Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis č. 23 z jednání ze dne 10. června 2008

13. 6. 2008

Zápis č. 23 z jednání Osadního výboru v Úročnici

ze dne 10. června 2008

 

Přítomni: p. Stojánek, p. Kohout, MVDr. Sedlák, paní Nováková

 

Kontrolou zápisů z minulých jednání KMS byly zjištěny následující skutečnosti:

 

 

1. Úprava vjezdu do Hajek – Je zpracováván prováděcí projekt. Dokončen by měl být do konce června 2008. Financování bude zajištěno z rozpočtu MěÚ Benešov

 

2. Byly provedeny úpravy plochy před č.p. 54 odstraněním drnu a pokládkou recyklátu.

 

3. Byla provedena výšková úprava vpusti rybníka na návsi.

 

4. Směrové sloupky u silnice u můstku byly osazeny, chybí provést osazení směrových sloupků u č.p. 13 (pí. Kubánková).

 

5. Byla dokončena oprava autobusové zastávky, kolem zastávky položen nový chodník, bylo upraveno místo na kontejnery.

 

6. Byly provedeny drobné údržbové práce hasičské zbrojnice (vymalování a stavební opravy), byla opravena ústředna místního rozhlasu.

 

7. V současné době je zpracováván záměr parkové úpravy prostoru za autobusovou zastávkou. Realizace parkové úpravy bude provedena až po vybudování kanalizace. Termín: trvá.

 

8. Příkopy v katastru obce byly částečně vyčištěny, čištění bude dokončeno na podzim po skončení polních prací. Bude zahájeno jednání o označení zatáčky pod obcí.

 

9. Správa toků provede místní šetření ohledně možnosti vyčištění koryta potoka a zjednání takové nápravy, aby potok splňoval patřičné parametry. KMS bude včas o šetření Správy toků informována.

 

10. KMS dohodne se zástupci investičního odboru MěÚ Benešov prohlídku přepadu rybníka na návsi a projedná možnost jeho opravy, vyčištění a odbahnění rybníka i následného potoka. Vypuštění rybníka zajistí SDH Úročnice.

 

11. Oprava cesty k Šedivým bude řešena s výhledem na budování kanalizace. Podle potřeby bude navezen další recyklát. – Zajistí TS. Termín: červen 2008.

 

12. Požadavek na doplnění třešňové aleje podél silnice byl předán SÚS Benešov. SÚS měla odpovědět do konce května, dosud se tak nestalo. Odpověď bude KMS urgována.

 

13. V rámci jednání o opravách a úpravách Sportovního areálu Úročnice proběhlo na MěÚ Benešov jednání o možnosti jeho využití pro další spolkovou činnost. KMS sezve předsedy všech spolků v Úročnici k diskusi o dalších možnostech využití prostor klubovny. Termín: do konce září 2008.

 

14. Do poloviny června 2008 bude instalován kontejneru na papír.

 

15. Byl vybudován záchytný rošt na povrchovou vodu u č.p. 55.

 

16. Kanalizace Úročnice – Bude vypracována projektová dokumentace (PD) pro vybudování kanalizace a ČOV v Úročnici. Jako zhotovitel PD byl vybrán Ing. Datel. Tímto bude zajištěna příprava na možnost získání dotace. Zajistí OMI. Financování: rozpočet města – 300 tis. Na základě podkladů získaných z předběžné PD, KMS zajistí seznámení majitelů RD s PD a písemné vyjádření jednotlivých majitelů RD k napojení na kanalizaci a ČOV. Termín: říjen 2008

 

17. Dohody o provedení práce:

Údržba hasičské zbrojnice, oprava laviček, oprava fasády apod.

p. Miroslav Horák (150 hodin)

Sekání trávy na obecních pozemcích

 Ondřej Sedlák (42 hodin)

 Petr Havelka (28 hodin)

 

Různé:

 

1. 27. června od 19:00 bude kácení Máje (když to přežije, bude uložena u Breburdů). Akce bude pokračovat na Trutinci hranicí a dětským dnem na oslavu ukončení školního roku. Pořádá KMS a SDH Úročnice

 

2. KMS je podle zákona o obcích přejmenována na Osadní Výbor (OV).

 

Další schůze OV se koná dne 5. září 2008 od 20:00 hodin.

 

 

V Úročnici dne 10. června 2008 

 

Zapsal: MVDr. Libor Sedlák 

 

 

 

Předseda: Oto Stojánek

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář