Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis č. 21 z jednání ze dne 29. února 2008

20. 4. 2008
Zápis č. 21 z jednání Komise místní samosprávy v Úročnici

 

ze dne 29. února 2008

 

Přítomni: pp. Stojánek, Kohout, MVDr. Sedlák, pí. Nováková

 

Kontrolou zápisů z minulých jednání KMS byly zjištěny následující skutečnosti:

 

1. Vjezd do Hajek mezi Sedlákovými a Jílkovými: Bude zvětšen průtok koryta a zpevněn břeh potoka, kolem cesty budou položeny obrubníky a vozovka vyspádována. Zajistí MÚ a TS Benešov. Termín: Jaro 2008.

 

2. TS zajistí úpravu plochy před č.p. 54 odstraněním drnu a pokládkou recyklátu. Termín: Trvá

 

3. Na návsi je stále k dispozici recyklát, který lze volně použít na opravy vjezdů z obecního pozemku.

 

4. Turistická tabule s informacemi o obci a jejím okolí bude zhotovena občany Úročnice. Termín instalace: jaro 2008

 

 

Různé:

 

1. Průběžné sekání trávy budou zajišťovat dva zájemci z řad spoluobčanů, se kterými bude sepsána dohoda o provedení práce

 

2. Úklid klubovny bude zajišťován na základě dohody o provedení práce. Do konce měsíce bude vyřešen vstup k elektrickému rozvaděči v knihovně, který je společný i pro klubovnu SDH

 

3. K výročí SDH bude vymalována hasičská zbrojnice, natřena vrata, osazena nová tabule, proběhnou opravy vnitřních i venkovních zdí.

 

4. Před Velikonocemi bude na návsi instalován velkokapacitní kontejner na sběr odpadu.

 

5. KMS žádá spoluobčany o zapůjčení starých pohledů a fotografií obce slečně Soně Strakové, Úročnice č. 73, která z nich zhotoví digitální kopie.

 

6. KMS navrhuje zveřejňovat zápisy ze zasedání na internetových stránkách www.urocnice.eu.

 

7. Na výzvu KMS o připomínky a návrhy na opravy a úpravy prostor obce nikdo nereagoval, proto KMS pozve v týdnu od 10.3. 2008 zástupce MÚ Benešov, Technických služeb, Správy silnic a dalších zainteresovaných organizací pro projednání následujících akcí:

 

a) Vyčištění příkopů v celém katastru obce

 

b) Úprava břehu potoka podél silnice proti Žížalovým, osazení tohoto úseku silnice patníky, vyčištění potoka v prostoru propustku a silničního můstku, oprava a vyčištění jeho okolí – zároveň s opravou cesty do Hajek

 

c) Oprava přepadu a vyčištění rybníčku na návsi

 

d) Oprava propadlého kanálu a zvýšeného prahu v silnici na návsi u p. Petra Burdy

 

e) Oprava cesty k Šedivým

 

f) Oprava chodníků v celé obci, výhledově převést chodníky ze Správy silnic na obec

 

g) Doplnění třešňové aleje podle silnice mezi Úročnicí a Chlístovem

 

h) Oprava ústředny veřejného rozhlasu

 

i) Parková úprava v prostoru návsi před Breburdovými

 

j) Instalace kontejneru na papír

 

Další schůze KMS se koná 4. dubna 2008 od 19:00 hodin.

 

 

V Úročnici 29. února 2008 

 

zapsal MVDr.L. Sedlák 

 

 

 

předseda Oto Stojánek

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář