Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis č. 7 ze zasedání Osadního výboru (OsV) v Úročnici ze dne 23. 10. 2014.

29. 10. 2014

Zápis č. 7 ze zasedání Osadního výboru (OsV) v Úročnici

ze dne 23. 10. 2014

 

Přítomni: p. O. Stojánek, p. J. Kohout, MVDr. L. Sedlák.

Jako host: Ing. L. Balata, V. Klinger, E. Stojánková, I. Šejstalová.

 

 

OsV projednal následující body:

 

1.    OsV uspořádal ustavující schůzi nového Osadního výboru v Úročnici s volbou nového předsedy OsV Úročnice. Nový osadní výbor zvolil za svého předsedu MVDr. Libora Sedláka, MBA počtem 4 hlasy pro, jeden se zdržel hlasování. MVDr. Libor Sedlák funkci předsedy přijal.

 

2.    Akce nutné dokončit do konce letošního roku:

 

a)    Finanční vyrovnání za sekání trávy na obecních pozemcích – p. V. Ruzha.

b)    Dokončení opravy rybníka na návsi do 15. listopadu t. r. – za průběh opravy odpovídá paní Viktorínová, investiční odbor MěÚ BN.

c)    Prezentace workshopu by měla proběhnout v sále Hospody U Žabů. Termín je závislý na dohodě s majiteli objektu, akci organizuje Ing. L. Balata.

d)    OsV vzal na vědomí a souhlasí s přidělením nebytových prostor v Úročnici č. p. 7 panu T. Čeňkovi MěÚ Benešov.

e)    OsV se bude dál účastnit jednání o dálničním přivaděči – vytyčení koridoru pro tělesa přivaděče v rozmezí až 600 metrů je příliš rozsáhlé, OsV trvá na původním rozsahu koridoru uvedeném v minulém zápise č. 6 z 6. 10. 2014. 

f)     Kabiny na hřišti – v současné době se betonují základy pro stavbu kabin.

g)    Předvánoční posezení starších spoluobčanů proběhne dne 13. 12. 2014. Způsob a místo setkání je v jednání a bude následně upřesněno.

h)    Připomenutí 25. výročí 17. listopadu 1989 – 15. listopadu t. r.

i)      Rozsvěcení Vánočního stromu s nadílkou pro děti proběhne dne 30. listopadu od 17:00 hod.

 

3.    Příští schůze OsV se bude konat dle potřeby řešení aktuálních problémů. Přesný termín určí předseda OsV.

 

4.    Jednání OsV je veřejné a každý občan má právo se tohoto jednání zúčastnit.

 

5.    Zápis z jednání je uveřejněn na stránkách www.urocnice.eu

 

 

 

V Úročnici, 23. 10. 2014.

 

 

Zapsal: MVDr. L. Sedlák                               Schválil: Oto Stojánek, předseda  OsV Úročnice

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář