Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis č. 34 z jednání Osadního výboru v Úročnici ze dne 15. ledna 2010

20. 1. 2010

Zápis č. 34 z jednání Osadního výboru v Úročnici

ze dne 15. ledna 2010

 

Přítomni: p. O. Stojánek, p. J. Kohout, MVDr. L. Sedlák, paní N. Nováková

 

OV projednal následující body:

 

1. Oprava a rekonstrukce rybníku na návsi: Na základě požadavku odboru životního prostředí je třeba rybník na návsi kompletně rekonstruovat. PD zpracovává Ing. Holeček, odhad nákladů činí cca 2 mil. Kč, MěÚ hledá vhodný dotační titul. Paní Viktorínová bude zajišťovat přípravu stavebního povolení. Termín dokončení: Neznámý.

 

2. Ing. Tichovský dokončil úpravu projektové dokumentace autobusové zastávky Na Drahách, pí. Viktorínová započne společně s odborem dopravy přípravu stavebního povolení. 

 

3. Instalace měřiče rychlosti: Měřič rychlosti byl instalován v Bedrči na silnici II. třídy. Podle Ing. Tichovského bude pro Úročnici žádost znovu podána.

 

4. Vyjádření Ing. Tichovského, MěÚ Benešov, k aktuálnímu stavu kolem výstavby kanalizace v obci ke dni 13. ledna 2010: „K dispozici je dokumentace ve stádiu DUR. Odbor majetku, p. Hocek, zahajuje přípravu. Případná realizace je vázána na dotace, které budou poskytovány až v souvislosti s nějakým nařízením nebo zákonem, kterým bude tato povinnost nařízena tak, jak nyní platí nařízení pro lokality nad 2000 obyvatel.“ S tímto zdůvodněním OV naprosto nesouhlasí a nemůže ho akceptovat vzhledem k tomu, že Úročnice je městskou částí Benešova, který má určitě více než 2000 obyvatel. Vybudování kanalizace a ČOV je slibováno ze strany MěÚ skoro 10 roků, původní záměr vybudovat kanalizaci předpokládal realizaci v roce 2009. Výše zmíněný argument byl použit v průběhu několika posledních let již několikrát a zároveň byl i několikrát změněn v prospěch vybudování kanalizace. V rozhovoru pro týdeník Jiskra ze dne 13. ledna 2010 uvedl starosta Ing. Kouba, že Benešov získal příslib dotace na rozšíření kanalizace a intenzifikaci ČOV v celkové výši 254 mil Kč. V předchozích letech bylo OV v Úročnici opakovaně slibováno, že kanalizace a ČOV v Úročnici bude realizována v této investiční akci.

 

5. OV opětovně žádá Městkou policii Benešov o posílení kontroly dopravních předpisů v obci. Přítomnost nebo činnost Městské policie v obci dosud zaznamenána nebyla.

 

6. OV požaduje rozšíření dopoledních autobusových linek ČSAD Benešov. Ve všední dny od 8:00 do 12:00 nejede z Benešova na Úročnici žádný spoj.

 

 

 

Různé:

 

1. OV projednal předběžné finanční požadavky na rok 2010 na svém mimořádném zasedání dne 13. listopadu 2009 a zaslal je na MěÚ Benešov k rukám Ing. Tichovského.

 

2. Dle příslibu Ing. Tichovského by měl být do rozpočtu města na 1. čtvrtletí 2010 zahrnut finanční požadavek na PD první části výstavby víceúčelového Spolkového domu v Úročnici. Tento postup je nutný k vydání stavební povolení ještě v roce 2010 a následně získat možné dotace na realizaci Spolkového domu. 

 

3. OV souhlasí se žádostí pana M. Potěšila, Úročnice 45, o pronájem nebytových prostor v Úročnici, v domě č. p. 7.

 

4. OV souhlasí s odprodejem části obecní parcely č. 1406/7, o výměře do 50 m2, manželům Kohoutovým v katastrálním území Úročnice, jak je vyznačeno v geometrickém plánu přiloženém v žádosti. 

 

5. OV plánuje podílet se na následujících společenských akcích:

 

1. Tradiční stavění máje

2. Tradiční kácení máje

3. Dětský den

4. Ukončení prázdnin „Bobříkem odvahy“

5. Předvánoční posezení se seniory

6. Rozsvícení vánočního stromu

 

6. Každá schůze OV je veřejná a přístupná všem spoluobčanům, kde můžou uplatnit své poznatky, návrhy a připomínky. Zápisy ze schůzí jsou nejen na vývěsce ale i na internetových stránkách www.urocnice.eu .

 

 

 

Příští schůze OV se bude konat v únoru 2010.

 

 

V Úročnici 15. ledna 2010

 

 

Zapsal: MVDr. L. Sedlák 

 

 

Schválil: Oto Stojánek, předseda OV

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář