Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis č. 26 z jednání osadního výboru ze dne 17.10.2008

20. 11. 2008

Zápis č. 26 z jednání Osadního výboru v Úročnici

ze dne 17. října 2008

 

Přítomni: pp. Stojánek, MVDr. Sedlák, paní Nováková

 

Kontrolou zápisů z minulých jednání KMS byly zjištěny následující skutečnosti:

 

 

1. Úprava vjezdu do Hajek – Práce by měly začít do konce září 2008. Finanční prostředky jsou zajištěny přes MěÚ Benešov a Region Posázaví. Úprava by měla být dokončena do konce roku 2008.

 

2. Technickými službami bude provedena výšková úprava vpustě na návsi. Úprava bude financována z rozpočtu SÚS Benešov. Zajistí TS Benešov, p. Zderadička.

 

3. Směrové sloupky u č.p. 13 (u domu paní Kubánkové) zajistí SÚS Benešov.

 

4. V současné době je zpracováván záměr parkové úpravy prostoru za autobusovou zastávkou. Realizace parkové úprav bude provedena až po vybudování kanalizace. Financování zajistí OMI MěÚ Benešov. Termín: Trvá.

 

5. Úpravy a vyčištění nezatrubněných částí potoka. Na základě prohlídky bude vyzván správce toku, t.j. Povodí Vltavy a.s., k provedení úprav břehů a vyčištění koryta. Zajistí Ing. Tichovský, do konce roku 2008.

 

6. Začátkem srpna byl vypuštěn rybník na návsi a byl zkontrolován stav přepadu a hráze pro zabezpečení opravy výpustě a přepadu. Osadní výbor jedná o možnosti odstranění stávajících panelů a obnovení kamenné hráze (obnovení rybníka do původního historického stavu).

 

7. Čištění příkopů podél silnice od katastru obce Krusičany až k obci Chlístov bude dokončeno po skončení polních prací. Zajistí SÚS Benešov.

 

8. Oprava cesty k Šedivým bude řešena s výhledem na budování kanalizace.

 

9. Vysázení aleje podél silnice zajistí do konce roku SÚS Benešov, p. J. Zdvihal.

 

10. Osadní výbor sezve předsedy všech spolků v Úročnici k přípravě k jednání s MěÚ Benešov o možnostech výstavby spolkového domu v Úročnici. Termín: do konce listopadu 2008.

 

11. Kanalizace Úročnice – Probíhají dokončovací práce na projektové dokumentaci pro kanalizaci a ČOV v Úročnici. Provádí Ing. Datel. Financování: Rozpočet města.

Na základě podkladů získaných z předběžné PD, OV zajistí seznámení majitelů RD s PD a písemné vyjádření jednotlivých majitelů RD k napojení na kanalizaci a ČOV. Termín: listopad 2008, v návaznosti na PD.

 

 

Různé:

 

1. Osadní výbor byl kontaktován starostou obce Václavice p. Votrubou. Byla projednávána možnost obnovy bývalé cesty z Václavic do Úročnice (stará pohřební cesta) a další cesty po katastru od Zbožnice do Hrusic. Záměr a možnost realizace jsou projednávány MěÚ Benešov.

 

2. Osadní výbor projednal na MěÚ Benešov výkupy pozemků pro stávající komunikaci z Úročnice do Bukovan. Zajistí majetkový odbor MěÚ Benešov.

 

3. Osadní výbor zajistí opravu - Střecha přístřešku na hřišti byla opravena svépomocí občanů, materiálové náklady uhradil MěÚ Benešov.

 

4. Opravu místního rozhlasu přislíbil p. Havrlík do konce října.

 

5. OV odsouhlasil předběžné finanční požadavky Úročnice na rok 2009.

 

6. OV společně s SDH Úročnice pořádá dne 27. října 2008 od 17:00 hod. oslavy 90. výročí vzniku ČSR. V rámci oslav projde obcí lampionový průvod z návsi k pomníčku padlých kde bude slavnostně položen věnec. Oslavy budou pokračovat na obecní návsi.

 

7. OV zajistil kontejner na odvoz komunálního odpadu v termínu 4. - 5. a  18. – 19.  října, 25. – 26. října na elektroodpady a pneumatiky.

 

8. Na návsi je uskladněn recyklát pro použití občany na úpravy vjezdů z obecních pozemků.

 

9. OV uspořádá tradiční předvánoční posezení s důchodci v pátek 12. prosince 2008 od 17:00 hod. Občerstvení bude zajištěno.

 

 

OV uvítá účast zástupců úročnických spolků a občanských sdružení na příští schůzi OV, která se koná 21. listopadu 2008 od 19:00 hodin.

 

 

V Úročnici 17. října 2008 

 

Zapsal:  MVDr. L. Sedlák 

 

 

Předseda:   Oto Stojánek

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář