Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis č. 31 z jednání Osadního výboru v Úročnici ze dne 28. srpna 2009

2. 9. 2009

Zápis č. 31 z jednání Osadního výboru v Úročnici

ze dne 28. srpna 2009

 

Přítomni: p. O. Stojánek, p. J. Kohout, p. MVDr. L. Sedlák,

 

Kontrolou zápisů z minulých jednání OV byly zjištěny následující skutečnosti:

 

 

1. OV podá žádost na Radu města o přizvání do Rady dne 23. IX. 2009 na projednání požadavků možnosti přístupu mládežnických družstev v zimním období (listopad až březen) do některé z tělocvičen benešovských škol.

 

2. K bodu 3 a 4 minulého zápisu – MěÚ Benešov požádá o dotaci na MMR ČR (Ministerstvo pro místní rozvoj) na vyčištění a opravu nádrže z peněz určených na likvidaci povodňových škod.

 

3. Čištění příkopů podél silnice od katastru obce Krusičany až k obci Chlístov a doplnění třešňové aleje podél silnice k Chlístovu je odloženo z důvodu nedostatku finančních prostředků.

 

4. Úprava autobusové zastávky Na Drahách – v současné době se zpracovává projektová dokumentace a příprava k realizaci.

 

5. Pro rozšíření veřejného osvětlení o dvě pouliční lampy u domů č.p. 64, 75 a 85 je třeba zpracovat projektovou dokumentaci a stavební povolení – zajistí Technické služby Benešov - trvá.

 

6. MěÚ Benešov podal žádost na KÚ Středočeského kraje a dne 27. 8. 2009 se mělo rozhodnout o tom, zda a v jaké výši bude přidělena dotace na radarový měřič rychlosti.  MěÚ Benešov bude o výsledku jednání informovat OV. Předkládaný termín realizace – říjen 2009.

 

7. MěÚ BN podal žádost veliteli MP Benešov na posílení kontrolní činnosti Městské policie z důvodu parkování v rozporu s předpisy.

 

 

 

Různé:

 

1. OV během září zajistí přistavení kontejneru na komunální odpad, který bude umístěný na cestě pod hřištěm.

 

2. OV podá žádost na posílení autobusové linky na komisi dopravy, která se sejde 2. 9. 2009.

 

3. OV požádal Technické služby o vyvážení kontejneru na PE 2x v týdnu.

 

4. Každá schůze OV je veřejná a přístupná všem spoluobčanům, kde můžou uplatnit své poznatky, návrhy a připomínky. Zápisy ze schůzí jsou nejen na vývěsce ale i na internetových stránkách www.urocnice.eu.

 

 

Příští schůze OV se koná 2. října 2009 v 19:00.

 

 

V Úročnici 28. srpna 2009

 

 

Zapsal: MVDr. L. Sedlák 

 

 

Schválil: Oto Stojánek, předseda OV

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář