Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bukovany a okolí - pomístní jména (1.doplněk)

2. 9. 2013

Bukovany a okolí

 

Použito kartotéčních lístků zpracovaných Antonínem Troníčkem z Bukovan v roce 1973 a poskytnutých k nahlédnutí Masarykovým ústavem a Archivem Akademie věd ČR v roce 2013.  Dále pak vyprávění obyvatel obce Úročnice – Jan Havelka, Úročnice č. p. 5, Marie Havelková, Úročnice č. p. 18, Otto Stojánek, Úročnice č. p. 22, Josef a Marie Velíškovi, Úročnice č. p. 9. Názvy vyhledány i v mapách, stabilním katastru a v literatuře.

 

Ve stabilním katastru zahrnuje katastr Bukovan i dnešní katastr osady Úročnice, do nějž patří i osady Buková Lhota a Vidlákova Lhota.

 

1.       V bytovkách (Místní část, několik domů, 5 čísel popisných, postavených v minulém století pro státní zaměstnance, vojáky místní posádky).

2.       U babince (Hon JZD číslo 56, dřívější název, název po 1. 1. 1974.)

3.       Mezi cestama (Pole, luka, hon JZD, mezi cestou k Poříčí a cestou k „Svárovskému rybníku“, dřívější pojmenování, používá se dosud, hon JZD číslo 77, po 1. 1. 1974.)

4.       Plavecká cesta (Polní cesta, cesta z Pecerad do Poříčí, po ní chodili plavci/voraři, než byla postavena železniční dráha Čerčany – Vrané.)

5.       Na coubalce (Les, pole, po obou stranách dráhy Čerčany – Vrané, kamenitá půda, část jílovitá, používá se dosud, hon JZD, dřívější název.)

6.       Na dlouhejch (Pole, rovina vedle dřívější vojenské silnice ke kasárnám, půda hlinitá, nejlepší půda v katastru, podle tvaru, název se používá dosud, také hon JZD, dřívější název, název sloučených honů číslo 72 a75, po 1. 1. 1974.)

7.       V dolích (Pole, luka, mírné údolí, půda hlinitá, název honu číslo 107 a 108, po 1. 1. 1974, název se používá dosud.)

8.       V dolcích (Pole, luka, mírný svah, půda hlinitá, luka mokrá, název se používá dosud, hon JZD, dřívější název.)

9.       Pod dráhou (Název honu číslo 64, po 1. 1. 1974.)

10.    U dubu (Hon JZD, dřívější název.)

11.    V drbálku (Pole, mírná vyvýšenina, půda kamenitá, při orání se chytalo za kameny/drkalo/drbalo – tedy v drbálku, dříve.)

12.    Za dráhou (Lesíky, protíná je dráha Čerčany – Vrané, název se používá dosud.)

13.    U háje (Pole, půda písčitá se stokou pro vrchní vodu, hon JZD, název honu číslo 57, po 1. 1. 1974, dřívější název, název se používá dosud.)

14.    Velký háj (Les, nad silnicí Benešov – Týnec, název se používá dosud.)

15.    Malý háj (Les, na svahu k Sázavě je prehistorická mohyla chráněná památkovým úřadem.)

16.    Hájenka Taranka (Hájenka, dům číslo popisné 31, název se používá dosud.)

17.    U homole (Pole, půda hlinito – písčitá, název se používá dosud.)

18.    U haldy (Pole, svah k trati, půda písčitá, vedle pole je skládka odpadu z lomu, který zůstal po císařsko – královském následníkovi Rakousko-uherském trůnu Ferdinandovi, tak zvaná halda, název se používá dosud.)

19.    Pod hajky (Lesíky, pole, mírný svah, půda písčitá, název se používá dosud.)

20.    U hrádku (Pole, lesíky, kopcovité, půda písčitá, název honu číslo 58, dřívější název, po 1. 1. 1974, název se používá dosud.)

21.    Číslo 95 (Bezejmenný hon JZD.)

22.    Hon číslo 60 (Hon JZD, bez názvu.)

23.    Na hůrce (Skála, les, kopec nade vsí, půda kamenitá, skála, název se používá dosud.)

24.    Za hůrkou (Pole, otevřená planina, půda písčitá, hon JZD, dřívější název, název sloučených honů číslo 92, 93 a 94, po 1. 1. 1974, název se používá dosud; název uveden ve stabilním katastru - pole východně od Bukovan, vpravo od cesty Bukovany – Chlístov, před Brejlovkou.)

25.    Pod hůrkou (Pole, název se používá dosud.)

26.    Na hvížďalce (Dříve pole, dnes zahrady, svah, půda písčitá, kamenitá, dříve, dnes znají jen starší lidé, místní název 3 čísel popisných, název převzat z pojmenování polí, která zde v minulosti byla.)

27.     Na Chářovce (Kopec, porostlý stromy, pod ním při silnici Benešov – Týnec se nachází usedlost č. p. 96, také pastvina, skála, u silnice, půda kamenitá, název se používá dosud.)

28.    Na chalupnickejch (Pole, svah, půda písčitá, patřila středním rolníkům – chalupníkům, dříve, název se používal do roku 1946.)

29.    Za Chářovkou (Pole, půda hlinitá, název se používá dosud, hon JZD, sloučený po 1. 1. 1974 z čísel 73, 86, 85, 87, 88 a 89, dřívější název.)

30.    Nad jezerem (Louka, svah u cesty na Poříčí, půda písčitá, název se používá dosud.)

31.    U jezera (Pole, louka, dolina u „Poříčské cesty“, pole hlinitá, luka mokrá, v době dešťů se zde staví voda, dosud, hon JZD, dřívější název; název uveden ve stabilním katastru.)

32.    U kantorky (Pole, svah přilehlý k lesu, půda kamenitá, dříve, asi po 1943, název se používal do vystěhování obce.)

33.    Na kantorce (Louka, tak se říká místu u pole číslo 2183, krásný výhled, v minulém století sem chodili učitelé, prý i Karel Hynek Mácha, proto ten název.)

34.    Na jivince (Pastvina, půda kamenitá, název se používal do roku 1949.)

35.    Kodrásek (Pole, lesík, severně od obce.)

36.    Za kodráskem (Pole, mírný svah, půda kamenitá, název se používá dosud, název sloučených honů JZD číslo 60, 61, 63, 67, 68 a 70, po 1. 1. 1974, starý název.)

37.    Pod kodráskem (Pole, mírný svah, půda kamenitá, název se používá dosud.)

38.    Na klínku (Pole, tvar klínu, svah u cesty, půda písčitá, název se používá dosud.)

39.    Na kodrásku (Skála, lesík, nejvyšší bod u Bukovan s triangulační značkou a vodojemem, půda kamenitá, název se používá dosud.)

40.    V kozlovicích (Pole, luka, údolí, půda písčitá, luka mokrá, název se používá dosud.)

41.    V kopaninách (Pole, luka, mírný svah, půda kamenitá, luka mokrá, dosud.)

42.    Chrpů kopec (Pastvina, široká homole, písek, jelikož není nikde kámen, vypadá jako uměle navršen, název se používá dosud.)

43.    Pod krčkem (Pole, les, luka, sloučené hony JZD číslo 95, 96 a 97, po 1. 1. 1974, cesta ke Krusičanům, půda písčitá, název se používá dosud.)

44.    U kravína (Hon JZD číslo 70 a 71, podle polohy u kravína JZD, sloučené po 1. 1. 1974, severně od obce.)

45.    Za krčkem (Pole, les, luka, stará polní cesta ke Krusičanům, půda písčitá, název se používá dosud, hon JZD číslo 98, starý název.)

46.    V krčku (Pole, les, louka, stará cesta ke Krusičanům, půda písčitá, název se používá dosud.)

47.    U křížku, U křížků (Pole, rovina, půda dobrá hlinitá, dříve tu stával kámen s křížkem, název se používá dosud, název sloučených honů číslo 90 a 91, po 1. 1. 1974, dřívější název.)

48.    U kříže (Pole, mezi cestou k Poříčí a silnicí k Benešovu, půda hlinitá, na rozcestí stojí křížek, pole je hned vedle, název se používá dosud, roku 1903 dal Čeněk Vnouček postavit u rozcestí kříž, který je tam dodnes, místo tohoto pojmenování se dnes začíná vžívat název „Na souvrati“, je to 3 čísla popisná.)

49.    Na souvrati (Pole, mezi cestou k Poříčí a silnicí k Benešovu, půda hlinitá, na rozcestí stojí křížek, pole je hned vedle, název se používá dosud, roku 1903 dal Čeněk Vnouček postavit u rozcestí kříž, který je tam dodnes, také místní část, 3 čísla popisná, dnes užívaný název „U kříže“, kolem roku 1938 majitel č. p. 93 při zábavě začal říkat – Já jsem ze souvrati, dnes tento název převládá.)

50.    Pod lágry (Louky, nynější název pro louky „U Rýznerova lesíka“.)

51.    U Rýznerova lesíka (Louky, dřívější název pro louky, dnešní název „Pod lágry“.)

52.    U louží (Pole, dnes většinou zastavěno, u silnice k Týnci, půda písčitá, mezi polem a silnicí byl příkop, který neměl žádný odpad, za dešťů voda neodtékala a tvarovala velké kaluže/louže, dnes se už nepoužívá, používal se asi do roku 1935.)

53.    Panská luka (Luka, tvar obdélníku, kotlina mezi lesy, půda mokrá, někde močál, před I. světovou válkou patřila následníkovi trůnu, proto panská, název se používá dosud.)

54.    V lágru (Místní část, 2 obytné domy, tělocvična Sokola a ubytovna JAWY n. p., ve 2. světové válce zde byly ubytovny/dřevěné baráky pro příslušníky zbraní SS.)

55.    Malá mapa (Les, skoro pravidelný obraz čtverce, viditelná ze všech stran, půda písčitá, při pohledu je to jako list z atlasu/mapa, v katastru obce Buková Lhota je „Velká mapa“, do roku 1945.)

56.    Velká mapa (Les, skoro pravidelný obraz čtverce, viditelná ze všech stran, půda písčitá, při pohledu je to jako list z atlasu/mapa, v katastru obce Buková Lhota je do roku 1945, dnes se používá název „Malá mapa“.)

57.    U lůtova (Hon JZD, dřívější název.)

58.    Na lůtově (Pole, na katastrálních hranicích k Peceradům, chráněno od severu, název se používá dosud.)

59.     Za mosky (Pole, luka, u trati Vrané – Čerčany, půda hlinitá, název se používá dosud, název honu číslo 65, po 1. 1. 1974.)

60.    U močidel (Luka, dolina, půda bahnitá, zejména po deštích, název se používá dosud.)

61.    Na mazancích (Pole, rovina, nejlepší půda v obci, název se používá dosud.)

62.    V nekuřinách (Pole, luka, lesíky, kotlina a mírný svah, půda písčitá, luka mokrá, název se používá dosud.)

63.    V neckách (Pole, svah mezi lesíky, půda kamenitá, tvarem připomíná necky na prádlo.)

64.    Pod Nekuřiny (Pole, luka, lesíky, jiný název pro „V nekuřinách“, hon JZD číslo 62 a 69, po 1. 1. 1974, dřívější název.)

65.    V parku (Dříve sad, tvar trojúhelník, půda písčitá, název se používá dosud.)

66.    Na ostrovcích (Pole, mezi potůčkama, protože jsou mezi potůčkama, tak snad ostrovce/ostrůvky, název se používá dosud.)

67.     V nesvančilkách (Pole, rovina, půda hlinitá, název se používá dosud.)

68.    V pasekách (Pole, lesíky, luka, rovina otevřená k severu a západu, půda hlinitá, luka mokrá, hony JZD číslo 76, 81 a 82 sloučené po 1. 1. 1974, staré pomístní jméno, název uveden ve stabilním katastru - pole a lesíky pod „U Svárova“ a nad „Na babě“, severovýchodní část katastru.)

69.    V pasece (Místní část, postavena po roce 1925 z největší části na obecní pastvině, vzniklé po vykácení lesa, obyvatelé byli chudí nádeníci, kteří na lepší neměli.)

70.    U podhajskeho (Pole, lesíky, poblíž rybníka podhajského, svah, název se používá dosud.)

71.    Podhájský (Rybník, název se používá dosud, leží jižně od Pecerad.)

72.     Na příkopech (Pole, u silnice Benešov – Týnec, půda hlinitá, název se používá dosud, část zastavěna obytnými domy a kravínem bývalého JZD.)

73.    Na přídolí (Pole, přiléhají k zahradám, tvar pravidelný čtyřúhelník, půda písčitá, název se používá dosud.)

74.    Na prostředním (Pole, rovina, půda hlinitá, nalézá se uprostřed honů, dříve, název se používal asi do roku 1948.)

75.    Pod silnicí (Pole, jižní svah pod silnicí k Týnci, půda písčitá, název se používá dosud.)

76.    V rybníčkách (Pole, les, luka, tekoucí potok s okolím, půda písčitá, bahnitá luka, v minulém století zde byl rybníček, jeho hráz je ještě znatelná, název se používá dosud.)

77.    U remízu (Hon JZD, dřívější název.)

78.    Ve skalkách (Pole, půda kamenitá s několika skalkami, název se používal do roku 1945, název se používá dosud.)

79.    Na schořovce (Skála, pastvina, kousek pole, nad bývalou cestou do Pecerad, půda kamenitá, název se používá dosud.)

80.    Vápenka (Pole, severně od obce, západně od silnice do Pecerad, leží těsně za obcí.)

81.    U silnice (Pole, půda hlinitá, dříve, název se používal asi do roku 1948.)

82.    Srbínov (Les, části se říká „Vlčí jáma“, název se používá dosud.)

83.    Vlčí jáma (Les, část lesa „Srbínov.)

84.    Za struhy (Pole, mírný svah, půda písčitá, název se používá dosud.)

85.    Ve struhách (Luka, protáhlá roklina, půda močálovitá, při větší vodě pod vodou, název se používá dosud.)

86.    U Srbínova (Hon JZD, dřívější název.)

87.    U Svárova (Pole, přiléhá k rybníku Svárov, půda hlinito – písčitá, dosud, sloučený hon JZD od roku 1974, čísla 78, 79 a 80; dle stabilního katastru - lesík a pole nejsevernější část katastru u Poříčí/Porzicz, v koutu cest na Poříčí a Hvozdec.)

88.     Svárov (Rybník, leží západně od Poříčí, název se používá dosud.)

89.    Za Šibernou (Pole, les, svah nad silnicí k Týnci, půda kamenitá, název se používá dosud, tak se říká místu u pole číslo 2174, název sloučených honů číslo 109 a 110 po 1. 1. 1974.)

90.     Ve svárově (Hon JZD, jméno převzato z dřívějška.)

91.     Na špalíčkách (Pole, na svahu, půda hlinito – písčitá, dvě terasovitě nad sebou položená pole, takže to vypadalo jako by byla vypodložena špalíky, název se používal do roku 1945.)

92.    Na širokých (Pole, rovina, půda hlinitá, široké parcely, název se používal až do asi roku 1948.)

93.    Na troubovce (Pole, dnes část zastavěna, leží mezi cestou k Brodcům a silnicí k Peceradům, půda hlinitá, název se používal do roku 1945, dříve užívaný název „Na vápenkách“.).)

94.    Taranka (Les, leží vedle hájenky stejného jména, leží severně u cesty z Bukovan do Týnce nad Sázavou, název se používá dosud.)

95.    Taranka, Taranská fořtovna (Usedlost, hájenka, název odvozen od části lesa.)

96.    Taranská fořtovna, Taranka (Hájenka, vpravo od cesty Bukovany Teinitz.; název uveden ve stabilním katastru.)

97.    Na vápenkách (Pole, pastviny, přilehlé k osadě, půda písčitá, název se používá dosud, loučený hon číslo 59, po 1. 1. 1974, původně stavební parcely, dnes 3 čísla popisná, říkalo se „Na troubovce“, v roce 1936 obec pastvinu rozdělila na 4 díly, dnes jsou tu 3 čísla popisná a jedna chata; dle stabilního katastru - pole severně u cesty Bukovany – Teinitz, před lesem s „Taranskou fořtovnou“.)

98.    Na úzkých (Pole, rovina, půda hlinitá, jsou to úzké parcely, dříve, název se používal do roku 1948.)

99.    Na vavrovkách, Na Vavrovkách (Pole, les, louka, od silnice Benešov – Týnec až ke vsi, půda písčitá, dosud, hon JZD, dřívější název převzat; název uveden ve stabilním katastru - pole jižně od Bukovan, směrem k Úročnici, vlevo od cesty Bukovany – Úročnice.)

100. Na Vohradě (Pole, přiléhá těsně ke vsi, půda hlinitá, jméno dnes jen málo užívané.)

101. U větrosky (Pole, u bývalé cesty k Větrovu, půda hlinitá, název se používal dříve, asi do roku 1948.)

102. Na vejrovně (Pole, nad tratí, půda písčitá se skalkami.)

103. Ve vrbicích (Hon JZD číslo 106, dřívější název, po 1. 1. 1974.)

104. Na vránově (Pole, nad tratí Vrané – Čerčany, půda písčitá, název se používal asi do 1949.)

105. U Vrbovky (Pole, louka, lesík, svah, půda hlinitá, název se používá dosud.)

106. Na vrbovce (Hon JZD, dřívější název.)

107. Na vrbicích (Pole, luka, svah, půda hlinito – písčitá, dosud; název uveden ve stabilním katastru - pole a louky lesíky jižně a jihozápadně od Bukovan, vpravo od cesty Bukovany – Úročnice, až k lesu Srbínov.)

108. Pod vrchy (Hon JZD, název sloučených honů číslo 103 a 104, po 1. 1. 1974, dřívější název.)

109. Na vrchách (Skála, pastvina, nyní vysázeno lesem, velmi protáhlý pás, půda kamenitá, název se používá dosud.)

110. Za vrchy (Hon JZD, název sloučených honů číslo 99, 100, 101, 102, po 1. 1. 1974, dřívější název.)

111. Pod vrchy (Pole, svah, půda písčitá, dosud; název uveden ve stabilním katastru - pole jihovýchodně od lesa Srbínov, vpravo a vlevo od cesty z Bukovan do Krusičan/Krusiczan, jižně od odbočky z této cesty do lesa Srbínov.)

112. Ve Vyšehradě (Nejvyšší část obce.)

113. Pode vsí (Pole, luka, půda písčitá, luka mokrá až bahnitá, název se používá dosud.)

114. Na závsích (Místní část, číslo popisné 57 bylo původně obecní bouda, jejím nájemcem byl František Šípek, který kolem roku 1900 dostal za vsí parcelu a domek na ní postavený dostal č. p. 57 jako zrušená bouda.)

115. Za zahrady (Zahrady, tvar čtyřúhelník, přiléhají k zahradám, půda písčitá, název se používá dosud, dříve pole, nyní od roku 1945 většinou zahrady, půda hlinitá, název se používal do roku 1945.)

116. Na žlabech (Pole, podél cesty k Poříčí, půda hlinitá, název se používá dosud, hon JZD, dřívější název.)

117. U Srbínova dole (Pole, svah přilehlý k lesu, půda písčitá, název se používá dosud.)

118. U velkého Babince, U Babince (Luka, pole, lesíky, mírná kotlina, půda hlinitá, název se používal do roku 1945.)

119. U malého Babince (Pole, lesíky, mírný svah, půda hlinitá, do roku 1945, dnes se používá pouze „U Babince“.)

120. U Vlčí jámy (Název části lesa Srbínov, ještě je dnes znát jáma, kam pravděpodobně chytali vlky.)

121. U velkého háje (Pole, jižní svah, chráněno od západu lesem, půda kamenitá, název se používá dosud, hon JZD, dřívější název.)

122. U Ryzneroveho lesíka (Pole, luka, svah a proláklina, půda kamenitá, luka bahnitá, dříve zde byl Ryznerů les, v okupaci, v době trvání cvičiště po vystěhování Bukovan zde měli jednotky SS ubikace/lágr.)

123. U Kohoutoveho lesíka (Lesík, pole, mezi starou a novou silnicí, půda písčitá, název se používá dosud.)

124. Pod velkým kanálem (Pole, půda písčitá, pod silnicí vede kanál, pole k silnici přiléhá, název se používal dříve, asi do roku 1938.)

125. Za malejma stráněma (Pole, luka, tvar obdélník, otevřená rovina, půda hlinitá, luka mokrá, název se používá dosud, hon JZD, starý název.)

126. Pod malejma stráněma (Pole, svah obrácený k jihu, název se používá dosud, hon JZD číslo 66, po 1. 1. 1974.)

127. U Srbínova nahoře (Pole, svah přilehlý k lesu, půda písčitá, název se používá dosud.)

128. Za velkýma stráněma (Pole, otevřená rovina, půda jílovitá, název se používá dosud.)

129.  Pod velkejma stráněma (Pole, svah, půda kamenitá, název se používá dosud, sloučené hony číslo 83 a 84, po 1. 1. 1974.)

130.  Na velkejch stráních (Pastvina, dnes les, protáhlý pás, půda kamenitá, název se používá dosud.)

131. Na malejch stráních (Pastviny, skála, porostlé stromy, dlouhý úzký pás, název se používá dosud.)

132. Mezi lesy na vavrovkách (Pole, půda kamenitá, název se používal dříve, do roku 1945.)

133. V dolých (Pole, jižně u cesty Bukovany – Teinitz, před lesem s „Taranskou fořtovnou“; název uveden ve stabilním katastru.)

134. V Hrovku (Pole, leží severně od Bukovan, v cípu cest do Pecerad/Petzerad a Poříčí, vpravo od cesty z Bukovan do Pecerad, vlevo od cesty z Bukovan do Poříčí nad Sázavou; název uveden ve stabilním katastru.)

135. Na babě – (Pole a lesík, leží vpravo za poli „Za Chářovkou“; název uveden ve stabilním katastru.)

136. Paseky (Pole, leží vpravo od cesty z Bukovan do Poříčí nad Sázavou, před křížením cesty se „Svárovským potokem“.) 

137. Za hrbama (Pole a lesy, leží mezi jižní a severní cestou z Bukové Lhoty do Poříčí, severozápadně od „Podelhotského mlejna“; název uveden ve stabilním katastru.)

138. Podelhotský mlejn, Podellhotskej mlejn (Mlýn na Konopišťském potoce, východní část katastru, u katastru obcí Mrač/Mracz a Poříčí; název uveden ve stabilním katastru.)

139. Na Březině (Les a pole vpravo od cesty Bukovany – Úročnice/Aurocznitz, les i vlevo, les sousedí s poli „Za Vrchy“; název uveden ve stabilním katastru.

140. Na Bučinách (Pole a les, leží vpravo od cesty z Bukovan na Chlístov, přes cestu pole „Za Chářovkou“; název uveden ve stabilním katastru.)

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář