Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání osadního výboru Úročnice ze dne 13. 3. 2019

17. 3. 2019

MĚSTO BENEŠOV

Masarykovo náměstí 100

256 01 Benešov

tel:        317 754 111

fax:        317 754 199

e-mail:   mubene@benesov-city.cz

             epodatelna@benesov-city.cz

Zápis z jednání OSADNÍHO VÝBORU

 

OSADNÍ VÝBOR: ÚROČNICE

datum: 13.3.2019

 

Program:

 

 1. Zahájení
 2. Plán investičních akcí na roky 2019-2022 z pohledu priorit osadního výboru
 3. Plán investičních akcí na rok 2019 a další z pohledu priorit vedení Města
 4. Kalendář akcí na rok 2019 v obci
 5. Diskuze
 6. Závěr

 

 

Prezence:

Počet přítomných členů: 5

Počet hostů: 3 (místostarosta Ing. Roman Tichovský, radní Ing. Luboš Balata, zastupitel Ing. Pavel Pavlík)

Počet omluvených: 0

Počet neomluvených: 0

 

Schůze byla vyhlášena a zorganizována jako veřejná a zúčastnilo se jí cca 25 dalších občanů Úročnice, včetně zástupců spolků v obci působících (hasiči, rybáři, myslivci, sportovci).

 

 

 

 

Zápis:

 

Jednání řídil předseda Osadního výboru Tomáš Novák.

 

ad 2) shrnutí plánu investičních akcí

 • chodníky v obci, nejdříve na návsi, kolem nádrže apod.
 • stání na kontejnery mimo hlavní část návsi (budou vytipována možní místa a dojde následně ke konzultaci s občany)
 • přestavba garáže/hasičské zbrojnice, případně rozsáhlejší rekonstrukce obecního domu
 • řešení problémové cesty v části Úročnice zvané Na Drahách (k nové výstavbě)
 • kanalizace případně vodovod
 • úpravy kolem nádrže na návsi (chodník, zábradlí), dokončování dle původního projektu

ad 2) představen byl i plán nejbližších neinvestičních akcí

 • vyčištění škarpy u Fulínů/Jankovských a u Zemanu (naproti fotbalovému hřišti)
 • vyčištění propusti pod silnicí mezi Šindelářem a Stojánkem

 

ad 3) investiční akce z pohledu vedení Města (prezentoval místostarosta Tichovský)

 • kanalizace - dokumentace pro územní rozhodnutí a vyhledání dotačního titulu
 • kontejnerová stání
 • přestavba garáže/hasičské zbrojnice
 • řešení problémové cesty v části Úročnice zvané Na Drahách (k nové výstavbě)

ad 2 a 3) v diskuzi u těchto bodů padli některé podněty, i od přítomných občanů Úročnice

 • řešení osvětlení v obci (často nefunkční, zastaralé)
 • řešení autobusové čekárny u fotbalového hřiště (není na obecním pozemku, částečně na soukromém)
 • nedostatečná zimní údržba hlavní/krajské silnice, jen posypem, nesolí se (všude okolo ano)
 • dopravní zrcadla v obci (z rozpočtu obce pouze na křížení místních komunikací nebo místní komunikace s krajskou)
 • řešení zlepšení stavu dalších místních komunikací, pokud se bude řešit komunikace Na Drahách (využití přítomnosti mechanizace)
 • fungování místního rozhlasu s možností lokálních hlášení
 • více akcí zaměřených na děti

ad 4) byl probrán plán akcí, včetně akcí pořádaných spolky:

 • 6. dubna                          brigáda + kontejner na komunální odpad
 • 13. dubna                        kontejner na elektro odpad
 • 19. dubna                        rybářské závody
 • 30. dubna                        čarodejnice a stavění májky
 • 4. května                         7. ročník soutěže o Nejlepší Úročnické pečené koleno
 • 31. května                       kácení májky
 • 2. června                          dětský den
 • 17. srpna                          Pivní slavnosti
 • 12. října                            8. ročník soutěže o nejlepší Úročnický posvícenský koláč
 • 19. října                            kontejner na komunální odpad
 • 1. prosince                      rozsvícení vánočního stromku
 • 14. prosince                    setkání se staršími spoluobčany

ad 5) Diskuze byla primárně vedena v rámci jednotlivých bodů.

 

Usnesení komise:

Nebylo přijato žádné usnesení.

 

 

Zápis zpracoval: Tomáš Novák

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář