Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis č. 20 z jednání ze dne 18. ledna 2008

20. 4. 2008
Zápis č. 20 z jednání Komise místní samosprávy v Úročnici

 

ze dne 18. ledna 2008

 

Přítomni: pp. Stojánek, Kohout, MVDr. Sedlák, pí. Nováková

 

Kontrolou zápisů z minulých jednání KMS byly zjištěny následující skutečnosti:

 

1. Příkopy nad vsí směrem ke Chlístovu byly vyčištěny v průběhu měsíce prosinec 2007.

 

2. Vjezd do Hajek mezi Sedlákovými a Jílkovými: Bude zvětšen průtok koryta a zpevněn břeh, kolem cesty budou položeny obrubníky a vozovka vyspádována. Zajistí MÚ a TS Benešov. Termín: Bude začleněno do plánu pro rok 2008.

 

3. Povrchovou vodu, která ztéká z vozovky k domům p. Havelky a p. Čeňka odvede SÚS pokládkou žlabovnic do propustku pod vjezd - real. 2008. Termín: Trvá

 

4. TS zajistí úpravu plochy před č.p. 54 odstraněním drnu a pokládkou recyklátu. Termín: Trvá

 

5. Byla provedena provizorní oprava a zpevnění cesty k Šedivým.

 

6. Turistická tabule s informacemi o obci a jejím okolí bude zhotovena za pomoci občanů Úročnice. Termín: Trvá

 

 

Různé:

 

1. Na návsi je k dispozici recyklát, který lze volně použít na opravy vjezdů z obecního pozemku.

 

2. V měsíci březnu proběhne kontrola stavu obce se zástupci Městského úřadu v Benešově, Technických služeb a Správy silnic. KMS žádá občany o návrhy a připomínky související s opravami a vylepšením obce. Písemné návrhy a připomínky, prosím, předejte panu O. Stojánkovi do 29. února 2008.

 

3. KMS bude žádat Správu silnic o doplnění třešňové aleje podle silnice mezi Úročnicí a Chlístovem.

 

4. Na zasedání byl projednán návrh na finanční požadavky KMS rok 2008.

 

 

Další schůze KMS se koná 29. února 2008 od 18:00 hodin.

 

 

V Úročnici 18. ledna 2008 

 

zapsal MVDr.L. Sedlák 

 

 

 

předseda Oto Stojánek

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář