Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání č. 1 Osadního výboru Úročnice Benešov, ve volebním období 2018-2020, konané dne 25. 11. 2018.

26. 11. 2018

Zápis z jednání č. 1 Osadního výboru Úročnice Benešov, ve volebním období 2018-2022, konané dne 25.11.2018


Přítomní členové OsV
● Tomáš Novák - předseda
● Ivana Šejstalová
● Martina Dušánková
● Lukáš Roubíček
Další přítomní
● nikdo
Nepřítomní členové OsV
● Vratislav Klinger - omluven


Místo a typ schůze
Schůze se konala jako neveřejná (její konání nebylo předem oznámeno občanům Úročnice) v místní knihovně.


Hlasování
Nebylo o ničem rozhodováno formou hlasování.


Kontrola plnění úkolů


V právě proběhlém víkendu byl občanům k dispozici kontejner na odpad (ne elektro a nebezpečný odpad), i přes problém se špatnou informovaností občanů o tom, že kontejner je přistaven (realizoval předseda OsV formou SMS těm občanům Úročnice, na které má číslo), došlo k jeho využití/naplnění.


Informativní část


1. Předseda OsV, pan Tomáš Novák, informoval přítomné o tom, že na Ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Benešov došlo k volbě členů a předsedy Osadního výboru dle návrhu podaného osadou, prostřednictvím minulého předsedy Osadního výboru.
Členové Osadního výboru byli zvoleni z řad zájemců o tuto funkci, kterých bylo 9, tedy více, než počet členů Osadního výboru (5) a tak dle metodiky Městského úřadu došlo k volbě pěti členů v rámci hlasování mezi všemi zájemci.
Zápis z tohoto hlasování: Nepodařilo se vložit.


2. Osadní výbor dohodl průběh pořádání či spolupořádání již dříve schválených dvou akcí pro občany v průběhu prosince 2018:


a. tradiční rozsvícení vánočního stromku - neděle 2.12.2018 od 16 hodin u a v místní knihovně,


b. posezení se spoluobčany, přednáška z historie obce Úročnice zaměřená na výročí 100. let republiky - sobota 8.12.2018 od 15 hodin v klubu U Kámíka
Osadní výbor vzal bez námitek na vědomí úkoly pro jeho jednotlivé členy v rámci zajištění těchto akcí a jejich rozpočet.
Pozvánka na tyto akce bude distribuována občanům, v úterý 27.11.2018, formou tištěného letáčku do schránek, společně s představením nového složení Osadního výboru.


3. Hrubý plán akcí, v členění minimálně na kalendářní měsíce, pořádaných či spolupořádaných Osadním výborem s místními spolky v roce 2019, bude dohodnut na příštím jednání Osadního výboru.


4. Dojde k výměně zámků ve vstupních dveřích do místní knihovny i do hasičské zbrojnice, protože neexistuje evidence držitelů klíčů od těchto objektů. Současně s tím bude tato zavedena.


Příští jednání Osadního výboru se bude konat v lednu, jako veřejné, termín bude zveřejněn prostřednictvím oznámení ve vývěsce na návsi.


Zapsal Tomáš Novák, v Úročnici dne 25.11.2018

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář