Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis č. 30 z jednání Osadního výboru v Úročnici ze dne 19. června 2009

22. 6. 2009
Zápis č. 30 z jednání Osadního výboru v Úročnici ze dne 19. června 2009 Přítomni: pp. Stojánek, p. Kohout, MVDr. Sedlák, Kontrolou zápisů z minulých jednání OV byly zjištěny následující skutečnosti: 1. Na základě dosavadních jednání OV navrhuje vyslat zástupce TJ Úročnice na zasedání Rady Města Benešov na projednání možnosti přístupu mládežnických družstev v zimním období (listopad až březen) do některé z tělocvičen benešovských škol. 2. Osazení směrových sloupků u č. p. 13  Na základě místního jednání se SÚS Benešov (p. Zdvihal) a ZKP Kladno (p. Radosta) ze dne 8. června budou instalovány směrové sloupky u č. p. 13 do konce června 2009. Instalace sloupků proběhne dle dispozic odboru dopravy MěÚ Benešov. 3. Zpracovaný záměr parkové úpravy prostoru za autobusovou zastávkou bude předložen k veřejné diskusi. Realizace parkové úpravy bude provedena až po vybudování kanalizace. Financování zajistí OMI MěÚ Benešov. Termín: Trvá. 4. Zpracovaná dokumentace na opravu rybníka na návsi je k dispozici na odboru majetku a investic u pí. Viktorínové. Náklady na opravu dle rozpočtu činí 600 tis. Kč. Realizace je přislíbena na rok 2009. 5. Úprava cesty k č. p. 64 – zpevnění povrchu kamennou drtí a oprava vjezdu do dvora k č. p. 48 – zajistí Technické služby v průběhu července 2009. 6. Odvodnění vjezdu k č. p. 38, 44, 45 a 46  zajistí SÚS Benešov, provede SÚS prostřednictvím ZKP v průběhu července 2009. 7. Čištění příkopů podél silnice od katastru obce Krusičany až k obci Chlístov a doplnění třešňové aleje podél silnice k Chlístovu je odloženo z důvodu nedostatku finančních prostředků. 8. Místní šetření se zástupci MěÚ Benešov ohledně stavebních úprav autobusové zastávky Na Drahách proběhlo 18. 6. 2009. 9. Technické služby provedly opravu přístupové cesty k vodárně poškozené po překladu telefonního kabelu. 10. Pro rozšíření veřejného osvětlení o dvě pouliční lampy u domů č. p. 64, 75 a 85 je třeba zpracovat projektovou dokumentaci a stavební povolení – zajistí Technické služby Benešov. 11. Při projednávání dalšího rozvoje obce vyjádřil MěÚ následující stanovisko: Město v katastru obce Úročnice nevlastní žádné pozemky a nová výstavba je závislá na vybudování příjezdových komunikací k jednotlivým pozemkům. Vybudování komunikací je v kompetenci vlastníků pozemků. Různé: 1. Byla podána žádost na dotaci na měřič rychlosti v obci se záznamovým zařízením s možností statistického zpracování dat. 2. Stále přetrvávají stížnosti na nesprávné parkování automobilů v obci. Z těchto důvodů Městská policie zvýší dozor nad způsobem parkování. 3. V průběhu prázdnin OV zajistí přistavení kontejneru na nebezpečný odpad (ledničky, televizory, pneumatiky, apod.). 4. Každá schůze OV je veřejná a přístupná všem spoluobčanům, kde můžou uplatnit své poznatky, návrhy a připomínky. Zápisy ze schůzí jsou nejen na vývěsce ale i na internetových stránkách www.urocnice.eu . Příští schůze OV se koná 28. srpna 2009 v 19:00. V Úročnici 19. června 2009 Zapsal: MVDr. L. Sedlák Schválil: Oto Stojánek, předseda OV
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář