Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis č. 28 z jednání Osadního výboru v Úročnici ze dne 5. března 2009

9. 3. 2009

Přítomni: pp. Stojánek, paní Nováková, p. Kohout, MVDr. Sedlák,
Host: JUDr. Kubánek

Kontrolou zápisů z minulých jednání OV byly zjištěny následující skutečnosti:

 1. OV souhlasí s pronájmem obecních pozemkových parcel v katastrálním území Úročnice panu J. Žížalovi, Úročnice 4, 256 01 Benešov.
 2. Rada města Benešov zamítla žádost TJ Úročnice na bezplatný přístup na fotbalové hřiště s umělým povrchem bez udání jakéhokoli zdůvodnění. Osadní výbor s tímto zamítnutím nesouhlasí a žádá MěÚ Benešov o podání vysvětlení k zamítnutí žádosti.
 3. Osazení směrových sloupků u č.p. 13 – trvá.
 4. V současné době je zpracováván záměr parkové úpravy prostoru za autobusovou zastávkou. Realizace parkové úpravy bude provedena až po vybudování kanalizace. Financování zajistí OMI MěÚ Benešov. Termín: Trvá.
 5. Úpravy a vyčištění nezatrubněných částí potoka. Na základě prohlídky bude vyzván správce toku, t.j. Povodí Vltavy a.s., k provedení úprav břehů a vyčištění koryta
 6. V loňském roce byl vypuštěn rybník na návsi a byl zkontrolován stav přepadu a hráze. Osadní výbor jedná o možnosti odstranění stávajících panelů na březích rybníka a obnovení kamenné hráze včetně opravy propusti (obnovení rybníka do původního historického stavu) – realizace přislíbena na rok 2009.
 7. Úprava cesty k č.p. 64 – zpevnění povrchu kamennou drtí a oprava vjezdu do dvora k č.p. 48 – zajistí Technické služby.
 8. Odvodnění vjezdu k č. p. 37, 44, 45 a 46 zajistí SÚS Benešov.
 9. Čištění příkopů podél silnice od katastru obce Krusičany až k obci Chlístov a doplnění třešňové aleje podél silnice k Chlístovu. Zajistí SÚS Benešov.
 10. Provedení stavebních úprav autobusové zastávky Na Drahách.
 11. Provedení opravy přístupové cesty k vodárně poškozené po překladu telefonního kabelu provedeném před výstavbou komunikace – zajistí Technické služby.
 12. Oprava cesty k Šedivým bude řešena s výhledem na budování kanalizace trvá.
 13. Pokračování přípravy realizace kabin a Spolkového domu na hřišti.
 14. Kanalizace Úročnice – probíhají přípravné práce k realizaci kanalizace a ČOV v Úročnici.
 15. OV doporučuje rozšíření veřejného osvětlení o dvě pouliční lampy u domů č.p. 64, 75 a 85.
 16. OV projedná další rozvoj obce a podmínky pro výstavbu nových domů v katastru obce dle územního plánu.
 17. Jednotlivé body budou projednány na schůzce 10.3. 2009 se zástupci MěÚ Benešov.

Různé:

 1. Opravu místního rozhlasu přislíbil p. Havrlík do konce října 2008 – trvá.
 2. OV opětovně žádá o vysvětlení skutečnosti, že p. František Málek ze Zbožnice vystupuje jako zástupce obce Úročnice při jednání o využívání obecních pozemků k myslivosti, aniž by k tomu byl pověřen. V této souvislosti by OV přivítal podporu odboru Životního prostředí MěÚ Benešov místnímu Mysliveckému sdružení Buk Úročnice v možnosti využívání pozemků honitby Honebního společenství Úročnice v katastru obce proti neoprávněnému využívání této honitby Mysliveckým sdružením farma Žabovřesky.
 3. 10. 3. 2009 v 8:00 proběhne v Úročnici kontrolní den se zástupci MěÚ Benešov a Technických služeb Benešov.
 4. Byla nabídnuta možnost instalace měřiče rychlosti v obci.
 5. OV žádá o proplacení prací kolem rybníka (mulčování, prořez náletových rostlin, sekání trávy,...) prováděných p. Velíškem nad rámec uzavřených smluv v celkovém rozsahu 100 hodin.
 6. OV upozorňuje spoluobčany, že každá schůze OV je veřejná a přístupná všem spoluobčanům, kde můžou uplatnit své poznatky, návrhy a připomínky.
 7. OV upozorňuje spoluobčany na množící se stížnosti řidičů autobusů poukazující na ztíženou průjezdnost obcí v důsledku nesprávného a neoprávněného parkování vozidel na místních komunikacích. Pokud se situace nezlepší, nápravu zajistí Městská policie Benešov.

Příští schůze OV se koná 10.4. 2009 v 19:00.

V Úročnici 5. března 2009

Zapsal: MVDr. L. Sedlák
Schválil: Oto Stojánek, předseda OV

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář