole.)

37.         Bílá hlína (Pole.)

38.         Na Břekovech pod Vlčinou (Les.)

39.         Zhorec (Les, leží nalevo od cesty na Lipka, až k hranicím Chvojenským.)

40.         Houserů Vrch (Les, leží u Lipek, napravo od osady Lipka.)

41.         Hájený (Les, leží u Lipek, napravo od osady Lipka, za lesem „Houserů Vrch“, v roce 1934 zde byla založena lesní školka.)

42.         U Hrubé (Les, leží vlevo od cesty k Benicím.)

43.         Dolec (Les, leží nalevo u cesty k Benicím, nad poli.)

44.         Hadovce (Les, leží napravo u cesty k Benicím, nad poli.)

45.         V Bříkovech (Les, leží napravo i nalevo u cesty k Benicím, za „Hadovce“.)

46.         Hruškova paseka (Les, leží vlevo u cesty k Benicím, nad poli, půda jílovitá těžká.)

47.         U Písku (Les, leží vlevo u cesty k Benicím, nad poli, za Hruškova paseka“, zde se kopá písek.)

48.         Stráně (Pole, leží u cesty k Chrášťanům, po stráních vlevo od cesty, na části pozemku byly postaveny domu č. p. 27 a 28.)

49.         Tabulky (Pole, leží u cesty k Chrášťanům, po stráních vlevo od cesty, za „Stráně“, na pozemku patřící k č. p. 9 z Černíkovic byl lom na vápenec, byl malý a hluboko zapuštěn.)

50.         Klepáč (Les, vrch, leží u cesty k Chrášťanům, za poli vlevo.)

51.         Kozí Hloží, Kozohloží (Les, vrch, leží u cesty k Chrášťanům, za poli vlevo.)

52.         Dlouhé u Chrášťan (Pole, leží u cesty k Chrášťanům, napravo od cesty, půdy vesměs hlinité.)

53.         U Zedníků (Usedlost, č. p. 1 v Černíkovicích.)

54.         U Kubátů (Usedlost, č. p. 2 v Černíkovicích.)

55.         U Pejšků (Usedlost, č. p. 3 v Černíkovicích.)

56.         Slouhova zahrada (Pozemek.)

57.         U Houserů (Usedlost, č. p. 4 v Černíkovicích.)

58.         U Šenkýřů (Usedlost, č. p. 5 v Černíkovicích.)

59.         U Hlaváčků (Usedlost, č. p. 7 v Černíkovicích, od roku 1930 hospoda.)

60.         U Kaldů (Usedlost, č. p. 8 v Černíkovicích.)

61.         U Hrušků (Usedlost, č. p. 9 v Černíkovicích.)

62.         U Krejčů (Usedlost, č. p. 10 v Černíkovicích.)

63.         U Hejků (Usedlost, č. p. 11 v Černíkovicích.)

64.         U Marků, U Chytrých (Usedlost, č. p. 12 v Černíkovicích.)

65.         U Dlabalů (Usedlost, č. p. 13 v Černíkovicích, od roku 1934 zde byl obchod se smíšeným zbožím.)

66.         U Krchovských (Usedlost, č. p. 14 v Černíkovicích.)

67.         Pastouška (Usedlost, č. p. 15 v Černíkovicích, bydlel v ní obecní slouha.)

68.         U Dourů (Usedlost, č. p. 16 v Černíkovicích.)

69.         U Skopců (Usedlost, č. p. 17 v Černíkovicích.)

70.         U Vondráčků (Usedlost, č. p. 18 v Černíkovicích.)

71.         Fořtovna, Ve Fořtovně (Usedlost, č. p. 19 v Černíkovicích, dříve panská fořtovna/hájovna, poslední fořt byl František Vejmelka, později v ní sídlil obuvník/švec.)

72.         U Bučinských (Usedlost, č. p. 20 v Černíkovicích, byla v ní hospoda a kovárna.)

73.         U Pangrackejch (Usedlost, č. p. 21 v Černíkovicích.)

74.         U Zedníků (Usedlost, č. p. 22 v Černíkovicích.)

75.         U Chalupeckých (Usedlost, č. p. 23 v Černíkovicích.)

76.         Bejkovec (Vrch, les, leží jižně od Benic.)

77.         Petřiny (Les, u Benic, vršek lesa shořel v roce 1938.)

78.         Vlčina (Les, leží u „Nad Břekovy“.)

79.         Stráň Bučinského (Les, leží na stráni u Černíkovic.)

80.         Hruškův klínek (Pole, leží u Černíkovic.)

81.         Šobíškovo pod cestou (Pole.)

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář