Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis č. 32 z jednání Osadního výboru v Úročnici ze dne 26. října 2009

29. 10. 2009

Zápis č. 32 z jednání Osadního výboru v Úročnici

ze dne 26. října 2009

 

Přítomni: p. O. Stojánek, p. J. Kohout, p. MVDr. L. Sedlák, paní N. Nováková

 

OV projednal následující body:

 

1. Zástupci OV projednali na zasedání Rady města dne 23. IX. 2009 možnosti přístupu mládežnických družstev v zimním období (listopad až březen) do některé z tělocvičen benešovských škol. Při projednávání bylo přislíbeno, že Rada projedná možnost využití tělocvičny s ředitelem školy Na Karlově. Rozhodnutí bude provedeno na příštím zasedání Rady podle kapacitních možností ZŠ Na Karlově.

 

2. Oprava a rekonstrukce rybníku na návsi vyžaduje kompletní projektovou dokumentaci – zajišťuje paní Viktorínová na Odboru investic MěÚ Benešov. MěÚ společně se společností Posázaví o.p.s. se snaží získat finanční prostředky na tuto rekonstrukci z fondu na opravy povodňových škod.

 

3. Čištění příkopů podél silnice od katastru obce Krusičany až k obci Chlístov a doplnění třešňové aleje podél silnice k Chlístovu je odloženo z důvodu nedostatku finančních prostředků. Trvá – OV požaduje přesunutí tohoto požadavku na rok 2010.

 

4. OV bude specifikovat na OMI u paní Viktorinové rozsah úprav a termíny provedení potřebných prací spojených s úpravou autobusové zastávky Na Drahách.

 

5. Proběhlo místní šetření se zástupci TS na rozšíření veřejného osvětlení o pouliční lampy u domů č. p. 64, 75 a 85 – v současné době probíhá příprava prováděcího projektu.

 

6. Instalace měřiče rychlosti čeká na rozhodnutí KÚ Středočeského kraje

 

7. OV opětovně žádá Městkou policii Benešov o posílení kontroly dopravních předpisů. Kontrolní činnost Městské policie je v současné době nedostatečná a na dopravní situaci v obci nemá žádný vliv.

 

 

Různé:

 

 

1. Komise dopravy MěÚ Benešov projednává možnost posílení dopoledních linek z Benešova přes Úročnici, čekáme na zařazení do harmonogramu provozovatele linek ČSAD Benešov.

 

2. TS nejsou v současné době schopny vyvážet kontejnery na PE 2x týdně. Z tohoto důvodu byl přidán jeden kontejner na náves, do konce roku bude umístěn další kontejner v prostoru Na Drahách.

 

3. Inventarizace majetku obce (knihovna, hasičská zbrojnice a OV) proběhne 27. října 2009 od 7:30 hod.

 

4. Každá schůze OV je veřejná a přístupná všem spoluobčanům, kde můžou uplatnit své poznatky, návrhy a připomínky. Zápisy ze schůzí jsou nejen na vývěsce ale i na internetových stránkách www.urocnice.eu .

 

5. Předvánoční posezení důchodců se uskuteční dne 4. prosince 2009 od 18:00 hodin v prostorách hasičské klubovny.

 

 

 

 

Příští schůze OV se bude konat v lednu 2010.

 

 

V Úročnici 26. října 2009

 

 

Zapsal: MVDr. L. Sedlák 

 

 

Schválil: Oto Stojánek, předseda OV

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář