Jdi na obsah Jdi na menu
 


Buková Lhota a okolí - pomístní jména

16. 9. 2013

Buková Lhota

Použito kartotéčních lístků zpracovaných Antonínem Vašákem, z Bukové Lhoty v roce 1971 a poskytnutých k nahlédnutí Masarykovým ústavem a Archivem Akademie věd ČR.  Dále pak vyprávění obyvatel obce Úročnice – Jan Havelka, Úročnice č. p. 5, Marie Havelková, Úročnice č. p. 18, Otto Stojánek, Úročnice č. p. 22, Josef a Marie Velíškovi, Úročnice č. p. 9.

 

Názvy vyhledány i v mapách, stabilním katastru, katastrální mapě a v literatuře.

 

Ve stabilním katastru zahrnuje katastr Bukovan i dnešní katastr osady Úročnice, do nějž patří i osady Buková Lhota a Vidlákova Lhota a samota Brejlovka.

 

1.     U kříže (Pozemky, v obci ve špičce na rozcestí jsou 3 lípy a býval tam kříž, nyní je tam opět, nedaleko je fotbalové hřiště a prodejna smíšeného zboží.)

2.     U kříže (Pole, rovina, trojúhelníkový tvar, půda hlinitá, název se používá dosud.)

3.     V jezírku (Pole, obdélníkový tvar, rovina, půda hlinitá, název se používá dosud.)

4.     Na židáku (Pole, dle pověsti tu býval židovský hřbitov.)

5.     Na vrchách (Pole, mírný svah, půda hlinitá, název se používá dosud.)

6.     Za špejcharem (Louka, na svahu, uprostřed rybníček, půda hlinitá, je tam budova na obilí, název se používá dosud.)

7.     Na Špálovom kopci, Na sajrajtě (Chatová osada, je tam 12 chat na příkrém kopci, zvaném po bývalém majiteli rolníku p. Špálovi, chataři dali název „Na sajrajtě“.)

8.      Za dvorem na klínku (Pole, tvaru klínu, mírný svah, půda hlinito – písčitá, název se používá odedávna.)

9.     Na Chlupovom pod rybníky (Pole, na svahu, půda hlinito – písčitá, název podle majitele „U Chalupů“, správně „U Havelků“, název se používá odedávna.)

10.                        V Babě (Pole, tvar obdélníka, mírný sklon, půda hlinito – písčitá, jak jméno vzniklo, neví se, název se používá odedávna, také název pro les.)

11.                        Pod Agátím (Pole, svah, půda hlinitá, pole leží pod akátovým lesem, název se používá odedávna.)

12.                        V Agátí, V remízku (Les, tvaru obdélníka, na svahu, vyvýšený kopec po obou stranách mezi hřebeny, název se používá odedávna, název podle toho, že tam rostou akátové stromy.)

13.                        Za baráky (Pole, mírný sklon, půda hlinitá, název se používá odedávna.)

14.                        U boudy (Pole, na svahu, půda hlinito-písčitá, název se používá dosud, byla tam bouda na nářadí při sondování bonity půdy, na mapě je zřetelná dlouhá skála.)

15.                        Za boudou (Pole, svah, název se používá dosud.)

16.                         Za Baťhovi (Pole, mírný sklon, název podle pole, které leží za usedlostí rolníka p. Baťhy, název se používá odedávna.)

17.                        Na bučinách (Pole, louky, rovina, půda hlinitá, název se používá dosud.)

18.                        U Brejlovky (Místní část obce, u hospodářství, kde byl v roce 1803 majitelem p. Brejla, název se používá dosud, také název „Brilovka“, ve staré matrice je i název „Bučina“.)

19.                         Za dolíky (Dříve louky, dnes pole, tvar obdélníku, půda hlinitá, mokrá, název se používá odedávna.)

20.                        V čihadle (Les, nepravidelný obdélník, příkrý svah, půda písčitá, skalnatý, prý se tam číhalo na ptáky či lesní zvěř, název se používá dosud.)

21.                        Na Bukovský (Pole, svah, půda hlinito-písčitá, název se používá dosud.)

22.                        U důla, Na drůbežárně (Pole, rovina, půda hlinitá, dosud, dnes „Na drůbežárně“, pod polem je strouha, kde teče slabý potůček, za okupace zde postavili Němci 26 domků pro chov slepic, dnes je jich 12 a říká se „Drůbežárna“.)

23.                         U Hanzáka (Místní část, domek 100 m od mlýna, býval tam hajný jménem. Hanzák, od státu pak později koupil Pražák.)

24.                        Hanzákovo pole (Pole, mírný svah, půda hlinito-písčitá, podle hájenky, název se používá dosud.)

25.                        Za dvorem (Pole, tvar čtverce, rovina, půda hlinitá, název se používá dosud.)

26.                        Na homoli (Dříve polo zastavěná plocha, tvar obdélník, půda písčitá, stojí tu 2 domky a hřiště je tu, název se používá odedávna.)

27.                        Nad Hanzákem (Pole, tvar nepravidelný, půda hlinitá, nad hájenkou, kterou obýval hajný p. Hanzák, název se používá odedávna.)

28.                        U Hanzáka (Hájenka, na svahu, podle posledního obyvatele, lesního dělníka, dříve hajného, p. Hanzáka, název se používá odedávna.)

29.                        Mezi hřebeny (Pole, tvar obdélníku, obou stran kopce, mezi nimi pole, svah, leží u „Bukovanské skály“ vyvýšený bod, část v katastru obce „Bukovany“, název se používá odedávna.)

30.                        Na hřebeně (Pole, tvar nepravidelný obdélník, na svahu, půda písčitá, název podle polohy, leží na vyvýšenině „Na hřebeni“, název se používá odedávna.)

31.                        Za Houdkovi (Pole, mírný sklon, název podle polohy, pole leží za usedlostí majitele rolníka p. Houdka, název se používá odedávna.)

32.                        Za Chářovkou (Pole, hon ČSSS podle mapy, jinak traktoristi a zemědělští zaměstnanci nazývají postaru, název podle polohy, pole leží za „Chářovkou“.)

33.                         Pod mapou (Pole, tvar obdélníka, mírný svah, půda hlinito-písčitá, název se používá odedávna.)

34.                        V mapě (Les, tvar obdélník, svah, vznik názvu neznán, název se používá odedávna.)

35.                        V lucikách (Pole, louky, rovina, tvar nepravidelný čtverec, půda hlinitá, mokré, název se používá odedávna.)

36.                        V novině (Pole, mírný svah, půda hlinitá, pole dal doživotně užívat V. Vašák nějakému Františkovi, po jeho smrti se pole opět zpět vrátilo V. Vašákovi, tak po letech to byla novina znovu užívat (?), název se používá odedávna.)

37.                        V mračnom dolci (Pole, mírný svah, půda hlinitá, název se používá odedávna,)

38.                        U mapy (Pole, svah, půda hlinitá, vedle lesa zvaného „V mapě“, název se používá odedávna.)

39.                        Na place (Pole, mírný svah, půda hlinito-písčitá, bývalé vojenské cvičiště, do roku 1955, cvičiště zřízeno za Rakouska-Uherska, po válce tam bylo fotbalové hřiště, hráli na něm i kluci z úročnice, název podle polohy „Na place“, tedy na rovině, nyní se pole obdělává, okolo něj vede silnice do Bukové Lhoty, je to odbočka vpravo ze silnice Chlístov – Bukovany, před „Brejlovkou“.)

40.                        V remízu (Les, jiný název pro les „V Agátí“.)

41.                        Podélhoty (Místní část, býval tam mlýn s názvem „Podéllhotský mlejn“, leží pod osadou Vidlákovou Lhotou, dnes zbořeniště u „Konopišťského potoka“, název se používá dosud.)

42.                        Ve smrčí (Les, tvar obdélníku, příkrý svah, půda hlinitá, název podle stromů v lese, název se používá odedávna.)

43.                        Pod silnicí (Pole, na svahu, půda písčitá, název se používá od roku 1888.)

44.                        Na sajrajtě, Na Špálovom kopci (Chatová osada, je tam 12 chat na příkrém kopci, zvaném po bývalém majiteli rolníku p. Špálovi, dnes chataři dali název „Na sajrajtě“.)

45.                        Pod smrčím, Pod smrčim (Pole, les, mírný sklon, půda hlinitá, název podle polohy, pod smrkovým lesem, název se používá odedávna.)

46.                        Nad smrčím, Na šenkýřce (Pole, tvar nepravidelného obdélníku, mírný svah, půda hlinito-písčitá, název podle toho, že pole je po celé délce nad smrkovým lesem, název se používá odedávna, dřívější název pro „Na šenkýřce“.)

47.                        Na Stejskalce (Pole, mírný sklon, půda hlinitá, odedávna, bývala tam špatná úroda, tak si každý postejskal.)

48.                        U smrčku (Pole, tvar obdélník, mírný sklon, půda hlinito-písčitá, býval tam smrček, název se používal do roku 1940.)

49.                        U Stránského (Místní část, rolník p. Stránský měl chalupu na příkrém svahu nad rybníkem.)

50.                        Ve svančilkách (Louky, více rovina, nepatrný sklon, půda hlinitá, výborná, název se používá odedávna.)

51.                        Ve Svančilkách (Pole, tvar čtverec, rovina, půda hlinito-písčitá, jak vzniklo jména „Svančilky“ neznám.)

52.                        U Stránského (Pole, tvar čtverec, mírný sklon, půda hlinito-písčitá, název podle majitele rolníka p. Stránského, název se používá odedávna.)

53.                        Za Špálovi (Pole, mírný svah, půda hlinitá, leží za Špálovou stodolou, název se používá odedávna.)

54.                        Na šenkýřce, Nad smrčím (Pole, rovina a svah, také místní část, půda hlinitá, název se používá od nepaměti, měl jej v držení šenkýř z Vidlákovy Lhoty, hostinský p. Páša do roku 1968, pak ČSSS, dříve se používal název „Nad smrčím“.)

55.                        Na Pášovce (Hostinec, název dle majitelů rodiny Pášových.)

56.                        Na Žižkově (Pole, tvar nepravidelný obdélník, uprostřed vyšší pahorek, svahovitá, hlinito-písčitá půda, prý tam tábořil Žižka, když táhl z Benešova ku Praze, název se používá dosud.)

57.                         Na židáku (Pole, louka, tvar čtverec, mírný sklon, půda špatná, název se používá odedávna.)

58.                        Na žlábkách (Pole, příkrý svah, půda hlinitá, močály, název se používá odedávna.)

59.                        Na žlabě (Pole, tvar čtverce, rovina, půda hlinitá, název se používá dosud.)

60.                        Na březině na dlouhejch (Pole, mírný svah, půda hlinito-písčitá, název se používá odedávna.)

61.                        Za baráky Baťhovi a Houdkovi (Místní část, za domky, majitelů rolníků p. Baťhy a p. Houdka, s hospodářskými budovami jsou pole.)

62.                        U štěpový áleje (Pole, tvar obdélníku, půda hlinitá, název se používá dosud.)

63.                        Na bučinách nad cestou (Pole, mírný svah, půda hlinito-písčitá, název se používá dosud.)

64.                        Na březině nahoře (Pole, tvar obdélník, mírný svah, půda hlinito-písčitá, název podle polohy u blízkého březového lesíka, název podle polohy u blízkého březového lesíka, název se používá dosud.)

65.                        Na krajní březině (Pole, tvar obdélníku, rovina, půda hlinitá, název podle polohy u blízkého březového lesíka, název se používá dosud.)

66.                        V dílcích na dlouhejch (Pole, tvar čtverec, mírný svah, půda hlinito-písčitá, název se používá odedávna.)

67.                        U cesty do svančilek (Pole, louky, mírný sklon, půda hlinito-písčitá, vznik „Svančilky“ neznám, název se používá odedávna.)

68.                        Na bučinách pod cestou (Pole, mírný svah, půda hlinito-písčitá, název se používá dosud.)

69.                        Za hrby dílečky (Pole, tvar obdélníku, rovina, půda hlinito-písčitá, název se používá dosud.)

70.                        Za dílečky nad cestou (Pole, rovina, tvar obdélníku, půda hlinito-písčitá, název se používá dosud.)

71.                        V dílích dílečky (Pole, rovina, půda hlinitá, název se používá odedávna.)

72.                        V mračnom dolci (Daleko ode vsi za lesy a údolí, nikam žádný rozhled.)

73.                        U trní dílečky (Pole, tvar čtverec, rovina, rostou tam trnky, název se používá odedávna.)

74.                        U křížku dílečky (Pole, tvar obdélníku, rovina, půda hlinitá, název se používá dosud.)

75.                        Za hrby dlouhé (Pole, tvar obdélníku, mírný svah, půda hlinitá, název se používá dosud.)

76.                        Za dolíky pod cestou (Pole, svah, půda hlinito-písčitá, název se používá odedávna.)

77.                        Za dolíky nad cestou (Pole, tvar nepravidelný, svah, název se používá odedávna.)

78.                        Zadní hřeben (Les, tvar obdélníku, příkrý svah, půda písčito-kamenitá, název se používá odedávna.)

79.                        Přední hřeben (Lesy, mírný sklon, půda hlinito-kamenitá, název se používá odedávna.)

80.                        Za hrby u trní (Pole, tvar trojúhelníku, rovina, půda písčitá, název se používá dosud.)

81.                        U hřebena pod věží (Pole, rovina, půda hlinito-písčitá, odedávna, na hřebenu stojí triangulační věž.)

82.                        U hřebena vedle louky (Pole, tvar obdélníku, svah, název se používá odedávna.)

83.                        Na Chalupovom pod rybníky (Pole, na svahu, půda hlinito-písčitá, název podle majitele „U Chalupů“, správně „U Havelků“, název se používá odedávna.)

84.                        U Kohoutové louky (Pole, tvar obdélníku, mírný sklon, půda hlinito-písčitá, patřil rolníkovi p. Kohoutovi, do převzetí ČSSS.)

85.                        V podél Lhotách (Bývalý mlýn, podlouhlá stavba, kopcovitá krajina v okolí, půda špatná, mlýn s názvem „Podéllhotský mlejn“ byl pod osadou Vidlákova Lhota u Konopišťského potoka, proto název „Podéllhoty“.)

86.                        Na Kovářovejch polích (Pole, tvar kosočtverce, mírný svah, půda hlinito-písčitá, odedávna, pole obdělávali kováři, kteří měli pronajatou obecní kovárnu a pole k ní patřící.)

87.                        U Bukovanský skály (Pole, tvar obdélníku, mírný svah, název se používá odedávna.)

88.                        Pod Stránským polem (Lesy, svah, půda hlinitá, rolník p. Stránský měl chalupu na stráni, název se používá odedávna.)

89.                        U Heřmanových polích (Pole, rovina, půda hlinitá, měl tam pole také rolník p. Heřman, do převzetí ČSSS.)

90.                        Obecní rybník ve vsi (Rybník, tvar obdélníku, uprostřed vsi, dnes vedle něj stojí hasičská zbrojnice, název se používá odedávna.)

91.                        Na velkých polích (Pole, tvar obdélníku, mírný svah, půda hlinitá, podle rozlohy polí, název se používá odedávna.)

92.                        Na žlabech pod rybníky (Louky, mírný svah, půda hlinitá, močál, název podle polohy, název se používá odedávna.)

93.                        Ze vsi od rybníka (Louky, mírný svah, půda hlinitá, mokrá, louky leží pod rybníky, název se používá odedávna.)

94.                        Za zahrady za vsí (Pole, tvar obdélníku, rovina, půda hlinitá, název se používá dosud.)

95.                        U trní u cesty (Pole, tvar čtverce, sklon, půda hlinito-písčitá, na mezi u cesty rostly trnky/trní, název se používá dosud.)

96.                        Špálovo u cesty do Poříčí (Pole, půda písčitá, mírný svah, název podle polohy a podle majitele pole rolníka p. Špály, název se používá odedávna.)

97.                        Za hůrkou (Pole, leží východně od Bukovan, vpravo od cesty Bukovany – Chlístov, před „Brejlovkou/Brilovkou“, název uveden již ve stabilním katastru.)

98.                        Za Chářovkou (Pole, leží v cípu cest z Bukovan do Poříčí a na Chlístov, až k Bukové Lhotě, název uveden již ve stabilním katastru.)

99.                        Na babě (Pole a lesík, leží vpravo za poli „Za Chářovkou“, název uveden již ve stabilním katastru.)

100.                  Za hrbama Pole a lesy, leží mezi jižní a severní cestou z Bukové Lhoty do Poříčí, severozápadně od „Podelhotského mlejna“, název uveden již ve stabilním katastru.)

101.                  Podelhotský mlejn, Podellhotskej mlejn (Mlýn, leží na „Konopišťském potoce“, východní část katastru, u katastru obcí Mrač/Mracz a Poříčí, název uveden již ve stabilním katastru.)

102.                  Na Bučinách (Pole a les, leží vpravo od cesty z Bukovan na Chlístov, přes cestu je pole „Za Chářovkou“, název uveden již ve stabilním katastru.)

103.                  K Chlístovu za vozovou cestou (Pole a louky, leží jižně pod obcemi Buková Lhota/Bukovalhotta a Vidlákova Lhota/Vidlakovalhotta, východně od samoty Brejlovka/Brilovka, název uveden již ve stabilním katastru.)

104.                  Brejlovka, Brilovka (Samota, leží vpravo od cesty Bukovan na Chlístov, u odbočky této cesty do Bukové Lhoty, název uveden již ve stabilním katastru.)

105.                  Konopišťský potok (Potok, protéká „Zámeckým rybníkem“ v Konopišti a v Poříčí nad Sázavou se vlévá do řeky Sázavy, teče východně od obce Buková Lhota, název uveden již ve stabilním katastru.)

106.                  Buková (Potok, pramení východně od Bukové Lhoty, protéká rybníkem „Obecní rybník na návsi“, zleva vtéká do „Konopišťský potok“

107.                  Svárovský potok (Potok, pramení v lesíku „Kasárna“, protéká rybníkem „Svárov“, osadou hvozdec a vlévá se do řeky Sázavy.)

108.                  Kasárna, Na kasárně (Les, leží v okolí bývalých vojenských raketových kasáren u Bukovan a Bukové Lhoty, východně od „Za Chářovkou“ a severně od „Na Babě“.)

109.                  Pernáty (Les, leží východně od Vidlákové Lhoty, přes „Konopišťský potok“, v okolí jsou chaty.)

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Na židáku

(Matěj, 21. 9. 2021 20:20)

Chtěl bych se zeptat, jestli nevíte něco víc o tom poli Na židáku