Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis č. 22 z jednání ze dne 5. dubna 2008

20. 4. 2008

Zápis č. 22 z jednání Komise místní samosprávy v Úročnici

ze dne 5. dubna 2008

 

Přítomni: pp. Stojánek, Kohout, MVDr. Sedlák,

 

Kontrolou zápisů z minulých jednání KMS byly zjištěny následující skutečnosti:

 

 

1. Dne 21. 3. 2008 se konalo místní jednání KMS se zástupci Městského úřadu Benešov, SÚS Benešov, TS Benešov a ZKP Kladno. Jednání bylo zaměřeno na řešení připomínek, návrhů a oprav obecních prostor v Úročnici. Z jednání byl pořízen zápis, který KMS projednala na svém jednání projednala.

 

2. Úprava vjezdu do Hajek: Bude zvětšen průtok koryta a zpevněn břeh potoka, kolem cesty budou položeny obrubníky a vozovka vyspádována. Bylo projednáno na místním šetření, viz zápis z jednání ze dne 21.3.2008. Zajistí MÚ a TS Benešov. 

 

3. Možnosti úpravy plochy před č.p. 54 odstraněním drnu a pokládkou recyklátu byly projednány na místním šetření, viz zápis z jednání ze dne 21.3.2008.

 

4. Na návsi a na cestě k Šedivým je opět navezen recyklát, který je možno použít na úpravy vjezdů z obecního pozemku. Použití recyklátu bylo projednáno na místním šetření, viz zápis z jednání ze dne 21.3.2008.

 

5. Turistická tabule s informacemi o obci a jejím okolí bude zhotovena občany Úročnice. Termín instalace: jaro 2008

 

 

Různé:

 

1. 0d 4.4. do 6.4. 2008 je přistaven kontejner na směsný domovní odpad.

 

2. KMS stále žádá spoluobčany o zapůjčení starých pohledů a fotografií obce slečně Soně Strakové, Úročnice č. 73, která z nich zhotoví digitální kopie. Tyto kopie budou použity pro publikaci a výstavu o místní historii a současnosti obce.

 

3. KMS dostala na vědomí žádost o poražení javoru mezi RD p. Koláře a p. Jílkem.

 

Další schůze KMS se koná 2. května 2008 od 19:00 hodin.

 

 

V Úročnici 4. dubna 2008 

 

zapsal MVDr.L. Sedlák 

 

 

 

předseda Oto Stojánek

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář