Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis č. 25 z jednání Osadního výboru v Úročnici ze dne 12. 9. 2008

22. 11. 2008

Zápis č. 25 z jednání Osadního výboru v Úročnici

ze dne 12. září 2008

 

Přítomni: pp. Stojánek, Kohout, MVDr. Sedlák,

 

Kontrolou zápisů z minulých jednání KMS byly zjištěny následující skutečnosti:

 

 

1. Úprava vjezdu do Hajek – Práce by měly začít do konce září 2008. Finanční prostředky jsou zajištěny přes MěÚ Benešov a Region Posázaví.

 

2. Technickými službami bude provedena výšková úprava vpusti na návsi. Úprava bude financována z rozpočtu SÚS Benešov.

 

3. Směrové sloupky u č.p. 13 (u domu paní Kubánkové) zajistí SÚS Benešov.

 

4. V současné době je zpracováván záměr parkové úpravy prostoru za autobusovou zastávkou. Realizace parkové úprav bude provedena až po vybudování kanalizace. Financování zajistí OMI MěÚ Benešov. Termín: Trvá.

 

5. Úpravy a vyčištění potoka. Na základě prohlídky bude vyzván správce toku, t.j. Povodí Vltavy a.s., k provedení úprav břehů a vyčištění koryta. Zajistí Ing. Tichovský, do konce září 2008.

 

6. Začátkem srpna byl vypuštěn rybník na návsi a byl zkontrolován stav přepadu a hráze pro zabezpečení opravy výpusti a přepadu. Osadní výbor jedná o možnosti odstranění stávajících panelů a obnovení kamenné hráze (obnovení rybníka do původního historického stavu).

 

7. Čištění příkopů podél silnice od katastru obce Krusičany až k obci Chlístov bude dokončeno po skončení polních prací. Zajistí SÚS Benešov.

 

8. Oprava cesty k Šedivým bude řešena s výhledem na budování kanalizace.

 

9. Vysázení třešňové aleje podél silnice zajistí SÚS Benešov do konce roku.

 

10. Osadní výbor jedná s MěÚ Benešov o možnosti realizace „Spolkového domu“. Osadní výbor sezve předsedy všech spolků v Úročnici k diskusi o dalších možnostech využití prostor klubovny. Termín: do konce září 2008.

 

11. Kanalizace Úročnice – Probíhají dokončovací práce na projektové dokumentaci pro kanalizaci a ČOV v Úročnici. Provádí Ing. Datel. Financování: Rozpočet města.

Na základě podkladů získaných z předběžné PD, KMS zajistí seznámení majitelů RD s PD a písemné vyjádření jednotlivých majitelů RD k napojení na kanalizaci a ČOV. Termín: říjen 2008.

 

 

Různé:

 

1. Osadní výbor byl kontaktován starostou obce Václavice p. Votrubou. Byla projednávána možnost obnovy bývalé cesty z Václavic do Úročnice (stará pohřební cesta) a další cesty po katastru od Zbožnice do Hrusic.

 

2. Osadní výbor projednal na MěÚ Benešov výkupy pozemků pro stávající komunikaci z Úročnice do Bukovan. Zajistí majetkový odbor MěÚ Benešov.

 

3. Osadní výbor zajistí opravu střechy přístřešku na hřišti. Termín – do konce září 2008.

 

4. Osadní výbor zajistí opravu místního rozhlasu. Termín – do konce září 2008.

 

5. Dohody o provedení práce při dokončování dětských kabin a výstavbě nohejbalového hřiště:

p. J. Zoula, Úročnice 30 – 150 hodin

p. J. Hájek, Úročnice 57 – 150 hodin

 

 

Další schůze OV se koná 17. října 2008 od 19:00 hodin.

 

 

V Úročnici 12. září 2008 

 

Zapsal: MVDr.L. Sedlák 

 

 

 

Předseda: Oto Stojánek

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář