Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bedrč a okolí - pomístní jména

8. 9. 2013

Bedrč

Použito vyprávění obyvatel obce Úročnice – Jan Havelka, Úročnice č. p. 5, Marie Havelková, Úročnice č. p. 18, Otto Stojánek, Úročnice č. p. 22, Josef a Marie Velíškovi, Úročnice č. p. 9.

Také použito jmen z map, např. turistických, katastrálních, stabilního katastru.

 

1.        Pololány (Pole, leží v zatáčce silnice Soběhrdy – Mrač, severně od rybníka Řehta.)

2.        Řehta (Rybník, nachází se severovýchodně od obce, dnes je u něj autocamp/rekreační středisko.)

3.        Řehta (Potok, protéká obcí, pramení v rybníčku východně od obce Soběhrdy, v obci se vlévá do „Okrouhlický potok“.

4.        U Řechty (Pole a louky, leží severně od Bedrče, východně od cesty z Bedrče do Soběhrd, až k jejich katastru; název je uveden ve stabilním katastru.)

5.        Na Starých polích (Vrch, leží východně od obce, severně od silnice Bedrč – Petroupim.)

6.        Na Starých polích (Pole, leží východně od obce, severně od cesty z Bedrče do Petroupimi až ke katastru Soběhrd; název je uveden ve stabilním katastru.)

7.        Okrouhlický potok, Střížkovský potok (Potok, protéká obcí a za ní se vlévá zprava do „Benešovského potoka“, turistická mapa uvádí „Okrouhlický potok“, katastrální mapa uvádí „Střížkovský potok“.)

8.        Střížkovský potok, Okrouhlický potok (Potok, protéká obcí a za ní se vlévá zprava do „Benešovského potoka“, turistická mapa uvádí „Okrouhlický potok“, katastrální mapa uvádí „Střížkovský potok“.)

9.        Špitálsko (Pole, leží jižně od obce a také jižně od pole „Nad křížem“.)

10.     U Kříže (Pole, leží jižně pod „Špitálsko“.)

11.     Kavčí hora (Pole, leží jižně od pole „U Kříže“.)

12.     Kozmáč, Kozmač/Kozmatz (Vrch, les, leží jižně od pole „U Kříže“, vlevo od pole „Špitálsko“.)

13.     Kozmač/Kozmatz (Samota, stojí v lese „Na podhájí“, č. p. 25; název je uveden ve stabilním katastru.)

14.      Baba (Potok, pramení v „Dolní Tužinka“, do potoka „Benešovský potok“ se vlévá zleva severně od samoty „Baba“.)

15.     Baba (Samota, leží vpravo silnice z Benešova do Bedrče, asi uprostřed, jižně od „Benešovský potok“.)

16.      U Řehty (Pole, leží východně od rybníka „Řehta“, severně od obce.)

17.      Pod křížem (Pole, leží jižně od obce, západně od pole „Nad křížem“.)

18.      Nad křížem (Pole, louky, leží jižně od obce, východně od pole „Pod křížem“, východně i západně od cesty z Bedrče do Dlouhých polí; název je uveden ve stabilním katastru.)

19.     Na Podhájí (Les, jižně od obce, jižně pod „Pod Křížem“, v jižním cípu katastru, až ke katastru Dlouhé Pole/Langfeld; název je uveden ve stabilním katastru.)

20.      Rokotina (Pole, leží jižně od „Na Starých polích“, vpravo od silnice do Petroupimi.)

21.      Na Berance (Vrch, stojí severně od Žíňan, severovýchodně od Žíňánek, 350,9 m n. m.)

22.      Zátiší (Pole, leží severně od Žíňánek.)

23.     Pod Tužinkou (Les, pole a louky, leží v nejsevernější části katastru Bedrče, západně od „Konopišťský potok“, západně od Bedrče; název je uveden ve stabilním katastru.)

24.     Tužinka (Les, leží v nejsevernější části katastru Bedrče, západně od „Konopišťský potok“, západně od Bedrče; název je uveden ve stabilním katastru.)

25.     Pod Rokolmí (Pole, leží východně od obce, pod cestou do Petroupimi; název je uveden ve stabilním katastru.)

26.     Na Špitálsku (Pole, lesíky a louky, leží v jižním cípu katastru, až ke katastru Dlouhé Pole/Langfeld; název je uveden ve stabilním katastru.)

27.     Na sekerách, Přední sekera, Zadní sekera (Pole a na severním okraji louky, hranicí byla přibližně polní cesta č. kat. 3446, území ohraničené na západní straně bývalou „Bedrčskou cestou“ č. kat. 3443, na jižní straně částí okresní silnice Benešov – Bedrč a dále „benešovským potokem“ č. kat. 3479, podle tvaru několika pozemků, jež se podobají sekerám, dostaly pojmenování všechny pozemky v těchto končinách, od nepaměti až dosud.)

28.     U Baby (Role a louky, území mezi „Benešovským potokem“ č. kat. 3479 od jeho průtoku pod silnicí na straně západně od okresní silnicí bedrčskou na straně východní až na konopišťsko – bedrčskou katastrální hranici, stejně se označovala část pozemků vpravo od bedrčské silnice, jež přiléhaly klesu, podle blízkého lesa zvaného „Baba“ ležícího na pravé straně bedrčské silnice, od nepaměti až dosud.)

29.     Bedrčská cesta (Polní cesta, bylo označení pro dnešní polní cestu č. kat. 3443 odbočující „U křížku“ z bedrčské silnice, dále vedla „Předními i zadními sekerami“ a v blízkosti Bedrče přecházela vyztuženým brodem „Benešovský potoků, bylo to dříve jediné přímé spojení Benešova tímto směrem na Sázavu a dále na Kolín, než byla vybudována dnešní bedrčská silnice, pojmenování upadá v zapomenutí a běžně se spíše používá označení „Cesta na Sekera“.)

30.     Na kavčíně (Pole, pozemky ležící vpravo bedrčské silnice, tedy směrem východním od podkostelního mlýna s velmi členitým a homolovitým terénem, svažují se mírně směrem východním, kde končí v úvalu, na straně západní mají s výjimkou jednoho pozemku strmé stráně nad „benešovským potokem“, v divokých a křovinatých porostech tu měly hnízdo vrány a kavky, od nepaměti, dosud.)

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář